PDA

View Full Version : Topic sửa USB hỏng miễn phí (Free)Trang : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13

klk53
02/09/12, 09:02 PM
Chủ topic đâu rồi, chạy mất dép rồi ah???

anhlucky2
10/09/12, 11:20 AM
Của mình nè bạn ơi :

evice Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 6&&2AF42413&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6981~AU6985

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Disk

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

boxkunkun
10/09/12, 12:58 PM
Giúp mình với cái USB Trandcen 4gb của mình bị như vậy !

Device Name: +USB Input Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&35EDA8E7&&0&&2
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

tuyetsan01
10/09/12, 04:10 PM
anh sửa giúp cái usb này:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 058F PID = 9380
Serial Number: 5&&21E739F&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6983
Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

buonchiviban
11/09/12, 10:14 PM
Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&2EE1E104&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)
Mông bạn sửa giúp cho.thx nhiều :)

nhatanh89
11/09/12, 10:41 PM
Description: [H:]USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000002380

Device Vendor: USB2.0
Device Name: Flash Disk
Device Revision: 0000

Manufacturer: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 2.40

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: MXT6208E/MW8209 - F/W 1.2.0.8

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
nhờ các bác giúp em

maiyeuem_89607
12/09/12, 05:12 PM
các bạn pm yahoo : maiyeuem_89607 nhé! Tối nay mình rảnh nên mình sẽ xử lý hết các trường hợp còn lại.


Description: [H:]USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000002380

Device Vendor: USB2.0
Device Name: Flash Disk
Device Revision: 0000

Manufacturer: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 2.40

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: MXT6208E/MW8209 - F/W 1.2.0.8

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
nhờ các bác giúp em

Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW8209_6208E_1.1.1.5_20091015.rar


Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&2EE1E104&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)
Mông bạn sửa giúp cho.thx nhiều :)

USB hãng j bạn? bạn nhớ rút tất cả các thiết bị khác như 3G , ... rùi mời chạy phần mềm kiểm tra chip nhé!


anh sửa giúp cái usb này:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 058F PID = 9380
Serial Number: 5&&21E739F&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6983
Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP(090227).rar


Giúp mình với cái USB Trandcen 4gb của mình bị như vậy !

Device Name: +USB Input Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&35EDA8E7&&0&&2
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

Bạn rút hết các thiết bị như 3G ,... rồi chạy lại thông tin usb và up lên nhé!


Của mình nè bạn ơi :

evice Name: ++USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 6&&2AF42413&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6981~AU6985

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Flash Disk

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public...MP(090227).rar nếu là usb transend 4 hoặc 8Gb
http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(080424)_AlcorMP_AU698X.rar nếu là usb transend 2Gb
và cái này là sự lựa chọn chuẩn nhất! : http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(08092401).rar


Chủ topic đâu rồi, chạy mất dép rồi ah???

Bạn Liên vui tính nhỉ? Năm cuối đại học rùi nên hơi bận mà! Vừa rồi lại đi thực tập ở nhiều nơi vùng núi nên ít có thời gian online. Bộ đội mà! Nhiều khi không được tự do ngoài khuôn khổ như 1 số người đâu nhé! ( Có bạn trong đó đây ) ^^


Device Name: +[R:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC3450FC5187142960
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi(??)
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html (http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html)

cám ơn bạn trước nha!!!

Device Name: +[R:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC3450FC5187142960
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi(??)
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html (http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html)

cám ơn bạn trước nha!!!

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rar


sao ko thấy trùm nào giúp nhĩ

Trùm đi vắng, giờ mới có nhà, bạn chạy lại thông tin usb nhé! nhớ rút hết các phương tiện khác trưóc khi chạy. uki?


Bạn giúp mình với[/URL]
[I]Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(hp v210w USB Device)

PnP Device ID: VID = 03F0 PID = 5607
Serial Number: AA00000000001657
Revision: 1100

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: (N/A)

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html
(http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=phan+mem+sua+usb+hp+4gb&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.mediamart.vn%2Fsan-pham%2Fthiet-bi-luu-tru%2Fusb-hp-v210w-4gb%2F&ei=VcNCUPvrIOmQiQfDloHwBA&usg=AFQjCNH9U6QnGCMQMTjRJ0CDfZO2lAnMUg)

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/USBest/URescue_v1.3.0.71.rar (http://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=phan+mem+sua+usb+hp+4gb&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CEsQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.mediamart.vn%2Fsan-pham%2Fthiet-bi-luu-tru%2Fusb-hp-v210w-4gb%2F&ei=VcNCUPvrIOmQiQfDloHwBA&usg=AFQjCNH9U6QnGCMQMTjRJ0CDfZO2lAnMUg)
hoặc đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar


usb của mình nó không hiện lên
http://nq9.upanh.com/b2.s29.d2/04474c24cb9489c312ed4f944d40d17b_48709819.untitled .jpg (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/drs98a1l9xj.htm)
nhưng có thông số này
Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&28FAA3EC&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)


Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)
cảm ơn bạn giúp

bạn rút hết các phương tiện trước khi kiểm tra thông tin usb nhé!


Device Name: +[K:]+Generic USB Hub(USB FLASH DRIVE USB Device)

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&257B0F1D&&0&&1
Revision: RMAP

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: FLASH DRIVE

Tools on Web: (N/A)


Nhờ bác chủ giúp với @@, làm các kiểu rồi, hay là ... Die rồi ??

bạn thử hết các công cụ trong đây xem. không được thì ném đi được rồi!
http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Apacer_8_Utility.rar


Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: 11040670001180
Revision:

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM321~SM325

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: [url]http://dl.mydigit.net/2009/0415/393.html

trước mắt bạn dùng 2 công cụ này, nếu không được thì cho mình biết loại usb và dung lượng của nó nhé!
http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_Test_SM32x_I0910.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar

Còn bạn nào thì pm phía dưới hoặc pm maiyeuem_89607 nhé!

swap_computer
12/09/12, 06:23 PM
Đã liên hệ và thành công! Thanks bác!

johnquy
12/09/12, 06:34 PM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 000000000000109D

Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1.0

Chip Part-Number: DM8261

Tools on web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796


giúp mình cái này với.

maiyeuem_89607
12/09/12, 06:41 PM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 000000000000109D

Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1.0

Chip Part-Number: DM8261

Tools on web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796


giúp mình cái này với.

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/usb_tools/Transcend_Autoformat_v1.8.zip

hoatadao
12/09/12, 08:50 PM
Hi !!!
Bạn giúp mình sửa USB này với.

Description: [H:]USB Mass Storage Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 1687 PID = 6213
Serial Number: 777110525001010000000003

Device Vendor: Kingmax
Device Name: USB2.0 FlashDisk
Device Revision: 0000

Manufacturer: Kingmax
Product Model: USB2.0 FlashDisk
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Skymedi
Chip Part-Number: SK6215AA/SK6213
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

Cảm ơn bạn trước nha.

maiyeuem_89607
12/09/12, 09:09 PM
Hi !!!
Bạn giúp mình sửa USB này với.

Description: [H:]USB Mass Storage Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 1687 PID = 6213
Serial Number: 777110525001010000000003

Device Vendor: Kingmax
Device Name: USB2.0 FlashDisk
Device Revision: 0000

Manufacturer: Kingmax
Product Model: USB2.0 FlashDisk
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Skymedi
Chip Part-Number: SK6215AA/SK6213
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

Cảm ơn bạn trước nha.

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/temp/UFD_Recovery%20tool%20V1.0.1.2.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/Skymedi/SK6213_PDT_20100209A_Maxell.rar

buonchiviban
12/09/12, 10:56 PM
các bạn pm yahoo : maiyeuem_89607 nhé! Tối nay mình rảnh nên mình sẽ xử lý hết các trường hợp còn lại.Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW8209_6208E_1.1.1.5_20091015.rarUSB hãng j bạn? bạn nhớ rút tất cả các thiết bị khác như 3G , ... rùi mời chạy phần mềm kiểm tra chip nhé!của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP(090227).rarBạn rút hết các thiết bị như 3G ,... rồi chạy lại thông tin usb và up lên nhé!Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public...MP(090227).rar nếu là usb transend 4 hoặc 8Gb
http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(080424)_AlcorMP_AU698X.rar nếu là usb transend 2Gb
và cái này là sự lựa chọn chuẩn nhất! : http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(08092401).rarBạn Liên vui tính nhỉ? Năm cuối đại học rùi nên hơi bận mà! Vừa rồi lại đi thực tập ở nhiều nơi vùng núi nên ít có thời gian online. Bộ đội mà! Nhiều khi không được tự do ngoài khuôn khổ như 1 số người đâu nhé! ( Có bạn trong đó đây ) ^^của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rarTrùm đi vắng, giờ mới có nhà, bạn chạy lại thông tin usb nhé! nhớ rút hết các phương tiện khác trưóc khi chạy. uki?
của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/USBest/URescue_v1.3.0.71.rar
hoặc đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rarbạn rút hết các phương tiện trước khi kiểm tra thông tin usb nhé!bạn thử hết các công cụ trong đây xem. không được thì ném đi được rồi!
http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Apacer_8_Utility.rartrước mắt bạn dùng 2 công cụ này, nếu không được thì cho mình biết loại usb và dung lượng của nó nhé!
http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_Test_SM32x_I0910.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar

Còn bạn nào thì pm phía dưới hoặc pm maiyeuem_89607 nhé!
USB của em là Transcend

johnquy
13/09/12, 07:25 AM
của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/usb_tools/Transcend_Autoformat_v1.8.zip
Description: [G:]USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 000000000000109D

Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1.0

Chip Part-Number: DM8261

Tools on web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796


vẫn chưa được bạn ơi! khi fomat xong cái file này 1.h2w vẫn còn.dữ liệu lưu vào rút usb ra là mất.

maiyeuem_89607
13/09/12, 10:21 AM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 000000000000109D

Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1.0

Chip Part-Number: DM8261

Tools on web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796


vẫn chưa được bạn ơi! khi fomat xong cái file này 1.h2w vẫn còn.dữ liệu lưu vào rút usb ra là mất.

phần mềm đó là chuẩn với usb của bạn rồi! Sau khi dùng phần mềm đó format bạn hãy dùng Bootice để format lại xem!!!

vodkapro
13/09/12, 10:34 AM
Tìm hộ mình với nhé:
Description: USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D0F0CE830EAB1064B010E

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison <- Sorry, can't decide if the information is correct now.
Chip Part-Number: UP13~UP19

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

maiyeuem_89607
13/09/12, 11:05 AM
Tìm hộ mình với nhé:
Description: USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D0F0CE830EAB1064B010E

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison <- Sorry, can't decide if the information is correct now.
Chip Part-Number: UP13~UP19

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

của bạn đây : http://flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar

minhtien757
13/09/12, 11:39 AM
Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 61F2F9CE
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

giúp mình với. cái usb soni vaio 4G
minhtien_tk@yahoo.com. thanks mọi người trc nhé

buonchiviban
13/09/12, 01:12 PM
anh giúp em với ak,USB của em là Transcend 4G

Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&2EE1E104&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)

maiyeuem_89607
13/09/12, 01:56 PM
Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 61F2F9CE
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

giúp mình với. cái usb soni vaio 4G
minhtien_tk@yahoo.com. thanks mọi người trc nhé

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_04.00.03.rar
hoặc : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_v04.01.00.rar


anh giúp em với ak,USB của em là Transcend 4G

Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&2EE1E104&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)

Bạn có thể thử cái này : http://www.flashboot.ru/files/public/JF_RecoveryTool_v1.0.5.zip
Mình nghĩ bạn chạy phần mềm kiểm tra chip trong khi vẫn còn thiết bị khác cắm ở cổng usb nên bạn chọn không đúng ổ usb nhé!


anh giúp em với ak,USB của em là Transcend 4G

Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&2EE1E104&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)

Bạn có thể thử cái này : http://www.flashboot.ru/files/public/JF_RecoveryTool_v1.0.5.zip
tuy nhiên mình nghĩ bạn chọn sai ổ usb rồi! Thông tin bạn cung cấp là cổng giao tiếp usb của máy tính!

johnquy
13/09/12, 06:34 PM
Re: Topic sửa USB hỏng miễn phí (Free)


http://forum.bkav.com.vn/images/bkav_d/quote_icon.png (http://forum.bkav.com.vn/images/bkav_d/quote_icon.png) Nguyên văn bởi johnquy [/URL]http://forum.bkav.com.vn/images/bkav_d/viewpost-right.png (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?p=573341#post573341)
Description: [G:]USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 000000000000109D

Device Vendor: General
Device Name: USB Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: General
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 1.0

Chip Part-Number: DM8261

Tools on web: [URL]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796


vẫn chưa được bạn ơi! khi fomat xong cái file này 1.h2w vẫn còn.dữ liệu lưu vào rút usb ra là mất.phần mềm đó là chuẩn với usb của bạn rồi! Sau khi dùng phần mềm đó format bạn hãy dùng Bootice để format lại xem!!!

disk write protect!mình đã thử Bootice,vẫn không được.còn cách nào nữa k bạn?

thinonline
13/09/12, 08:43 PM
anh ơi Chip USB transcend cua em như thế này ạ: nhờ anh sửa giùm với

Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0001 PID = 7778
Serial Number: 38BC621C
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620

kieuson91
13/09/12, 10:53 PM
bạn sửa giúp mình con sony vaio này với

Device Name: Intel(R) 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9

PnP Device ID: VID = 8086 PID = 27C9
Serial Number: 3&&13C0B0C5&&0&&E9
Revision: (Information not returned)

Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Intel(R)
Product Model: 82801G (ICH7 Family) USB Universal Host Controller - 27C9

Tools on Web: (N/A)
cảm ơn bạn nhé!

dunga3k48
13/09/12, 11:07 PM
Device Name: +[G:]+USB Composite Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 04F2 PID = B098
Serial Number: SN0001
Revision: 2.60

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: (N/A)
Của mình đâu chủ thớt, con này vô phương cứu chữa ah!

hieu04
14/09/12, 10:11 PM
Bạn ơi cho mình hỏi với là . cái usb của mình JVJ 2.0 dung lượng 2G lâu đời rồi tự nhiên nó chỉ copy đc có 60Mb thôi,không thể nhét thêm cái gì vào nữa. vậy bị lỗi gì thế bạn?
http://nq1.upanh.com/b4.s32.d1/b5d87492907f7e8b9d77175a4e93753b_49091371.untitled .png

luu2002
15/09/12, 08:06 AM
Anh giúp em với!
Description: [J:]USB Mass Storage Device(PNY USB 2.0 FD)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 480mA

USB Device ID: VID = 154B PID = 0054
Serial Number: 0000000022E37395

Device Vendor: PNY Technologies
Device Name: USB 2.0 FD
Device Revision: 0100

Manufacturer: PNY
Product Model: USB 2.0 FD
Product Revision: 0.00

Chip Vendor: iTE
Chip Part-Number: IT1169 A0AA
Flash ID Code: ADDE94D2 - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K]

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html
Thanks!

maiyeuem_89607
15/09/12, 09:34 AM
anh ơi Chip USB transcend cua em như thế này ạ: nhờ anh sửa giùm với

Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0001 PID = 7778
Serial Number: 38BC621C
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/FC_MpTool_FC8308_FC8406_v.2.02.00.rar


bạn sửa giúp mình con sony vaio này với

cảm ơn bạn nhé!

Đây là cổng giao tiếp usb chứ k fai thông tin usb nhé! bạn xem lại nhé!


Device Name: +[G:]+USB Composite Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 04F2 PID = B098
Serial Number: SN0001
Revision: 2.60

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: (N/A)
Của mình đâu chủ thớt, con này vô phương cứu chữa ah!

Bạn cho xin thêm cái loại usb và dung lượng của nó nhé!


Bạn ơi cho mình hỏi với là . cái usb của mình JVJ 2.0 dung lượng 2G lâu đời rồi tự nhiên nó chỉ copy đc có 60Mb thôi,không thể nhét thêm cái gì vào nữa. vậy bị lỗi gì thế bạn?
http://nq1.upanh.com/b4.s32.d1/b5d87492907f7e8b9d77175a4e93753b_49091371.untitled .png


Bạn thử dùng bootice format chế single volume xem. Hoặc có thể usb của bạn đã nạp fimware 1 lần rùi nhưng vì phiên bản fimware thấp hơn hoặc 1 số phân vùng trên usb đã bị hỏng


Anh giúp em với!
Description: [J:]USB Mass Storage Device(PNY USB 2.0 FD)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 480mA

USB Device ID: VID = 154B PID = 0054
Serial Number: 0000000022E37395

Device Vendor: PNY Technologies
Device Name: USB 2.0 FD
Device Revision: 0100

Manufacturer: PNY
Product Model: USB 2.0 FD
Product Revision: 0.00

Chip Vendor: iTE
Chip Part-Number: IT1169 A0AA
Flash ID Code: ADDE94D2 - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K]

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html
Thanks!

usb của hãng j đấy bạn? nhìn hơi lạ!

kieuson91
15/09/12, 11:37 AM
Đây là cổng giao tiếp usb chứ k fai thông tin usb nhé! bạn xem lại nhé!mình chạy lại rồi,bạn sửa giúp nhá. usb sony vaio 4gb


Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(ChipsBnk Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1E3D PID = 2095
Serial Number: 5&&21E739F&&0&&2
Revision: 5.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Chipsbank(??)
Chip Part-Number: CBM2095

Product Vendor: ChipsBnk
Product Model: Flash Disk

mylove2004tc
15/09/12, 01:47 PM
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(XXXXXXXX U167CONTROLLER USB Device)

PnP Device ID: VID = 048D PID = 1167
Serial Number: 6&&2582BEDF&&0&&1
Revision: 0.00


Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)Product Vendor: XXXXXXXX
Product Model: U167CONTROLLER

Tools on Web: (N/A)

USB hảng HP dung lượng 2GB

luu2002
16/09/12, 08:51 AM
usb của hãng j đấy bạn? nhìn hơi lạ!

Hãng PNY anh ạ.

hieu04
16/09/12, 05:09 PM
Bạn thử dùng bootice format chế single volume xem. Hoặc có thể usb của bạn đã nạp fimware 1 lần rùi nhưng vì phiên bản fimware thấp hơn hoặc 1 số phân vùng trên usb đã bị hỏng

Đã fomat nhưng không được,copy đến khoảng đó là vẫn bị.Vậy giờ làm sao hả bạn?Có cách nào không, 2G mà chỉ copy đc có vài chục Mb thôi à :D

white_mouse_IT
16/09/12, 06:15 PM
Mình có đến 2 cái bị lỗi mong bạn giúp nhé
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler 109 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1662
Serial Number: 6CF049E3311BFC115D15560B
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Kingston
Product Model: DataTraveler 109

Tools on Web: (N/A)
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1625
Serial Number: 0013729940C4A9618625009F
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Toshiba(??)
Chip Part-Number: TC58NC6690G1F/SK6211

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 II

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72885

hoanganhcattien
17/09/12, 02:43 PM
Xin giúp đỡ! em lỡ mượn con USB china sản xuất tại Trung Quốc của thằng bạn mang về dùng hôm nay cắm vào nó đòi format thế là toi em rồi, mua đền nó nó không chịu (bố con lợn) các pac kíu em với. thông số của em
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 00000000000005FC
Revision: 1.0

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (N/A)
Chip Part-Number: DM8261

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796
EM XIN ĐỘI ƠN CÁC PÁC
Mail của em: hoanganhcattien@gmail.com

longtruongxuan
17/09/12, 03:37 PM
Click vào cái dòng tools on web đó tải cái phần mềm về chạy lại là được kìa bạn.

Kis2009
17/09/12, 05:36 PM
Bạn xem hộ mình với:
- USB không hiển thị dung lượng (0 byte)
- USB không thể format (đã dùng các soft chung dùng để format)
- hình ảnh thông tin USB:

http://upsieu.vn/apr2012/3Dz7yt2nxB.jpg
http://upsieu.vn/apr2012/faZmgF1xVM.jpg

yeumaytinh
18/09/12, 01:18 AM
Các anh tìm giúp em con này ạ:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D0F0CCF5CB950D316047A
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: UP13~UP19

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

===============
theo 1 số # ở trên thì mình đã tải đúng fireware rồi nhưng khi bấm nút "start thì ko thấy gì cả"
Bạn nào giúp m nha

ca0nam
18/09/12, 07:08 AM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC34F1BC717717005E
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison(??)
Chip Part-Number: PS2250

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
giúp mình nha. :D

cubom
18/09/12, 09:28 AM
Xin giúp mình với
Device Name: +USB Input Device

PnP Device ID: VID = 046D PID = C52F
Serial Number: 7&&1D3CFC89&&0&&0001
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

hung1191991
18/09/12, 09:29 AM
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000008173
Revision: 2.60

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: micov(???)
Chip Part-Number: MW8209

Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
Giúp mình nha

cubom
18/09/12, 11:35 AM
Chào bạn đây là úb cùa mình là JVJ 4G

Device Name: +Unknown Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 6&&2BC2CA&&0&&3
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: unknown(??)
Chip Part-Number: Recovery(????)?

Product Vendor: Unknown
Product Model: Device

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927

maiyeuem_89607
19/09/12, 07:10 AM
Đã fomat nhưng không được,copy đến khoảng đó là vẫn bị.Vậy giờ làm sao hả bạn?Có cách nào không, 2G mà chỉ copy đc có vài chục Mb thôi à :DBạn chạy lại fimware xem, có thể bị lỗi 1 phần rùi. Hay usb của bạn là hàng fake? =))


Mình có đến 2 cái bị lỗi mong bạn giúp nhé

Con thứ nhất đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS2251_MPALL_v3.33.0C.7z
con thứ 2 đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS22xx_Formatter_v2.10.0.2.rar
và đây : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/3S_USB6690_OnCardSorting_V4.024.rar


Xin giúp đỡ! em lỡ mượn con USB china sản xuất tại Trung Quốc của thằng bạn mang về dùng hôm nay cắm vào nó đòi format thế là toi em rồi, mua đền nó nó không chịu (bố con lợn) các pac kíu em với. thông số của em
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(General USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 8644 PID = 800B
Serial Number: 00000000000005FC
Revision: 1.0

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (N/A)
Chip Part-Number: DM8261

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=229796
EM XIN ĐỘI ƠN CÁC PÁC
Mail của em: hoanganhcattien@gmail.com

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/usb_tools/Transcend_Autoformat_v1.8.zip


Bạn xem hộ mình với:
- USB không hiển thị dung lượng (0 byte)
- USB không thể format (đã dùng các soft chung dùng để format)
- hình ảnh thông tin USB:

http://upsieu.vn/apr2012/3Dz7yt2nxB.jpg
http://upsieu.vn/apr2012/faZmgF1xVM.jpg
của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rar


Các anh tìm giúp em con này ạ:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D0F0CCF5CB950D316047A
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: UP13~UP19

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

===============
theo 1 số # ở trên thì mình đã tải đúng fireware rồi nhưng khi bấm nút "start thì ko thấy gì cả"
Bạn nào giúp m nha

của bạn đây : http://flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar


Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC34F1BC717717005E
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison(??)
Chip Part-Number: PS2250

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
giúp mình nha. :D

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS22xx_Formatter_v2.10.0.5.7z


Xin giúp mình với
Device Name: +USB Input Device

PnP Device ID: VID = 046D PID = C52F
Serial Number: 7&&1D3CFC89&&0&&0001
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

Không phải cổng usb của bạn nhé!


Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000008173
Revision: 2.60

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: micov(???)
Chip Part-Number: MW8209

Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
Giúp mình nha

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW8209_1.1.1.0_090424.rar


Chào bạn đây là úb cùa mình là JVJ 4G

Bạn nên rút hết các thiết bị và chạy lại thông tin usb nhé! Chưa đúng ổ usb đâu

kieuson91
19/09/12, 12:28 PM
sửa giúp mình con này nhé.thanks bạn
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(ChipsBnk Flash Disk USB
Device)

PnP Device ID: VID = 1E3D PID = 2095
Serial Number:
5&&21E739F&&0&&2
Revision: 5.00

Device Type:
Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Chipsbank(??)

Chip Part-Number: CBM2095

Product Vendor: ChipsBnk
Product Model:
Flash Disk

maiyeuem_89607
19/09/12, 01:54 PM
sửa giúp mình con này nhé.thanks bạn

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Chipsbank/CBM2093A1_2093P_2095_UMPTool_20100722.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/Chipsbank/CBM209X_UMPTool_v5520_20101110.rar

kieuson91
19/09/12, 06:12 PM
mình giải nén chạy thì nó hiện thế này,làm thế nào tiếp nhỉ,chủ pic hướng dẫn với.
http://nq6.upanh.com/b5.s30.d1/454632cfc81474aa7de911dab778ff54_49258856.untitled .jpg
usb trong máy vẫn nhận nhé.

ngoctruong02
19/09/12, 06:46 PM
Bạn ơi giúp mình usb này với:

Description: [H:]USB Mass Storage Device(ChipsBnk Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1E3D PID = 095C

Device Revision: 0100

Manufacturer: ChipsBnk
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 5.00

Chip Vendor: ChipsBank
Chip Part-Number: CBM2096/CBM2096P - [2010-06-01]
Flash ID Code: ADDE94D2 - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

maiyeuem_89607
19/09/12, 08:25 PM
mình giải nén chạy thì nó hiện thế này,làm thế nào tiếp nhỉ,chủ pic hướng dẫn với.
http://nq6.upanh.com/b5.s30.d1/454632cfc81474aa7de911dab778ff54_49258856.untitled .jpg
usb trong máy vẫn nhận nhé.

trường hợp này bạn phải tự thao tác cài đặt bằng tay nhé!

hoangtv
20/09/12, 12:16 AM
Device Name: +[K:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 5136 PID = 4678
Serial Number: 5&&21E739F&&0&&6
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MW6208/MW8209

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

Bạn hộ Mình với nhé Thanks

hoangkyanh927
20/09/12, 08:06 PM
bạn sửa giúp mình nhé.

Description: [I:]USB Mass Storage Device(2261 PRAM)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 50mA

USB Device ID: VID = 13FE PID = 3E00

Device Name: 2261 PRAM
Device Revision: 0110

Product Model: 2261 PRAM
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-61(PS2261) - F/W 01.03.10 [2011-04-28]
Flash ID Code: 98D79892 - Toshiba [TLC]

timhieuIT
21/09/12, 10:21 PM
Mình sẽ giúp các bạn sửa USB free. các bạn hãy cắm USB vào và tải phần mềm này
http://www.mediafire.com/?dyt2zzw2jam
về chạy sau đó copy thông tin chip lên mình sẽ sửa giúp bạn. chỉ cần thank và danh vọng thôi =D>
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1625
Serial Number: 001D0F1E5867A981C7480130
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Toshiba(??)
Chip Part-Number: TC58NC6690G1F/SK6211

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 II

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72885
cái này có sửa được không anh

rongvua
21/09/12, 10:56 PM
Device Name: ?Unknown Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 7&&D3189C2&&0&&2
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: unknown(??)
Chip Part-Number: Recovery(????)?

Product Vendor: Unknown
Product Model: Device

hailongplus
21/09/12, 11:29 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 18EC PID = 3168
Serial Number: 5&&1E6AE5A6&&0&&4
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0

Tools on Web: (N/A)

Ban xem giúp mình với nhs.USB mình cắm vào chỉ nhận 8MB thôi,mà lần nào cắm vào nó cũng đời Format,nhưng cũng chẳng ăn thua
Thank bạn trước nhé

huyisone
22/09/12, 02:32 AM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 0019E06B07AEFBB1472B23AB
Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100
Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: 1.00
Chip Vendor: Solid State Systems
Chip Part-Number: SSS6697-B7
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html

bạn ơi giúp mình với :( mới dùng được mấy tháng mà đã hỏng thì phí lắm :(

trungvuht
22/09/12, 05:06 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 3000
Serial Number: 5&&6F88FE0&&0&&7
Revision: 1000

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM32X

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html


Day la USB trancent 8g cua minh.minh mong ban giup do minh sua vs.trong nay co nhieu anh cua nguoi yeu minh nen minh khong bo duoc.cam on ban nhieu.ban jup minh sua minh moi ban 1 chau bia hoi.ok^:)^

thieuhau
22/09/12, 05:40 PM
anh sửa hộ em con này nhé
Device Name: +Unknown Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&274B6177&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927

alibabava4
23/09/12, 12:20 AM
Mình có con USB của ông sếp mang từ Taiwan về, khi lắp vô máy tính trong Mycomputer thay vì hiện thêm ra một ổ dĩa thì nó lại hiện thêm 1 ổ dĩa DVD,có nội dung đàng hoàng nhưng không tài nào format thành USB bình thường được, Bác nào có gặp trường hợp này không cho mình xin ít kinh nghiệm.

anhbeo86
23/09/12, 02:03 AM
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(2261 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3E00
Serial Number: 5&&6F88FE0&&0&&6
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison
Chip Part-Number: unknown

Product Vendor: 2261
Product Model: PRAM

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

ban sửa giúp mình với,hic mới mua dc 1 tháng

maiyeuem_89607
23/09/12, 06:56 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 18EC PID = 3168
Serial Number: 5&&1E6AE5A6&&0&&4
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0

Tools on Web: (N/A)

Ban xem giúp mình với nhs.USB mình cắm vào chỉ nhận 8MB thôi,mà lần nào cắm vào nó cũng đời Format,nhưng cũng chẳng ăn thua
Thank bạn trước nhé

Bạn rút hết các thiết bị khác khỏi cổng usb rùi hay chạy phần mềm nhé! thông tin usb của bạn chưa chính xác, mà usb của bạn là của hãng j? dung lượng bao nhiểu?


Description: [G:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA
USB Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 0019E06B07AEFBB1472B23AB
Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100
Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: 1.00
Chip Vendor: Solid State Systems
Chip Part-Number: SSS6697-B7
Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/sss.html

bạn ơi giúp mình với :( mới dùng được mấy tháng mà đã hỏng thì phí lắm :(

bạn thử cái này xem, trường hợp của bạn khi nào rảnh mình sẽ xem cụ thể!
http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rar


Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 3000
Serial Number: 5&&6F88FE0&&0&&7
Revision: 1000

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM32X

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html


Day la USB trancent 8g cua minh.minh mong ban giup do minh sua vs.trong nay co nhieu anh cua nguoi yeu minh nen minh khong bo duoc.cam on ban nhieu.ban jup minh sua minh moi ban 1 chau bia hoi.ok^:)^

Vậy bạn liên hệ mình nhé! Mình sẽ xem và cố gắng lấy lại dữ liệu cho bạn ! ^^
Đùa bạn thui! Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar


anh sửa hộ em con này nhé
Device Name: +Unknown Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&274B6177&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927

Đây không phải thông tin usb bạn nhé! Bạn xm lại xem đã đúng ổ usb chưa nhé!


Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(2261 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3E00
Serial Number: 5&&6F88FE0&&0&&6
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison
Chip Part-Number: unknown

Product Vendor: 2261
Product Model: PRAM

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

ban sửa giúp mình với,hic mới mua dc 1 tháng

bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar
http://www.flashboot.ru/files/temp/Phison%20MPALL%20v3.29.0B.zip


Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(2261 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3E00
Serial Number: 5&&6F88FE0&&0&&6
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison
Chip Part-Number: unknown

Product Vendor: 2261
Product Model: PRAM

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

ban sửa giúp mình với,hic mới mua dc 1 tháng

bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar
http://www.flashboot.ru/files/temp/Phison%20MPALL%20v3.29.0B.zip

timhieuIT
23/09/12, 08:24 PM
Bạn rút hết các thiết bị khác khỏi cổng usb rùi hay chạy phần mềm nhé! thông tin usb của bạn chưa chính xác, mà usb của bạn là của hãng j? dung lượng bao nhiểu?bạn thử cái này xem, trường hợp của bạn khi nào rảnh mình sẽ xem cụ thể!
http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rarVậy bạn liên hệ mình nhé! Mình sẽ xem và cố gắng lấy lại dữ liệu cho bạn ! ^^
Đùa bạn thui! Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rarĐây không phải thông tin usb bạn nhé! Bạn xm lại xem đã đúng ổ usb chưa nhé!bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar
http://www.flashboot.ru/files/temp/Phison%20MPALL%20v3.29.0B.zipbạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar
http://www.flashboot.ru/files/temp/Phison%20MPALL%20v3.29.0B.zip
anh ơi sao không có usb của em trong đó vậy anh

ngoc snoopy
23/09/12, 09:25 PM
Device Name: +[S:]+USB Mass Storage Device(SigmaTel SDK Device USB Device)

PnP Device ID: VID = 066F PID = 8000
Serial Number: 081500000F6ED0230002DCD3C779D023
Revision: 0100

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SigmaTel
Chip Part-Number: STMP3710

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: (N/A)

anh giúp em sửa cái USB này với

profection
23/09/12, 10:05 PM
Bạn xem thử con USB của bị sao nhé.
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(USBest USB2FlashStorage USB Device)

PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0163
Serial Number: 5&&39D01B80&&0&&8
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT163

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20663

Thêm con lày nữa.
Device Name: +USB Mass Storage Device

PnP Device ID: VID = 05E3 PID = 0723
Serial Number: 000000009451
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: GenesysLogic
Chip Part-Number: GL827L

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: (N/A)

maiyeuem_89607
23/09/12, 10:45 PM
anh giúp em sửa cái USB này với

của bạn đây : http://www.ixtone.ua/downloads/cs060821_ixtone_mh02.rar

thieuhau
23/09/12, 11:16 PM
[QUOTE=maiyeuem_89607;577549]
Nguyên văn bởi thieuhau
anh sửa hộ em con này nhé
Device Name: +Unknown Device
PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&274B6177&&0&&1
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=5392

Đây không phải thông tin usb bạn nhé! Bạn xm lại xem đã đúng ổ usb chưa nhé!đúng mà bạn khi cắm usb vào nó bao" usb dvice not recognized"

timhieuIT
23/09/12, 11:18 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1625
Serial Number: 001D0F1E5867A981C7480130
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Toshiba(??)
Chip Part-Number: TC58NC6690G1F/SK6211

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 II

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72885
anh ơi giúp em với

thieuhau
23/09/12, 11:19 PM
bạn sửa con này nữa mình với nhé
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Udisk Udisk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 0001CFCFCFC5DAC2
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

maiyeuem_89607
24/09/12, 06:54 AM
Bạn xem thử con USB của bị sao nhé.
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(USBest USB2FlashStorage USB Device)

PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0163
Serial Number: 5&&39D01B80&&0&&8
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT163

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20663

Thêm con lày nữa.
Device Name: +USB Mass Storage Device

PnP Device ID: VID = 05E3 PID = 0723
Serial Number: 000000009451
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: GenesysLogic
Chip Part-Number: GL827L

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: (N/A)

con thứ nhất đây bạn : http://www.flashboot.ru/files/public/UT163-MPTool-v3.9.31.0.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/UT163_setup-v3.9.29.0.rar

Con thứ hai đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Prolific/Prolific_PL-2515_EzRecover_V2003.rar


[QUOTE=maiyeuem_89607;577549]
Nguyên văn bởi thieuhau
anh sửa hộ em con này nhé
Device Name: +Unknown Device
PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&274B6177&&0&&1
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=5392

Đây không phải thông tin usb bạn nhé! Bạn xm lại xem đã đúng ổ usb chưa nhé!đúng mà bạn khi cắm usb vào nó bao" usb dvice not recognized"

bạn nhìn lại xem , sau khi chạy, bạn phải chọn đúng ổ usb chứ " unknow divice" đâu phải là ổ usb của bạn đâu???


Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1625
Serial Number: 001D0F1E5867A981C7480130
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Toshiba(??)
Chip Part-Number: TC58NC6690G1F/SK6211

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 II

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72885
anh ơi giúp em với

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/3S_USB6690_OnCardSorting_V4.024.rar


bạn sửa con này nữa mình với nhé
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Udisk Udisk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 0001CFCFCFC5DAC2
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW6208E_8208_UdTools_1_0_4_6_20081010.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco_UdTools(1.0.4.9)_20081119.rar

anhbeo86
24/09/12, 09:32 AM
[url=http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/drg17k1c6os.htm]
mình chạy phần mềm nó báo thế này là sao hả bạn

maiyeuem_89607
24/09/12, 09:40 AM
[url=http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/drg17k1c6os.htm]
mình chạy phần mềm nó báo thế này là sao hả bạn

Bạn kích vào setting và cài mã VID và PID nhé! sau đó nhấn start. Bạn chú ý thử cả 2 cái mình cung cấp nhé! usb của bạn hơi đặc biệt tí!

anhbeo86
24/09/12, 10:12 AM
http://nq3.upanh.com/b3.s30.d2/2be5b0101ef6255f3dec04de465b5ff3_49409633.1.bmp
minh vào settinh chi cài được VID ,còn PID ko cài được,cũng ko save được để start,bạn chỉ rõ cho mình với,cảm ơn trước

maiyeuem_89607
24/09/12, 08:17 PM
http://nq3.upanh.com/b3.s30.d2/2be5b0101ef6255f3dec04de465b5ff3_49409633.1.bmp
minh vào settinh chi cài được VID ,còn PID ko cài được,cũng ko save được để start,bạn chỉ rõ cho mình với,cảm ơn trước

Cái này cũng giống như nghịch ấy mà! Bạn cứ nghịch thoải mái, k hỏng usb đâu mà lo. Vì mỗi loại usb lại có cách làm khác nhau nên mình khó mà nói cho bạn đuợc. ^^. Khi nào nghịch chán không được thì liên hệ yahoo mình xem
maiyeuem_89607

onlylove89hn
25/09/12, 10:32 AM
Bác xem dùm xem em này còn cứu vãn được không, e có ít dữ liệu quan trọng trong đó .


Device Name: +USB Input Device

PnP Device ID: VID = 093A PID = 2510
Serial Number: 5&&21FF7E3E&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

thieuhau
26/09/12, 11:33 AM
sửa hộ em con này với anh nhé
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 5&&2679771A&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6981~AU6985

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

linhngoc
26/09/12, 01:12 PM
Bạn sửa hộ mình với, lỗi của mình như này không biết có chữa được không?

Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC32FEFBB0170F23A1
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html
Và em còn 1 cái nữa khi mở lên thì đèn vẫn sáng rồi có thông báo như này xong đèn cũng tắt, máy thì không nhận USB không biết có còn dùng được không, bạn xem giúp mình với.
http://i1176.photobucket.com/albums/x328/tinhpt14/GPE/usb.jpg

tuyenan_3000
26/09/12, 02:06 PM
Nhờ giúp đỡ:
Description: [K:]USB Mass Storage Device(2250 PRAM)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 50mA

USB Device ID: VID = 13FE PID = 3100

Device Name: 2250 PRAM
Device Revision: 0110

Product Model: 2250 PRAM
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-50(PS2250) - F/W 03.03.10 [2009-09-22]
Flash ID Code: 98008020 - Toshiba [SLC]

salaman
26/09/12, 03:16 PM
usb của mình giờ không copy file vao được,no báo write protec,ban giúp giùm

Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: DD9D912F
Revision: 8.07

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6983~AU6987

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

tien217a3
26/09/12, 03:49 PM
sao update lại FW usb của e cop dữ liệu vào lại chậm thế nhi?

kdtbzvn
26/09/12, 05:58 PM
Lâu nay em cứ nghĩ mấy cái ÚB cùi cùi thì hỏng là phải đáp đi chứ nhỉ ???

recoman
26/09/12, 06:46 PM
USB e format không được nó báo lỗi như vậy nè hình đây : http://nq5.upanh.com/b5.s30.d1/97f4498324668935109eda872f6642a5_49498105.untitled .png (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/brgccy0ucim.htm)
USB báo 0 mb hình đây mấy anh ơi : http://nq1.upanh.com/b4.s32.d1/acb9888d4443d5e9652604ee65439ce6_49498191.uantitle d.png (http://www.upanh.com/uantitled_upanh/v/1rgc4y1v5vc.htm)

Đây là thông tin USB của e,nhờ Anh Em trong bkv giúp dùm mình, mình xin chân thành cám ơn.
Description: [L:]USB Mass Storage Device(SKYMEDI USB Drive)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 1516 PID = 8628
Serial Number: 02

Device Vendor: SKYMEDI
Device Name: USB Drive
Device Revision: 0100

Manufacturer: SKYMEDI
Product Model: USB Drive
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Skymedi
Chip Part-Number: SK6215AA/SK6213
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

duylucnam
27/09/12, 11:10 AM
tìm giúp mình fimware của con Apacer 2G này với,ah` và cả tool của nó nữa nhá thakns
Description: [J:]USB Mass Storage Device(USB FLASH DRIVE)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 1005 PID = B113
Serial Number: 079108836B67

Device Name: USB FLASH DRIVE
Device Revision: 0110

Product Model: USB FLASH DRIVE
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-33(PS2233) - F/W 06.03.10 [2008-10-06]
Flash ID Code: 98D59432 - Toshiba [MLC-8K]

chubaopro1996
27/09/12, 11:23 AM
máy em cũng không chịu nhận USB, cắm vào thì nó báo nhận nhưng ko thấy dung lượng. Anh tìm giúp em cái FW với đây là thông tin của nó:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1687 PID = 6211
Serial Number: 2009091400000000000002FA
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6211

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

jinraiya
27/09/12, 01:05 PM
ai giúp em sửa usb này với :(. thông tin của em nó đây:
Device Name: +[G:](I-O DATA USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0BDA PID = 0139
Serial Number: 20100201396000000
Revision: /A0A

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: I-O
Product Model: DATA USB Flash Disk

Tools on Web: (N/A)

golemsonbi
27/09/12, 01:51 PM
giúp mình cứu con này với:( Apacer 16Gb đang dùng bt tự nhiên lăn ra chết =.= h cắm vào nó hiện removable disk và click vào thì báo no disk, unknow dung lượng :( Thông tin sau khi chạy tool của thớt:

Device Name: +[H:]+Mobile Connect - Application Interface (COM4)(2260 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 12D1 PID = 14A8
Serial Number: 6&&37875BA1&&0&&0001
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: 2260
Product Model: PRAM

Tools on Web: (N/A)

Thanks

thieuhau
28/09/12, 08:02 AM
sửa hộ em con này với anh nhé
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 5&&2679771A&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6981~AU6985

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

huyenngtng
28/09/12, 09:40 AM
làm ơn giúp mình với........................
thanks trước nha.
Device Name: +USB Composite Device

PnP Device ID: VID = 05C8 PID = 0403
Serial Number: 200909240102
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Composite Device

Tools on Web: (N/A)

maiyeuem_89607
29/09/12, 02:17 PM
sửa hộ em con này với anh nhé
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 5&&2679771A&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6981~AU6985

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

của bạn đây :
http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(08092401).rar
và http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(081010).rar


Bạn sửa hộ mình với, lỗi của mình như này không biết có chữa được không?

Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC32FEFBB0170F23A1
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html
Và em còn 1 cái nữa khi mở lên thì đèn vẫn sáng rồi có thông báo như này xong đèn cũng tắt, máy thì không nhận USB không biết có còn dùng được không, bạn xem giúp mình với.
http://i1176.photobucket.com/albums/x328/tinhpt14/GPE/usb.jpg

Bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rar


Nhờ giúp đỡ:
Description: [K:]USB Mass Storage Device(2250 PRAM)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 50mA

USB Device ID: VID = 13FE PID = 3100

Device Name: 2250 PRAM
Device Revision: 0110

Product Model: 2250 PRAM
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-50(PS2250) - F/W 03.03.10 [2009-09-22]
Flash ID Code: 98008020 - Toshiba [SLC]

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS2251_UP19_CTool_v3.05.rar


usb của mình giờ không copy file vao được,no báo write protec,ban giúp giùm

Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: DD9D912F
Revision: 8.07

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6983~AU6987

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

của bạn đây : với usb 4Gb : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP-UFD-6.21.rar
với usb 2gb : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP(090227).rar
với usb 16 GB : http://www.flashboot.ru/files/public/AlcorMP(08092401).rar


sao update lại FW usb của e cop dữ liệu vào lại chậm thế nhi?

Thứ nhất do fimware của bạn giảm phiên bản phần mềm, thứ hai do chíp hoạt động kém rồi .


USB e format không được nó báo lỗi như vậy nè hình đây : http://nq5.upanh.com/b5.s30.d1/97f4498324668935109eda872f6642a5_49498105.untitled .png (http://www.upanh.com/untitled_upanh/v/brgccy0ucim.htm)
USB báo 0 mb hình đây mấy anh ơi : http://nq1.upanh.com/b4.s32.d1/acb9888d4443d5e9652604ee65439ce6_49498191.uantitle d.png (http://www.upanh.com/uantitled_upanh/v/1rgc4y1v5vc.htm)

Đây là thông tin USB của e,nhờ Anh Em trong bkv giúp dùm mình, mình xin chân thành cám ơn.
Description: [L:]USB Mass Storage Device(SKYMEDI USB Drive)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 500mA

USB Device ID: VID = 1516 PID = 8628
Serial Number: 02

Device Vendor: SKYMEDI
Device Name: USB Drive
Device Revision: 0100

Manufacturer: SKYMEDI
Product Model: USB Drive
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Skymedi
Chip Part-Number: SK6215AA/SK6213
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

Bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/Skymedi/SK6213_PDT_20100209A_Maxell.rar
cảm ơn đúng người bạn nhé!


tìm giúp mình fimware của con Apacer 2G này với,ah` và cả tool của nó nữa nhá thakns
Description: [J:]USB Mass Storage Device(USB FLASH DRIVE)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 1005 PID = B113
Serial Number: 079108836B67

Device Name: USB FLASH DRIVE
Device Revision: 0110

Product Model: USB FLASH DRIVE
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-33(PS2233) - F/W 06.03.10 [2008-10-06]
Flash ID Code: 98D59432 - Toshiba [MLC-8K]

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.20.00.rar

http://ru.apacer.com/pub/media/file/downloads/Repair_v2.9.1.9.zip
http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS22xx_Formatter_v2.10.0.2.rar


máy em cũng không chịu nhận USB, cắm vào thì nó báo nhận nhưng ko thấy dung lượng. Anh tìm giúp em cái FW với đây là thông tin của nó:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1687 PID = 6211
Serial Number: 2009091400000000000002FA
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6211

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Skymedi/SK6211_6281_Kingmax_U-Drive_PD-07.rar


ai giúp em sửa usb này với :(. thông tin của em nó đây:
Device Name: +[G:](I-O DATA USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0BDA PID = 0139
Serial Number: 20100201396000000
Revision: /A0A

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: I-O
Product Model: DATA USB Flash Disk

Tools on Web: (N/A)

con này khả năng là hết cách , bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/A-DATA-1166682519_USB_Flash_Disk_Utility_USBest.rar


giúp mình cứu con này với:( Apacer 16Gb đang dùng bt tự nhiên lăn ra chết =.= h cắm vào nó hiện removable disk và click vào thì báo no disk, unknow dung lượng :( Thông tin sau khi chạy tool của thớt:

Device Name: +[H:]+Mobile Connect - Application Interface (COM4)(2260 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 12D1 PID = 14A8
Serial Number: 6&&37875BA1&&0&&0001
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: 2260
Product Model: PRAM

Tools on Web: (N/A)

Thanks

bạn rút 3G ra rùi hãy chạy phần mềm nhé bạn! chọn đúng ổ usb nữa


làm ơn giúp mình với........................
thanks trước nha.
Device Name: +USB Composite Device

PnP Device ID: VID = 05C8 PID = 0403
Serial Number: 200909240102
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Composite Device

Tools on Web: (N/A)

Bạn ơi bạn rút hết thiết bị và chỉ để usb thui rùi chạy phần mềm nhé! Nhớ là chọn đúng ổ usb nữa nhé! ^^

recoman
29/09/12, 08:19 PM
ko được bạn ơi nó ra cái hình như vậy nè,.. xin bạn giúp đỡ cho ..: http://nr1.upanh.com/b5.s32.d2/4ec186ad4f6e4b4d0480dd596cb30631_49594221.loiusb.p ng (http://www.upanh.com/loiusb_upanh/v/8rm9dabv2pp.htm)

tunghm
30/09/12, 12:29 PM
Bạn giúp mình con này với, vừa mua, về nó coppy được có 4G,mất tiêu 4G
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC346CFC80471B242F
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi(??)
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

golemsonbi
30/09/12, 12:37 PM
bạn rút 3G ra rùi hãy chạy phần mềm nhé bạn! chọn đúng ổ usb nữa

Đây cậu ơi:(
Device Name: +[H:]+USB Input Device(2260 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 192F PID = 0416
Serial Number: 5&&37F348A2&&0&&4
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: 2260
Product Model: PRAM

Tools on Web: (N/A)

huyenngtng
01/10/12, 09:38 AM
huhu, có huynh nào giúp em với, usb cua em hu ui, huu
Description: [G:]USB Mass Storage Device(HP v220w)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 03F0 PID = 5A07
Serial Number: AA04012700007525

Device Vendor: HP
Device Name: v220w
Device Revision: 1100

Manufacturer: HP
Product Model: v220w
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252/SM3255


có link down đó ! chạy xong thì copy lên cho mình mình sẽ sửa cho. nhớ thank và danh vọng nhé!
sua giup em voi anh, hixhix, thanks anh truoc nha
Description: [G:]USB Mass Storage Device(HP v220w)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 03F0 PID = 5A07
Serial Number: AA04012700007525

Device Vendor: HP
Device Name: v220w
Device Revision: 1100

Manufacturer: HP
Product Model: v220w
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252/SM3255

đangtu
01/10/12, 03:31 PM
bác sửa giúp e với đang xài xong rút ra cắm vô lại thì nó im lìm, usb e hiệu kingmax
Device Name: +USB Input Device

PnP Device ID: VID = 413C PID = 8157
Serial Number: 6&&17330254&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

chothuexe102
01/10/12, 04:54 PM
sai lại có vụ sửa miễn phí vậy :D

hotboykute
01/10/12, 05:31 PM
sao bạn không demo vài đường cơ bản để a e xem thử, chứ mờ mờ ảo ảo thế này khó quá ah??

toanzoom
01/10/12, 05:33 PM
USB của mình :

Device Name: ?[I:]?USB Composite Device(HP c320w USB Device)

PnP Device ID: VID = 0C45 PID = 6461
Serial Number: 6&&142FB0C5&&0&&4
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: HP
Product Model: c320w

Tools on Web: (N/A)

vtcnddb
02/10/12, 09:04 AM
USB của mình tự nhiên mất hết dữ liệu, kiểm tra dung lượng cái USB 4G thì thấy o kb mong các a/c BKV giúp e với, cấu hình USB của e đây: T_T
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 6&&18D0524&&0&&5
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6981~AU6983

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/2009/0427/406.html

cam ơn trước nha!

huyenngtng
02/10/12, 09:09 AM
down cai nao anh? em ko lam dc. hixhix, lam on giup em voi anh oi

maiyeuem_89607
em lam ko duoc anh oi, làm ơn giúp em với, huhu,
em chạy phần tìm usb thì noá ra như z ak, em chạy phần test thì kiểm tra thấy có usb, nhưng noá chỉ hiện thị ổ đĩa usb ra 1 lúc là biến mất ak, hoặc nằm ở đó cũng khong làm được gì nó hết trơn ak, ko tác động tới được caci1 con usb này, hĩhix
giup em gium nha, cảm ơn anh
Description: [G:]USB Mass Storage Device(HP v220w)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 03F0 PID = 5A07
Serial Number: AA04012700007525

Device Vendor: HP
Device Name: v220w
Device Revision: 1100

Manufacturer: HP
Product Model: v220w
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252/SM3255

cái úb cua em bi khùng ùi. huhu, cứ nhấp nháy, hùi có hùi mất, chạy test nó nhảy ra cái biến mất ak, huhu, bực cả mình

Quách Tinh Tế
02/10/12, 11:48 PM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(A-DATA USB Flash Drive)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 98mA

USB Device ID: VID = 125F PID = C81A
Serial Number: 3FC78067C3967B

Device Vendor: A-DATA
Device Name: A-DATA USB Flash Drive
Device Revision: 0100

Manufacturer: A-DATA
Product Model: USB Flash Drive
Product Revision: 0.00

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT165 A1B - F/W BM0791
Flash ID Code: 89680446 - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html

Bác ơi sửa giúp em với!!! Cảm ơn bác trước nha!

thieuhau
03/10/12, 10:48 PM
anh sửa hộ em con này với 2g fomat các kiểu còn 64m
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Udisk Udisk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 0001CFCFCFC5DAC2
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

anh huong dan dung cái này
của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public...6_20081010.rar
http://www.flashboot.ru/files/public...)_20081119.rar
nhưng nó báo
error: Download Scan code Failed
hôm rồi nhờ anh em cứu được 1 con trasen cám ơn anh nhiều

và luôn con này em với nhé
Device Name: +Unknown Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&274B6177&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927

chiencong958
03/10/12, 11:05 PM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(XXXXXXXX U167CONTROLLER)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 98mA

USB Device ID: VID = 048D PID = 1167

Device Revision: 0100

Manufacturer: XXXXXXXX
Product Model: U167CONTROLLER
Product Revision: 0.00

Chip Vendor: iTE
Chip Part-Number: IT1167 B0AA
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC]

sửa giúp em với. em cảm ơn!

pthanghd86
04/10/12, 10:27 AM
Ban sua giup minh voi thong tin chip cua minh la
Device Name: ++USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 10000000000013B9
Revision: 2.50

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

maiyeuem_89607
04/10/12, 10:36 AM
USB của mình :

Device Name: ?[I:]?USB Composite Device(HP c320w USB Device)

PnP Device ID: VID = 0C45 PID = 6461
Serial Number: 6&&142FB0C5&&0&&4
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: HP
Product Model: c320w

Tools on Web: (N/A)

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/UT163-MPTool-v3.9.31.0.rar


USB của mình tự nhiên mất hết dữ liệu, kiểm tra dung lượng cái USB 4G thì thấy o kb mong các a/c BKV giúp e với, cấu hình USB của e đây: T_T
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 1234
Serial Number: 6&&18D0524&&0&&5
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6981~AU6983

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/2009/0427/406.html

cam ơn trước nha!

bạn dùng cái này format usb sau đó thử dùng file recovery lấy lại dữ liệu nhé!
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP(090227).rar


down cai nao anh? em ko lam dc. hixhix, lam on giup em voi anh oi

maiyeuem_89607
em lam ko duoc anh oi, làm ơn giúp em với, huhu,
em chạy phần tìm usb thì noá ra như z ak, em chạy phần test thì kiểm tra thấy có usb, nhưng noá chỉ hiện thị ổ đĩa usb ra 1 lúc là biến mất ak, hoặc nằm ở đó cũng khong làm được gì nó hết trơn ak, ko tác động tới được caci1 con usb này, hĩhix
giup em gium nha, cảm ơn anh
Description: [G:]USB Mass Storage Device(HP v220w)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 03F0 PID = 5A07
Serial Number: AA04012700007525

Device Vendor: HP
Device Name: v220w
Device Revision: 1100

Manufacturer: HP
Product Model: v220w
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252/SM3255

cái úb cua em bi khùng ùi. huhu, cứ nhấp nháy, hùi có hùi mất, chạy test nó nhảy ra cái biến mất ak, huhu, bực cả mình

của bạn đây : http://flashboot.ru/files/public/USBest/URescue_v1.3.0.71.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_Transcend_JetFlash_OnLineRecovery.rar


Description: [G:]USB Mass Storage Device(A-DATA USB Flash Drive)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 98mA

USB Device ID: VID = 125F PID = C81A
Serial Number: 3FC78067C3967B

Device Vendor: A-DATA
Device Name: A-DATA USB Flash Drive
Device Revision: 0100

Manufacturer: A-DATA
Product Model: USB Flash Drive
Product Revision: 0.00

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT165 A1B - F/W BM0791
Flash ID Code: 89680446 - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html

Bác ơi sửa giúp em với!!! Cảm ơn bác trước nha!

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/USBest/URescue_v1.3.0.71.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/UT165%20MP_Tool_V1.65.14.0.rar


anh sửa hộ em con này với 2g fomat các kiểu còn 64m
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Udisk Udisk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 0001CFCFCFC5DAC2
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

anh huong dan dung cái này
của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public...6_20081010.rar
http://www.flashboot.ru/files/public...)_20081119.rar
nhưng nó báo
error: Download Scan code Failed
hôm rồi nhờ anh em cứu được 1 con trasen cám ơn anh nhiều

và luôn con này em với nhé
Device Name: +Unknown Device

PnP Device ID: VID = 0000 PID = 0000
Serial Number: 5&&274B6177&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: unknown
Chip Part-Number: Recovery?

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=53927

con 2G của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.3_20090306.rar
con cuối cùng hỏng chíp rồi nhé! vì theo thông tin đó thì đó k fai usb bạn nhé!


Description: [G:]USB Mass Storage Device(XXXXXXXX U167CONTROLLER)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 98mA

USB Device ID: VID = 048D PID = 1167

Device Revision: 0100

Manufacturer: XXXXXXXX
Product Model: U167CONTROLLER
Product Revision: 0.00

Chip Vendor: iTE
Chip Part-Number: IT1167 B0AA
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC]

sửa giúp em với. em cảm ơn!

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/USBest/USBest_UT167B_DtMPTool_V1.67B.11.0.7z


Ban sua giup minh voi thong tin chip cua minh la
Device Name: ++USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 10000000000013B9
Revision: 2.50

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public...3_20090306.rar

taduc
04/10/12, 03:32 PM
Device Name: ?[F:]?USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 3000
Serial Number: 5&&1739CC35&&0&&6
Revision: 1000

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM32X

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
giúp em sửa con usb này với.Nó ghi là silicon power.Cảm ơn anh

trumdtm1
04/10/12, 05:49 PM
Tìm cho e firmware với a ơi! hix usb xài ko được nữa
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC347CBB71271C019A

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-50(PS2250) - F/W 03.07.10 [2011-01-26]
Flash ID Code:??89680446 - Intel [MLC-4K]

Tools on web:??http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

maiyeuem_89607
04/10/12, 08:31 PM
Device Name: ?[F:]?USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 3000
Serial Number: 5&&1739CC35&&0&&6
Revision: 1000

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM32X

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html
giúp em sửa con usb này với.Nó ghi là silicon power.Cảm ơn anh

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar


Tìm cho e firmware với a ơi! hix usb xài ko được nữa
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC347CBB71271C019A

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-50(PS2250) - F/W 03.07.10 [2011-01-26]
Flash ID Code:??89680446 - Intel [MLC-4K]

Tools on web:??http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

con này phía trên có rồi mà bạn!

taduc
04/10/12, 10:26 PM
của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rarcon này phía trên có rồi mà bạn!

em ko biết sử dụng.bác cho em cách sử dụng được không ?

vinh_hien233
05/10/12, 01:42 PM
Description: [F:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: D47910A9

Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0102

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.07

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xCE02 - F/W ED32
Flash ID Code: 98D798B2 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 4GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
giúp mình với maiyeuem ơi, hix, chip vendor thì có, mà chip part number thì ko, làm sao mà tìm đây, giúp mình với, thanks bạn trước.

levanvy
05/10/12, 02:12 PM
Thằng này định kiếm Thank + danh vọng đó mà. Nếu mà post hướng dẫn lên thì chắc ai cũng làm được hết rồi. Các bạn download file này rồi xem hướng dẫn làm thử nha. Nếu không được thì PM lại mình hướng dẫn cụ thể cho.
Link down nè các bạn: http://www.mediafire.com/?rr79i6zzb4abcvz (nếu không down được thì các bạn copy đường dẫn và dán vào trình duyệt nhé).

toannr
05/10/12, 04:31 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 1479E3A1
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: Generic
Product Model: ??:?U????????

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

bạn giúp mình với, mình không fomat đc, máy báo lỗi write protect :(

onghungsl
05/10/12, 04:47 PM
giúp mình với bạn ơi. usb của m đây (thank bạn trước)

Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Udisk Udisk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1226 PID = 3234
Serial Number: 000000ECAAEF551C
Revision: 3.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Udisk
Product Model: Udisk 2.0

Tools on Web: (N/A)

thieuhau
05/10/12, 05:14 PM
con 2G của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.3_20090306.rar
con cuối cùng hỏng chíp rồi nhé! vì theo thông tin đó thì đó k fai usb bạn nhé!

Description: [G:]USB Mass Storage Device(Udisk Udisk 2.0)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 0001CFCFCFC5DAC2

Device Vendor: Generic
Device Name: USB2.0 FlashDisk
Device Revision: 0000

Manufacturer: Udisk
Product Model: Udisk 2.0
Product Revision: 2.40

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: MXT6208E/MW8209 - F/W 0.0.0.0

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
vẫn không được sư phụ ơi

toannr
05/10/12, 06:23 PM
con 2G của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco/Ameco_MW6208E_8208_1.2.0.3_20090306.rar
con cuối cùng hỏng chíp rồi nhé! vì theo thông tin đó thì đó k fai usb bạn nhé!

con của mình ak

linhngoc
06/10/12, 12:45 PM
của bạn đây :
Bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rar
Bạn ơi bạn rút hết thiết bị và chỉ để usb thui rùi chạy phần mềm nhé! Nhớ là chọn đúng ổ usb nữa nhé! ^^
Bạn làm ơn cho mình hỏi chút, mình có 2 cái USB đều bị hỏng, 1 cái là mình đưa thông tin, và 1 cái là mình đưa hình ảnh
Không biết bạn cho mình phần mềm kia là chữa cho cái USB nào vậy và mình không biết thực hiện nên đã thử cả 2 cái đều không được, bạn chỉ lại giùm mình với.
Chân thành cảm ơn bạn

wind9488
06/10/12, 07:44 PM
bạn ơi, bạn giúp mình với. úb mình khi copy file nặng qua 50MB là những file đó toàn bị hư, ko xài dc nữa

đây là thông tin của e ấy

Description: [I:]USB Mass Storage Device(Generic Mass Storage)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0603 PID = 0908
Serial Number: 5868288003646051

Device Vendor: Generic
Device Name: Generic Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: Generic
Product Model: Mass Storage
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: sinowealth
Chip Part-Number: KA708x

bâng giúp mình với, thanks bạn

malone2107
06/10/12, 09:19 PM
USB SONY VAIO của Trung Quốc

Description: [H:]USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000009EA1

Device Vendor: USB2.0
Device Name: Flash Disk
Device Revision: 0000

Manufacturer: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 3.00

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: 3.00

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

nhờ bạn chỉ giúp nhé. Thanks

taduc
06/10/12, 09:22 PM
Thằng này định kiếm Thank + danh vọng đó mà. Nếu mà post hướng dẫn lên thì chắc ai cũng làm được hết rồi. Các bạn download file này rồi xem hướng dẫn làm thử nha. Nếu không được thì PM lại mình hướng dẫn cụ thể cho.
Link down nè các bạn: http://www.mediafire.com/?rr79i6zzb4abcvz (nếu không down được thì các bạn copy đường dẫn và dán vào trình duyệt nhé).
bạn có thể chỉ cho mình cách sử dụng phần mềm SMI mass production tool ko vậy.Mình down về mày mò mãi ko biết dùng sao nữa

Quách Tinh Tế
06/10/12, 10:34 PM
Em da sua dc roi bac a! Cam on bac nhieu lam nha!! Thank you very much!

taduc
06/10/12, 11:10 PM
Em da sua dc roi bac a! Cam on bac nhieu lam nha!! Thank you very much!
em cũng vừa sửa xong con 4G được 3.8G rồi.Cái bác gì đó tìm cho em ko đúng gì cả.Em lọ mọ mất 2 ngày.Giờ đã xong.TRời ko phụ lòng người xấu.he he

dvt178
07/10/12, 12:37 AM
Bác ơi giúp em với. cảm ơn bác nhiều

Device Name: +[H:](Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: A870621E
Revision: /8.07

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6980~AU6983

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

heroducanh91
07/10/12, 01:42 PM
của mình nó hiện thế này chủ thớt giúp mình với nhé:

Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(2233 PRAM USB Device)

PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3100
Serial Number: 5&&26D1D483&&0&&7
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: phison(??)
Chip Part-Number: PS2251

Product Vendor: 2233
Product Model: PRAM

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

vip_bo_rao1918
07/10/12, 08:19 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1111 PID = 2222
Serial Number: 00000000888888880000
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

chủ thớt tìm giúp mình với

thaoly9229
09/10/12, 12:47 AM
a ơi giúp Ly với :(
Description: [G:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: 8988244B - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

Description: [G:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: 8988244B - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

Intheend013
09/10/12, 05:20 PM
Description: [H:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D6095CABEEC11D6E2009C

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-61(PS2261) - F/W 05.09.53 [2011-11-02]
Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba [TLC]

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
Giúp mình vơi nhé

maiyeuem_89607
09/10/12, 05:25 PM
Thằng này định kiếm Thank + danh vọng đó mà. Nếu mà post hướng dẫn lên thì chắc ai cũng làm được hết rồi. Các bạn download file này rồi xem hướng dẫn làm thử nha. Nếu không được thì PM lại mình hướng dẫn cụ thể cho.
Link down nè các bạn: http://www.mediafire.com/?rr79i6zzb4abcvz (nếu không down được thì các bạn copy đường dẫn và dán vào trình duyệt nhé).

Đề nghị bạn ăn nói cẩn thận nhé! Nếu bạn cảm thấy bạn làm được thì bạn làm giúp đi. Bạn có bỏ thời gian và công sức ra thì mới biết. Cứ ngồi im rồi ý kiến này nọ thì chẳng làm được việc j đâu bạn. Mình cũng như mọi người cũng có lúc rảnh, lúc bận. Nếu bạn thích hướng dẫn cụ thể thì có thể tìm trên các diện đàn, vấn đề là bạn có kinh nghiệm không? và bạn có thời gian mà giúp mọi người không.

habaoanh
09/10/12, 05:28 PM
Bác ơi giúp em với. cảm ơn bác nhiều

Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Flash JVJ 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0163
Serial Number: 08B3N-1GB000A7
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT163

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20663

maiyeuem_89607
09/10/12, 05:29 PM
bạn ơi, bạn giúp mình với. úb mình khi copy file nặng qua 50MB là những file đó toàn bị hư, ko xài dc nữa

đây là thông tin của e ấy

Description: [I:]USB Mass Storage Device(Generic Mass Storage)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0603 PID = 0908
Serial Number: 5868288003646051

Device Vendor: Generic
Device Name: Generic Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: Generic
Product Model: Mass Storage
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: sinowealth
Chip Part-Number: KA708x

bâng giúp mình với, thanks bạn

bạn liên hệ teamview để mình xem nhé!


USB SONY VAIO của Trung Quốc

Description: [H:]USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000009EA1

Device Vendor: USB2.0
Device Name: Flash Disk
Device Revision: 0000

Manufacturer: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 3.00

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: 3.00

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

nhờ bạn chỉ giúp nhé. Thanks

bạn thử cái này xem sao nhé!


Bác ơi giúp em với. cảm ơn bác nhiều

Device Name: +[H:](Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: A870621E
Revision: /8.07

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6980~AU6983

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP-UFD-6.21.rar

nếu không được thì dùng 2 cái này :
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698x_100128.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP(090227).rar


của mình nó hiện thế này chủ thớt giúp mình với nhé:

bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS22xx_Formatter_v2.10.0.2.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_PS2233-PS2237_v1.11.rar


Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1111 PID = 2222
Serial Number: 00000000888888880000
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

chủ thớt tìm giúp mình với

đây bạn : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_v03.00.02.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698x_100421.rar


a ơi giúp Ly với :(
Description: [G:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: 8988244B - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

Description: [G:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: 8988244B - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

đây bạn : http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_SM3255AB_J0818_v.2.03.31_v.1.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar


Description: [H:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0930 PID = 6545
Serial Number: 001D6095CABEEC11D6E2009C

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0100

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-61(PS2261) - F/W 05.09.53 [2011-11-02]
Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba [TLC]

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
Giúp mình vơi nhé

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.33.00_PS2251.7z
http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Phison_MPALL_v3.29.0B_PS2251.rar


Bác ơi giúp em với. cảm ơn bác nhiều

Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Flash JVJ 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0163
Serial Number: 08B3N-1GB000A7
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT163

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20663

đây bạn : http://flashboot.ru/files/public/UT163-v3.9.8.0.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/UT163_setup-v3.9.29.0.rar

thiemksb
11/10/12, 12:28 PM
http://nr2.upanh.com/b5.s33.d1/4106a6f149f79efa2f5ef9a8b5a7e98f_49904052.untitled .png
Của mình là kington, sao flashboot lại ra transcend nhỉ. Hay usb đểu!

vip_bo_rao1918
11/10/12, 12:38 PM
bạn ơi phần mềm bạn đưa k nhận usb của mình phiền giúp đỡ với
http://nr7.upanh.com/b2.s33.d3/73b7648ab65065294956b21ac7597ce1_49904547.1.bmp

hoaanhdao_tronggio
11/10/12, 01:48 PM
Device Name: ?[J:]?USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 1707B4E5
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: ??U???

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892


bạn tìm giúp mình nhé! cảm ơn bạn rất nhiều

alan_greece
11/10/12, 10:19 PM
bác giúp mình với
Description: [H:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 13FE PID = 3800
Serial Number: 3E8A8EAE

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0103

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W EC23
Flash ID Code: 8988244B - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

maiyeuem_89607
12/10/12, 06:39 PM
http://nr2.upanh.com/b5.s33.d1/4106a6f149f79efa2f5ef9a8b5a7e98f_49904052.untitled .png
Của mình là kington, sao flashboot lại ra transcend nhỉ. Hay usb đểu!

Đây chỉ là thông tin về chip, chuyện usb của hãng này chạy flash chip của hãng kia mình thấy cũng khá phổ biến.
Của bạn đây nhé! http://www.flashboot.ru/files/public/Chipsbank/CBM2093_UMPTool_v3.3.9.1_091127.rar

thiemksb
12/10/12, 06:42 PM
ko được bạn ơi, mình cũng tải cái này về rồi, nhưng lỗi. bạn có thể team hộ mình ko!

maiyeuem_89607
12/10/12, 06:47 PM
bạn ơi phần mềm bạn đưa k nhận usb của mình phiền giúp đỡ với
http://nr7.upanh.com/b2.s33.d3/73b7648ab65065294956b21ac7597ce1_49904547.1.bmp

Vậy thì cái này chính xác là của bạn: http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698x_100421.rar
nếu vẫn k đc thì liên hệ team bạn nhé!


ko được bạn ơi, mình cũng tải cái này về rồi, nhưng lỗi. bạn có thể team hộ mình ko!

Bạn thử cái này nữa, nếu không đc thì mình sẽ team xem thế nào
http://www.flashboot.ru/files/public/Chipsbank/CBM2093_UMPTool_v3.3.8.7.rar


Device Name: ?[J:]?USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 1707B4E5
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: ??U???

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892


bạn tìm giúp mình nhé! cảm ơn bạn rất nhiều

Hôm trước sửa 1 cái cho bạn rồi! giờ là của ai nữa vậy???

thiemksb
12/10/12, 06:53 PM
trong flash type mình ko thấy kinhton hay tráncend

maiyeuem_89607
12/10/12, 06:54 PM
bác giúp mình với
Description: [H:]USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 13FE PID = 3800
Serial Number: 3E8A8EAE

Device Vendor: Kingston
Device Name: DT 101 G2
Device Revision: 0103

Manufacturer: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W EC23
Flash ID Code: 8988244B - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/temp/Phison%20MPALL%20v3.29.0B.zip


trong flash type mình ko thấy kinhton hay tráncend

Mình không hiểu ý bạn, bạn up hình lên xem. Bạn thử cài đặt phần mềm đó theo thông tin giao tiếp usb của abnj xem

minhtri9798
12/10/12, 06:59 PM
Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(RAMOSTEK HISPEED-MAGNOLIA USB Device)

PnP Device ID: VID = 0FF9 PID = 1003
Serial Number: 5&&142944B7&&0&&3
Revision: 2.02

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: RAMOSTEK
Product Model: HISPEED-MAGNOLIA

Tools on Web: (N/A)

thiemksb
12/10/12, 07:00 PM
http://nr1.upanh.com/b4.s35.d1/7cb9652e25efe45bbc93ec2a6c9e6c8e_49944061.untitled .png

anhvedi123
12/10/12, 11:06 PM
Description: [E:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 5136 PID = 4678

Device Vendor: Generic
Device Name: USB2.0 FlashDisk
Device Revision: 1000

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0
Product Revision: 2.40

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: MXT6208E/MW8209 - F/W 65.4.2.3

alan_greece
12/10/12, 11:38 PM
bạn thử cái này xem : http://www.flashboot.ru/files/temp/Phison%20MPALL%20v3.29.0B.zipMình không hiểu ý bạn, bạn up hình lên xem. Bạn thử cài đặt phần mềm đó theo thông tin giao tiếp usb của abnj xem

cái này dùng thế nào vậy bạn

huyenngtng
15/10/12, 03:45 PM
co ai không? làm ơn giúp mình với, cho mình xin key chương trình GIF Banner desinger 5.0 đi, hixhix, minh dang cần gắp, làm ơn giúp mình với

tungtjn90
15/10/12, 04:07 PM
bác maiyeuem giúp mình với


Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 II USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1613
Serial Number: 0019E06B07A95B8B140300B8
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: phison(??)
Chip Part-Number: UP14~UP19

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 II

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

quankhatmau
15/10/12, 05:49 PM
Description: [F:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W A851
Flash ID Code: 98D598B2 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

giúp mình với

minhtien757
15/10/12, 06:42 PM
mình sửa lại mấy cái. nhưng tốc độ coppy giảm đi đáng kể

tunghm
16/10/12, 03:23 PM
Chủ thớt giúp mình với, chờ mãi mà không thấy trả lời j cả, ngóng mỏi cổ hjx
Bạn giúp mình con này với, vừa mua, về nó coppy được có 4G,mất tiêu 4G
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC346CFC80471B242F
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi(??)
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

yudk
16/10/12, 11:18 PM
Của mình nó như thế này, không thấy được Chip-Part-Number thì làm sao đây?
http://gyazo.com/737ce3de3366efcd60187c1edb634c2a.png
Giúp dùm em cám ơn rất nhiều !

acny4
17/10/12, 08:53 PM
Device Name: +USB Human Interface Device

PnP Device ID: VID = 1BCF PID = 0005
Serial Number: 5&&50ADEA6&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Human Interface Device

Tools on Web: (N/A)

khắc phục giúp em, cám ơn anh nhiều !

huyenngtng
17/10/12, 10:12 PM
maiyeuem_89607
Nguyên văn bởi huyenngtng
down cai nao anh? em ko lam dc. hixhix, lam on giup em voi anh oi

maiyeuem_89607
em lam ko duoc anh oi, làm ơn giúp em với, huhu,
em chạy phần tìm usb thì noá ra như z ak, em chạy phần test thì kiểm tra thấy có usb, nhưng noá chỉ hiện thị ổ đĩa usb ra 1 lúc là biến mất ak, hoặc nằm ở đó cũng khong làm được gì nó hết trơn ak, ko tác động tới được caci1 con usb này, hĩhix
giup em gium nha, cảm ơn anh
Description: [G:]USB Mass Storage Device(HP v220w)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 03F0 PID = 5A07
Serial Number: AA04012700007525

Device Vendor: HP
Device Name: v220w
Device Revision: 1100

Manufacturer: HP
Product Model: v220w
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252/SM3255

cái úb cua em bi khùng ùi. huhu, cứ nhấp nháy, hùi có hùi mất, chạy test nó nhảy ra cái biến mất ak, huhu, bực cả mình
của bạn đây : http://flashboot.ru/files/public/USB..._v1.3.0.71.rar
http://www.flashboot.ru/files/public...neRecovery.rar
sao em down ve va chay file ma ko chay duoc zi anh??????????
anh lam on giup em voi, khi nao anh ranh thi co the sua gium em bang chuong trinh dieu khien tu xa ko anh???????????? neu co the thi anh co the giup voi gium voi em nha, lien lac voi em qua yahoo duoc khong anh, huyenngoc.beyby@yahoo.com
em cam on anh truoc nha

chaupc
17/10/12, 11:00 PM
USB bị write protected có ai sửa được ko?

vip_bo_rao1918
18/10/12, 12:11 PM
bạn ơi vẫn k nhận usb khi nào bạn rảnh thì team hộ mình với..thank

chanhtl
18/10/12, 01:48 PM
giúp mình 1 tay với
của mình là kingmax 16gb (PD-07)
mình lấy tool của kingmax thì báo là ko hổ tro thiết bị
của mình là kingmax chính hảng nhé bạn
lên trang www.flashboot.ru tìm nhưng tìm ko có tool của nó (SMI_SM3255AB_J0923_v.2.03.31)
lên google tìm thì có nhưng lại ko xài đc vậy bạn có cách nào tìm hộ mình cái tool ko bạn !!!!
úb của mình con bh nhưng xa quá mỗi lần gủi cả tháng mới về xài đc vài hôm giờ bị tiếp
tình trạng là đang ghi giữ liệu thì đứng và cứ nhiêu đó giữ liệu ko xóa hay format usb đc nữa
format thì báo the disk is wrtie protected
chân thành cảm ơn bạn trước (~~)
log đây :
Device Name: ?[L:]?USB Mass Storage Device(KINGMAX USB USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: AA00000000002720
Revision: 1100

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM321~SM325

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

nhoemwa07
18/10/12, 02:21 PM
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(CBM USB 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: 03178BD4
Revision: 8.07

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6983~AU6987

Product Vendor: CBM
Product Model: USB 2.0

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

Bác hộ em tí, thank

rongdotrathu
18/10/12, 02:56 PM
Usb của mình bị lỗi như thế này giờ phải làm như thế nào
64314
64313

dambut
18/10/12, 03:09 PM
USB bị write protected có ai sửa được ko?
Sửa được tốt ấy chứ!

besi0912
18/10/12, 05:37 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 2563C50D
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

cám ơn bạn trước

vnsinh921
19/10/12, 05:33 PM
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(JetFlash Transcend 16GB USB Device)

PnP Device ID: VID = 8564 PID = 1000
Serial Number: 697240SVIVFUJIOI
Revision: 1100

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: JetFlash
Product Model: Transcend 16GB

Tools on Web: (N/A)
giup minh voi! Thanks

Quách Tinh Tế
19/10/12, 08:44 PM
Description: [H:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 6387

Device Revision: 0104

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.07

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC508(FC8508)/AU6985/AU6992 - F/W E402
Flash ID Code: ECD58472 - Samsung - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

Bác giúp em con này với!!! Thank!

chaupc
19/10/12, 10:30 PM
USB bị write protected có ai sửa được ko nhỉ?

nhoclun_it
19/10/12, 11:06 PM
Device Name: +[H:]+USB Input Device(XXXXXXXX U167CONTROLLER USB Device)

PnP Device ID: VID = 1BCF PID = 0005
Serial Number: 6&&411653E&&0&&3
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: XXXXXXXX
Product Model: U167CONTROLLER

Tools on Web: (N/A)

chickenNo1
20/10/12, 10:52 AM
giúp mình với
Description: [K:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W C4D1
Flash ID Code: 2CD5943E - Micron - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
Cảm ơn nhé!

chaupc
20/10/12, 11:18 AM
chủ topic đâu rồi.bó tay cái usb bị write protected rồi à?

suzuki3233
20/10/12, 08:52 PM
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(XXXXXXXX U167CONTROLLER USB Device)

PnP Device ID: VID = 048D PID = 1167
Serial Number: 5&&1946A98F&&0&&2
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: ITE
Chip Part-Number: IT1167

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html
xem giúp mình với

maiyeuem_89607
20/10/12, 09:55 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 2563C50D
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: FC8308

Product Vendor: (N/A)
Product Model: U

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=148892

cám ơn bạn trước

Của besi đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_v04.01.00.rar


Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(JetFlash Transcend 16GB USB Device)

PnP Device ID: VID = 8564 PID = 1000
Serial Number: 697240SVIVFUJIOI
Revision: 1100

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: JetFlash
Product Model: Transcend 16GB

Tools on Web: (N/A)
giup minh voi! Thanks
của bạn đây :
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698x_100907.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/JF120_mFormat_v4.7.zip


Description: [H:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 6387

Device Revision: 0104

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.07

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC508(FC8508)/AU6985/AU6992 - F/W E402
Flash ID Code: ECD58472 - Samsung - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

Bác giúp em con này với!!! Thank!

Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698x_100517.rar


chủ topic đâu rồi.bó tay cái usb bị write protected rồi à?

Dạo này mình hơi bận các bạn à! Sinh viên mà, ai cũng phải học và chơi nữa mà. các bạn thông cảm nhé! Mình sẽ cố gắng xem xét cho các bạn khi có thời gian. Với lại nhiều bạn pm yahoo teamview nên cũng bận nữa . thông cảm nhé!


Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(XXXXXXXX U167CONTROLLER USB Device)

PnP Device ID: VID = 048D PID = 1167
Serial Number: 5&&1946A98F&&0&&2
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: ITE
Chip Part-Number: IT1167

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html
xem giúp mình với

Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/USBest/URescue_v1.3.0.71.rar


USB bị write protected có ai sửa được ko?

Sửa được nhé hiệp sỹ...


Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(RAMOSTEK HISPEED-MAGNOLIA USB Device)

PnP Device ID: VID = 0FF9 PID = 1003
Serial Number: 5&&142944B7&&0&&3
Revision: 2.02

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: RAMOSTEK
Product Model: HISPEED-MAGNOLIA

Tools on Web: (N/A)

bạn cho mình biết hãng usb và dung lượng nhé!


Description: [E:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 5136 PID = 4678

Device Vendor: Generic
Device Name: USB2.0 FlashDisk
Device Revision: 1000

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0
Product Revision: 2.40

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: MXT6208E/MW8209 - F/W 65.4.2.3

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Ameco%20MW8209_6208E%20v1.1.2.5%20(20110411).zip


bác maiyeuem giúp mình với
của bạn đây :
http://www.flashboot.ru/files/public/Phison/Apacer_8_Utility.rar
http://flashboot.ru/files/public/other/Repair_v2.9.1.1.rar


Description: [F:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W A851
Flash ID Code: 98D598B2 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

giúp mình với

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2173.rar


Chủ thớt giúp mình với, chờ mãi mà không thấy trả lời j cả, ngóng mỏi cổ hjx
Bạn giúp mình con này với, vừa mua, về nó coppy được có 4G,mất tiêu 4G
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC346CFC80471B242F
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi(??)
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

Đây bạn, không phải ngóng nữa nhé :
http://www.flashboot.ru/files/public/3S/SSS_MP_Utility_v2162.rar


Của mình nó như thế này, không thấy được Chip-Part-Number thì làm sao đây?
http://gyazo.com/737ce3de3366efcd60187c1edb634c2a.png
Giúp dùm em cám ơn rất nhiều !

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/FC_MpTool_FC8308_FC8508_FC8406_v04.01.00.rar


Device Name: +USB Human Interface Device

PnP Device ID: VID = 1BCF PID = 0005
Serial Number: 5&&50ADEA6&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Human Interface Device

Tools on Web: (N/A)

khắc phục giúp em, cám ơn anh nhiều !

đây k fai thông tin usb bạn nhé!

quankhatmau
20/10/12, 11:00 PM
Description: [F:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: C5DFA3DE

Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0104

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.00

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC508(FC8508)/AU6985/AU6992 - F/W E402
Flash ID Code: 98D59432 - Toshiba - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 2GB
Reference Product: ??:?U????????

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

giúp mình với usb này ko format được

maiyeuem_89607
20/10/12, 11:02 PM
maiyeuem_89607
Nguyên văn bởi huyenngtng
down cai nao anh? em ko lam dc. hixhix, lam on giup em voi anh oi

maiyeuem_89607
em lam ko duoc anh oi, làm ơn giúp em với, huhu,
em chạy phần tìm usb thì noá ra như z ak, em chạy phần test thì kiểm tra thấy có usb, nhưng noá chỉ hiện thị ổ đĩa usb ra 1 lúc là biến mất ak, hoặc nằm ở đó cũng khong làm được gì nó hết trơn ak, ko tác động tới được caci1 con usb này, hĩhix
giup em gium nha, cảm ơn anh
Description: [G:]USB Mass Storage Device(HP v220w)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 03F0 PID = 5A07
Serial Number: AA04012700007525

Device Vendor: HP
Device Name: v220w
Device Revision: 1100

Manufacturer: HP
Product Model: v220w
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252/SM3255

cái úb cua em bi khùng ùi. huhu, cứ nhấp nháy, hùi có hùi mất, chạy test nó nhảy ra cái biến mất ak, huhu, bực cả mình
của bạn đây : http://flashboot.ru/files/public/USB..._v1.3.0.71.rar
http://www.flashboot.ru/files/public...neRecovery.rar
sao em down ve va chay file ma ko chay duoc zi anh??????????
anh lam on giup em voi, khi nao anh ranh thi co the sua gium em bang chuong trinh dieu khien tu xa ko anh???????????? neu co the thi anh co the giup voi gium voi em nha, lien lac voi em qua yahoo duoc khong anh, huyenngoc.beyby@yahoo.com
em cam on anh truoc nha

bạn liên hệ yahoo maiyeuem_89607 nhé !
1 vài phần mềm fai setup lại thông tin và quyền quản trị bạn nhé!

chaupc
20/10/12, 11:08 PM
bạn sửa được thì demo cho cái clip hay tool để làm nhé

maiyeuem_89607
20/10/12, 11:08 PM
giúp mình 1 tay với
của mình là kingmax 16gb (PD-07)
mình lấy tool của kingmax thì báo là ko hổ tro thiết bị
của mình là kingmax chính hảng nhé bạn
lên trang www.flashboot.ru tìm nhưng tìm ko có tool của nó (SMI_SM3255AB_J0923_v.2.03.31)
lên google tìm thì có nhưng lại ko xài đc vậy bạn có cách nào tìm hộ mình cái tool ko bạn !!!!
úb của mình con bh nhưng xa quá mỗi lần gủi cả tháng mới về xài đc vài hôm giờ bị tiếp
tình trạng là đang ghi giữ liệu thì đứng và cứ nhiêu đó giữ liệu ko xóa hay format usb đc nữa
format thì báo the disk is wrtie protected
chân thành cảm ơn bạn trước (~~)
log đây :
Device Name: ?[L:]?USB Mass Storage Device(KINGMAX USB USB Device)

PnP Device ID: VID = 090C PID = 1000
Serial Number: AA00000000002720
Revision: 1100

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM321~SM325

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/Test_SM32x_H1029_1_17_42.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_SMI32X_I1030_v2.02.02.rar


Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(CBM USB 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: 03178BD4
Revision: 8.07

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number: AU6983~AU6987

Product Vendor: CBM
Product Model: USB 2.0

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

Bác hộ em tí, thank

con này phía trên vừa đề cập xong


Usb của mình bị lỗi như thế này giờ phải làm như thế nào
64314
64313

của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/other/KingSpec_UD6809_MPTOOL_v1.58.rar


bạn sửa được thì demo cho cái clip hay tool để làm nhé

Bạn phải hiểu là mỗi 1 usb có 1 phần mềm riêng làm sao demo cho hết hả bạn , rất nhiều bạn được mình sửa rồi bạn à! đếm không hết đâu, trên forum chỉ là 1 phần thôi.

Các bạn thành công thì cũng phải pm lại nhé! nhiều bạn xong cái là mất tích luôn , phải ở lại đóng góp cho forum chứ!

huynhhai
20/10/12, 11:28 PM
mình có cái ensoho,hàng trung quóc ko check được ID với id chip nên ko tìm được file flash của nó,nên bảo hành được thay mới rồi

iloveyouforever
20/10/12, 11:45 PM
mình cắm usb vào máy đèn sáng và nó hiện thông báo như sau

http://farm3.anhso.net/upload/20110817/23/o/anhso-234352_Untitled44.jpg


mở Hardware thì thấy như này :

http://farm3.anhso.net/upload/20110817/23/o/anhso-234348_Untitled55.jpg

USB mình thấy ghi mờ mờ bên ngoài là trancend 4G

cứu dc ko

USB của mình cũng giống hệt như trên vậy sửa bằng cách nào hả bạn? giúp dùm mình với.cảm ơn bạn nhiều nhé ! đã thanks rất rât nhiều rồi.
đây là thông tin USB của mình :

Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0020
Serial Number: 5&&875CD47&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)

luclang26
21/10/12, 01:24 AM
em có cái usb.coppy vào thì ko vấn đề gì,nhưng cop ra dc 20 -50 % là usb biến mất.mới mua nhưng rách tem bh.thế là đành vứt xó.mà trước đó hoàn toàn bình thường.em muốn hỏi là nó là phần cứng hay firmware lỗi a.thanksss

luclang26
21/10/12, 11:50 AM
đây là cái usb của em.nó bị lỗi.cop vào ok.coppy ra ko được
Device Name: ?[I:]?USB Mass Storage Device(USB FLASH DRIVE USB Device)

PnP Device ID: VID = 1005 PID = B113
Serial Number: 0780C21D59239951
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: phison(??)
Chip Part-Number: UP13~UP16

Product Vendor: USB
Product Model: FLASH DRIVE

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/2009/0401/359.html

hocthi
21/10/12, 01:12 PM
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(Disk drive)

PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 10000000000007FB
Revision: 2.20

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=72332
mình đã thử nhiều lần mà k đc. hi vọng bạn có thể làm cho nó sống lại. thanks trước nha

doanthieugia19
21/10/12, 01:57 PM
Cho mình hỏi cái usb transcend của mình tiếp xúc bị kém, cắm rất khó nhận . Phải cắm đi cắm lại nhiều lần mới nhận cách sửa như thế nào vậy ạ ?? Cảm ơn bạn trước

lhabds
21/10/12, 02:55 PM
Giá mà đọc bài viết này sớm hơn, đã không vứt đi 4 con usb hỏng :(, dù sao cũng cám ơn thớt vì bài viết hữu ích

nguyenlochue
21/10/12, 08:45 PM
giúp mình với
Description: [G:]USB Mass Storage Device(ChipsBnk Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1E3D PID = 2093

Device Revision: 0100

Manufacturer: ChipsBnk
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 5.00

Chip Vendor: ChipsBank
Chip Part-Number: CBM2093/V88 - [2009-03-28]
Flash ID Code: 89D7953F - Intel - 1CE/Single Channel [MLC] -> Total Capacity = 4GB
thank trước nha

chickenNo1
22/10/12, 07:05 AM
Description: [K:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W C4D1
Flash ID Code: 2CD5943E - Micron - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
Cảm ơn nhé!

maiyeuem_89607
22/10/12, 07:44 AM
giúp mình với
Description: [G:]USB Mass Storage Device(ChipsBnk Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1E3D PID = 2093

Device Revision: 0100

Manufacturer: ChipsBnk
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 5.00

Chip Vendor: ChipsBank
Chip Part-Number: CBM2093/V88 - [2009-03-28]
Flash ID Code: 89D7953F - Intel - 1CE/Single Channel [MLC] -> Total Capacity = 4GB
thank trước nha

Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Chipsbank/CBM2093_UMPTool_v3.3.9.1_091127.rar


Description: [K:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W C4D1
Flash ID Code: 2CD5943E - Micron - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
Cảm ơn nhé!

Của bạn đây : http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698X_091111.rar

star_move286
22/10/12, 11:06 AM
Description: [F:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AA - ISP NONE
Flash ID Code: - 1CE/Single Channel

Giúp mình với :(

doanthieugia19
22/10/12, 12:46 PM
Cho mình hỏi cái usb transcend của mình tiếp xúc bị kém, cắm rất khó nhận . Phải cắm đi cắm lại nhiều lần mới nhận cách sửa như thế nào vậy ạ ?? Cảm ơn bạn trước
Bạn giúp mình vấn đền này đi !!1^:)^

annguyen29121991
22/10/12, 04:52 PM
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 9380

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W 2103
Flash ID Code: ECD514B6 - Samsung - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 2GB

Giúm giùm mình nhé..tks

ngocdatinh
23/10/12, 05:48 PM
Device Name: ?[E:]?USB Mass Storage Device(Sunplus USB2SATA bridge USB Device)

PnP Device ID: VID = 04FC PID = 0C25
Serial Number: 000000000000000000000000000005
Revision: 0407

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Sunplus
Chip Part-Number: SPIF225A

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: (N/A)

hic ko biet bi gi cua mh la o cung di dong

lonely_haipro
24/10/12, 01:58 PM
tìm giúp tớ với!

Description: [I:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W 593F
Flash ID Code: 98D59432 - Toshiba - 1CE/Single Channel [MLC] -> Total Capacity = 2GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

Tớ download FW về cho chạy từ từ đến 60% thì....chạy thật nhanh đến 100% là báo thế này:

http://nr1.upanh.com/b1.s32.d1/2f9e9f6c9cb271b545a25d75f5be935a_50268791.ub.jpg (http://www.upanh.com/ub_upanh/v/8rme5t6hdfc.htm)

Vậy có thể sửa đc nữa ko?

USB lúc trước báo 4Gb! nhưng bị hư nên tớ Up lại còn có 512Mb thôi! Giờ thử up lại FW mới!
FW 512Mb ấy nằm trong laptop cũ! nhưng tớ bị trộm mất laptop rồi! http://www.vn-zoom.com/images/smilies/20.gif

maiyeuem_89607
24/10/12, 02:46 PM
Description: [F:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AA - ISP NONE
Flash ID Code: - 1CE/Single Channel

Giúp mình với :(

Đây bạn : http://www.flashboot.ru/files/public/SM32x_G1219.rar
http://www.flashboot.ru/files/public/SMI/SMI_SM3255TS_MPTool_v2.03.30_v11.rar


Bạn giúp mình vấn đền này đi !!1^:)^

Dùng bàn chải mềm làm vệ sinh sạch sẽ cổng giao tiếp của usb. ^:)^


Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 9380

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W 2103
Flash ID Code: ECD514B6 - Samsung - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 2GB

Giúm giùm mình nhé..tks

đây bạn : http://flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU69xx_FC8xxx_04.03.10_11.07.28.7z
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698X_11.09.28.7z
http://www.flashboot.ru/files/public/Alcor/AlcorMP_AU698x_100517.rar


Device Name: ?[E:]?USB Mass Storage Device(Sunplus USB2SATA bridge USB Device)

PnP Device ID: VID = 04FC PID = 0C25
Serial Number: 000000000000000000000000000005
Revision: 0407

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Sunplus
Chip Part-Number: SPIF225A

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: (N/A)

hic ko biet bi gi cua mh la o cung di dong

Ổ cứng 300Gb đúng không? Bạn nói xem tình trạng lỗi thế nào chứ ổ cứng không hoàn toàn giống usb

damitu
25/10/12, 12:03 PM
Giúp mình nha
USB của mình là
Device Name: ?[I:]?USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 5136 PID = 4678
Serial Number: 5&&2E3E98A9&&0&&1
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: micov(???)
Chip Part-Number: MW6208/MW8209

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0

thank bạn trước nhá.

thuycotelt
25/10/12, 12:11 PM
giúp m với:(
Description: [H:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 5136 PID = 4678

Device Vendor: Generic
Device Name: USB2.0 FlashDisk
Device Revision: 1000

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0
Product Revision: 3.00

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: 3.00

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
thanks

vodoi_93
25/10/12, 05:04 PM
Giúp mình với bạn ơi. Của mình đây:
Device Name: +[H:](Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 8086 PID = 2831
Serial Number: 3&&2B8E0B4B&&0&&E9
Revision: /2.60

Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0

Tools on Web: (N/A)

thanks bạn trước nha. Mình đã kích vào cảm ơn và danh vọng. Thank bạn nhiều,nhiều lắm

nguso2
25/10/12, 05:49 PM
Mình có USB Sony VaiO 2GB. Dùng để copy nhạc hay phần mềm hay bị lỗi, không sử dụng được nhạc hay phần mềm khi đã copy sang. Có cách nào sửa được không các Pro?

yudk
26/10/12, 01:02 AM
Mấy anh chị ơi..sao em chạy file " FC Mp Tool.exe"
http://gyazo.com/84ff877650d877e26c4c396d0be94627.png
Nhưng sao nút " Start" nó không hiện lên mà nó ẩn không cho mình chọn, với lại nó cũng không nhận USB " Device Count= 0 ".....vậy nên làm sao đây..vui lòng chỉ em cách giả quyết! Em cám ơn nhiều !
http://gyazo.com/f3a38695b3e2cf047391bd4a1faea8c3.png
>>> em cũng đã thử thêm mấy version khác cũng không được, đều bị như vậy!

alan_greece
26/10/12, 07:03 AM
mình cũng bị vậy,hix

killer8x
26/10/12, 12:37 PM
Description: [H:]USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000000874

Device Vendor: USB2.0
Device Name: Flash Disk
Device Revision: 0000

Manufacturer: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 2.30

Chip Vendor: Micov
Chip Part-Number: MXT6208E - F/W 1.2.1.0

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html


Giúp em với nó là USB Sony Vaio 8GB mà giờ chỉ còn có 8MB ak! Thanks mấy anh nhiều lắm! Em có nạp lại Firmware nhưng chỉ được có 1GB ak !!! Mong nhận được sự giúp đỡ sớm từ các anh !

ngocdatinh
26/10/12, 02:01 PM
mh bi mat cong cap cua o cung roi gio mua cap. ko vao dc nua. tay 8 cong roi co rot may lanỔ cứng 300Gb đúng không? Bạn nói xem tình trạng lỗi thế nào chứ ổ cứng không hoàn toàn giống usb[/QUOTE]

taviethong
26/10/12, 03:16 PM
Bác giúp e con USB kingston 8GB này với ! Thanks

65687

nguso2
26/10/12, 10:31 PM
Các pro xem qua giúp nhé !

HoangProduction
26/10/12, 10:45 PM
pro ơi giúp em với
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USB 2.0 Flash disk USB Device)

PnP Device ID: VID = AB12 PID = AC12
Serial Number: 1000000000002693
Revision: 3.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: 2.0 Flash disk

Tools on Web: (N/A)

Device Name: +[H:](Mass Storage USB Device)

PnP Device ID: VID = 8086 PID = 1C26
Serial Number: 3&&11583659&&0&&E8
Revision: /2.31

Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Mass
Product Model: Storage

Tools on Web: (N/A)

acny4
27/10/12, 05:38 PM
Admin ơi USB của em ko hiện lên thông tin gì hết khi cắm vào máy tính, bây giờ usb nó bị tịt luôn rồi. giờ em phải làm sao.usb của em trong hình đây
http://www.thegioididong.com/thiet-bi-luu-tru/usb-pny-attache-curve-4gb

hth127
27/10/12, 09:11 PM
Giúp Tôi với:
Device Name: +(Kingston DataTraveler G3 USB Device)

PnP Device ID: VID = 8086 PID = 27CC
Serial Number: 3&&13C0B0C5&&0&&EF
Revision: /PMAP

Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Kingston
Product Model: DataTraveler G3

Tools on Web: (N/A)

tchanthanh
27/10/12, 10:35 PM
Help mình với :
Device Name: +USB Mass Storage Device

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1625
Serial Number: 001CC05FE935F060B928123C
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Mass Storage Device

Tools on Web: (N/A)

kinhdoanhinfovn
28/10/12, 10:14 AM
giúp mình với :(
Device Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8

PnP Device ID: VID = 8086 PID = 27C8
Serial Number: 3&&11583659&&0&&E8
Revision: (Information not returned)

Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Intel(R)
Product Model: N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8

Tools on Web: (N/A)
=((

nockenny
28/10/12, 11:56 AM
giúp e sửa lỗi này với! 8GB KIngtons con này là con thứ 2 rồi :(
http://picshare.vn/image/6909.html
http://picshare.vn/image/6909.html
E chạy thử cái topic hướng dẫn:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC34C9AC11471917AB
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

và download về: SSS_MP_Utility_v2173.rar

và lúc chạy lên:
http://www.uphinhnhanh.com/view-78untitled.jpg
http://www.uphinhnhanh.com/view-78untitled.jpg
MOng chủ thớt giúp e với.

stingv
28/10/12, 01:01 PM
giúp mình với bạn ơi =((


Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1687 PID = 6211
Serial Number: 888090313FFFFF2672375533
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: skymedi(??)
Chip Part-Number: SK6211

Product Vendor: Kingmax
Product Model: USB2.0 FlashDisk

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/2009/0417/395.html

DrBlack
29/10/12, 10:13 AM
giúp mình với nhé :D

Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 0951 PID = 1642
Serial Number: 001CC0EC303CAAB155FF0A5E
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: skymedi
Chip Part-Number: SK6215/SSS6691

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/skymedi.html

nguso2
29/10/12, 03:40 PM
Chủ thớt té rồi à?

newkiatisak
29/10/12, 04:29 PM
Xin giúp mình sửa 2 cục USB này, mình up firmware ko đúng hay sao mà giờ máy tính nó ko nhận
Thông tin 2 em nó

- Em thứ 1:
Description: [I:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: ECD798CA - Samsung - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 4GB


- Em thứ 2:
Description: [J:]USB Mass Storage Device
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0000 PID = 7777

Device Revision: 0008

Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3252D - ISP NONE Roger
Flash ID Code: 89680446 - Intel - 1CE/Single Channel [MLC-4K] -> Total Capacity = 4GB
Reference Product: ??:?U????????

bienlangcuating
30/10/12, 10:06 PM
http://uphinh.ssc.vn/images/947Picture2_tn.jpg (http://uphinh.ssc.vn/view.php?filename=947Picture2.jpg)

Giúp minh down firmware này với. Cảm ơn nhiều.

boy_it88
31/10/12, 11:21 AM
66773
Bác chủ giúp em với. Cứ copy file trên 1GB là ko tài nào đọc được ạ. Cắm vào máy khác nó die luôn. :(

ducchuyen91
31/10/12, 05:07 PM
Giúp mình với.........
Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 0A5C PID = 4500
Serial Number: 6&&3A0EFCFB&&0&&2
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: SM3255Q AB

Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)

huuchi207
01/11/12, 12:19 PM
giúp mình với , cái này mới mua đc 1 tháng mà bị rồi

Description: [H:]USB Mass Storage Device(JetFlash Transcend 8GB)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 8564 PID = 1000
Serial Number: 51X2J43O

Device Vendor: JetFlash
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0100

Manufacturer: JetFlash
Product Model: Transcend 8GB
Product Revision: 8.07

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xE103 - F/W 8717
Flash ID Code: 2C88085F - Micron - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

viendinhngoc
01/11/12, 03:32 PM
Bạn ơi mình có ÚSB 8gb cua toshiba bị lỗi
bạn giúp mình với nha
thank bạn nha
Description: [I:]USB Mass Storage Device(TOSHIBA TOSHIBA USB DRV)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 200mA

USB Device ID: VID = 0930 PID = 1400
Serial Number: 070B2787D35D6F17

Device Vendor: TOSHIBA
Device Name: TOSHIBA USB DRV
Device Revision: 0100

Manufacturer: TOSHIBA
Product Model: TOSHIBA USB DRV
Product Revision: PMAP

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-67(PS2267) - F/W 06.06.53 [2012-06-04]
Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba [TLC]

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html

viendinhngoc
02/11/12, 08:27 AM
Bac chủ thớt đi đâu mất rồi sao ấy lâu chưa thấy trả lời thw

an21352135
02/11/12, 10:54 AM
hi bạn!
Khi nháy chọn vào thẻ nhớ: G:\ is not accessible the request could not be performed because of an I/O device error
Cần bạn giúp.
Chíp:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Card-Reader USB Device)

PnP Device ID: VID = 1908 PID = 0222
Serial Number: 20100120100004
Revision: 1.03

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: Card-Reader

Tools on Web: (N/A)

CÁm ơn bạn nhiều!

life2605
02/11/12, 12:05 PM
http://ns0.upanh.com/b4.s35.d3/38a4f90aa726847c27010e83c0aff4bb_50509050.1.jpg

Giúp giùm cái thớt ơi

nguyenthoai248
02/11/12, 01:35 PM
Chip của mình!!!!
Device Name: +Generic USB Hub

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0024
Serial Number: 5&&7C803D2&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Generic
Product Model: USB Hub

Tools on Web: (N/A)
help me!!!!! :)

help me!!!please!!!!

đậu má chủ thớt đâu òi??? :-w

NhocKey
03/11/12, 10:30 AM
giúp mình con usb kingmax 8gb này với !!
Description: [F:]USB Mass Storage Device(USB MEMORY BAR)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 090C PID = 3000

Device Vendor: Silicon Motion,Inc.
Device Name: SM3255AA MEMORY BAR
Device Revision: 0100

Product Model: USB MEMORY BAR
Product Revision: 1000

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM3255AB - ISP NONE
Flash ID Code: ADDE94D2 - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html

Trường Quang™
03/11/12, 02:42 PM
Device Name: +[G:]+USB Input Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)

PnP Device ID: VID = 413C PID = 8161
Serial Number: 7&&B5FD255&&0&&1
Revision: PMAP

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2

Tools on Web: (N/A)

TÌNH TRẠNG LÀ KHÔNG FORMAT VÀ KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC, DUNG LƯỢNG BÁO 0B
MONG BẠN GIÚP MÌNH

papikuku1109
04/11/12, 08:54 PM
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 1234 PID = 5678
Serial Number: CCCB0201130231170044943703

Device Vendor: Generic
Device Name: Flash Disk
Device Revision: 0100

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 5.00
úb của em ntn anh coi giúp sử giúp em cái em mới mua về chưa sài được gì hết mà hư rù nản ghê
Chip Vendor: ChipsBank
Chip Part-Number: CBM2093/V88 - [2009-03-28]
Flash ID Code: 20762076 - ST - 1CE/Single Channel [SLC] -> Total Capacity = 64MB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/chipsbank.html

IT_IT
05/11/12, 10:33 PM
giúp mình với, cám ơn nhiều nhiều %%-, của mình kingmax 4gb

Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USBest USB2FlashStorage USB Device)

PnP Device ID: VID = 1307 PID = 0163
Serial Number: 5&&2CFB68A7&&0&&6
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: USBest
Chip Part-Number: UT163

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html

kumulu
06/11/12, 11:30 PM
Description: [L:]USB Mass Storage Device(JetFlash Transcend 8GB)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 8564 PID = 1000
Serial Number: F2GUU699

Device Vendor: JetFlash
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0100

Manufacturer: JetFlash
Product Model: Transcend 8GB
Product Revision: 8.07

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xE103 - F/W 8717
Flash ID Code: 2C88085F - Micron - 1CE/Single Channel [TLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
================
con này của mình moi mua còn bảo hành mà tai bị rớt vỡ vỏ nên mình e là khó bảo hành, vừa rồi đang chép cúp điện có bị sao không biết mà mỗi lần cắm vào là chờ hoài không lên, hoặc lên nhưng báo isert disk, cắm lại lần hai thì nhận bình thường, nhưng xài bết tiện quá, mình muốn cài lại FW, mình có tìm hiểu và tải vài bàn về nạp cho nó nhưng vô vọng, nhờ các mem hỗ trợ dùm, thank nhìu !

Quách Tinh Tế
07/11/12, 05:21 PM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xE304 - F/W 1460
Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba - 1CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html


Em lại phiền bác 1 tẹo nha!!!! Cảm ơn bác rất nhiều, diễn đàn cần nhiều người có tinh thần giúp đỡ như bác :)

phanhvu
08/11/12, 10:39 AM
Hi, của mình thì nó báo như vậy nè...


Description: [F:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 568F2F75

Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0107

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.00

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xCA07 - F/W E203
Flash ID Code: 45D79432 - SanDisk - 1CE/Single Channel [MLC] -> Total Capacity = 4GB
Reference Product: ??:?U????????

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

hoatuyet
08/11/12, 10:59 AM
Chủ thớt chạy đâu mất tiêu rồi nhỉ, chẳng thấy vào trả lời hay trợ giúp gì thì lập topic này làm gì đây!!!!

rophi
08/11/12, 11:01 AM
Cái USB của mình cắm nó nhận nhưng không mở được có sửa được không bạn ơi?

Quách Tinh Tế
09/11/12, 08:13 PM
Cái đấy chủ thớt sửa đc đấy. Đó là hỏng Firmware thôi. Cài lại là ok ngay

maiyeuem_nn
10/11/12, 12:21 PM
cái Transcend JFV30/4GB của mình cắm vào máy tính nó vẫn hiện đèn xanh ở USB, còn trong máy tính không hiện thông tin j cả, cắm 1 lúc thì USB nóng ran, như vậy thì có sửa được không các bác nhỉ? mình đang tính cho nó 1 búa xem bên trong có gì :D

ngoccanh611
12/11/12, 09:17 AM
Description: [E:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W 4737

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html
chủ topic sửa giúp nhé.

longthienphan
12/11/12, 01:07 PM
Device Name: +[I:]+USB Input Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1C4F PID = 0003
Serial Number: 6&&6EEBEF6&&0&&4
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Kingmax
Product Model: USB2.0 FlashDisk

Tools on Web: (N/A)


cách tìm cái này sao vậy bạn??

vietnhu90
12/11/12, 06:39 PM
Giúp mình cái USB này với:
Device Name: ?USB Input Device

PnP Device ID: VID = 2188 PID = 0AE1
Serial Number: 5&&50ADEA6&&0&&1
Revision: (Information not returned)

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: USB
Product Model: Input Device

Tools on Web: (N/A)

Thank nha!

TangNgocDiep
12/11/12, 11:04 PM
Description: [G:]USB Mass Storage Device(PNY Lovely Attache)

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed

USB Device ID: VID = 154B PID = 6001

Device Revision: 1100

Manufacturer: PNY
Product Model: Lovely Attache
Product Revision: 1100

Chip Vendor: SMI
Chip Part-Number: SM321~SM3255

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/smi.html :">

kehuydiet11_9
14/11/12, 09:14 AM
mình có cái usb 4G nhưng vào boot kiểm tra dung lượng lên hơn 500G flash đủ kiểu mà ko được. bác nào cao thủ giúp em với.làm được mình phục bác luôn.
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = 9380
Serial Number: 5&&27166ADB&&0&&1
Revision: 7.76

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Alcor
Chip Part-Number: AU6983

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=4345

stars_162
14/11/12, 10:46 AM
Description: [I:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: Full Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W E3D9
Flash ID Code: ADDE94D2 - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

Nhờ các bác tìm hộ em firmware con này

buianhthuan
14/11/12, 12:54 PM
Minh ne!
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Nokia Nokia 2730 class USB Device)
PnP Device ID: VID = 0421 PID = 02B9
Serial Number: 358314033894463
Revision: 0000
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Nokia
Product Model: Nokia 2730 class
Tools on Web: (N/A)

Quách Tinh Tế
16/11/12, 08:29 PM
Description: [I:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: Full Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC708(FC8708)/AU6987/AU6990 - F/W E3D9
Flash ID Code: ADDE94D2 - Hynix - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

Nhờ các bác tìm hộ em firmware con này

http://www.mediafire.com/?25919c61ahfod6j
bạn thử cái này xem. Mình mới tập tọe cái này nên cũng k chắc lắm
sau khi down về bạn chọn AlcorMP.exe =>> chọn setup=>>ok(k cần pass gì đâu)=>> chọn ở ô Flas Type đúng cái hãng ghi ở màn hình trước đó (của bạn hình như là ADDE94D2 - Hynix - 1CE) phải chọn chính xác nha.=>>start=>>rút usb ra rồi cắm vào kiểm tra kết quả.
Chúc bạn thành công!


Device Name: +[I:]+USB Input Device(Kingmax USB2.0 FlashDisk USB Device)

PnP Device ID: VID = 1C4F PID = 0003
Serial Number: 6&&6EEBEF6&&0&&4
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Kingmax
Product Model: USB2.0 FlashDisk

Tools on Web: (N/A)


cách tìm cái này sao vậy bạn??


sau khi bạn có thông tin như thế kia rồi thì vào web http://www.flashboot.ru =>> chọn iFlash
=>> điền VID/PID rồi nhấn cái nút bên cạnh ý
=>>sau đó có danh sách các fw, bạn chọn đúng đời usb và dung lượng nhìn bên cột Утили có link down thì kick vào
=>> chọn Cka4atb =>>gõ mã rồi chọn Cka4atb down về thôi.

sau đó chạy chương trình (AlcorMP.exe) chọn đúng fw của nó rồi start

anhthienonline
16/11/12, 08:45 PM
Protocal Version: USB 1.10
Current Speed: Full Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 10D6 PID = 1100
Serial Number: USB_2.0(FS)_FLASH_DISK_

Device Name: USB 2.0(FS) FLASH DISK
Device Revision: 0100

Manufacturer: USB2.0
Product Model: (FS) FLASH DISK
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Actions
Chip Part-Number: ATJ2085/ATJ2051

chaupc
16/11/12, 11:02 PM
Của mình đây nhé:
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(ADATA USB Flash Drive USB Device)

PnP Device ID: VID = 125F PID = C03A
Serial Number: 1222922142170071
Revision: 0.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: ITE(??)
Chip Part-Number: IT1167

Product Vendor: ADATA
Product Model: USB Flash Drive

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/ite.html

levu136
17/11/12, 08:52 PM
Device Name: ?[J:]?USB Mass Storage Device(Generic- Multi-Card USB Device)

PnP Device ID: VID = 0BDA PID = 0158
Serial Number: 20060413092100000
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: Realtek(??)
Chip Part-Number: RTS5158

Product Vendor: Generic-
Product Model: Multi-Card

Tools on Web: (N/A)

thank chủ thớt trước, lúc nào có kết quả gửi vào gmail cho em nhé: leehoangfvux@gmail.com

anhvedi123
17/11/12, 10:00 PM
Description: [E:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xE304 - F/W B29F ^:)^

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

lenghia0168
19/11/12, 05:18 PM
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 2001 PID = 2008
Serial Number: 5&&1E4121F5&&0&&6
Revision: 2.20

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT8208

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html
em có cái usb này cung đang bi lỗi bác sửa hộ em nha. thank bác trước

buimanhcuong11
19/11/12, 10:34 PM
Cái USB Transcend V30 của mình bạn xem dùm với nhé:


Description: [G:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
Serial Number: 138AE87F

Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0104

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.00

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC508(FC8508)/AU6985/AU6992 - F/W E402
Flash ID Code: 98DA9015 - Toshiba - 1CE/Single Channel [MLC-2K] -> Total Capacity = 256MB
Reference Product: ??:?U????????

Tools on web: http://dl.mydigit.net/special/up/alcor.html

ngay7dem
20/11/12, 06:52 PM
Chào các bạn. Mình có cái USB này cắm vào lúc thì máy nhận lúc thì không. Chẳng biết làm thế nào, xin chủ Topic tìm cách sửa giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
Device Name: +[G:]+Sony Visual Communication Camera(Flash Udisk 2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 05CA PID = 18B7
Serial Number: 7&&71D3624&&0&&0000
Revision: 2.40
Device Type: Standard USB device -
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Flash
Product Model: Udisk 2.0
Tools on Web: (N/A)

Chào các bạn. Mình có cái USB này cắm vào lúc thì máy nhận lúc thì không. Chẳng biết làm thế nào, xin chủ Topic tìm cách sửa giúp mình với. Cảm ơn nhiều!
Device Name: +USB Mass Storage Device
PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 0001CFCFCFC5DA71
Revision: (Information not returned)
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: micov(???)
Chip Part-Number: MXT8208
Product Vendor: USB
Product Model: Mass Storage Device
Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

Nó hiện ra nhiều thứ quá mình không biết chọn cái nào:
Device Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
PnP Device ID: VID = 8086 PID = 3B34
Serial Number: 3&&11583659&&0&&E8
Revision: (Information not returned)
Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Intel(R)
Product Model: 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
Tools on Web: (N/A)
Device Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
PnP Device ID: VID = 8086 PID = 3B3C
Serial Number: 3&&11583659&&0&&D0
Revision: (Information not returned)
Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Intel(R)
Product Model: 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C

Nhờ các bác chỉ giúp

maitrang34m
21/11/12, 10:29 PM
chào các bạn mình có 1 cái usb format kiểm gì cũng không được dùng phần mềm như bạn chủ toppic nói thì nó hiển thị như sau:
Device Name: ?[H:]?USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)

PnP Device ID: VID = 5136 PID = 4678
Serial Number: 5&&8BD3E3B&&0&&1
Revision: 2.40

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: micov(???)
Chip Part-Number: MW6208/MW8209

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk 2.0

Tools on Web: ?http://dl.mydigit.net/special/up/micov.html

xin bạn chỉ giúp mình cách sửa thank bạn nhiều

dpys
22/11/12, 07:44 PM
Device Name: +[H:]+Generic USB Hub(Generic Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 8087 PID = 0024
Serial Number: 5&&75D3C34&&0&&1
Revision: 8.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Generic
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: (N/A)
em cảm ơn anh nhìu :)

chesslove
23/11/12, 11:56 AM
Giúp mình với... Usb của mình là Kingston 16Gb

Description: [H:]USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk)
Device Type: Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 6387
Serial Number: DA72D6A4

Device Vendor: Generic
Device Name: Mass Storage
Device Revision: 0104

Manufacturer: Generic
Product Model: Flash Disk
Product Revision: 8.07

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: Unknown(??) - 0xE304 - F/W D811
Flash ID Code: 98DE9892 - Toshiba - 2CE/Single Channel [TLC] -> Total Capacity = 16GB

Thanks chủ thớt nhìu.. Khi nào có kết quả gửi vào mail giùm mình nhé: chesslove_1314@yahoo.com

thỉnhuoi91
23/11/12, 12:08 PM
Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(Mass Storage Device USB Device)

PnP Device ID: VID = 14CD PID = 121F
Serial Number: 121F20110712
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Mass
gửi mail:thinhruoi_hp@yahoo.com cho em nhé. thank chủ thớt
Product Model: Storage Device

Tools on Web: (N/A)
cua em day co sua dc khong ha anh
Thanks chủ thớt nhìu. gửi qua mail cho em nhé :thinhruoi_hp@yahoo.com

kinggames89
23/11/12, 04:02 PM
cái này có sửa được thẻ nhớ (đọc bằng adapter usb) ko chủ thớt?

vutungvp
23/11/12, 10:59 PM
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 13FE PID = 1D00
Serial Number: 000000000000

Device Name: USB DISK 30X
Device Revision: 0110

Product Model: USB DISK 30X
Product Revision: 1.00

Chip Vendor: Phison
Chip Part-Number: PS2251-61(PS2261) - F/W 03.04.30 [2011-09-15]
Flash ID Code: 98DE9482 - Toshiba [MLC-8K]

Giúp mình vấn đề này nhé bạn :) Thanks
email: vutungvp@gmail.com

vanbangit
26/11/12, 12:34 PM
giup em con nay voi,...
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: SC908(FC8908)/AU6998NL/AU6989NL - F/W 0083
Flash ID Code: 45DE9482 - SanDisk - 1CE/Single Channel [MLC-8K] -> Total Capacity = 8GB

em cam on!!

dannyst
26/11/12, 12:47 PM
USB KingTon 4GB
Chip Part-Number: SSS6690
USB bị hư mình thử chạy lại firmware thì tình trạng nó như vậy.
Mong chủ thớt sửa lại dùm.
Thanks nhìu lun ạ.


Device Name: +[E:]+USB Mass Storage Device(3System USB-Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 0C76 PID = 0005
Serial Number: 003067AAEF3EF2B1970B14DC
Revision: 1.00

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: Solid State System
Chip Part-Number: SSS6677

Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)

kieuson93
26/11/12, 04:44 PM
Úsb đang dùng bình thường thì bị báo là usb dạng ax216.... sau đó bấm vào usb thì please insert new disk.....
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(AX216 FLASH READER USB Device)

PnP Device ID: VID = 1908 PID = 1319
Serial Number: 5&&30607EA2&&0&&3
Revision: 1.69

Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Mail e là: kieuson93@gmail.com

Product Vendor: AX216
Product Model: FLASH READER

Tools on Web: (N/A)

sang49
27/11/12, 07:45 AM
Cám ơn bạn
Mình có cái USB Hp 165 w 8G co chứa tài liệu mà không mở được mình dùng soft của bạn cho chay thử thấy OK liền.
thanhk bạn nhiệu nhé

Cám ơn bạn
Minh có cái USB HP 165W 8G có chưa dữ liệu ma khong mỏ đươc mình dùng soft của bạn cho thấy OK liền
THANHK bạn nhé

anhdo
27/11/12, 09:11 PM
mình có con usb 4g từ tối qua đến nay không dùng không biết làm sao mà hỏng. khi cắm vào thi máy tinh không nhận dược usb, bạn có sủa đuọc không vậy

Device Name: Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8

PnP Device ID: VID = 8086 PID = 27C8
Serial Number: 3&&11583659&&0&&E8
Revision: (Information not returned)

Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Intel(R)
Product Model: N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8

Tools on Web: (N/A)

có gì bạn pm lên đây giúp mình nha bạn huhu

huymaster310
28/11/12, 10:15 AM
Anh coi dủm e cái này nha, USB 40 GB của Logitec

Device Name: ++USB Mass Storage Device(Disk drive)

PnP Device ID: VID = 0789 PID = 00C9
Serial Number: 106062900795
Revision: UC10

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)

Product Vendor: Disk
Product Model: drive

Tools on Web: (N/A)

hieucntt
28/11/12, 10:53 AM
Mình có cái USB này cắm vào thì vẫn nhận nhưng bắt format và format thì lại không được. Nhờ mọi người giúp với.
Device Name: +[I:]+USB Input Device(Kingston DT 101 G2 USB Device)
PnP Device ID: VID = 04D9 PID = 1702
Serial Number: 6&&26F163DE&&0&&0000
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Kingston
Product Model: DT 101 G2
Tools on Web: (N/A)

hoangchien6vn
02/12/12, 03:44 PM
Device Name: +[I:]+USB Mass Storage Device(UFD 2.0 Silicon-Power4G USB Device)
PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3E00
Serial Number: 201109SP019107BA071331FA2C1B
Revision: PMAP
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: phison
Chip Part-Number: unknown
Product Vendor: UFD
Product Model: 2.0 Silicon-Power4G
Tools on Web: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
Của em bị lỗi usb bác giúp em nhé

keyes
02/12/12, 07:32 PM
Device Name: [E:]USB Mass Storage Device(Generic USB Flash Disk)
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = 058F PID = 1234

Device Vendor: Alcor Micro
Device Name: Mass Storage Device
Device Revision: 0001

Manufacturer: Generic
Product Model: USB Flash Disk
Product Revision: 7.76

Chip Vendor: Alcor Micro
Chip Part-Number: AU6983/AU6986 - F/W DF61
Flash ID Code: 2C97943E - Micron - 1CE/Single Channel [MLC]
bác giúp e với,ko format được,giờ ko nhận driver nữa

loctranvuong
02/12/12, 08:09 PM
bác pro tìm giúp em fw. usb em 4G cắm vào máu báo có 8M . bắt format nhưng windown không format được
tìm được gửi qua mail cho em ạ : locvuong287@gmail.com
chân thành cảm ơn

Device Name: +[G:]+USB Composite Device(ChipsBnk Flash Disk USB Device)

PnP Device ID: VID = 058F PID = A014
Serial Number: 6&&111E7466&&0&&2
Revision: 5.00

Device Type: Standard USB device -

Chip Vendor: Alcor(??)
Chip Part-Number:

Product Vendor: ChipsBnk
Product Model: Flash Disk

Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=20620