PDA

View Full Version : [HOT] Khắc phục lỗi chơi đế chế trên Win7 và Win8 hiệu quảnguyenthiha
04/02/13, 11:40 PM
Chào các bạn,

Trong thời gian gần đây có nhiều bạn chơi đế chế trên Win7 hay Win8 nhưng lại xuất hiện nhiều lỗi rất khó chịu. Hôm nay Hà (Hoàng) xin giới thiệu cho các bạn những giải pháp tối ưu để chơi đế chế thành công nhé.


1. Cách khắc phục lỗi co màn hình khi chơi AOE trên win 7

- Vào run gõ regedit làm theo hướng dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40+SI MULATED_8086_2A42_00000000_00020000_1010100^7681B7 881EF8CF4B7CCE25208C86BAB3\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40+SI MULATED_8086_2A42_00000000_00020000_1010100^7681B7 881EF8CF4B7CCE25208C86BAB3\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

2. Cách khắc phục lỗi treo máy khi chơi AOE trên win 7

Nguyên nhân: Khi đang chơi thì game đứng luôn... không Alt+ F4 được, không Ctrl + Alt + Del được, cũng không Alt + tab được luôn --> cách duy nhất là ấn... POWER

Giải pháp:

- Bạn tạo mới một file notepad rồi cóp nguyên đoạn code sau paste vào trong notepad:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:000001f4
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{36E95EE0-8577-11cf-960C-0080C7534E82}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"NATHelp"="dpnhupnp.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types\{C4A54DA0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\IPX Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000032
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{685BC400-9D2C-11cf-A9CD-00AA006886E3}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="IPX Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="IPX Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{44EAA760-CB68-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Modem Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Modem Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types\{78EC89A0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{0F1D6860-88D9-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Serial Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Serial Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types\{F2F0CE00-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


3. Cách Chống Nhòe Màu khi Choi AOE trên win 7

- Lúc Đầu...Các Bạn Cứ Vào AOE như binh thường...

- Rồi Thoát Ra ngoài....

- Chuột Phải vào Thanh Taskbar chọn Stars Task Maneger tại đây bạn vào tab Processses tìm file explorer.exe và Delete.....

- Sau đó Ban Sử Dụng Alt+Tab vào Chiến AOE như Bình thường... Sẽ hết Nhòe Màu.

4. Chơi Đế Chế hay bị trôi màn hình

Nguyên nhân: Hiện tượng trôi hình có thể là do màn hình bị trục trặc. Nếu bạn có cài lại win thì nó vẫn thế.

Giải pháp:

- Bạn nên kiểm tra và sửa màn hình nhé, nếu không bạn nên thay màn hình mới.

Vậy là mình đã trình bầy xong các phương án cũng như cách xử lý để chơi đế chế sao cho hiệu quả. Các bạn đọc kỹ nhé. Nếu có gì khó khăn các bạn PM cho mình để được hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công !!!!

Nguồn sưu tầm

y0master
05/02/13, 07:27 AM
bác thử test trên Win 8 chưa :)

prolinhseo
04/03/13, 01:11 PM
Chào các bạn,

Trong thời gian gần đây có nhiều bạn chơi đế chế trên Win7 hay Win8 nhưng lại xuất hiện nhiều lỗi rất khó chịu. Hôm nay Hà (Hoàng) xin giới thiệu cho các bạn những giải pháp tối ưu để chơi đế chế thành công nhé.


1. Cách khắc phục lỗi co màn hình khi chơi AOE trên win 7

- Vào run gõ regedit làm theo hướng dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40+SI MULATED_8086_2A42_00000000_00020000_1010100^7681B7 881EF8CF4B7CCE25208C86BAB3\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40+SI MULATED_8086_2A42_00000000_00020000_1010100^7681B7 881EF8CF4B7CCE25208C86BAB3\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

2. Cách khắc phục lỗi treo máy khi chơi AOE trên win 7

Nguyên nhân: Khi đang chơi thì game đứng luôn... không Alt+ F4 được, không Ctrl + Alt + Del được, cũng không Alt + tab được luôn --> cách duy nhất là ấn... POWER

Giải pháp:

- Bạn tạo mới một file notepad rồi cóp nguyên đoạn code sau paste vào trong notepad:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:000001f4
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{36E95EE0-8577-11cf-960C-0080C7534E82}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"NATHelp"="dpnhupnp.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types\{C4A54DA0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\IPX Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000032
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{685BC400-9D2C-11cf-A9CD-00AA006886E3}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="IPX Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="IPX Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{44EAA760-CB68-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Modem Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Modem Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types\{78EC89A0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{0F1D6860-88D9-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Serial Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Serial Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types\{F2F0CE00-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


3. Cách Chống Nhòe Màu khi Choi AOE trên win 7

- Lúc Đầu...Các Bạn Cứ Vào AOE như binh thường...

- Rồi Thoát Ra ngoài....

- Chuột Phải vào Thanh Taskbar chọn Stars Task Maneger tại đây bạn vào tab Processses tìm file explorer.exe và Delete.....

- Sau đó Ban Sử Dụng Alt+Tab vào Chiến AOE như Bình thường... Sẽ hết Nhòe Màu.

4. Chơi Đế Chế hay bị trôi màn hình

Nguyên nhân: Hiện tượng trôi hình có thể là do màn hình bị trục trặc. Nếu bạn có cài lại win thì nó vẫn thế.

Giải pháp:

- Bạn nên kiểm tra và sửa màn hình nhé, nếu không bạn nên thay màn hình mới.

Vậy là mình đã trình bầy xong các phương án cũng như cách xử lý để chơi đế chế sao cho hiệu quả. Các bạn đọc kỹ nhé. Nếu có gì khó khăn các bạn PM cho mình để được hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công !!!!

Nguồn sưu tầm

Cái này mới đây .............. cái bệnh thứ 2 e vẫn chưa khắc phục đc đây .......... đã lâu lắm rùi trên diễn đàn vẫn chưa có ai là người xử lý đc e nó đây ............ Cái bệnh thứ 2 này e đã làm theo nhời của bác những vân bị ............ phải làm sao đây ta
Giờ thì e chuyển sang Win8 thì chơi đê chế nó hơi giật ..... e sài laptop nhé !

bigzero
04/03/13, 02:04 PM
Lỗi treo máy thì cứ update lên SP1 là hết

prolinhseo
06/03/13, 08:08 AM
mà a ơi cho e hỏi cái đoạn code kia coppy vào notepad thì lưu đuôi nó là file gi ?????????

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:000001f4
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{36E95EE0-8577-11cf-960C-0080C7534E82}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"NATHelp"="dpnhupnp.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types\{C4A54DA0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\IPX Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000032
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{685BC400-9D2C-11cf-A9CD-00AA006886E3}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="IPX Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="IPX Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{44EAA760-CB68-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Modem Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Modem Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types\{78EC89A0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{0F1D6860-88D9-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Serial Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Serial Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types\{F2F0CE00-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

nguyenthiha
06/03/13, 08:20 AM
mà a ơi cho e hỏi cái đoạn code kia coppy vào notepad thì lưu đuôi nó là file gi ?????????

File đuôi reg bạn nhé.

prolinhseo
06/03/13, 01:33 PM
File đuôi reg bạn nhé.

bác cho e hỏi thêm phát nữa .... cái đấy sau khi save as thì lưu nó tên là gi và cái file đấy để nó ở đâu ? hay là mình thích để đâu cũng đc ạ

nguyenthiha
06/03/13, 03:07 PM
bác cho e hỏi thêm phát nữa .... cái đấy sau khi save as thì lưu nó tên là gi và cái file đấy để nó ở đâu ? hay là mình thích để đâu cũng đc ạ

Bạn đặt tên gì và đặt đâu cũng được. Thích thì bạn đặt tên là fix_deche.reg, rồi bạn lưu lại. Sau đó, bạn phải chuột và chọn merge để fix.

prolinhseo
06/03/13, 07:00 PM
e chạy thì nó báo lỗi này a ơi ..........

102676

bigzero
06/03/13, 08:59 PM
làm cách bằng file reg đó ko ăn thua đâu, mình test rồi :D

prolinhseo
06/03/13, 10:06 PM
làm cách bằng file reg đó ko ăn thua đâu, mình test rồi :D

thế như thế nào thì ăn thua ?

minhthang8x
06/03/13, 10:48 PM
máy mình Asus x44hy cài win 32 hay 64 ( win7 ) đều chạy ok ko đơ ko đủng gì hết ! chỉ tội màn hình ko full mà vuông nhưng như thế mới nhìn đúng hình trong game được ^^! còn ở máy key cũng cài win7 32 có lúc đơ lúc ko ! máy mình có cad hình rời nên mình cài đầy đủ chơi tuốt ko sao :)

anh2pro
07/03/13, 08:20 AM
ko cần phải mất công vậy đâu! mình cóa t00ls chạy 1 click là xong

máterl
09/03/13, 12:15 PM
trước đây tui bị lỗi 2, ghost nhiều lần mà ko hết. sau tải bản win7 từ technet về chạy, giờ nó chạy ngon ơ. :)

prolinhseo
09/03/13, 01:05 PM
ko cần phải mất công vậy đâu! mình cóa t00ls chạy 1 click là xong

nghĩa là sao ?

chjp13
09/03/13, 02:10 PM
minh đang sài em hp dv5t-1000 chơi MU không được giật lăm ae nao bit cách khắc phục thì chỉ mình với. thk mọi người.

manhkuku
23/05/13, 09:05 PM
trường hợp win 8 pro show thấy mạng nhưng không jone được là bị sao vậy đại ca ơi

bgvye44
31/05/13, 02:45 PM
trường hợp win 8 pro show thấy mạng nhưng không jone được là bị sao vậy đại ca ơi
Bạn lên google đánh vào upnp, tải cái tool đó về. Disble unpn đi là chơi được !

namphongbn
21/07/13, 07:45 PM
File đuôi reg bạn nhé.


bác cho e hỏi máy nhà e Win XPSP3 khi chạy 2 file setup.exe và SETUPREG.EXE thì cái setup.exe nó chạy ok còn cái SETUPREG.EXE nó báo lỗi như này error seting value thì bây giờ phải khắc phục nó ntn hả bác.

Evt Pham
21/07/13, 08:24 PM
bác cho e hỏi máy nhà e Win XPSP3 khi chạy 2 file setup.exe và SETUPREG.EXE thì cái setup.exe nó chạy ok còn cái SETUPREG.EXE nó báo lỗi như này error seting value thì bây giờ phải khắc phục nó ntn hả bác.

Nó có 2 file mà cậu, 1 là như cậu nói, 2 là SETUP thôi, cậu chạy cái đó xem. nếu không được thì khả năng AOE của cậu lỗi khi down về :)

tautickme
28/07/13, 01:47 PM
cho minh hoi minh chơi đế chế 1 vs máy toàn bị tất cả các đạo quân về cân bằng nhau . Shang xin dan 50 thực . nói chung là đạo quân nào cũng như nhau . ai giup mih giải quyết vs

Đình Bé
28/07/13, 01:58 PM
cho minh hoi minh chơi đế chế 1 vs máy toàn bị tất cả các đạo quân về cân bằng nhau . Shang xin dan 50 thực . nói chung là đạo quân nào cũng như nhau . ai giup mih giải quyết vs

nếu cậu lập lệnh thì các quân đều như nhau và không có chênh lệch. shang 35 hay pan 75. :)

changtraidacamhc
06/08/13, 03:32 PM
cho minh hoi minh chơi đế chế 1 vs máy toàn bị tất cả các đạo quân về cân bằng nhau . Shang xin dan 50 thực . nói chung là đạo quân nào cũng như nhau . ai giup mih giải quyết vs

bỏ chọn chỗ full tech tree đi là được!!!:p

chipheo_nd
11/09/13, 07:25 AM
mình chơi với máy thì ok máy kia cũng vậy. Nhưng khi muốn 2 máy chơi với nhau thì lúc show không tìm thấy máy đã lập. Bực cả mình cả tối qua loay hoay mãi mà không được. 2 máy mình đã nhìn thấy nhau, share các folder thì ok. MOng các anh em chỉ dẫn với. 2 máy đều chạy win 8 nhé.

giotdang665
17/09/13, 10:10 PM
Chào các bạn,

Trong thời gian gần đây có nhiều bạn chơi đế chế trên Win7 hay Win8 nhưng lại xuất hiện nhiều lỗi rất khó chịu. Hôm nay Hà (Hoàng) xin giới thiệu cho các bạn những giải pháp tối ưu để chơi đế chế thành công nhé.


1. Cách khắc phục lỗi co màn hình khi chơi AOE trên win 7

- Vào run gõ regedit làm theo hướng dẫn:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40+SI MULATED_8086_2A42_00000000_00020000_1010100^7681B7 881EF8CF4B7CCE25208C86BAB3\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration\AUO103C0_01_07D8_40+SI MULATED_8086_2A42_00000000_00020000_1010100^7681B7 881EF8CF4B7CCE25208C86BAB3\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

2. Cách khắc phục lỗi treo máy khi chơi AOE trên win 7

Nguyên nhân: Khi đang chơi thì game đứng luôn... không Alt+ F4 được, không Ctrl + Alt + Del được, cũng không Alt + tab được luôn --> cách duy nhất là ấn... POWER

Giải pháp:

- Bạn tạo mới một file notepad rồi cóp nguyên đoạn code sau paste vào trong notepad:


Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:000001f4
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{36E95EE0-8577-11cf-960C-0080C7534E82}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Internet TCP/IP Connection For DirectPlay"
"NATHelp"="dpnhupnp.dll"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Internet TCP/IP Connection For DirectPlay\Address Types\{C4A54DA0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\IPX Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000032
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{685BC400-9D2C-11cf-A9CD-00AA006886E3}"
"Path"="dpwsockx.dll"
"DescriptionA"="IPX Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="IPX Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{44EAA760-CB68-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Modem Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Modem Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Modem Connection For DirectPlay\Address Types\{78EC89A0-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay]
"dwReserved1"=dword:00000000
"dwReserved2"=dword:00000000
"Guid"="{0F1D6860-88D9-11cf-9C4E-00A0C905425E}"
"Path"="dpmodemx.dll"
"DescriptionA"="Serial Connection For DirectPlay"
"DescriptionW"="Serial Connection For DirectPlay"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectPlay\S ervice Providers\Serial Connection For DirectPlay\Address Types\{F2F0CE00-E0AF-11cf-9C4E-00A0C905425E}]


3. Cách Chống Nhòe Màu khi Choi AOE trên win 7

- Lúc Đầu...Các Bạn Cứ Vào AOE như binh thường...

- Rồi Thoát Ra ngoài....

- Chuột Phải vào Thanh Taskbar chọn Stars Task Maneger tại đây bạn vào tab Processses tìm file explorer.exe và Delete.....

- Sau đó Ban Sử Dụng Alt+Tab vào Chiến AOE như Bình thường... Sẽ hết Nhòe Màu.

4. Chơi Đế Chế hay bị trôi màn hình

Nguyên nhân: Hiện tượng trôi hình có thể là do màn hình bị trục trặc. Nếu bạn có cài lại win thì nó vẫn thế.

Giải pháp:

- Bạn nên kiểm tra và sửa màn hình nhé, nếu không bạn nên thay màn hình mới.

Vậy là mình đã trình bầy xong các phương án cũng như cách xử lý để chơi đế chế sao cho hiệu quả. Các bạn đọc kỹ nhé. Nếu có gì khó khăn các bạn PM cho mình để được hỗ trợ.

Chúc các bạn thành công !!!!

Nguồn sưu tầm


Vào cách 1 sao không có cái AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Chỉ giáo dùm ADMIN ơi, e đang xài win7 pro

haquan91
21/09/13, 10:01 AM
b ơi cho m hỏi khi ấn 1ss sửa ruộng không được hoặc khi gọi đạo thì k được là lỗi gì vậy. khởi động lại máy thì lại k sao và chơi được 1-2 ván lại bị tình trạng như vậy. M cài win 8 pro. giúp m với!!

ivanhoe
21/09/13, 11:53 AM
Giời, mấy khi thấy có ng chơi trò này nữa đâu

hieusvtnut
21/09/13, 12:19 PM
mình chơi với máy thì ok máy kia cũng vậy. Nhưng khi muốn 2 máy chơi với nhau thì lúc show không tìm thấy máy đã lập. Bực cả mình cả tối qua loay hoay mãi mà không được. 2 máy mình đã nhìn thấy nhau, share các folder thì ok. MOng các anh em chỉ dẫn với. 2 máy đều chạy win 8 nhé.
Bạn down load unpnp về rồi chạy với quyền admin để disable unpnp mới show được bạn nhé !

hieusvtnut
21/09/13, 12:20 PM
Giời, mấy khi thấy có ng chơi trò này nữa đâu

trò này còn nhiều người chơi lắm bạn ạ .

hieusvtnut
21/09/13, 12:22 PM
b ơi cho m hỏi khi ấn 1ss sửa ruộng không được hoặc khi gọi đạo thì k được là lỗi gì vậy. khởi động lại máy thì lại k sao và chơi được 1-2 ván lại bị tình trạng như vậy. M cài win 8 pro. giúp m với!!
Bạn có cài unikey không ? nếu cài thì bạn hãy thoát unikey hoặc chuyển qua tiếng anh thử xem nhé . Bật unikey thương như vậy.

zogiaitri
21/09/13, 01:28 PM
Giời, mấy khi thấy có ng chơi trò này nữa đâu
tên này đúng là gà. AOE bao nhiêu năm vẫn rất hót đấy. phát biểu lung tung :D:D

dogamer
21/09/13, 05:06 PM
Giời, mấy khi thấy có ng chơi trò này nữa đâu

AOE tuy công nghệ đồ hoạ từ những năm cuối thế kỉ 20, nhưng vào thời kì đó, đồ hoạ như thế đã là rất tốt, bây giờ Microsoft đã cho bản AOE HD, dựa trên nền đồ hoạ của bản cũ và những kết hợp của công nghệ đồ hoạ hiện nay trong những trận đánh trên nền 3D

haquan91
21/09/13, 06:42 PM
Bạn có cài unikey không ? nếu cài thì bạn hãy thoát unikey hoặc chuyển qua tiếng anh thử xem nhé . Bật unikey thương như vậy.

m chuyển sang tiếng anh vẫn bị b ạ .

tynny
24/12/13, 04:15 PM
mình chơi win 7 khi kết nối Lan chơi được 1 lúc thì hay bị đứng cả 2 máy đang chơi luôn. nhưng chỉ có game aoe là không hoạt động, các chương trình khác vẫn hoạt động bình thường, các bạn có ai biết lỗi này không giúp mình với :((

kedich
24/12/13, 04:26 PM
mình chơi win 7 khi kết nối Lan chơi được 1 lúc thì hay bị đứng cả 2 máy đang chơi luôn. nhưng chỉ có game aoe là không hoạt động, các chương trình khác vẫn hoạt động bình thường, các bạn có ai biết lỗi này không giúp mình với :((
- Bạn đặt IP tĩnh chuẩn chứ

phamthaiha
24/12/13, 04:30 PM
mình chơi win 7 khi kết nối Lan chơi được 1 lúc thì hay bị đứng cả 2 máy đang chơi luôn. nhưng chỉ có game aoe là không hoạt động, các chương trình khác vẫn hoạt động bình thường, các bạn có ai biết lỗi này không giúp mình với :((

Dow bản đế chế khác, chuẩn!

tynny
24/12/13, 04:33 PM
Dow bản đế chế khác, chuẩn!

mình đã down mấy bản rồi nhưng vẫn bị vậy, chơi = Lan, mạng đt, wifi đều bị hết

tynny
24/12/13, 04:36 PM
- Bạn đặt IP tĩnh chuẩn chứ

IP tĩnh là gì hả bạn

kedich
24/12/13, 04:38 PM
IP tĩnh là gì hả bạn
- Nếu bạn chơi đề chế qua Lan thì tìm 1 dây cáp chéo nối lại 2 máy với nhau và vào Network đặt IP tĩnh để chơi

phamthaiha
24/12/13, 04:40 PM
Thứ nhất: trong lúc chơi bạn đặt lệnh ping 2 máy và ping gateway! (treo cái ra xem ping ngay!)
Tiếp theo: Tắt hết firewall và c.trình diệt virus (tạm thời) (treo cái xem có tiến trình gì chạy thêm?)
Trước hết: http://www.mediafire.com/download/jha1ecdp112e17e/AoE.rar

Lỗi đâu, treo đâu biết ngay!

tynny
24/12/13, 05:01 PM
- Nếu bạn chơi đề chế qua Lan thì tìm 1 dây cáp chéo nối lại 2 máy với nhau và vào Network đặt IP tĩnh để chơi


Thứ nhất: trong lúc chơi bạn đặt lệnh ping 2 máy và ping gateway! (treo cái ra xem ping ngay!)
Tiếp theo: Tắt hết firewall và c.trình diệt virus (tạm thời) (treo cái xem có tiến trình gì chạy thêm?)
Trước hết: http://www.mediafire.com/download/jha1ecdp112e17e/AoE.rar

Lỗi đâu, treo đâu biết ngay!

mình cũng chơi đế chế bằng bản này nè, nhưng nếu không bị đơ màn hình thì bị disconnecting...lúc bị đơ màn hình thì chat riêng với nhau trên game vẫn thấy bình thường, mình không hiểu lắm về mấy cái bạn nói, bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không?

kedich
24/12/13, 05:16 PM
mình cũng chơi đế chế bằng bản này nè, nhưng nếu không bị đơ màn hình thì bị disconnecting...lúc bị đơ màn hình thì chat riêng với nhau trên game vẫn thấy bình thường, mình không hiểu lắm về mấy cái bạn nói, bạn có thể nói rõ hơn cho mình được không?
Đầu tiên
Bạn phải chắc là cáp RJ45 bấm đúng 2 đầu nha.
Sau đó, bạn gắn cáp vào 2 máy. Sau đó cấu hình cụ thể như sau :

IP máy A
IP address: 192.168.1.4
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1

IP máy B
IP address: 192.168.1.5
Subnet mask:255.255.255.0
Default gateway:192.168.1.1

Chú ý là gateway phải giống nhau nha. Sau đó chờ xem có dòng thông báo này
"Local Area Connection is now connected " hiện ra là đã kết nối ổn rồi.

tynny
24/12/13, 05:47 PM
mạng vẫn bình thường nhưng cứ bị đơ máy hoài à, khoảng 15 20p là đơ, mình kiểm tra ping rồi chơi, lúc game đơ mình ra xem thì ping vẫn chạy bình thường nhưng thời gian nó chạy lâu hơn 1 chút khoảng 500ms

kedich
24/12/13, 06:34 PM
mạng vẫn bình thường nhưng cứ bị đơ máy hoài à, khoảng 15 20p là đơ, mình kiểm tra ping rồi chơi, lúc game đơ mình ra xem thì ping vẫn chạy bình thường nhưng thời gian nó chạy lâu hơn 1 chút khoảng 500ms
- Bạn thử làm theo mình xem, cứ tìm 1 cáp chéo và thiết lập IP chơi thử xem

tynny
24/12/13, 07:52 PM
khi kết nối lan 2 máy mình treo cho 2 máy đi chặt củi, hái dâu treo gần 2 tiếng không sao, nhưng khi chơi thật sự thì lại bị đơ màn hình ngay, không biết là có phải do nâng cấp nhiều nhà, mua quá nhiều lính, thực hiện quá nhiều lệnh trong cùng 1 lúc nên máy bị đơ luôn không?

kedich
24/12/13, 07:55 PM
khi kết nối lan 2 máy mình treo cho 2 máy đi chặt củi, hái dâu treo gần 2 tiếng không sao, nhưng khi chơi thật sự thì lại bị đơ màn hình ngay, không biết là có phải do nâng cấp nhiều nhà, mua quá nhiều lính, thực hiện quá nhiều lệnh trong cùng 1 lúc nên máy bị đơ luôn không?
- Cấu hình máy bạn sao?

tynny
24/12/13, 08:15 PM
máy 1:ram 4GB, 64-bit, Intel (R) Core (TM) i3-2330M CPU @2.20GHz, total memory 1696MB
máy 2:ram 2GB, 32-bit, Celeron(R) Dualcore CPU T3500 @2.10GHz (2CPU), total memory 829MB
2 máy đều là win 7

kedich
24/12/13, 08:20 PM
máy 1:ram 4GB, 64-bit, Intel (R) Core (TM) i3-2330M CPU @2.20GHz, total memory 1696MB
máy 2:ram 2GB, 32-bit, Celeron(R) Dualcore CPU T3500 @2.10GHz (2CPU), total memory 829MB
2 máy đều là win 7
- Có phần mềm virus nào ko?
- Mà đã tắt tường lửa chưa

tynny
24/12/13, 09:36 PM
mình tắt tường lửa rồi,mình xài BKAV mình cũng tắt rồi...tắt cả unikey rồi...mình đã thử chơi lan qua mạng internet = modem wifi, tạo lan = laptop, phát sóng wifi = đt, chơi lan = mạng dây...và tất cả đều ko được...lúc thì bị dissconnect lúc thi đơ...

kedich
24/12/13, 10:15 PM
mình tắt tường lửa rồi,mình xài BKAV mình cũng tắt rồi...tắt cả unikey rồi...mình đã thử chơi lan qua mạng internet = modem wifi, tạo lan = laptop, phát sóng wifi = đt, chơi lan = mạng dây...và tất cả đều ko được...lúc thì bị dissconnect lúc thi đơ...
- Lập Lan bằng wifi điện thoại phát ra sao trụ nổi đc :)

tynny
24/12/13, 10:31 PM
nãy giờ mình chơi bằng modem có dây nhưng mới bị dissconnect...bạn có cách nào ko chỉ mình với...mình cài ip tĩnh như bạn nói rồi...

kedich
24/12/13, 10:33 PM
nãy giờ mình chơi bằng modem có dây nhưng mới bị dissconnect...bạn có cách nào ko chỉ mình với...mình cài ip tĩnh như bạn nói rồi...
- Bạn đã thử lấy cáp chéo nối 2 máy lại (ko qua modem) để thử chơi chưa

tynny
24/12/13, 10:35 PM
bạn có thể lên yh chỉ mình cho tiện đc ko...mình mới pm cho bạn đó...tks bạn nhiều...

tynny
24/12/13, 10:37 PM
- Bạn đã thử lấy cáp chéo nối 2 máy lại (ko qua modem) để thử chơi chưa

ủa như vậy cũng được hả bạn...mình cứ tưởng bạn nói phải qua modem nhưng nối thêm 2 dây từ modem vào máy chứ...để mình thử xem sao...thank bạn nhiều nha...

tynny
24/12/13, 10:39 PM
mà mình lấy cap nối từ modem ra laptop nối 2 laptop lại đc ko bạn...

kedich
24/12/13, 10:39 PM
ủa như vậy cũng được hả bạn...mình cứ tưởng bạn nói phải qua modem nhưng nối thêm 2 dây từ modem vào máy chứ...để mình thử xem sao...thank bạn nhiều nha...
- Chơi qua Lan cũng đc mà bạn, ko nhất thiết qua modem nhưng dây nối với 2 máy phải là cáp chéo

tynny
24/12/13, 10:48 PM
mình vừa thử ko đc...chắc cap của mình ko phải cap chéo...mà mình lại ko biết bấm lại đầu...tìm khắp google ko có ai có cách xử lý nào khác...

kedich
24/12/13, 10:56 PM
mình vừa thử ko đc...chắc cap của mình ko phải cap chéo...mà mình lại ko biết bấm lại đầu...tìm khắp google ko có ai có cách xử lý nào khác...
- Chẳng lẽ 1 trong 2 máy có vấn đề @@

tynny
24/12/13, 11:01 PM
- Chẳng lẽ 1 trong 2 máy có vấn đề @@

mình chơi Ra2 Lan vẫn được chỉ có chơi aoe lại bị thế này...chắc máy mình bị gì đó...đành thôi vậy...dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ...cảm ơn bạn nhiều nha

kedich
24/12/13, 11:04 PM
mình chơi Ra2 Lan vẫn được chỉ có chơi aoe lại bị thế này...chắc máy mình bị gì đó...đành thôi vậy...dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ...cảm ơn bạn nhiều nha
- Nếu mà có mạng sao bạn ko tải Genara về lập team rồi chơi cho sướng :D

tynny
24/12/13, 11:31 PM
mình đang tập chơi nên còn gà nên ko dám lên đó đánh...mà nge nói chơi trên garena còn nhiều cái lỗi phát sinh hơn nữa nên thôi...

phamthaiha
25/12/13, 09:24 AM
máy 1:ram 4GB, 64-bit, Intel (R) Core (TM) i3-2330M CPU @2.20GHz, total memory 1696MB
máy 2:ram 2GB, 32-bit, Celeron(R) Dualcore CPU T3500 @2.10GHz (2CPU), total memory 829MB
2 máy đều là win 7

Tôi đảm bảo với cậu là do bản đế chế của cậu. Ở cơ quan lúc rảnh (giờ nghỉ trưa) tôi có chơi và cũng bị tình trạng tương tự. Cứ treo cứng: 1 máy win 7 32, 1 win 7 64, 1 xp sp2. Sau đó dow bản khác về chơi tốt, hiện tôi đang chơi bản này:
http://www.mediafire.com/download/b6lkl9boscc3f4f/DECHE.rar <-- nhớ copy rồi paste vào trình duyệt không là bị báo lịnk die, dow về giải nén ra chạy đúng file: Empiresx.exe

kedich
25/12/13, 11:48 AM
mình đang tập chơi nên còn gà nên ko dám lên đó đánh...mà nge nói chơi trên garena còn nhiều cái lỗi phát sinh hơn nữa nên thôi...
- Thì chỉ để mỗi bạn của bạn vào thôi ai vào kích ra :D

tuanvt04
31/01/14, 02:05 AM
Tình hình là em đã cài đế chế nhưng vào mục Regedit để chỉnh như bác chủ hướng dẫn thì tìm đến đây là chịu : KEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Gr aphicsDrivers\Configuration

ko thấy mục này đâu : AUO103C0_01_07D8_40^B3 28DD113E58B81612581E49D2406660\00\00
Phần Scaling chỉnh lại giá trị 3

Ai biết mong chỉ giáo !

khacquynh
06/03/14, 09:04 PM
mấy bạn ơi! mình đánh dấu đạo 1,2,3,4..... không được. đánh dấu đc thì ấn phím space không điều khiển quân được. mình cài lại game cũng vô ích. help mình vs. thanks nhiều

khacquynh
06/03/14, 09:09 PM
mấy bạn ơi! mình đánh dấu đạo 1,2,3,4..... không được. đánh dấu đc thì ấn phím space không điều khiển quân được. mình cài lại game cũng vô ích. help mình vs. thanks nhiềumình dùng lap win8

mr_hip9090
24/03/14, 01:03 PM
cai muc 3 ý làm thế nào để trở lại binh thuong chỉ e với

duydoivt92
09/07/14, 06:14 PM
E làm theo như bác chỉ rồi nhưng vẫn ko đc. Màn hình của e vẫn bị co

doanhach
02/03/15, 08:33 PM
bạn cho mình hỏi máy mình chơi aoe hay bị đứng hình phải tắt nguồn mới hết.mình tạo 1 file notepad như bạn nói nhưng ko biết để file đó ở đâu để khắc phục được tình trạng trên?
chỉ giúp mình với.thanks bạn