PDA

View Full Version : Tổng Hợp Nhiều Công Cụ 1 Click và Bootice by Pauly Các Phiên Bản Khác Nhau ... !!!hduyanh
21/01/13, 01:30 AM
1 Click Của Anh Lãng Khách Đi Cùng Năm Tháng
1.[HOT] Siêu Mini Win7 1 click - Cứu hộ Online Wifi từ USB, ổ cứng chuyên nghiệp! (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?16511-HOT-Sieu-Mini-Win7-1-click-Cuu-ho-Online-Wifi-tu-USB-o-cung-chuyen-nghiep-)
[/URL]http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) LK1clickSuperW7USB.zip (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=5544&stc=1&d=1292802545) (2,68 MB) or Link Mediafire (http://www.mediafire.com/?0na0sujf33a1h)2. LK Super 1 click v2 - Cứu hộ từ USB/HDD hoàn hảo (XP/7/8 x86/x64) ALL MAIN (kể cả Foxconn G31) (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?56686-LK-Super-1-click-v2-Cuu-ho-tu-USB-HDD-hoan-hao-XP-7-8-x86-x64-ALL-MAIN-ke-ca-Foxconn-G31-)LK1Click.exe (http://www.mediafire.com/file/faj4ag7ajchs0b7/LK1Click.exe) link MF pass tạm là Langkhach3. LK Super 1 Click - Đưa Win7 PE vào ổ cứng (HDD) và USB để cứu hộ, sửa chữa hoặc cài lại HDH siêu tốc! (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?39998-LK-Super-1-Click-Dua-Win7-PE-vao-o-cung-HDD-va-USB-de-cuu-ho-sua-chua-hoac-cai-lai-HDH-sieu-toc-)http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) LK1Click.zip‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=42231&d=1325667917) (2,85 MB)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) 7pe_x86_LK.iso.zip‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=40489&d=1323811988) (554 Bytes)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) MF_7pe_x86_LK_.iso.zip‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=40508&d=1323835896) (556 Byte)4. 1 click có Siêu USB multi boot cài XP/Vista/Win7, Hiren's ISO, MiniXP full (cài được phần mềm), Ghost, Firefox, IDM,... (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?56686-LK-Super-1-click-v2-Cuu-ho-tu-USB-HDD-hoan-hao-XP-7-8-x86-x64-ALL-MAIN-ke-ca-Foxconn-G31-)LK.MiniXP.2USB.zip‎ (205 Bytes) (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=16453&d=1312479059)


5. 1 click convert toàn văn bản sang TV Unicode ngay cả Office 2013 :D (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?11903-1-click-convert-toan-van-ban-sang-TV-Unicode-ngay-ca-Office-2013-D)http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) UOffice 2.0.zip‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=64332&d=1350619207) (1,21 MB)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif) UOffice.rar‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=4098&d=1284472798) (907,7 KB)6. 1 click là có USB Norton Ghost NTFS chỉ 2.5 MB không cần FORMAT (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?15379-1-click-la-co-USB-Norton-Ghost-NTFS-chi-2-5-MB-khong-can-FORMAT)http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif) LK.Ghost.2.USB.rar‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=5264&d=1290692062) (2,68 MB)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif) LK.Ghost.2USBF.rar‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=5314&d=1291038194) (2,68 MB)7. 1 click có USB Reset password Windows XP/Vista/Win7 (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?17245-1-click-co-USB-Reset-password-Windows-XP-Vista-Win7)

http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/rar.gif) LK.ResetPwAllWin.2USBF.rar‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=5748&d=1294155195) (3,92 MB)
8. 1 click là có USB Kaspersky Cứu hộ ISO v10 SIÊU TỐC! (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?15365-1-click-la-co-USB-Kaspersky-Cuu-ho-ISO-v10-SIEU-TOC-)

http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) LK.KasRes.2USB.exe (http://www.mediafire.com/file/ojtl6fs95u68ubn/LK.KasRes.2USB.exe) (7.4 MB)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) kav_rescue_10.iso (http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/RescueDisk10/kav_rescue_10.iso) (~200 MB)9. [HOT HOT] 1 click có Hiren's 10.6 IMA vào ổ cứng Win7 - XP với AVLGO MANAGER 2007 (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?15451-HOT-HOT-1-click-co-Hiren-s-10-6-IMA-vao-o-cung-Win7-XP-voi-AVLGO-MANAGER-2007)


Hiren10.6.2HDD.exe (http://www.mediafire.com/file/yo62jd39ur1ufoe/Hiren10.6.2HDD.exe) (46.42 MB)10. LKResetDefault - Hồi sinh hệ thống siêu tốc hiệu quả đến không ngờ (XP/Vista/7) (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?41689-LKResetDefault-Hoi-sinh-he-thong-sieu-toc-hieu-qua-den-khong-ngo-XP-Vista-7-)

http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) LKResetDefault.zip‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=42243&d=1325682690) (67,9 KB)11. 1 click có USB boot BitDefender Rescue siêu tốc (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?23574-1-click-co-USB-boot-BitDefender-Rescue-sieu-toc)

http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) RunMe.zip‎ (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=9735&d=1304317974) (192 Bytes)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) bitdefender-rescue-cd.iso (379MB) (http://download.bitdefender.com/rescue_cd/bitdefender-rescue-cd.iso)12. Tạo USB Hiren's 10.6 full, MiniXP, MiniWin7, BitDefender Rescue BOOT SIÊU TỐC chỉ 1 click chuột! (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?15069-Tao-USB-Hiren-s-10-6-full-MiniXP-MiniWin7-BitDefender-Rescue-BOOT-SIEU-TOC-chi-1-click-chuot-)


LK.Hiren10.6.MiniXP.2.USB.exe (http://dl.dropbox.com/u/10599429/LK.Hiren10.6.MiniXP.2.USB.exe) (85.7MB)(http://download.bitdefender.com/rescue_cd/bitdefender-rescue-cd.iso)13. Convert FAT32 sang NTFS 1 click không mất dữ liệu (XP, Win7)! (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?16024-Convert-FAT32-sang-NTFS-1-click-khong-mat-du-lieu-XP-Win7-)
http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) ConvertFAT32toNTFS1click.LK.rar (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=5391&d=1291832133)‎ (62,8 KB)
Tổng Hợp Các Công Cụ Siêu Nhỏ 1 Click & Hữu Ích Cho WinPE, USB & PC ...


Bảo đảm với các anh sẽ không ít công cụ chúng ta chợt bất ngờ vì những tính năng cũng như dung lượng của nó ...

1. Trình Media FLV Player Nano siêu nhỏ với dung lượng 18kbhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/42.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/42.gif) Download (http://download1us.softpedia.com/dl/023aeb15940689a0f94d493c83e5af0a/5126faef/100181679/software/multimedia/video/FLVPlayer.exe)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch.png)2. Trình duyệt Web nhỏ nhất thế giới hiện nay %%- (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/54.gif)chỉ 222kb Download (http://www.softpedia.com/progDownload/Browzar-Download-49365.html)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch1.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch1.png)3. Ứng dụng hẹn giờ chi tiết và đầy đủ nhất http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/58.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/58.gif)chỉ 248kb Download (http://www.vistashutdowntimer.toflo.de/Download/Vista-ShutdownTimer.exe)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch2.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch2.png)4. Công cụ Fix Windows 7 cực kỳ nhỏ gọn và hữu ích http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/06.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/06.gif)chỉ 529kb Download (https://www.box.com/s/ywe324x2y1jj9tj250fo)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch3.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch3.png)5. Ứng dụng khóa màn hình cực kỳ "sáng tạo và táo bạo" <:-P (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/36.gif)chỉ 522kb Download (https://www.box.com/s/7f93lzwmrkfe3u59aqy7)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch4.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch4.png)6. Bàn phím ảo siêu nhỏ gọn và tiện lợi (*) (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/79.gif)chỉ 205kb Download (https://www.box.com/s/yae1xv644jny57qyr1sy)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch5.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch5.png)7. Ứng dụng tắt màn hình siêu nhanh http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/03.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/03.gif)chỉ 9kb Download (https://www.box.com/s/1gd2d44x55kdcdq0nfvn)


http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch6.png (http://i1193.photobucket.com/albums/aa348/hgduyanh/Soft/NhungUngDungSieuNhoampHuuIch6.png)8. Clipx Trình Ghi Nhớ Cut, Copy Văn Bản, Đường Dẫn File, URL Web Tuyệt Vời %%-Chỉ 131kb Link Topic (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?63132-Lay-Lai-Nhung-Van-Ban-Doan-Text-Trong-Qua-Trinh-Cut-Copy-Cung-Nhu-Duong-Dan-File-Thu-Muc-Dia-Chi-Web-Khi-So-Y-Thoat-Dong-Ung-Dung-Chuong-Trinh-&highlight=)

Link Download Windows 32bit (http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=35415&t=0&i=1) & Link Download Windows 64bit (http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=35415&t=0&i=2)

Là ứng dụng cho phép cut & copy nhanh các đoạn text, văn bản, địa chỉ & hình ảnh trên Web, Word, Excel, PowerPoint, PDF ... Với nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội giúp người sử dụng thao tác nhanh trong công việc văn phòng cũng như lướt web, soạn mail, copy dữ liệu ...


Hình ảnh chi tiết ClipX :


http://imageshack.us/a/img545/4643/testclipxcopycut1.png (http://imageshack.us/a/img545/4643/testclipxcopycut1.png)
http://imageshack.us/a/img254/2967/testclipxcopycut2.png (http://imageshack.us/a/img254/2967/testclipxcopycut2.png)
http://imageshack.us/a/img59/1408/testclipxcopycut3.png (http://imageshack.us/a/img59/1408/testclipxcopycut3.png)
http://imageshack.us/a/img707/7461/testclipxcopycut4.png (http://imageshack.us/a/img707/7461/testclipxcopycut4.png)
9. Tổng Hợp Công Cụ 1 Click Phục Hồi Nhanh Chóng File và Thư Mục Bị Ẩn Chỉ 422kb

o-+ Công cụ
(https://www.box.com/s/uad7enlrjnmog8hrhp5l) >-) 1 Click
(https://www.box.com/s/6703wuaq7xwk8ziex3cn)


10. Công cụ Fixboot Siêu nhỏ Cực Kỳ Hiệu Quả Chỉ 918kb

B-)Fixboot.exe (918 KB) (https://www.box.com/s/gxj2fdgin7nzpz4acv63)11. Chúng ta sẽ không thể ngờ khi công cụ Ghost Chỉ bằng 129kb:-SS:-SS:-SS

TONGHOST.EXE (129 KB) rất tiếc vì nó là bản china (https://www.box.com/s/1ugpib41ag2gnnh3uonm) rất mong các Pro build lại cho anh em mình sử dụng, em xin cảm ơn ạ !12. Công cụ Cắt Ghép File Chuyên Nghiệp Made In Việt Nam 396kb%%-<:-P Do tác giả Nguyễn Minh Hoàng (http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/) xây dựng. Anh LK hướng dẫn sử dụng (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?1231-Cat-noi-file-lon-hoac-phim-sieu-nhanh-001-002-__a-__b-)

o-+ File Spiltter and Joiner V3.3.exe (396 KB) (http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FFSJ.exe)
*-:) Bản Cài Cặt (http://www.jaist.ac.jp/~hoangle/filesj/FSJSetup.exe)
13. Công cụ tạo ổ đĩa ảo siêu nhỏ WinArchiver Virtual Drive hổ trợ hầu hết file nén \:D/%%- 712kb

Download here (http://www.winarchiver.com/WADrive28.exe)
14. Công cụ tạo ổ đĩa ảo siêu nhỏ Portable WinCDEmu 3.4 (*) 668kb

Download here (http://download1us.softpedia.com/dl/a1726d96bd31302d8d730115c45b20c3/5126febf/100169449/software/portable/cd_dvd_tools/PortableWinCDEmu-3.4.exe)15. Công cụ tạo ổ đĩa ảo siêu nhỏ MagicDisc Virtual DVD / CD-ROM 2.7 Build 106 o-+<:-P 1.3Mb

Download here (http://www.softpedia.com/progDownload/MagicDisc-Virtual-DVD-CD-ROM-Download-21457.html)16.Ứng Dụng Khóa Màn Hình Hoàn Hảo Chạy Trên Mọi Điều Kiện, Mọi Hoàn Cảnh Kể Cả Cấu Hình Máy Yếu, Chạy Tốt Trên USB, MiniXP & WinPE và Hơn Thế Nữa ...


Sử Dụng Qua Ảnh

http://imageshack.us/a/img51/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img51/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img823/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img823/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img138/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img138/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img26/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img26/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img14/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img14/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img191/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img191/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img546/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img546/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)


http://imageshack.us/a/img836/7865/testaccesslockkhoanmanh.png (http://imageshack.us/a/img836/7865/testaccesslockkhoanmanh.png)

* File Đính Kèm :
http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/54.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/54.gif)Portable Access Lock Full (https://www.box.com/s/wcvibk4211gjrzpksvo6)
http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/74.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/74.gif)Access Lock Setup (http://www.softheap.com/download/lock.zip)

~*~*~*~*~*~Xin góp ý chân thành với các anh em mình ạ ! em test rất kỹ (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?42602-Chia-se-thao-luan-ve-winPE&p=896905&viewfull=1#post896905) khoản convert và chụp ảnh màn hình với nhiều soft khác nhau và tổng kết lại em thấy MSPaint của Windows là ổn định và cho chất lượng ảnh khá tốt, với file mspaint.exe trên winpe 64bit gần 6.5MB nếu các anh đóng gói lại với 7z SFX Builder (http://bit.ly/makesoft) sẽ còn tầm 2.2MB khi nào cần các anh load chạy luôn sử dụng em thấy cũng ổn ạ ! Với soft FSCapture.exe và WinSnap Pro.exe em test quả thật không bằng mspaint em xét chung về tính năng lẫn chất lượng luôn các anh ạ ! Em gửi tặng các anh vài theme để test và các soft trên nhé http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/01.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/01.gif)
Chân thành cảm ơn anh Thắng đã tích hợp bản IrfanView Portable tuyệt vời này trên WinPe anh ạ http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/01.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/01.gif)

Trong quá trình test em phát hiện thêm 2 soft siêu nhỏ và chụp ảnh khá tốt là Neoshooter và HoverSnap. Với Neoshooter nếu các anh chụp ảnh với định dạng .PNG thì chất lượng và dung lượng còn tốt hơn cả MSPaint và các soft em nêu trên nữa ạ.


~*~*~*~*~*~

Ẩn giấu siêu nhanh ứng dụng, chương trình hiển thị trên màn hình desktop - FlashDesktops Siêu ứng dụng biến hoá vô cùng độc đáo kể cả trên WinPe ... (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?101932-An-giau-sieu-nhanh-ung-dung-chuong-trinh-hien-thi-tren-man-hinh-desktop-FlashDesktops-Sieu-ung-dung-bien-hoa-vo-cung-doc-dao-ke-ca-tren-WinPe-)

* Link bài viết rút gọn : http://bit.ly/andesktop


~*~*~*~*~*~

Nếu có thời gian Em sẽ update thêm nhiều công cụ hữu ích và siêu nhỏ khác nữa ... Cảm ơn các anh đã quan tâm và chia sẽ ...!!!http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/72.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/72.gif)http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/72.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/72.gif)http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/72.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/72.gif)BOOTICE All Version (https://app.box.com/s/l43kd8os27tx8jivl7ll). (http://bootice.narod.ru/)

BOOTICE v1.2.1 x86 (https://app.box.com/s/vdwa177kqhwz7syragzv)

BOOTICE v1.2.1 x64 (https://app.box.com/s/enng74lds5k05hbt7cvw)


~*~*~*~


BOOTICE 2013.10.1 v1.2.0

BOOTICE 2013.9.23 v1.1.5

BOOTICE 2013.9.16 v1.1.4

BOOTICE 2013.9.8 v1.1.3

BOOTICE 2013.9.5 v1.1.2BOOTICE 2013.8.28 v1.1.1 (https://app.box.com/s/xbbsx9n216xh9hyztw4t)

BOOTICE 2013.8.10 v1.1.0 fixed

BOOTICE 2013.8.9 v1.1.0


~*~*~*~


BOOTICE v1.0.7 (https://app.box.com/s/h3d4fpqin9r1wlztoujr)

BOOTICE v1.0.6 - 2013.05.17 (http://bootice.narod.ru/2013_05_17/BOOTICE.EXE)


BOOTICE v1.0.5 - 2013.04.10 (http://bootice.narod.ru/2013_04_10/BOOTICE.EXE)


BOOTICE V1.0.4 - 03.03.2013 (http://bootice.narod.ru/2013_03_03/BOOTICE.EXE)

BOOTICE v2012.12.12
(http://bootice.narod.ru/2012_12_12/BOOTICE.EXE)


BOOTICE v2012.12.05 (http://bootice.narod.ru/2012_12_05/BOOTICE.EXE)


(http://bootice.narod.ru/2012_12_04/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v2012.12.04 (http://bootice.narod.ru/2012_12_04/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v2012.09.20 (http://bootice.narod.ru/2012_09_20/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v2012.05.20 (http://bootice.narod.ru/2012_05_20/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v2012.05.06 (http://bootice.narod.ru/2012_05_06/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v2012.05.05 (http://bootice.narod.ru/2012_05_05/BOOTICE.EXE)


~*~*~*~


BOOTICE v0.9.2011.0512 (http://bootice.narod.ru/0_9_2011_0512/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.9.2011.0406 (http://bootice.narod.ru/0_9_2011_0406/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.9.2011.0330 (http://bootice.narod.ru/0_9_2011_0330/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.9.2011.0326 (http://bootice.narod.ru/0_9_2011_0326/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.8.2011.226 (http://bootice.narod.ru/0_8_2011_226/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.8.2010.1228 (http://bootice.narod.ru/0_8_2010_1228/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.8.1.0 (http://bootice.narod.ru/0_8_1_0/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.7.8.0 (http://bootice.narod.ru/0_7_8_0/BOOTICE.EXE)
BOOTICE v0.7.6.0 (http://bootice.narod.ru/0_7_6_0/BOOTICE.EXE)
ipauly@163.com[URL="http://img833.imageshack.us/img833/246/bootice.gif"]http://img833.imageshack.us/img833/246/bootice.gif (http://img833.imageshack.us/img833/246/bootice.gif)

Đình Bé
21/01/13, 08:20 AM
Lại có 1 topic tổng hơp. phần mềm hay. thật hữu ích

hduyanh
21/01/13, 11:32 AM
Lại có 1 topic tổng hơp. phần mềm hay. thật hữu ích
Cảm ơn anh em sẽ ngâm cứu & tích lũy nhiều công cụ hữu ích thêm nữa...:)

TrườngKRS11
21/01/13, 11:52 AM
Được đó bạn, cố gắng bổ sung thêm nhé =D>

kieuson91
21/01/13, 12:38 PM
Link của LK.KasRes.2USB.exe (mục 8) die rồi.up lại đi

kienvp
21/01/13, 12:45 PM
có topic tổng hợp thế này lại hay, ào topic là cò tất cả, cám ơn bạn nhé

hduyanh
22/01/13, 12:47 PM
Link của LK.KasRes.2USB.exe (mục 8) die rồi.up lại đi

Anh Lãng Khách giải đáp đây ạ !


LK.KasRes.2.USB.exe file này bị xoá mất rồi bạn ơi. Up lại cho mình với. Cảm ơn bạn, những bài viết của bạn rất hữu ích


1. Bạn chạy LK Super 1 click sau:
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?39998-LK-Super-1-Click-Tao-USB-menu-boot-cho-HDD-voi-Hiren-s-Ghost-Win7-PE-MiniXP-theo-cach-chuyen-nghiep-

2. Tải file iso Kas Res về đổi tên thành rescue.iso, đặt vào thư mục rescue trên thư mục gốc của USB (nếu chưa có thư mục này bạn tạo mới nó):
http://rescuedisk.kaspersky-labs.com/rescuedisk/updatable/kav_rescue_10.iso

3. Tạo một file rỗng không có phần mở rộng, tên là liveusb đặt ở thư mục gốc USB.

4. Edit file menu.lst, thêm code sau (tham khảo cách edit menu ở chủ đề dưới đây):

title Kaspersky Rescue USB 2012\nType ALT+TAB and then A to accept the EULA
map /rescue/rescue.iso (0xff) || map --mem /rescue/rescue.iso (0xff)
map --hook
chainloader (0xff)
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?7190-Huong-dan-su-dung-GRUB4DOS-de-tao-USB-boot-da-tinh-nang

Chúc bạn thành công :)!

Nếu chưa thành công nữa anh xem bài này sẽ khắc phục được nhé !
Tạo USB Kaspersky Rescue Boot ISO update online Chuẩn nhất! (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?7161-Tao-USB-Kaspersky-Rescue-Boot-ISO-update-online-Chuan-nhat-/page11)

quanghieumylo
22/01/13, 08:40 PM
Nói thật nhé, mình rất hấp dẫn khi có topic này, nhưng bạn đưa lên cứ như version 1.0 ấy, lỗi nhiều quá, bạn nên kiểm tra cái nào còn sống (có link đã die từ rất rất lâu mà bạn vẫn đưa lên), cái nào còn dùng được chứ đưa lên để lấy số lượng là chính, vô thưởng vô phạt, chẳng biết mục tiêu chính là kể tên sản phẩm hay khuyến cáo nên dùng cái nào???
Nếu những cái link đã die nhưng nhiều người vẫn thích thì bạn nên up lại cho người ta, chứ cũng đừng lôi anh Lãng Khách vào đây!
Nói thật là bạn hơi vô trách nhiệm với đứa con của mình đó!

hduyanh
22/01/13, 09:14 PM
Hix mình có lỗi quá ! Rất mong bạn thông cảm ạ ! Vì mình tổng hợp nhiều link vậy nhưng do kiểm tra qua bài viết mình thấy anh Lãng Khách điều khuyên dùng các công cụ mới sau này, mình nghĩ có lẽ anh Lãng Khách đã fix nhiều lỗi trong quá trình sử dụng nên những version trước đó anh LK chưa update lên nữa thành thật xin lỗi bạn nhiều nhé !

khatmau_sr
22/01/13, 10:03 PM
Rất hay :D mình rất thích những thứ nhỏ mà chất lượng :D Cảm ơn bạn nhiều!

cdot6
25/01/13, 05:28 PM
Thanks pro , nếu fix link nữa thì tuyệt, mấy file anh LK hay quá mà Mediafire chắc diệt acount của ảnh rồi nên mấy file hay bị hỏng hết rồi, pro nào có fix dùm cái.Còn bản http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/attach/zip.gif) LK1clickSuperW7USB.zip (http://forum.bkav.com.vn/attachment.php?attachmentid=5544&stc=1&d=1292802545)
sao mình click chọn thì nó bảo không tìm thấy USB trên hệ thống, mà mình chạy file này trên USB luôn, cả chép ra ngoài cũng ko được?

hduyanh
28/01/13, 11:00 AM
8. Clipx Trình Ghi Nhớ Cut, Copy Văn Bản, Đường Dẫn File, URL Web Tuyệt Vời http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/54.gifChỉ 131kb Link Topic (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?63132-Lay-Lai-Nhung-Van-Ban-Doan-Text-Trong-Qua-Trinh-Cut-Copy-Cung-Nhu-Duong-Dan-File-Thu-Muc-Dia-Chi-Web-Khi-So-Y-Thoat-Dong-Ung-Dung-Chuong-Trinh-&highlight=)

Link Download Windows 32bit (http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=35415&t=0&i=1) & Link Download Windows 64bit (http://www.softpedia.com/dyn-postdownload.php?p=35415&t=0&i=2)

Là ứng dụng cho phép cut & copy nhanh các đoạn text, văn bản, địa chỉ & hình ảnh trên Web, Word, Excel, PowerPoint, PDF ... Với nhiều tính năng và ưu điểm vượt trội giúp người sử dụng thao tác nhanh trong công việc văn phòng cũng như lướt web, soạn mail, copy dữ liệu ...


Hình ảnh chi tiết ClipX :


http://imageshack.us/a/img545/4643/testclipxcopycut1.png (http://imageshack.us/a/img545/4643/testclipxcopycut1.png)
http://imageshack.us/a/img254/2967/testclipxcopycut2.png (http://imageshack.us/a/img254/2967/testclipxcopycut2.png)
http://imageshack.us/a/img59/1408/testclipxcopycut3.png (http://imageshack.us/a/img59/1408/testclipxcopycut3.png)
http://imageshack.us/a/img707/7461/testclipxcopycut4.png (http://imageshack.us/a/img707/7461/testclipxcopycut4.png)
9. Tổng Hợp Công Cụ 1 Click Phục Hồi Nhanh Chóng File và Thư Mục Bị Ẩn Chỉ 422kb

http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/74.gif Công cụ
(https://www.box.com/s/uad7enlrjnmog8hrhp5l) http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/61.gif 1 Click
(https://www.box.com/s/6703wuaq7xwk8ziex3cn)


10. Công cụ Fixboot Siêu nhỏ Cực Kỳ Hiệu Quả Chỉ 918kb

http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/16.gifFixboot.exe (918 KB) (https://www.box.com/s/gxj2fdgin7nzpz4acv63)11. Chúng ta sẽ không thể ngờ khi công cụ Ghost Chỉ bằng 129kbhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/42.gifhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/42.gifhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/42.gif

TONGHOST.EXE (129 KB) rất tiếc vì nó là bản china (https://www.box.com/s/1ugpib41ag2gnnh3uonm) rất mong các Pro build lại cho anh em mình sử dụng, em xin cảm ơn ạ !12. Công cụ Cắt Ghép File Chuyên Nghiệp Made In Việt Nam 396kbhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/54.gifhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/36.gif Do tác giả Nguyễn Minh Hoàng (http://www.jaist.ac.jp/%7Ehoangle/filesj/) xây dựng. Anh LK hướng dẫn sử dụng (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?1231-Cat-noi-file-lon-hoac-phim-sieu-nhanh-001-002-__a-__b-)

http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/74.gif File Spiltter and Joiner V3.3.exe (396 KB) (http://www.jaist.ac.jp/%7Ehoangle/filesj/FFSJ.exe)
http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/58.gif Bản Cài Cặt (http://www.jaist.ac.jp/%7Ehoangle/filesj/FSJSetup.exe)
Em đã cập nhật thêm 5 công cụ hữu ích khác.

hduyanh
07/02/13, 12:51 PM
Tình hình là khi em mount file iso thì nó không nhận ( Win PE ) . Bác giúp em cái13. Công cụ tạo ổ đĩa ảo siêu nhỏ WinArchiver Virtual Drive hổ trợ hầu hết file nén http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/69.gifhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/54.gif 712kb

Download here (http://www.winarchiver.com/WADrive28.exe)
14. Công cụ tạo ổ đĩa ảo siêu nhỏ Portable WinCDEmu 3.4 http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/79.gif 668kb

Download here (http://download1us.softpedia.com/dl/a1726d96bd31302d8d730115c45b20c3/5126febf/100169449/software/portable/cd_dvd_tools/PortableWinCDEmu-3.4.exe)15. Công cụ tạo ổ đĩa ảo siêu nhỏ MagicDisc Virtual DVD / CD-ROM 2.7 Build 106 http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/74.gifhttp://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/36.gif 1.3Mb

Download here (http://www.softpedia.com/progDownload/MagicDisc-Virtual-DVD-CD-ROM-Download-21457.html)
Bảo đảm 1 trong 3 phần mềm trên sẽ giải quyết triệt để vấn đề khó khăn của bạn. Chúc bạn thành công nhé ! :)

lonely_haipro
07/02/13, 02:21 PM
Tổng Hợp Nhiều Công Cụ 1 Click và Bootice by Pauly Các Phiên Bản

chà chà! Đánh dấu cho chủ đề hay cái nào!

rockmanxultimate
07/02/13, 02:24 PM
Topic này hay đấy
Toàn là những .. siêu công cụ [/URL]http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif)http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif)http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif)[URL="http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif"]http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif (http://forum.bkav.com.vn/images/smilies/yahoo/41.gif)
Ấn tượng nhất là Media FLV Player Nano chỉ 18kb
Tuy nhiên chất lượng hình ảnh không bằng mấy cái khác

hochocnuahocmai
07/02/13, 02:42 PM
Cảm ơn em đã chia sẽ nhé . Rất hữu dụng .

vietttw
13/03/13, 09:34 AM
lãng khách có thể hướng dẫn mình cách làm công cụ cLK.Hiren10.6.MiniXP.2.USB.exe (85.7MB) được không

kunai
24/06/13, 02:57 PM
Bài tổng hợp hay! up lên cho mọi người vào tham khảo=D>


Mong chủ topic sẽ cập nhật thêm nhiều cái hay nữa(*)

hduyanh
24/06/13, 03:29 PM
Bài tổng hợp hay! up lên cho mọi người vào tham khảo=D>


Mong chủ topic sẽ cập nhật thêm nhiều cái hay nữa(*)

Mình chuẩn bị ra thêm 2 topic viết về công cụ nhỏ mà hữu ích đây, một là ứng dụng báo thức tuyệt vời (nó có thể gọi được tất cả các file mà Windows hổ trợ, gọi cả playlist hay trang web nhạc, có chế độ báo thức liên tục dù mình ngủ nướng cở nào cũng không chịu nổi :)) nó còn chế độ hẹn giờ mở ứng dụng cho phép mở lặp lại ứng dụng đó nhiều lần trong thời gian cho phép... hẹn giờ tắt máy, shutdown, hibernate ...
Ứng dụng thứ 2 cũng khá nhỏ file cài đặt tầm 2,5MB nó là công cụ tìm kiếm file siêu nhanh, cho phép ta tìm siêu tốc không quá 10s cho 2TB ổ cứng với các định dạng file và dung lượng khác nhau ...
Thủ thuật thì mình đã có nhưng để làm một bài viết hoàn chỉnh thì mất khá nhiều thời gian ... nhưng mình sẽ chia sẽ sớm thôi bạn ạ ! :)

kunai
24/06/13, 04:10 PM
Anh nên bổ sung thêm bản portable cho em nó nhé! Cài đặt thì em hơi ngại:p

hduyanh
25/06/13, 03:30 AM
Anh nên bổ sung thêm bản portable cho em nó nhé! Cài đặt thì em hơi ngại:p

Ok bạn vì bản Lite không hỏi key lại chạy mượt cả trên WinPe mình thấy khá hữu ích nên mình sẽ làm portable để tiện anh em mình dùng.

hduyanh
08/07/13, 01:45 AM
Tools Fix Windows Full.rar (http://www.mediafire.com/download/rvpgkeijalo4oze/Tools_Fix_Windows_Full.rar)
FixBootXP.rar (http://www.mediafire.com/download/vdtii3pqs7qqih5/FixBootXP.rar)
FixWin7Settings.rar (http://www.mediafire.com/download/f7592d7odx05zsl/FixWin7Settings.rar)
autoruns.exe (https://www.box.com/s/j96v96st6gs9jetr68aj)(quản lý tiến trình file chạy trên hệ thống)
Delete Files By Date 1.0 (https://www.box.com/s/oujx0ekh07ber10rfnth) (tìm và xoá file siêu nhanh)

hduyanh
08/07/13, 01:46 AM
em mới tìm được 1 soft khá hay nó convert file của VMware từ HĐH ảo sang file.vhd, nhưng em chưa có thời gian test thử cho nó chạy ra sao, và 1 soft mount file.vhd thành ổ cứng ảo dựa trên dung lượng của file.vhd đã tạo, trên lý thuyết mình có thể chạy các ứng dụng các soft trên ổ ảo đó, mình có thể đặt chế độ bảo vệ file.vhd bằng cách chặn các thay đổi không mong muốn, nhưng việc add thêm soft hay các chương trình khác em không biết có khả thi không, mong các anh chia sẻ thêm ạ :)

Vmdk2Vhd 1.0.13.0 (http://www.softpedia.com/get/System/File-Management/Vmdk2Vhd.shtml) (convert file của VMware từ HĐH ảo sang file.vhd)
Disk2vhd (http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Disk2vhd.shtml)1.63 (http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/Disk2vhd.shtml) (soft mount file.vhd thành ổ cứng ảo dựa trên dung lượng của file.vhd đã tạo)


Hẹn giờ báo thức đa năng - Hổ trợ mọi định dạng file trên Windows - Mở cả các Playlist Nhạc và Video trên Web - Shutdow, Reboot, Hibernation và Log off máy tính - Alarm Clock by Tarry91 2.4.7.197 (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?83573-He-n-gio-ba-o-thu-c-da-nang-Mo-ca-ca-c-Playlist-Nha-c-va-Video-tren-Web-Shutdow-Reboot-Hibernation-va-Log-off-ma-y-ti-nh-Alarm-Clock)

Rufus_v1.3.3 (tạo USB boot đa năng & Setup Windows, Linux ...) (https://www.box.com/s/5hawtxkcp4prjzrq1y5c)

Action Timer 2010 1.8MB (https://app.box.com/s/irz1zmryzcrh6mybbr4t) (AT2010) chương trình do tác giả Dương Diệu Pháp xây dựng, AT2010 là chương trình tắt mở ứng dụng và máy tính đa năng và có ngôn ngữ tiếng việt nên rất dễ sử dụng ...

ooo000ooo
19/08/13, 08:15 PM
rất hữu ích cảm ơn chủ thớt nhé !!!

collaburae
12/09/13, 02:22 PM
danh sách các file bootice ở đây nha : http://bootice.narod.ru/

xbillionx
27/09/13, 11:44 AM
Mọi người cho em hỏi khi sử dụng các tool trong đĩa 1 click khi quit ra ngoài nó chỉ hiện A:\ em muốn quay trở lại menu lúc đầu thì làm thế nào?

hduyanh
27/09/13, 01:43 PM
danh sách các file bootice ở đây nha : http://bootice.narod.ru/

Bạn tinh mắt thật mình ẩn thế này cũng thấy :)

BOOTICE v1.02 2012. (http://bootice.narod.ru/)12.12
Mọi người cho em hỏi khi sử dụng các tool trong đĩa 1 click khi quit ra ngoài nó chỉ hiện A:\ em muốn quay trở lại menu lúc đầu thì làm thế nào?

bạn up hình để mọi người xem lỗi thế nào ... rồi có cách giúp bạn hiệu quả hơn nha :)

hduyanh
02/10/13, 04:07 AM
BOOTICE All Version (https://app.box.com/s/l43kd8os27tx8jivl7ll). (http://bootice.narod.ru/)

BOOTICE v1.2.1 x86 (https://app.box.com/s/vdwa177kqhwz7syragzv)

BOOTICE v1.2.1 x64 (https://app.box.com/s/enng74lds5k05hbt7cvw) (thật may quá bản này dùng có thể dùng được trên Repair 64bit rồi) :)


~*~*~*~


BOOTICE 2013.10.1 v1.2.0

BOOTICE 2013.9.23 v1.1.5

BOOTICE 2013.9.16 v1.1.4

BOOTICE 2013.9.8 v1.1.3

BOOTICE 2013.9.5 v1.1.2

BOOTICE 2013.8.28 v1.1.1 (https://app.box.com/s/xbbsx9n216xh9hyztw4t)

BOOTICE 2013.8.10 v1.1.0 fixed

BOOTICE 2013.8.9 v1.1.0


~*~*~*~


BOOTICE v1.0.7 (https://app.box.com/s/h3d4fpqin9r1wlztoujr)


Em đã cập nhật các bản Bootice mới nhất ở #1 ...


* Bug fixes and improvements
———————————————— ————————————————
* 2013.10.1 v1.2.0.1
Fixed a bug that causes the popup menu could not function in sector edit screen.

* 2013.10.1 v1.2.0
1. Fixed the "Access denied" bug in sector editing function ( UnderWin7+ the writing may fail because "important sectors" of a file system will be protected by OS);
2. Fixed the "Access denied" bug when restoring partition table from a .dpt file;
3. The EBR of logical partitions (also called "partition gap" in WinHex) were added to the partitions list menu;
4. Added supporting to the "testsigning" parameter in BCD editing function;
5. Added supporting to the "bootmenupolicy", which is used to enable or disable the Metro boot manager (blue screen) of Windows 8+;
6. Fixed a bug that causes the writting failure of PBR. This bug exists in v1.1.4 and v1.1.5;
7. Uses Simsun, PMingLiu, Tahoma as the default font to generate the patterns for non-AscII characters in Grub4Dos menu editor;
8. Fixed a bug that causes the hot-key name of Grub4Dos MBR 0.4.6a not saved correctly;
9. Displays the hot-key name in the Grub4Dos MBR screen, not the scan code as before;
10. According to feedbacks, the registry writing was removed from BOOTICE;

* 2013.9.23 v1.1.5
1. Fixed a bug: in the past versions, if you create or modify a VHD boot entry of BCD, the device wouldn't be saved correctly. This bug was solved in v1.1.5;
2. UI adjustment. All dialog fonts changed to Microsoft Yahei font if available, otherwise, Tahoma instead;
3. The "Set Accessible" button comes back! When managing partitions of a removable disk, if you select a partition other than the first one, the caption of the button "Assign letter" will change to "Set Accessible".
4. Save some settings in Windows registry. For example, the last tab in the main window, the last bcd file being edited...
5. Other small fixes.

* 2013.9.16 v1.1.4
1. Fixed the "unknown boot device" bug when deleting a boot entry of some BCD files !
2. Added a "Backup BCD" button to backup current BCD as another BCD file.
3. After formatting a partition as NTFS, the default access permissions get correct, while old versions (1.06~1.13) handle this incorrectly.
4. Added a parameter "/set_id=XX" to modify the partition ID.
5. Other optimizations.

* 2013.9.8 v1.1.3
1. Fixed some typos on English UI. Thank Safety1st for reporting !
2. Added a switch in Grub4Dos menu editor for embedding non-ASCII chars patterns or not.
3. Fixed the donation links.

* 2013.9.5 v1.1.2:
1. x64 version released;
2. Fixed the "RegOpenKeyEx failed" bug when editing BCD;
3. Fixed a bug that causes error when editing a BCD WIM boot entry with a non-existing ramdisk option;
4. Grub4Dos menu editor font changed back to old style.

* 2013.8.28 v1.1.1:
1. SDI file can be specified for wim boot entry in BCD edit function;
2. System language can be selected from a combobox now in BCD function;
3. Upgraded syslinux core to v4.07/5.10.

* 2013.8.10 v1.1.0 fixed:
1. Fix a bug that causes bad partition table after formatting a logical partition.

* 2013.8.9 v1.1.0:
1. New feature: Winhex-style template dialog. It's used to view/edit the MBR, GPT header/entries, PBR(FAT16,FAT32,NTFS,EXFAT);
2. Fixed a bug that causes the incorrect value of "safe mode" of BCD item;
3. Upgraded syslinux to 4.06/5.10, and, the location of LDLINUX.SYS can be specified now;
4. FreeDos boot sector was added to PBR function;
5. Fixed a bug: after formatting a partition, the disk drive in Windows explorer remains unchanged;
6. Added /diskinfo parameter, used to dump disk information. Use /file=xx to specify the output file, or a message box will displayed;


2013.5.17 v1.0.6:
1. Added two parameters: /assign_letter, /delete_letter, used to assign or delete drive letter for the specified partition. Use /assign_letter=X to specify a letter or /assign_letter to specifiy the first available letter;
2. Support menu edit for the newest GRUB4DOS v0.46a with USB 2.0 driver;
3. Fixed a command line bug, which parses the partition number incorrectly;

2013.5.16 v1.0.6:
1. Fixed a bug that causes NTFS formatting failed;
2. Added a menu in the sector edit screen. This menu will list all partiitons on the disk which brings fast access to the PBR of each partition;
3. Added mouse wheel function to navigate sector in sector edit screen;
4. Using a custom format dialog to format a partition other than the system format dialog;
5. Add 2 parameters: /v045, /v046. Used to specify the version when installing grub4dos to MBR or PBR;
6. Fixed the "lock failed" bug in WIN7/8, which causes the PBR writing failed.

2013.5.12 v1.0.6:
1. Upgraded grub4dos 0.46a to 2013-05-07, including its USB 2.0 driver options;
2. Upgraded grub2 to 2.00;
3. A progress bar was added to the sector backup / restore screen;
4. A progress bar was added to the re-partition / format screen;
5. Allow re-partitioning to image files;
6. Fixed a bug that changes the last 2 bytes of the 1 sector to 0x55 0xAA when restoring sectors from a file;
7. Fixed a command line parameters error in the PBR Grub4Dos function;
8. Upgraded Plop boot manager to 5.0.15-Test.

2013.4.10 v1.0.5:
1. Fixed a bug that causes incorrect BCD device when using GPT disk;
2. New feature: when format a partition as FAT16/FAT32/ExFat file system, the reserved sectors can be customized now;
3. When re-partitioning a disk into multi-partitions, both MBR and GPT scheme are supported now;
4. BOOTICE supports partition internal structure optimization now. So, the reserved sectors, FAT table, and other structures of FAT16/FAT32/ExFat can be 4K-aligned, which brings performance increcement on SSD or 4K-sector hard disks.

2013.3.3 v1.0.4:
1. Fixed a bug, which caused the BCD device became BOOT/LOCATE even the first partition was selected.

2013.2.9 v1.0.3:
1. Upgraded SYSLINUX to version 5.01, and v4.06 was also supported;
2. Upgraded GRUB4DOS 0.46a to the version released on 2013-02-02;
3. Added a toolbar in GRUB4DOS menu editor window;
4. Added a new parameter "/nodriveletters". When this parameter is specified, BOOTICE will not detect any drive letters.

wjnter9x
28/10/13, 09:32 PM
1 topic tổng hợp kì công

Đánh dấu vọc dần :D

duongcongtu
24/12/13, 01:53 AM
Cho em biết được không mấy anh ơi! 1Click cái này dùng sao, và làm sao để sài, em thử tải về. Ban đầu kiu thiếu file gì như Bootice,... nhưng sau khi click nó hiện lên tiếp, bạn không chạy với quyền Admin, mà em đang chạy trong Winxp mini, do máy đang hư, thì làm sao sài vậy..

duc_dinhquang369
10/05/14, 11:34 PM
Đang down. Thanks!