PDA

View Full Version : Cài visual studio 2010 ,phần setup bị lỗiart_mu
09/08/12, 01:09 PM
MÌNH CÀI ĐẾN PHẦN SEPTUP BỊ LỖI ( BẢN ULTIAMTE VÀ PRO ĐỀU ĐÃ CÀI NHƯNG ĐỀU CÓ LỖI NÀY)
http://i1151.photobucket.com/albums/o624/art_mu/setup-1.png
BUNG VIEW ERROW LOG:

[08/09/12,10:28:45] Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU: [2] CRootComponent::Install(): Cannot install; setup files failed verification.
[08/09/12,10:28:45] Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU: [2] ERROR_INSTALL_PACKAGE_INVALID returned in CRootComponent::Install; the following file is invalid: c:\users\minhthe\downloads\visual bo\x16-42552vs2010ultimtrial1\vs_setup.msi
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate - ENU is not installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Web Deployment Tool (x86) was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 - Visual Studio 2010 Tools was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft ASP.NET MVC 2 was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Silverlight 3 SDK was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (x86) was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Crystal Reports templates for Visual Studio 2010 was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Visual Studio 2010 Tools for SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Services for ADO.NET v2.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework Services v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Sync Framework SDK v1.0 (x86) ENU was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 Performance Collection Tools (x86) was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Publishing Wizard 1.4 was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server System CLR Types was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Management Objects was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 (x86) was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Framework was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Data-Tier Application Project was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SQL Server 2008 R2 Transact-SQL Language Service was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft SharePoint Developer Tools was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Visual Studio 2010 ADO.NET Entity Framework Tools was not attempted to be installed.
[08/09/12,10:28:45] VS70pgui: [2] DepCheck indicates Microsoft Help Viewer 1.0 x86 was not attempted to be installed.

LÀM ƠN GIÚP MÌNH VỚI ,MÌNH ĐANG CẦN NÓ LẮM.

DEV_PRO
09/08/12, 01:52 PM
Bạn làm theo #3, bài viết hướng dẫn cách sửa lỗi không cài được VS 2010 trong topic này nhé:
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?54301-Loi-khong-cai-dat-duoc-Visual-Studio&p=555155#post555155

QuocHung_IT
09/08/12, 02:49 PM
Tải file ISO của MS vể từ trang chủ rồi giải nén ra cài đặt.

blogtrai
09/08/12, 04:33 PM
cái lỗi chính nó nằm ở đây:

c:\users\minhthe\downloads\visual bo\x16-42552vs2010ultimtrial1\vs_setup.msi
chính là do nó không thể truy cập thẳng vào thư mục này để cài đặt file.

art_mu
09/08/12, 06:22 PM
hi hi;mình đã làm theo hướng dẫn(mình down lại và đặt ở ngoài destop,cài lại Microsoft .NET framework 4)
và đã cài lại được
cảm ơn mấy bạn nhiều

blogtrai
09/08/12, 07:08 PM
Những lỗi thế này thì mình kéo nó vào hết ổ D và cài là được. Không phải setup trước .NET 4.0 vì trong quá trình cài VS sẽ SETUP lại cái của nó chứ không bỏ qua => quá trình này sẽ gây lỗi khi sử dụng về sau các ứng dụng của bộ VS 2010.

duitbk90
11/03/13, 06:13 PM
Làm như bạn art_mu ấy ( nhưng ko cần cài riêng .NET framework 4. vì trong lúc cài VS là nó cũng cài cả cái đó rùi).

benefit8899
07/03/14, 06:20 PM
ad giúp với lỗi gì ạ 127121