PDA

View Full Version : [MSDN] Tổng hợp link download các bộ cài Windows XP,7,8 nguyên gốc từ Microsoft (Full Version)Trang : [1] 2

scila1996
30/04/13, 06:43 PM
Bài viết này là mình tổng hợp các Link tải những bộ cài Win gốc.Thu thập từ các Forum và tìm kiếm,Hiện nay mình thấy trên BF cũng có các bài Share Link tải bộ cài Win nhưng chưa đủ Link và quá ít.Hôm nay mình xin Upload link tải cho ACE.

http://i1118.photobucket.com/albums/k609/share10scom/Share10s/xpsp3.png

Windows XP Professional with Service Pack 3 (x86) - CD VL (English)
File Name: en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso
Date Posted (UTC): 5/2/2008 12:05:18AM
Languages: English
Size: 589 MB
MD5: 5BF476E2FC445B8D06B3C2A6091FE3AA
SHA1: 66ac289ae27724c5ae17139227cbe78c01eefe40
CRC: FFFFFFFF

Link Google Drive (1 File duy nhất) (https://docs.google.com/file/d/0B8Q57M1j2bO7MHFGd29YbGE1bGM/edit?pli=1)
Link Sky Drive (6 Files in Folder) (https://skydrive.live.com/?cid=b9f475d15345b40d&id=B9F475D15345B40D%21175#cid=B9F475D15345B40D&id=B9F475D15345B40D%21246)

Link UpFile (2 Part)

en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso.001 (300 MB) (upfile.vn/2qVJ)

en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso.002 (289.14 MB) (en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x8 6_cd_vl_x14-73974.iso.002 (289.14 MB))

Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TY0VJ7MAFT/)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/6755545753565154/en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso.file)

-------------------------------------------------------

http://1.bp.blogspot.com/-xb2zTU1fxMw/UQo9fQz1HtI/AAAAAAAAAsg/ZRGgdzfe6Cc/s640/7002747686_00449cba02_o.jpg

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58857.iso)
File Name: es_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 7.iso
Languages: Spanish
SHA1: 80583A3CC93230059BCA69DE8C0FFE0E01B353D4
Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58859.iso)
File Name: es_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67655 3.iso
Languages: Spanish
SHA1: C3A2E4922CFB9A0DF06F338E82907B5F85757196
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58866.iso)
File Name: es_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67706 9.iso
Languages: Spanish
SHA1: CFE1A580844315B84A7212F1CAEB84FDEEA49CE1
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58868.iso)
File Name: es_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67694 7.iso
Languages: Spanish
SHA1: B9E03DDAABA98CD1102C59366238EC8D49DB7493
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58871.iso)
File Name: es_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 340.iso
Languages: Spanish
SHA1: 2CFB116DBAADE8638A00A314A1B557270BC43CAD
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58874.iso)
File Name: es_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 144.iso
Languages: Spanish
SHA1: 73F3F44EA8981DDEEADF76C8057E76F1C350921F
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58877.iso)
File Name: es_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677462.is o
Languages: Spanish
SHA1: 5C1D3E8CFDC70DC44DC5AC1CB89CACC3C515B1E8
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (Spanish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58879.iso)
File Name: es_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677350.is o
Languages: Spanish
SHA1: AF4B835557B5F15B574A3A643EECAF922FC1236C

Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58996.iso)
File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso
Languages: English
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-58997.iso)
File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67654 9.iso
Languages: English
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x86) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59007.iso)
File Name: fr_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67667 8.iso
Languages: French
SHA1: 82B93828E709A7E9886EA45A0C97B9AB667F118E
Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (x64) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59009.iso)
File Name: fr_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_67652 1.iso
Languages: French
SHA1: 7F3E41579C3404BA86D4A53EC13F69844F2473BE
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59183.iso)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso
Languages: English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso)
File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 9.iso
Languages: English
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Finnish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59192.iso)
File Name: fi_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67708 5.iso
Languages: Finnish
SHA1: 9F3B20A28A3CAA6305FB19368AF47828435001C7
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Finnish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59194.iso)
File Name: fi_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67695 8.iso
Languages: Finnish
SHA1: 9C3799057E6025A108FB3E96A0C5FF228D4702CA
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59195.iso)
File Name: fr_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67709 2.iso
Languages: French
SHA1: CE8ADFD30A9E8F33B47C11579B4E6D1D445382FB
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59197.iso)
File Name: fr_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67872 4.iso
Languages: French
SHA1: F9F0512F7CA5E2CD1502A41F6E88D80F4655BBCD
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Italian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59212.iso)
File Name: it_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67708 8.iso
Languages: Italian
SHA1: E35566B2668EA67201B891F517A2C31F8C6BAF62
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Italian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59215.iso)
File Name: it_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67694 5.iso
Languages: Italian
SHA1: C4C4A6493E2C45649BAF75A045CA922DB0C7CA58
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Norwegian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59229.iso)
File Name: no_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67707 8.iso
Languages: Norwegian
SHA1: 2A052522BF16E4B5074EF645D819E1E6EAAC80B1
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Norwegian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59231.iso)
File Name: no_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67692 9.iso
Languages: Norwegian
SHA1: A4FD9856077028B518F48A2185F53524EBEADBA9
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Dutch) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59233.iso)
File Name: nl_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67708 7.iso
Languages: Dutch
SHA1: 252D823854EAA70E764664ABC0FFD0EAE402531B
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Dutch) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59236.iso)
File Name: nl_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67693 7.iso
Languages: Dutch
SHA1: 036768613B50F51E21C661BE332E4B3560262429
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Portuguese-Portugal) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59246.iso)
File Name: pp_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67706 2.iso
Languages: Portuguese-Portugal
SHA1: BB419DBEFFF9283D7F4D3AC0A86299074BFAC94D
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Portuguese-Portugal) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59247.iso)
File Name: pp_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67695 3.iso
Languages: Portuguese-Portugal
SHA1: E1FB2ADFECD701C34C019A95B708A607C03C4C58
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Swedish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59271.iso)
File Name: sv_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67713 8.iso
Languages: Swedish
SHA1: 26523C64F8BD7369F1A03338EFEFB4CE892694C0
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Swedish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59273.iso)
File Name: sv_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67704 8.iso
Languages: Swedish
SHA1: 3BB7B984EE4A37EE9A45B5453C1E1DA2CE3F9A85
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Chinese-Simplified) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59295.iso)
File Name: cn_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67716 2.iso
Languages: Chinese - Simplified
SHA1: 7BB512B6AF82632D6B080C1E9C3C10CD0C738F0E
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Chinese-Simplified) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59297.iso)
File Name: cn_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67703 1.iso
Languages: Chinese - Simplified
SHA1: 9B57E67888434C24DD683968A3CE2C72755AB148
Windows 7 Professional K with Service Pack 1 (x86) - DVD (Korean) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59299.iso)
File Name: ko_windows_7_professional_k_with_sp1_x86_dvd_u_677 184.iso
Languages: Korean
SHA1: 0ACEFD380A90AB2D9CECF985D3B54DA5B6B115E2
Windows 7 Professional K with Service Pack 1 (x64) - DVD (Korean) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59300.iso)
File Name: ko_windows_7_professional_k_with_sp1_x64_dvd_u_677 155.iso
Languages: Korean
SHA1: 575AF2A4A6125B6E9F69F80DFD2184D9684D9548
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Danish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59318.iso)
File Name: da_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 300.iso
Languages: Danish
SHA1: 0742CFCAF5A2551561D19D3B5966A17BACE5AF75
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Danish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59320.iso)
File Name: da_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 171.iso
Languages: Danish
SHA1: FA9F7F7948315AE3767FDD909CA344BE7EA549D8
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (German) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59323.iso)
File Name: de_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 308.iso
Languages: German
SHA1: 6C5851FD0AD7F34C201E56573F81197721E032B5
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (German) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59327.iso)
File Name: de_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 183.iso
Languages: German
SHA1: A573569B61CC6B172A828A77E04CAF3DDC710ED7
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59335.iso)
File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 328.iso
Languages: English
SHA1: FDA90230E29052B7B20CA408E961C5D2743041F1
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59337.iso)
File Name: en_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 207.iso
Languages: English
SHA1: 59F942BC69CA6D8AB25A3B63A018D86D8ACEE78B
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Finnish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59344.iso)
File Name: fi_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 298.iso
Languages: Finnish
SHA1: 05C0FE92841034E1F756FCF840FE49BDAC94A9D4
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Finnish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59346.iso)
File Name: fi_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 161.iso
Languages: Finnish
SHA1: 52947EDEAC6B8D0E75687D1ABA8BEA958501A1B4
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59348.iso)
File Name: fr_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 311.iso
Languages: French
SHA1: EE39E56F6C51B1CC8279FE8EBEDC6B5D32238B3C
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59351.iso)
File Name: fr_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 175.iso
Languages: French
SHA1: 0F0B4A1DE5E573A4D9247D9C8B7777006B4D2778
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Italian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59364.iso)
File Name: it_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 354.iso
Languages: Italian
SHA1: DA3D9BF302D9DD93A40710F7580B96AEEB3D72F2
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Italian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59366.iso)
File Name: it_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 209.iso
Languages: Italian
SHA1: 944A36B139DA2E0B675BE47A5EB792B73C5FB40E
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Norwegian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59380.iso)
File Name: no_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 295.iso
Languages: Norwegian
SHA1: BE85C0B6AD39F8C7AF86700F64F7E4ABF478026A
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Norwegian) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59383.iso)
File Name: no_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 194.iso
Languages: Norwegian
SHA1: EBE07009DAF8DA4229B90EAEB1EE4A978E9365B8
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Dutch) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59384.iso)
File Name: nl_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 309.iso
Languages: Dutch
SHA1: 805C9795E808AD976520728C69BC80B4061E2FD5
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Dutch) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59387.iso)
File Name: nl_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 206.iso
Languages: Dutch
SHA1: 10D0F677B453BEA9E0247523B2AE6E1614EFFD6E
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Portuguese-Portugal) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59395.iso)
File Name: pp_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 334.iso
Languages: Portuguese-Portugal
SHA1: 05F9AE4622E5BF29FBB06EF635E0EE7846C0DA71
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Portuguese-Portugal) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59398.iso)
File Name: pp_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 219.iso
Languages: Portuguese-Portugal
SHA1: 22867622D0D7664125439F6F2405EDB70F571617
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x86) - DVD (Swedish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59418.iso)
File Name: sv_windows_7_professional_n_with_sp1_x86_dvd_u_677 293.iso
Languages: Swedish
SHA1: 6A4DEDC174F7A10FFDF73B01002C0568DC9341F3
Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64) - DVD (Swedish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59424.iso)
File Name: sv_windows_7_professional_n_with_sp1_x64_dvd_u_677 190.iso
Languages: Swedish
SHA1: 2BB319009348DFAD62B79D20B871A2396DECB3B2
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59477.iso)
File Name: fr_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677434.is o
Languages: French
SHA1: 6A4D873E82698F7BF157C67A69C2DB9BCE6C769E
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (French) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59479.iso)
File Name: fr_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677299.is o
Languages: French
SHA1: 5370BB44F497E1B19114C7CF70F5CDEF9F3A2582
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (Danish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59883.iso)
File Name: da_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67690 6.iso
Languages: Danish
SHA1: 53E38F7420945FEDA9E7FF7AC6556B937902FF54
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (Danish) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59891.iso)
File Name: da_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67708 6.iso
Languages: Danish
SHA1: B64965C5A2E652E5DA4659112FB7478F151D7790
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (German) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59885.iso)
File Name: de_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_67691 9.iso
Languages: German
SHA1: 39D2E2924E186124EA44D2453069B34EF18EA45E
Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x86) - DVD (German) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59886.iso)
File Name: de_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67709 3.iso
Languages: German
SHA1: 3EA8BF4F3F9524AEBFCB562BC41A248F5A6780E0

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
Languages: English
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TF4P210THT/)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/3103020509030506/en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso.file)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0B_Z0X8J9lXBjUURCWTNPQUY3ZEE/edit?pli=1)

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TSPA8PNDXT/)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0Bz8XoCLxt6xGcWduZUgtaUgtRVk/edit?pli=1)

-------------------------------------------------------------

http://forum.bkav.com.vn/images/121002_CMKT17/HuongDanCaiDatVaSuDungWin8_image003.jpg

Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62

Link FShare (13 Files in Folder) (http://www.fshare.vn/folder/LOW9TS1UAX/)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/2d1f181b1d1a141a/en_windows_8_x86_dvd_915417.iso.file)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0Bw0pWv-Rf3x7WURrdkRwenIxek0/edit?pli=1)

Link MeZing
en_windows_8_x86_dvd_915417.part01.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwMCs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part02.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwMSs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part03.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwMis2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part04.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwMys2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part05.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTc5OSs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part06.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwNSs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part07.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwNis2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part08.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwNys2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part09.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwOCs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part10.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwOSs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part11.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxMCs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part12.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxMSs2MjU5MDY2MA==)
en_windows_8_x86_dvd_915417.part13.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgwNCs2MjU5MDY2MA==)


Windows 8 (multiple editions) (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_x64_dvd_915440.iso
Languages: English
SHA1: 1CE53AD5F60419CF04A715CF3233F247E48BEEC4

Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TH5KPZDJQT)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/4577717d7c767475/)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0B0W9PBigPy94aVJWSndyTFNFMzg/edit?pli=1)

Link MeZing
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part01.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyNys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part02.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyOCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part03.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyOSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part04.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzMCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part05.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzMis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part06.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzNCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part07.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTg0MCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part08.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTg0Mys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part09.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTg0Mis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part10.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyNis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part11.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTg0MSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part12.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzOSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part13.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzOCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part14.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzNys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part15.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzNis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part16.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzNSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part17.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzMys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_x64_dvd_915440.part18.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgzMSs2MjU5MDY2MA==)

Thank Mod Vitcum@ bên VN-Zoom


Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso
Languages: English
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0

Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TYMS1FXN9T/)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/3103040701060509/en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830.iso.file)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0Bw0pWv-Rf3x7aE11WnJSWWh4NjA/edit?pli=1)

Link MeZing
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart01.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyNCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart02.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyNSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart03.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyNis2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart04.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyNys2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart05.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyOCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart06.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczMCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart07.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczMSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart08.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczNis2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart09.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczMis2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart10.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczMys2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart11.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczNCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x86_dvd_917830 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart12.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTczNSs2MDQxNTcwMA==)

----> Pass unrar: nguyenhaiblog


Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60

Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TVKHTJ35CT/)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/2b191e1d1b1c1c1b/en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso.file)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0B0a7CvqYkHvranZwamtEbEVOY1E/edit?pli=1)

Link MeZing
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart01.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcwNis2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart02.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcwOCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart03.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcwOSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart04.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcwNys2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart05.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxMSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart06.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxMis2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart07.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxMys2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart08.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxMCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart09.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxNSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart10.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxNis2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart11.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxNys2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart12.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxNCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart13.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxOSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart14.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyMCs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart15.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcyMSs2MDQxNTcwMA==)
en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699 Upload by nguyenhaiblogblogspotcompart16.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTcxOCs2MDQxNTcwMA==)

----> Pass unrar: nguyenhaiblog


Windows 8 Enterprise (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587.iso
Languages: English
SHA1: FEFCE3E64FB9EC1CC7977165328890CCC9A10656

Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TWTC9JPS6T/)

Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0B8vxWPksAUoWVlo3alk5OVcxdXM/edit?pli=1)

Link MeZing
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part01.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxMys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part02.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxNSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part03.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxMis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part04.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxNis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part05.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxNys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part06.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxOCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part07.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgxOSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part08.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyMCs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part09.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyMSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part10.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyMis2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part11.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyMys2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part12.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyNSs2MjU5MDY2MA==)
vitcum@vnz_en_windows_8_enterprise_x86_dvd_917587. part13.rar (http://me.zing.vn/apps/sharefile?params=/download/downloadfile/file/MTgyNCs2MjU5MDY2MA==)

Thank Mod Vitcum@ bên VN-Zoom


Windows 8 Enterprise (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso
Languages: English
SHA1: 4EADFE83E736621234C63E8465986F0AF6AA3C82

Link FShare (http://www.fshare.vn/file/TMHQJPS04T/)
Link 4Share (http://up.4share.vn/f/7341474b4a404441/en_windows_8_enterprise_x64_dvd_917522.iso.file)
Link Upfile (http://upfile.vn/98zG)
Link Google Drive (https://docs.google.com/file/d/0BwK5gYLrTHm4TDUzZUQtTHpyRTA/edit?pli=1)

-------------------------------------------------------------

Đây là Link mình gom nhặt ở trên các Forum và trên mạng.Mình sẽ Upload thêm Link của 2 bộ cài Windows 7 Enterprise và Link Windows 8 các phiên bản còn lại.Các bạn hãy ủng hộ mình nhé.

GiaiNhan
30/04/13, 07:21 PM
mặc dù chưa phải là hot quá nhưng củng rất tiện cho anh em

scila1996
30/04/13, 07:28 PM
Anh em ủng hộ topic mình cái nào !!!!!!

kieuson91
30/04/13, 07:35 PM
ủng hộ bạn nhé.cố gắng phát huy nha! :)

N_K_T
05/05/13, 12:07 AM
cho e hỏi là bản ultimate là ngon nhất hả b? với lại ngôn ngữ k pải tiếng anh thì khi cài win xong mình pải cài tiếp ngôn ngữ tiếng anh ah hay là ntn vậy?

scila1996
05/05/13, 02:10 AM
cho e hỏi là bản ultimate là ngon nhất hả b? với lại ngôn ngữ k pải tiếng anh thì khi cài win xong mình pải cài tiếp ngôn ngữ tiếng anh ah hay là ntn vậy?

Bản Ultimate và Enterprise là xịn nhất và đầy đủ tính năng nhất.Nếu em muốn ngôn ngữ tiếng anh thì tải bản này về.Bản này cài sẵn ngôn ngữ Tiếng Anh rồi,cài Win xong không phải cài thêm ngôn ngữ TA nữa đâu.Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso)

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59465.iso)

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

Nhớ chọn phiên bản phù hợp với cấu hình của máy em nhé.Sau khi tải về nhớ check mã Hash để đảm bảo tính toàn vẹn của file.

vsvisaoyeu
05/05/13, 12:45 PM
em đã tải 2 file ISO win xp sp 3 đó về nhưng k biết làm gì nữa? k có 1 bài dành cho newbie cách sử dụng hả anh

Vuanhtu123456789
05/05/13, 12:53 PM
cái này chỉ burn ra đĩa thôi ak.có burn ra usb được không?

damthoai18
05/05/13, 01:09 PM
Hoho, tính làm chủ đề tương tự nhưng bị hớt mất rồi :-SS. Nhưng thiếu windows vista nhé bạn. Mình thấy thì chỉ cần link của bản en thôi còn mấy ngôn ngữ khác ít ai xài lắm

eulexcin
05/05/13, 02:06 PM
Quá đỉnh ! Đánh dấu cái khi nào cần thì tải về test.

Thanks. :D

Lãng khách
05/05/13, 02:08 PM
Lãng khách thì không có thói quen chia sẻ all. XP chỉ một bản duy nhất, W7 mỗi thể loại một bản, W8 chỉ một bản duy nhất. Chỉ cái gì mình thấy tốt nhất qua trải nghiệm mới chia sẻ :).

eulexcin
05/05/13, 02:16 PM
Mà cho mình hỏi tí là:

Bản Windows 7 Ultimate trong thông tin ghi là:

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Nhưng link tải lại là: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso)

677460.iso vs 59463.iso (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso) là sao đây bạn ?

Và mình còn 1 link như thế này:

Windows 7 Ultimate x86 SP1 (bootable):

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso)
Là sao bạn ? Bạn giải thích giúp ? :)

QuocHung_IT
05/05/13, 02:44 PM
Không có Win Vista Home premium à bác :(

scila1996
05/05/13, 05:32 PM
Mà cho mình hỏi tí là:

Bản Windows 7 Ultimate trong thông tin ghi là:

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

Nhưng link tải lại là: http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso)

677460.iso vs 59463.iso (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso) là sao đây bạn ?

Và mình còn 1 link như thế này:

Windows 7 Ultimate x86 SP1 (bootable):

http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso)
Là sao bạn ? Bạn giải thích giúp ? :)

Đính chính lại cho bác nhé:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
cái này là bộ cài đặt chuẩn 100% nguyên gốc từ Microsoft.Còn link tải thì là ở bên digitalrivercontent và có tên là X17-59463.iso.Nhưng thực chất là cái X17-59463.iso và en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o 2 cái này cùng 1 file với cấu trúc giống nhau 100% ,Nếu bạn không tin thì có thể tải về và check mã Hash với file en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o là biết ngay thôi mà.Cái X17-59463.iso là link chung cho mọi nguời.Còn en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o là tên khi bạn dùng tài khoản MSDN để tải file đó về.2 cái này giống nhau.

Còn cái này:Windows 7 Ultimate x86 SP1 (bootable):
http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso
Đây cũng là bản Win 7 gốc từ Microsoft nhưng bản này chưa có Tích hợp sẵn gói SP1 bạn nhé.topic này mình up link Windows 7 SP1.

eulexcin
05/05/13, 08:33 PM
Đính chính lại cho bác nhé:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
cái này là bộ cài đặt chuẩn 100% nguyên gốc từ Microsoft.Còn link tải thì là ở bên digitalrivercontent và có tên là X17-59463.iso.Nhưng thực chất là cái X17-59463.iso và en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o 2 cái này cùng 1 file với cấu trúc giống nhau 100% ,Nếu bạn không tin thì có thể tải về và check mã Hash với file en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o là biết ngay thôi mà.Cái X17-59463.iso là link chung cho mọi nguời.Còn en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o là tên khi bạn dùng tài khoản MSDN để tải file đó về.2 cái này giống nhau.


Oh. Mình hiểu rồi. Thanks bạn đã chia sẻ cho mọi người ! :)


Còn cái này:Windows 7 Ultimate x86 SP1 (bootable):
http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-24394.iso
Đây cũng là bản Win 7 gốc từ Microsoft nhưng bản này chưa có Tích hợp sẵn gói SP1 bạn nhé.topic này mình up link Windows 7 SP1.

Vậy đã tích hợp SP1 với chưa tích hợp SP1 có khác nhau chỗ nào không bạn ? Có làm ảnh hưởng tới Windows sử dụng sau khi cài đặt không ? :x

Lãng khách
05/05/13, 08:35 PM
Tích hợp SP1 thì không phải update lên SP1 nữa. SP1 là bản ra sau đương nhiên là nên dùng hơn rồi.

Hoàng Đảm
05/05/13, 08:41 PM
Mình hok cần nhiều vài bản là đủ và nó đã có trong máy rùi
nhưng vẫn thanks vì tinh thần chia sẻ:)

Lãng khách
05/05/13, 08:42 PM
Không có Win Vista Home premium à bác :(

Nếu dùng Vista thì thà dùng W7 còn hơn.

pham1234
06/05/13, 08:50 AM
Windows 8 multiple edittions là bản gì vậy moi người ?
(hỏi ngố tí)

scila1996
06/05/13, 11:53 AM
Windows 8 multiple edittions là bản gì vậy moi người ?
(hỏi ngố tí)


Là bản core thôi,bản này tuy chưa phải là xịn nhưng có bao gồm luôn cả bản Pro VL nữa

tdan3034
10/05/13, 11:17 PM
vậy Windows 8 multiple edittions và Windows 8 Pro VL cái nào sài ngon hơn vậy bạn

scila1996
11/05/13, 02:29 PM
tất nhiên là bản Windows 8 Pro VL rồi.Mình khuyên bạn nên tải bản Windows 8 multiple edittions về sau đó xoá file ei.cfg để nó hiện 2 bản core và Pro VL.

chi_cv
15/05/13, 05:21 PM
Thankss =D>

Wv00vW
15/05/13, 05:27 PM
en_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86 _cd_vl_x14-73974.iso file này có thể bung ra UsB đc không ạ với lại cho e xin cái key kich hoạt vs đc không thanks ạ

Windows XP cài thì mình ít khi bung nén ra USB lắm, cài trực tiếp với file iso luôn, =)) à quên, hình như bạn không đọc nọi quy diễn đàn :-", Diễn đàn mình ko share cây nhé, mà hình như được share thuốc chữa bệnh =)). Cần thì inbox cho đại phu \:D/

scila1996
15/05/13, 05:37 PM
anh đã Send key cho em rồi !!! Nếu là bản gốc thì nó sẽ bắt nhập key

Wv00vW
15/05/13, 05:50 PM
anh đã Send key cho em rồi !!! Nếu là bản gốc thì nó sẽ bắt nhập key

Bắt quả tang, méc mod =)), hối lộ mình cái gì đi =))

Wv00vW
15/05/13, 05:51 PM
thks a ạ híc do hum nay e dùng usb boot e vào winxp mini e format ổ C bây giờ e có xài usb bôt để cài tiếp đc hay ko anh

ko đâu bạn, format luôn cái USB mới cài được =)) ( lỡ dại thì mai đem máy ra tiệm nhé )

Wv00vW
15/05/13, 06:03 PM
híc .... thế xài đĩa CD nà ok chứ anh
Đút đĩa vào cái lỗ, xem lỗ nào đút vừa thì đút, =)) Khởi động lại máy, Nhấn liên tục các phím F10 đến 12. Mỗi lần thử một phím thôi vì mỗi máy mỗi khác, máy mình là F11 main asrock, khi thấy hiện cái bảng có DVD/VCD - HDD - USB ... thì nhấn vào dòng có VCD hoặc DVD sau đó cài theo hướng dẫn của windows thôi. Nếu ko được thì xem ra tiệm nhờ người ra cài giùm, nhớ đứng đó coi, lần sau bắt chước =))

scila1996
15/05/13, 06:08 PM
Bắt quả tang, méc mod =)), hối lộ mình cái gì đi =))

Thoải mái :p Mình tặng key cho bạn ý qua tin nhắn riêng chứ có comment cho mọi người trên topic đâu !!!

ducqnam2012
18/05/13, 03:03 PM
cho em hỏi bản win 8 32bit nào xịn nhất? em đang tính kiếm bản xài thử cho kịp thời đại mà phân vân quá

scila1996
18/05/13, 03:10 PM
cho em hỏi bản win 8 32bit nào xịn nhất? em đang tính kiếm bản xài thử cho kịp thời đại mà phân vân quá

Bản Enterprise đó !!!!

songhao
22/05/13, 10:49 AM
bản win 8 enterprise x86 là bản trial hay là bản có thể crack được vậy chủ thớt

tranquangninh123
22/05/13, 04:20 PM
anh đã Send key cho em rồi !!! Nếu là bản gốc thì nó sẽ bắt nhập key

xin bac chủ 1 liều cho win 7.tahnk

scila1996
23/05/13, 12:36 AM
bản win 8 enterprise x86 là bản trial hay là bản có thể crack được vậy chủ thớt

Tất cả bản Final đều Cr@ck được hết nhé !!!


xin bac chủ 1 liều cho win 7.tahnk

Thuốc đã được Send vào hòm thư (mau uống cho lành bệnh nhé)

minhduc2012
24/05/13, 04:33 PM
Bạn cho mình thuốc bản Enterprise 32b nhé, tks bạn
phanthanhhoa03071980@gmail.com

xác ướp
25/05/13, 10:16 PM
hầu như mọi bản win em đều sưu tầm có hết rồi .giờ thiếu mỗi win vistra thôi .
có bác nào có link win vistra không ???

KoBietGi
30/05/13, 02:00 PM
Chào chủ thớt, các Mod & các bạn! Mình xin hỏi một tí: Chữ "K" và chữ "N" ở đây nghĩa là gì vậy? (Windows 7 Professional N with Service Pack 1 (x64); Windows 7 Professional K with Service Pack 1 (x64)) Xin cám ơn trước nhé!=D>

scila1996
30/05/13, 03:18 PM
Professional : Bản thông thường gồm đầy đủ các thành phần . có thể là bản Retail - Bản bán lẻ. 1 key activate được duy nhất cho 1 máy.


Professional (VL) - Volume Licese : Dùng trong các doanh nghiệp có nhiều máy tính. 1 key activate được cho nhiều máy. Vd key DhXQ2-Wrgcd...


Professional K : - Đây là bản được phân phối riêng tại Hàn Quốc. Trong đĩa cài của phiên bản này sẽ có chứa các đường link dẫn tới các trang web để download phần mềm của hãng thứ 3 như các phần mềm media Player, phần mềm chat cho phù hợp với người sử dụng ở HQ.


Professional N - N : có nghĩa là "Not with Windows Media Player" - "không kèm theo Windows Media Player". Đây chính là hệ quả của phán quyết đưa ra bởi EU khi EU xử phạt MS về việc bán Windows có sẵn WIndows MEdia Player mà EU cho rằng đây là một hình thức độc quyền của MS. Vụ xử phạt này của EU đã khiển MS mất ~ 600 triệu EURO. Qua đó, nếu MS muốn tiếp tục "làm ăn" ại EU thì phải loại bỏ WIndows MEdia Player ra khỏi Windows XP Home và XP Professional.

Professional KN : Phiên bản dành cho người sử dụng tại HQ và ko kèm WMP.

Professional N - VL: Ko kèm WMP và là bản VL....Nói tóm lại là ...........


* N được làm cho thị trường EU và không bao gồm Windows Media Player.
* KN là làm cho thị trường Hàn Quốc và không bao gồm Windows Media Player hoặc một Instant Messenger.
* VL là khối lượng các phiên bản giấy phép cho khách hàng doanh nghiệp kinh doanh và sử dụng Mak (Nhiều Hoạt Keys) hoặc KMS (Key Management Server) để kích hoạt.

KoBietGi
30/05/13, 07:38 PM
Professional : Bản thông thường gồm đầy đủ các thành phần . có thể là bản Retail - Bản bán lẻ. 1 key activate được duy nhất cho 1 máy.


Professional (VL) - Volume Licese : Dùng trong các doanh nghiệp có nhiều máy tính. 1 key activate được cho nhiều máy. Vd key DhXQ2-Wrgcd...


Professional K : - Đây là bản được phân phối riêng tại Hàn Quốc. Trong đĩa cài của phiên bản này sẽ có chứa các đường link dẫn tới các trang web để download phần mềm của hãng thứ 3 như các phần mềm media Player, phần mềm chat cho phù hợp với người sử dụng ở HQ.


Professional N - N : có nghĩa là "Not with Windows Media Player" - "không kèm theo Windows Media Player". Đây chính là hệ quả của phán quyết đưa ra bởi EU khi EU xử phạt MS về việc bán Windows có sẵn WIndows MEdia Player mà EU cho rằng đây là một hình thức độc quyền của MS. Vụ xử phạt này của EU đã khiển MS mất ~ 600 triệu EURO. Qua đó, nếu MS muốn tiếp tục "làm ăn" ại EU thì phải loại bỏ WIndows MEdia Player ra khỏi Windows XP Home và XP Professional.

Professional KN : Phiên bản dành cho người sử dụng tại HQ và ko kèm WMP.

Professional N - VL: Ko kèm WMP và là bản VL....Nói tóm lại là ...........


* N được làm cho thị trường EU và không bao gồm Windows Media Player.
* KN là làm cho thị trường Hàn Quốc và không bao gồm Windows Media Player hoặc một Instant Messenger.
* VL là khối lượng các phiên bản giấy phép cho khách hàng doanh nghiệp kinh doanh và sử dụng Mak (Nhiều Hoạt Keys) hoặc KMS (Key Management Server) để kích hoạt.

Rất cảm ơn! Mình nhờ vào sự giải thích của bạn nên biết thêm được điều này, update thêm kiến thức về tin học!

Silvers
31/05/13, 05:58 PM
Chủ thớt ơi, bạn có Windows 7 Home Basic 64bit OEM không thế ? Mình tìm mãi mà chả thấy :(

scila1996
31/05/13, 06:12 PM
Bản đó ít người dùng lắm nên mình không Up mà kiếm link trực tiếp cũng khó.Sao bạn không chuyển qua dùng Home Premium hoặc các phiên bản khác (có thể uống thuốc và Update tẹt ga).
Mình dùng bản Enterprise nè

Silvers
31/05/13, 06:21 PM
Bản đó ít người dùng lắm nên mình không Up mà kiếm link trực tiếp cũng khó.Sao bạn không chuyển qua dùng Home Premium hoặc các phiên bản khác (có thể uống thuốc và Update tẹt ga).
Mình dùng bản Enterprise nè

Tiếc là mình đang có key của em nó nên muốn down về :( Công nhận tìm khó thật, mình tìm sáng giờ mà chả có :(

P/s : Cho mình hỏi, trong này liệu có phải đúng bản đó ko nhỉ @@
http://chuvanthepa9.blogspot.com/2013/01/bo-cai-windows-7-cho-hau-het-laptop-oem.html

scila1996
31/05/13, 06:47 PM
Hình như bản đó copy của anh Lãng Khách thì phải nhưng link được up lên me zing.Bản đó dùng cũng được đó nhưng chưa tích hợp sẵn SP1

Silvers
31/05/13, 06:54 PM
Hình như bản đó copy của anh Lãng Khách thì phải nhưng link được up lên me zing.Bản đó dùng cũng được đó nhưng chưa tích hợp sẵn SP1

Cám ơn bạn nhiều :D thôi chắc mình down Windows 7 Ultimate của bạn về xài quá :D

scila1996
31/05/13, 07:03 PM
Bạn download về đi rồi mình gửi thuốc cho !

takhanhlan
31/05/13, 07:41 PM
Bạn ơi cho mình mấy gợi ý nên cài loại nào mà mọi người hay dùng nhất nhé bản 32 bit win XP , win 7 và win 8

dtson
31/05/13, 07:57 PM
Mình down Windows 7 Ultimate 64bit của bạn rồi.Bạn có thể cho thuốc với: dtson177@gmail.com.
Cám ơn bạn nhiều!

scila1996
31/05/13, 10:23 PM
Mình down Windows 7 Ultimate 64bit của bạn rồi.Bạn có thể cho thuốc với: dtson177@gmail.com.
Cám ơn bạn nhiều!

Đã send thuốc vào Mail.


Bạn ơi cho mình mấy gợi ý nên cài loại nào mà mọi người hay dùng nhất nhé bản 32 bit win XP , win 7 và win 8

Win XP thì bạn dùng bản VL đó (mình chỉ Up 1 bản đó,bản này là bản gốc chưa có SATA Drivers.Sau khi tải về thì bạn phải Add SATA Drivers hoặc các thành phần khác mới cài được,bản đó chỉ là mẫu chuẩn của dòng SP3 thôi)
Win 7 thì bạn có thể dùng bản Ultimate hoặc Enterprise (nên chọn Enterprise vì bản Ultimate Microsoft chỉ hỗ trợ đến năm 2015.Bản Enterprise hỗ trợ đến 2020)
Win 8 thì cũng dùng bản Enterprise là ổn

canhvn88
03/06/13, 12:45 PM
công phu quá.thank

cuocsongxanh
03/06/13, 01:35 PM
thanks bác nhé...tiện cho ae quá :D (y)

vuongtiensinh
03/06/13, 02:17 PM
hay quá, đánh dấu lần sau còn dùng.. he

minhmapcs
03/06/13, 05:24 PM
Cho em xin thuốc của bản win 7 32 và 64 bit Enterprise vào hộp thư nhá anh, thanks ^^

cauamloveyou
04/06/13, 12:01 PM
link xịn đây.

hoang_an123456789
08/06/13, 10:37 PM
Thanks you rất nhiều !!! :)

atulahjhjhj
14/06/13, 10:35 AM
Bản này
Windows 8 Pro VL (x86) - DVD (English)

Phải bản 9200 không bạn ?

nguyenvanle8x
14/06/13, 03:20 PM
Bạn ơi, gửi thuốc cho mình bản Win7 Pro (not N) SP1 (x64) qua email anduabo@gmail.com với nha. Thank bạn nhiều.

Vip_Playboy
14/06/13, 04:33 PM
Các bạn muốn bản nào vip sẽ send qua tn riêng...

scila1996
14/06/13, 04:38 PM
Bạn ơi, gửi thuốc cho mình bản Win7 Pro (not N) SP1 (x64) qua email anduabo@gmail.com với nha. Thank bạn nhiều.

submitted to inbox


Các bạn muốn bản nào vip sẽ send qua tn riêng...

Bản Vip là bản nào vậy bạn.Liệu có ngon hơn bản Final không ?

ngotanphat19xx
16/06/13, 01:48 PM
Các bạn muốn bản nào vip sẽ send qua tn riêng...

Bản Windows XP SP3 VL

thanhtu7049
24/06/13, 07:39 AM
Rất tiện cho a,e thank đã chia sẻ!!!=))

thuong_241286
24/06/13, 09:08 AM
2 bản win 8 enterpri x86, x64 có MD5 không bạn?

scila1996
24/06/13, 09:16 AM
2 bản win 8 enterpri x86, x64 có MD5 không bạn?

Chỉ có SHA-1 thôi bạn ạ.Vì mình lấy nguồn trên Technet nên nó chỉ có SHA-1.Bạn có thể check mã này tương đương như MD5 mà.

ducqnam2012
24/06/13, 12:13 PM
có link torren ko vậy? em có 1 bản anh alone219 share cho, link torrent gồm nhiều link quá, cài đặt xong thì chính ảnh cũng bó tay về việc kia. em cần link nào đó và mã sha-1 check như thế nào vậy? để em tin bản của em tải về là chính xác. với cho em thuốc bản win 7 ent sp1 32 bit

lnnquang
24/06/13, 02:46 PM
bác chủ cho em xin 1 liều Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English) được không ạ ? cám ơn bác

bongtoi3
29/06/13, 12:39 AM
cho mình xin luôn 2 liều thuốc nha.windows_8_enterprise_x86 và windows_8_pro_vl_x86. Thanks a nhiều

cauamloveyou
29/06/13, 09:45 AM
Bản Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) này cập nhật từ bao giờ thế?có tích hợp IE9 chưa thế hả bác?

scila1996
29/06/13, 10:07 AM
Bản Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) này cập nhật từ bao giờ thế?có tích hợp IE9 chưa thế hả bác?

Bản này Update mới nhất lần cuối là 21/11/2010 bạn nhé.Nhưng chưa có IE9 .Nếu mún có IE9 thì bạn phải add bằng tay hoặc Update thì OK

huuvinhchau
29/06/13, 10:42 AM
cảm ơn đã share. rất hữu ích

quangdinh9057
01/07/13, 09:16 AM
thank bác nha!bác có bản cài win xp2 full không share cho em vs!

windows7home
01/07/13, 10:28 PM
Em chỉ muốn mỗi bộ win 8 standard down lẻ ở đâu ạ? down cả về nặng quá.

scila1996
01/07/13, 10:48 PM
Bạn chọn 1 bản Windows 8 tuỳ thích thôi ! Bạn nên chọn bản Windows 8 Enterprise ,xài ngon lắm ! có 2.3 GB thôi mà

lubSpeaker
01/07/13, 11:05 PM
link 4share của Win 8 Enterprise x64 die r chủ top ơi :(

scila1996
01/07/13, 11:08 PM
link 4share của Win 8 Enterprise x64 die r chủ top ơi :(

Cảm ơn bạn đã nhắc mình nhé ! Mình sẽ fix lại sau.Bạn tải link upfile đi ,link này max speed đó :)

lubSpeaker
01/07/13, 11:32 PM
Cảm ơn bạn đã nhắc mình nhé ! Mình sẽ fix lại sau.Bạn tải link upfile đi ,link này max speed đó :)

đang kéo :)
cài bản của anh LK trong link này
http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?60185-GOC-Win-8-Enterprise-ISO-sieu-muot-chay-moi-driver-va-ung-dung-cua-Win7-iso-mot-link-duy-nhat-Microsoft
chưa active đc vì chưa có thuốc, nhưng mà hay lỗi quá, dung IE10 thì thỉnh thoảng không mở đc tab, chuột phải link new tab thì mở luôn new window vv...
đang kéo bản này về cài thử xem không biết có khác gì ko :(

scila1996
01/07/13, 11:52 PM
Bản RTM và bản Final thực ra nó cũng giống nhau thôi bạn ạ.Nhưng bản RTM không phải nhập key còn bản Final phải nhập key cài đặt :) .Chủ yếu là bạn cài chuẩn là được

windows7home
02/07/13, 06:00 PM
Bạn chọn 1 bản Windows 8 tuỳ thích thôi ! Bạn nên chọn bản Windows 8 Enterprise ,xài ngon lắm ! có 2.3 GB thôi mà

Anh ơi bản quyền của bản này đắt lắm, em chỉ cần standard, pro k0 dùng hết. standard bản quyền rẻ bao nhiêu ra.

SM Hung
02/07/13, 06:46 PM
Anh ơi bản quyền của bản này đắt lắm, em chỉ cần standard, pro k0 dùng hết. standard bản quyền rẻ bao nhiêu ra.
Có nhất định phải mua bản quyền không bạn? :(

scila1996
02/07/13, 06:53 PM
Cho 1 liều là phê mãi mãi luôn :D

windows7home
02/07/13, 07:08 PM
Dạ tiếc em quen trả tiền mua key rồi, đắt chút nhưng vẫn an tâm. Chắc thôi em down bản pro.
Tiện đây em muốn hỏi mấy bản trên là chỉ cần có key active xong là mãi mãi luôn hay 90 ngày trial? up lên 8.1 thì có mất bản quyền k0 vì em thấy mới bản thử nghiệm.

scila1996
02/07/13, 07:16 PM
Mấy bản trên em active key sản phẩm (ví dụ cài bản Win 8 Pro nhập key bản PRO) sau đó Up lên bản 8.1 thì sẽ Trial 90 day.

songoten28
02/07/13, 08:00 PM
Dạ tiếc em quen trả tiền mua key rồi, đắt chút nhưng vẫn an tâm. Chắc thôi em down bản pro.
Tiện đây em muốn hỏi mấy bản trên là chỉ cần có key active xong là mãi mãi luôn hay 90 ngày trial? up lên 8.1 thì có mất bản quyền k0 vì em thấy mới bản thử nghiệm.

Sang dữ bây. Mình like bạn rồi đó

ngphiphungqn
04/07/13, 09:02 AM
cần kích hoạt bản win xp, giúp mình với !

lqthanh85bl
04/07/13, 10:46 AM
cảm ơn chủ thớt nhé

windows7home
07/07/13, 07:08 PM
Sang dữ bây. Mình like bạn rồi đó
Đâu bạn tích 1 tháng được 200k là đủ để 1 key pro mà bạn. Hơi khó khăn tí nhưng an tâm 100%. Mới lại mình cũng có vốn máy tính nên dùng cũng bền nên cố gắng 1 bản quyền mà xài lâu cho ổn định.

hanhkhat
07/07/13, 08:30 PM
Có ai có bản XP SP3 x86 OEM chuẩn không? Cho mình xin với

vo7210
09/07/13, 05:25 PM
Cảm ơn bác chủ đã share !

cauamloveyou
09/07/13, 08:18 PM
link rất ngon.thank!

quangvinh85
17/07/13, 04:55 PM
http://i53.photobucket.com/albums/g59/tran_vinh85/1B008.jpg
có bạn nào có cách khác để active cho em nó k, tại bản này hôm tạo acc trên microsoft anh bill bảo lấy về dùng xem ổn k thế là mãi mới cài ai dè kết em nó mà a ấy lại cho xài thử.
Cái mình muốn là em nó hết k còn thời hạn nữa mặc dù mình đã crack nó nhưng vẫn k ăn thua (k phải cài lại win là tốt nhất nếu k thì đành phải ngồi ngắm vậy)

scila1996
17/07/13, 04:58 PM
Bản 90 day không thể nào Crack hoặc Active đâu nhé ! Bạn nên cài bản RTM Special hoặc Final Technet xong active thoải mái :))

dcbstarchild
21/07/13, 09:20 PM
Bạn scila1996 check mail nhé, mới vừa xin thuốc xong :)

TinhDangDo
22/07/13, 08:32 PM
sr nếu em spam. em cài win7 professinal tu bộ cài Windows 7 Enterprise...32bit của bác LK . e activated bang key max... vậy như hình đã ok chưa ạ
http://i1.upanh.com/2013/0722/13//56914345.slide1.jpg (http://upanh.com/view/?id=4vpd3vdzbwt)

scila1996
22/07/13, 08:42 PM
Máy báo như kia là OK rồi bạn nhé :)

matranphong
28/07/13, 05:45 PM
Máy báo như kia là OK rồi bạn nhé :)

anh còn thuốc win7 pro 64bit (english) ko ạ, e xin 1 viên :)

scila1996
28/07/13, 06:14 PM
anh còn thuốc win7 pro 64bit (english) ko ạ, e xin 1 viên :)

Anh đã gửi cho em rồi nhé ! Thuốc có thể xài cho tất cả các bản Windows 7 :)

caubedyna
30/07/13, 11:43 AM
Cho em xin 5 viên thuốc của win 7 enterprise x86 , x64, win 8 enterprise x64, win8 multi x 64 với nha anh.
Email : codon.makocodon@gmail.com

scila1996
30/07/13, 11:56 AM
Cho em xin 5 viên thuốc của win 7 enterprise x86 , x64, win 8 enterprise x64, win8 multi x 64 với nha anh.
Email : codon.makocodon@gmail.com

check inbox diễn đàn nhé :)

phongvumanh
02/08/13, 02:53 PM
Bạn chủ topic cho mình xin thuốc các bản Windows 7 và Windows 8 với nhé. Mình hay vọc cài lại máy ^^...

chikato
03/08/13, 07:23 PM
Mình cũng đang muốn nâng cấp lên win 8 nhưng ở đây có nhiều loại quá không biết là sự khác biệt của những loại đó như thế nào. Và dùng bản nào là tốt nhất, đầy đủ nhất. Pro nhà mình chỉ giúp với ạ.

duynguyen911
03/08/13, 07:54 PM
Mình cũng đang muốn nâng cấp lên win 8 nhưng ở đây có nhiều loại quá không biết là sự khác biệt của những loại đó như thế nào. Và dùng bản nào là tốt nhất, đầy đủ nhất. Pro nhà mình chỉ giúp với ạ.
win 8 bạn nên dùng bản pro hoặc bản interprise

oanh1989
04/08/13, 03:04 AM
A cho e xin thuốc Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) nhé anh

lekimhung
04/08/13, 05:13 AM
cái bài tổng hợp từ dos đến win đâu rồi nhỉ, cùng với bài này là toàn bộ os của ms

Thế Nguyễn
04/08/13, 11:43 PM
Cho mình hỏi chút, trong hai bản này bạn đưa ra, thông số (x86)-(x64) ở đây là chỉ 86 bit, 64 bit phải không bạn? máy mình hay dùng 32 bit, thì nên tải bản nào vậy? bạn tư vấn giúp mình và cho mình " thuốc" luôn nha :) alex_89angel@yahoo.com

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

_Jay.Rich_
04/08/13, 11:45 PM
Cho mình hỏi chút, trong hai bản này bạn đưa ra, thông số (x86)-(x64) ở đây là chỉ 86 bit, 64 bit phải không bạn? máy mình hay dùng 32 bit, thì nên tải bản nào vậy? bạn tư vấn giúp mình và cho mình " thuốc" luôn nha :) alex_89angel@yahoo.com

Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

Bản 32bit là x86 đó bạn, bạn hãy search key hay thuốc tại https://www.google.com.vn nhé :)

nguyengiap73
09/08/13, 10:22 AM
Cảm ơn bạn nhiều, rất rất nhiều , cảm ơn bạn!!!!!! tuyệt vời chưa từng thấy.!!!!!!!!!!!!!!...!!!

taifile
11/08/13, 03:59 AM
quánh dấu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,

taifile
11/08/13, 04:00 AM
quánh dấu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,

ondaqui
14/08/13, 02:37 PM
cho mình hỏi ! tat cả trên có bun ra đia dc không vậy ! thank ! nếu dc thì chỉ mình với !

anhdoan007
16/08/13, 12:32 AM
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Bạn ơi cho mình xin key bản này với !

ngotanphat19xx
18/08/13, 09:46 PM
Bạn ơi cho mình xin key bản này với !
Ra google.com.vn tìm tên thằng này Windows 7 Loader v2.2.1 by Daz down về là có bản quyền all win 7

phunvhust
20/08/13, 09:53 PM
bài viết hay.

Sunflower142
20/08/13, 10:13 PM
Cho em xin 1 viên thuốc cho win 7 enterprise anh ơi ^^

designervc
21/08/13, 06:13 PM
Bác chủ ơi, bác cho em xin thuốc bản này với nhé :X email em là buivietcuong131084@gmail.com hoặc Inbox diễn đàn cũng được ạ :X

Windows 7 Professional with Service Pack 1 (x64) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59186.iso)

Em cảm ơn bác ạ :X

cauamloveyou
22/08/13, 05:01 PM
bản window 7 sp1 này đã tích hợp IE9 hay IE10 chưa bác nhỉ?

dragonking91
25/08/13, 05:58 PM
hix, kiếm được link win 7 enterprise mà lòi mắt!
thank chủ thớt nhìu!

dragonking91
25/08/13, 08:28 PM
chủ thớt ơi, em down bản win 7 enterprise x64 link googledrive, em check mã SHA1 không giống với mã của anh. như vậy bản của em bị lỗi rùi ạ?

scila1996
25/08/13, 08:33 PM
HASH chuẩn đây ,mình đã POST ở bài viết rồi mà post lại cho bạn coi nè

A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

Về vấn đề download thì mình thấy có khá nhiều bạn bị lỗi hỏng file ! Trong lúc download bạn nên dùng IDM bản mới nhất để download sau đó chọn nơi lưu file có size rộng 1 chút (trống khoảng 10GB trở lên) sau đó save vào đấy ! Trong lúc download đảm bảo không bị tạm dừng và stop (link Google Drive rất khoẻ ít bị lỗi này) Mấy tháng trước mình bị FOrmat hết dữ liệu ! tải lại bộ cài Windows 7 , 8 XP trong 2 ngày với mạng 3mbp/s chưa bị lỗi HASH bao giờ :)

dragonking91
25/08/13, 08:35 PM
bị lỗi vậy có cài được k ạ?

ngotanphat19xx
25/08/13, 10:01 PM
Chủ pic cho mình hỏi bản windows 8 Enterprise của bạn up là bản Evalution 90 ngày hay gì bạn ?

conga617
25/08/13, 10:24 PM
Hoàng Nam vào chung kết giải châu Á (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Hoang-Nam-vao-chung-ket-giai-chau-A-15307.html)(23/08/2013) US Open 2013: Nadal – Federer tập 32? (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/US-Open-2013-Nadal-Federer-tap-32-15300.html)(23/08/2013) Phân nhánh US Open: Nadal & Federer lại chung lối (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Phan-nhanh-US-Open-Nadal-Federer-lai-chung-loi-15303.html)(23/08/2013) Arsene Wenger thừa nhận thất bại trong thương vụ Luis Suarez (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Arsene-Wenger-thua-nhan-that-bai-trong-thuong-vu-Luis-Suarez-15229.html)(22/08/2013) Các khoảnh khắc Arsenal bừng sáng tại Istanbul (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Cac-khoanh-khac-Arsenal-bung-sang-tai-Istanbul-15230.html)(22/08/2013) Murray khổ luyện chờ US Open 2013 (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Murray-kho-luyen-cho-US-Open-2013-14923.html)(22/08/2013) Tai nạn đau đớn của dân Parkour (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Tai-nan-dau-don-cua-dan-Parkour-14924.html)(22/08/2013) Sharapova bất ngờ rút lui khỏi US Open (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Sharapova-bat-ngo-rut-lui-khoi-US-Open-14916.html)(22/08/2013) F1 – Belgian GP: Giai đoạn then chốt bắt đầu (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/F1-Belgian-GP-Giai-doan-then-chot-bat-dau-14921.html)(22/08/2013) Quang Liêm và nhà vô địch thế giới đấu cờ nhanh phân định thắng bại (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Quang-Liem-va-nha-vo-dich-the-gioi-dau-co-nhanh-phan-dinh-thang-bai-14918.html)(22/08/2013) Golf - Top 5 cú đánh hay nhất tuần 33 (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Golf-Top-5-cu-danh-hay-nhat-tuan-33-14919.html)(22/08/2013) "Kình ngư" Ánh Viên đoạt HCV châu Á (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Kinh-ngu-Anh-Vien-doat-HCV-chau-A-14920.html)(22/08/2013) US Open Series: Gọi tên Nadal & Serena (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/US-Open-Series-Goi-ten-Nadal-Serena-14917.html)(22/08/2013) HOT: Hôm nay bốc thăm phân nhánh US Open (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/HOT-Hom-nay-boc-tham-phan-nhanh-US-Open-14922.html)(22/08/2013) Mặt biến dạng vì lĩnh trọn cú đấm (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Mat-bien-dang-vi-linh-tron-cu-dam-14925.html)(21/08/2013) Nhìn lại trận thảm bại của Arsenal ngay tại Emirates (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Nhin-lai-tran-tham-bai-cua-Arsenal-ngay-tai-Emirates-14500.html)(18/08/2013) Những khoảnh khắc MU “hủy diệt” Swansea ngay tại Libery (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Nhung-khoanh-khac-MU-huy-diet-Swansea-ngay-tai-Libery-14501.html)(18/08/2013) CĐV Thanh Hóa, SL Nghệ An lên kế hoạch phủ kín sân Hàng Đẫy (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/CDV-Thanh-Hoa-SL-Nghe-An-len-ke-hoach-phu-kin-san-Hang-Day-14502.html)(18/08/2013) Wayne Rooney hết cửa rời MU trong hè này (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Wayne-Rooney-het-cua-roi-MU-trong-he-nay-14503.html)(18/08/2013) Giải thể thao doanh nhân trẻ toàn quốc 2013: Gần 500 VĐV tham dự (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Giai-the-thao-doanh-nhan-tre-toan-quoc-2013-Gan-500-VDV-tham-du-14407.html)(18/08/2013) NÓNG: Quang Liêm đả bại kỳ thủ hạng 4 thế giới (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/NONG-Quang-Liem-da-bai-ky-thu-hang-4-the-gioi-14571.html)(18/08/2013) Tiến Minh thi đấu ấn tượng tại giải Ấn Độ (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Tien-Minh-thi-dau-an-tuong-tai-giai-An-Do-14504.html)(18/08/2013) Serena - Li Na: Chiến thắng sát nút (BK Cincinnati) (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Serena-Li-Na-Chien-thang-sat-nut-BK-Cincinnati-14404.html)(18/08/2013) Nadal sẽ lên số 2 thế giới nếu vô địch (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Nadal-se-len-so-2-the-gioi-neu-vo-dich-14570.html)(18/08/2013) Usain Bolt & bí mật của "tia chớp" (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Usain-Bolt-bi-mat-cua-tia-chop-14402.html)(18/08/2013) Real Madrid - Real Betis: Bữa tiệc đầu tại Bernabeu (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Real-Madrid-Real-Betis-Bua-tiec-dau-tai-Bernabeu-14505.html)(18/08/2013) Nadal tranh cúp vô địch với “gã khổng lồ” Isner (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Nadal-tranh-cup-vo-dich-voi-ga-khong-lo-Isner-14506.html)(18/08/2013) Bayern Munich nhọc nhằn vượt ải Frankfurt (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Bayern-Munich-nhoc-nhan-vuot-ai-Frankfurt-14507.html)(18/08/2013) Công Vinh trước cơ hội đá chính tại Consadole Sapporo (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Cong-Vinh-truoc-co-hoi-da-chinh-tai-Consadole-Sapporo-14508.html)(18/08/2013) Chelsea - Hull City: Chào đón sự trở lại của Mourinho (http://dichvuvip.net/news/Tin-the-thao/Chelsea-Hull-City-Chao-don-su-tro-lai-cua-Mourinho-14509.html)(18/08/2013)

ngotanphat19xx
25/08/13, 11:08 PM
Giải quyết thằng này mod ơi

blueabc
26/08/13, 02:56 AM
cám ơn bạn, kỳ công thiệt.

bạn cho hỏi mấy bộ cài này là có update luôn rồi phải ko, thời điểm đến tháng 4/2013 luôn hả?

blueabc
27/08/13, 10:43 PM
tất nhiên là bản Windows 8 Pro VL rồi.Mình khuyên bạn nên tải bản Windows 8 multiple edittions về sau đó xoá file ei.cfg để nó hiện 2 bản core và Pro VL.

mình đang tải file náy, để nguyên xi ko dc hả bạn, phải xóa file ei.thìthi2 lúc cài win nó mới hiện ra nhiều version cho mình chọn hả? mình tưởng để nguyên vậy lúc cài nó cho chọn phiên bản như đĩa DVD mua ngoài tiệm chứ

scila1996
27/08/13, 10:50 PM
mình đang tải file náy, để nguyên xi ko dc hả bạn, phải xóa file ei.thìthi2 lúc cài win nó mới hiện ra nhiều version cho mình chọn hả? mình tưởng để nguyên vậy lúc cài nó cho chọn phiên bản như đĩa DVD mua ngoài tiệm chứ

Microsoft thêm file EI.CFG vào cho tiện cho bạn khi bạn cài đặt mà :) Sau khi tải về bạn mở nó lên vào UltralISO --> thư mục SOUCES ---> xóa file này đi xong save lại

blueabc
27/08/13, 11:50 PM
Microsoft thêm file EI.CFG vào cho tiện cho bạn khi bạn cài đặt mà :) Sau khi tải về bạn mở nó lên vào UltralISO --> thư mục SOUCES ---> xóa file này đi xong save lại

mình mount bằng ultraiso rồi, vô folder SOUCES, xóa file EI.CFG, windows 7 nó không cho xóa?

scila1996
28/08/13, 12:07 AM
mình mount bằng ultraiso rồi, vô folder SOUCES, xóa file EI.CFG, windows 7 nó không cho xóa?

Bạn Mount ra thì xoá sao được ! Mở bằng file ISO bằng UltralISO sau đó tìm xoá file rồi mới save lại chứ :)

blueabc
28/08/13, 01:13 AM
Bạn Mount ra thì xoá sao được ! Mở bằng file ISO bằng UltralISO sau đó tìm xoá file rồi mới save lại chứ :)

ủa, vậy hả, ai biết đâu à. thầy giáo hông giảng bài kỹ sao trò biết làm. mà chính xác là kiếm hoài hông thấy cái file EI.CFG trong folder SOUCES, bạn có xóa nó ko?

bạn chỉ giúp cho mình:

1. file win 8 pro x86, win 8 enterprise x86 (tải ở web khác), cả 2 cái này khi cài ko bắt nhập key, bản Windows 8 multiple edittions của bạn thì bắt nhập key mới cho làm bước tiếp theo?

2. cả 3 bản này mình đều ko cài được vì báo lỗi "We couldn't create a new partition or locate an existing. For more information, see the setup log files". Google thì thấy nói là do ổ đĩa chia nhiều phân vùng quá (ổ mình chia làm 3), xóa bớt 1 phân vùng thì cài được.
có 1clip trên youtube, đọc mấy cái comment thì nói là vô bios chỉnh AHCI, v.v...

vậy chính xác là do đâu?

mình cài bằng USB trên môi trường Win7pe, file iso win8 thì để trên ổ cứng. còn cài bằng đĩa DVD thì không bị.

hình như lỗi này chỉ có khi cài win 8, win 7 không bị thì phải?

danhktspk
29/08/13, 10:49 AM
bạn ơi có thể gửi cho mình bịch thuốc win7 utimale được không bạn? cảm ơn bạn nhìu :D

newstar611
29/08/13, 03:39 PM
xin hỏi cấu hình máy để dùng Windows 8 Enterprise 32 bit là bao nhiêu?

Ai có thuốc cho mình xin lun nha.

Cám ơn nhiều !!!

ngotanphat19xx
30/08/13, 09:51 PM
Các bạn cho mình hỏi cấu hình vậy nên chạy Windows 8 Enterprise(x64) k hay chạy Windows 8 Pro VL
CPU Core i5 2.60 GHz
Ram 4GB

trong10
31/08/13, 12:32 AM
Mình download file iso của win7 home premium 64bit rồi. Nhưng khi mình cho vào usb để cài đặt thì nó hiện ra đầy đủ các bản từ starter đến ultimate luôn. Vậy cho hỏi mấy bạn up nhìu link cho từng phiên bản để làm gì??? Một cái là nó hiện ra all in one luôn rồi!!!!! Cho mình hỏi nó khác nhau như thế nào vậy???

ngotanphat19xx
31/08/13, 03:25 PM
Các bạn cho mình hỏi cấu hình vậy nên chạy Windows 8 Enterprise(x64) k hay chạy Windows 8 Pro VL
CPU Core i5 2.60 GHz
Ram 4GB
Up.....ai trả lời mình với mình đang định cài

zogiaitri
05/09/13, 08:10 PM
bác Scila cho hỏi e có file Iso rồi. nhưng trong đó lại tổng hợp tất cả các bản Pro, ultimate,... link của bác là từng cái 1 rồi cho chung vào 1 file iso dc ko ạ ? giải thích cho e với :)

khampha2013
15/09/13, 07:16 PM
chọn em xin win7 pe_x86.iso cám ơn nhiều.

windows7home
15/09/13, 07:22 PM
bác Scila cho hỏi e có file Iso rồi. nhưng trong đó lại tổng hợp tất cả các bản Pro, ultimate,... link của bác là từng cái 1 rồi cho chung vào 1 file iso dc ko ạ ? giải thích cho e với :)
Bộ all in one thực chất là việc xóa file ei.cfg của bộ ultimate đi, nếu bạn gom các bộ lại thì k0 thể ghi đĩa vì dung lượng quá lớn với dung lượng đĩa

vuongtiensinh
15/09/13, 10:11 PM
cho mình xin thuốc bản enterpries 64 bit.. cảm ơn rất nhiều.

gametinhyeu1412
18/09/13, 12:25 AM
Minh khong hoi gi nhieu...minh chi xin chu thot cho minh product key cua ban win xpSP3 thoi..
hay ai co cho minh xin voi...
Lam on tra loi tren dien dan cung dc hoac la nt vao sdt nay cho minh voi..01635842012..mih dang cho...cam on ..

chebap
18/09/13, 04:34 AM
Các bạn cho mình hỏi cấu hình vậy nên chạy Windows 8 Enterprise(x64) k hay chạy Windows 8 Pro VL
CPU Core i5 2.60 GHz
Ram 4GB

Bạn đã cài bản nào rồi, mình đang sử dung Windows 8 Enterprise(x64) của bạn Lãng Khách, chạy rất nhanh.

thothql
19/09/13, 09:27 AM
Cho mình xin thuốc chữa bệnh cho Win 7 enterprise 64 bit nhé. Thanks

vuongtiensinh
19/09/13, 09:39 AM
cho mình xin thuốc window entrep 64bit. cảm ơn..

android no1
25/09/13, 05:29 PM
quá ngon, tải về dự trữ thôi :D tks chủ thớt

gocnhocity
25/09/13, 05:40 PM
thanks trc xài sau :D

filmhai
26/09/13, 03:37 PM
Chao ban
minh muon co mot ban windows 8 bang tienhg phap neu co cho minh xin
cam on nhieu

prohn09
28/09/13, 06:02 PM
chủ thớt cho e xin cái product key win 8 enterprise x64 cái. E down về thử mấy chục cái key trên mạng rồi mà nó cứ báo ko Verify đc

newstar611
29/09/13, 03:36 PM
Giữa win 8 enter và Pro VL thì nên dùng cài nào chủ thớt, cho mình xin thuốc của 4 bản đó lun nha (Enter x86 x64 và Pro Vl x86 x64)
Tks nhiều !!!!!

saguaros
29/09/13, 11:55 PM
Cho mình xin thuốc win 8 enterprise x86 với nhé.

Thanks nhiều :)

android no1
30/09/13, 07:01 AM
chủ thớt có link nhiều phần của w8 enter 64 k? down 1 file toàn bị lỗi

gusikukun
30/09/13, 10:49 AM
Sao mình bấm vào UpFile part 2 (bản XP sp3) không được, nhưng tra trên google thì link nó đây:
http://upfile.vn/818~f

Link của host này được đấy, lên được 200kb/sec, đỡ hơn 100kb, nhưng không biết có rớt giữa chừng không, cảm ơn trước chủ thớt nhé

uvegone
30/09/13, 03:39 PM
File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso
Languages: English
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC.

Cho em xin thuốc với!
Thanks chủ thớt.

dragonking91
02/10/13, 05:37 PM
bản này có phải bản vl k ạ, nếu k phải thì cho em xin link khác:

File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso
Languages: English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
bản trên có dùng được key mak active k nhỉ?
tks all!

Ngannhi
02/10/13, 06:14 PM
bản này có phải bản vl k ạ, nếu k phải thì cho em xin link khác:

bản trên có dùng được key mak active k nhỉ?
tks all!
Bản trên khi cài không cần nhập key và activate được bằng key MAK. Windows 7 hình như không có khái niệm VL, 2 bản Professional và Enterprise đều có thể dùng key MAK. Chỉ Windows 8 mới phân ra Pro Retail và Pro VL thôi.

dragonking91
02/10/13, 06:27 PM
cảm ơn bạn Ngân Nhi nhé! hèn chi mình kiếm k thấy có bản vl!
mà bản refresh media có gì khác so với bản thường k bạn?

dragonking91
02/10/13, 06:37 PM
bạn Ngân Nhi tư vấn sai rùi thì phải, mình mới kiếm được bản win 7 vl nè: http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?29526-Microsoft-Fix-Tong-hop-cac-phien-ban-Windows-7-moi-nhat-Update-12-05-2011-

phong123321
02/10/13, 06:37 PM
Mình down Windows 7 Ultimate 64bit của bạn rồi.Bạn có thể cho thuốc với: thanhphong.gtvttphcm@gmail.com.
Cám ơn bạn nhiều!=))

Ngannhi
02/10/13, 06:57 PM
bạn Ngân Nhi tư vấn sai rùi thì phải, mình mới kiếm được bản win 7 vl nè: http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?29526-Microsoft-Fix-Tong-hop-cac-phien-ban-Windows-7-moi-nhat-Update-12-05-2011-
Thì mình nói là tất cả các bản Professional và Enterprise (kể cả bản N, KN) đều kích hoạt được bằng key MAK (tức là thuộc dạng Volume License đấy), bản Build VL trong topic kia cũng là Professional còn gì. Các bản Windows 7 khác (Home Premium, Ultimate,...) thì không dùng key MAK được. Đến Windows 8 mới có chuyện một bản Professional nhưng chia ra Retail và VL riêng.
P/S: Windows 7 khi cài không cần nhập key (tất cả các bản), khác Win XP và Win 8 Retail phải nhập key khi cài.

dragonking91
02/10/13, 08:48 PM
The 2 cai co gi khac nhau k?

ptn_9x
09/10/13, 04:37 PM
Bác thớt cho em xin thuốc 2 bản win 7, 8 Enterprise với ạ :D thanks bác trước

123 Cười Nào
16/10/13, 06:20 PM
May quá đang cần :D

516933
26/10/13, 12:29 PM
cho mình xin thuốc bản này với : 1.File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
2.File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
email của mình : vudinhhuy39@gmail.com
Thank bạn nhiều!

backsanbg
31/10/13, 11:30 PM
Bác cho em xin thuốc của bản win7 Enterprise x64 này với ak!

Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

Link FShare
Link Google Drive

Mail: backsanbg@gmail.com
Cám ơn bác!

boynd26
01/11/13, 09:00 PM
Rất tiện.Thank chủ thớt phát :v

tienthanh0409
04/11/13, 12:48 PM
Cho em xin thuốc với: tienthanh0409@gmail.com

win7 home premium 32bit

Xin cảm ơn.


File Name: en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_67670 1.iso
Languages: English
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC.

Cho em xin thuốc với!
Thanks chủ thớt.

NLP Pro
04/11/13, 03:44 PM
A có link bản Win 7 Enterprise x86 ko? Cho e xin với. Thanks !

nguyenhuygl
13/11/13, 12:54 PM
đánh dấu cái đã Thanks

snt2523
14/11/13, 08:52 PM
Chua bao h thjx bai viet nao den the' .
Toan link google Drive sướng

nguyenhuygl
15/11/13, 07:21 AM
bản Win 7 Enter sao down về cài win cái thu mục Windows no lên tới 9Gb luôn là sao ta, mong cao nhân nào giảng giải hộ, tại em hay cài W7 Utimale no chi lên đên 4G -5G là hết

kbjobotay
16/11/13, 04:24 PM
Bạn download về đi rồi mình gửi thuốc cho !

mình vừa download bản ultimate 64bit english của bạn về cảm ơn bạn. bạn cho mình thuốc của nó được k? số của mình 0936161228. thanks...

giangcoi_amc
20/11/13, 10:32 PM
cho mình xin thuốc bản này với : 1.File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677710. iso
Languages: English
2.File Name: en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_67705 6.iso
Languages: English
email của mình : gianghv.amc@gmail.com (v@gmail.com)
Thank bạn nhiều!

kholauma
08/12/13, 10:33 AM
File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677332.is o
Languages: English
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Bạn cho mình xin thuốc bản này với cảm ơn nhiều

kedich
08/12/13, 10:34 AM
Bạn cho mình xin thuốc bản này với cảm ơn nhiều
- Khuyên bạn nên Active by phone nhé :)

kholauma
08/12/13, 11:06 AM
- Khuyên bạn nên Active by phone nhé :)

làm kiểu gì hả bạn mình rất gà mờ vấn đề này T.T

kedich
08/12/13, 11:24 AM
làm kiểu gì hả bạn mình rất gà mờ vấn đề này T.T
- Vào link chỗ chữ ký mình ấy

kudo_k50
09/12/13, 06:57 PM
bạn ơi cho mình xin key bản này với. thanks nhiều!
mail mình là: nthhoa.k50@gmail.com


Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
Link FShare (13 Files in Folder)

Đặng Đức Luân
09/12/13, 07:16 PM
bạn ơi cho mình xin key bản này với. thanks nhiều!
mail mình là: nthhoa.k50@gmail.com


Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)
Key cài đặt hả bạn.Ra google mà tìm bạn nhé!
File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
Link FShare (13 Files in Folder)
Key cài đặt hả bạn.Ra google mà tìm bạn nhé!:)

kedich
09/12/13, 07:36 PM
bạn ơi cho mình xin key bản này với. thanks nhiều!
mail mình là: nthhoa.k50@gmail.com


Windows 8 (multiple editions) (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_8_x86_dvd_915417.iso
Languages: English
SHA1: 22D680EC53336BEE8A5B276A972CEBA104787F62
Link FShare (13 Files in Folder)
- Active by phone bạn kích vào chữ ký của mình nhé :)

kedich
09/12/13, 07:37 PM
Key cài đặt hả bạn.Ra google mà tìm bạn nhé!:)
- Hôm sau e tìm cho họ nhé, đừng nói thế này :-w

Đặng Đức Luân
09/12/13, 07:39 PM
-Vâng giờ em tìm ngay :(
-Đây:NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 hoặc BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4

kedich
09/12/13, 07:46 PM
-Vâng giờ em tìm ngay :(
-Đây:NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4 hoặc BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
- Thôi để họ vào chữ ký của a cho tiện tiện thể active tại đó luôn
- Trong đó key gì cũng có

Đặng Đức Luân
09/12/13, 07:52 PM
Vậy sao anh không bảo:"Em ơi,em cóp link ở chữ kí của anh để giúp đỡ bạn ấy nhé!"=))

kedich
09/12/13, 08:00 PM
Vậy sao anh không bảo:"Em ơi,em cóp link ở chữ kí của anh để giúp đỡ bạn ấy nhé!"=))
- E bắt đầu hay bắt bẻ a rồi đó :-w

ga_IT
10/12/13, 11:20 PM
cảm ơn bác kedich nhé em đang down bản
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

anh cho em xin key với nhé

kedich
10/12/13, 11:29 PM
cảm ơn bác kedich nhé em đang down bản
Windows 7 Enterprise with Service Pack 1 (x64) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677651. iso
Languages: English
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

anh cho em xin key với nhé
- E vào đây (http://www.vn-zoom.com/f504/giup-activate-windows-by-phone-windows-8-1-windows-8-0-rtm-professional-or-enterprise-bang-key-mak-office-proplus-2013-retail-and-vl-win7-ultimate-retail-key-office-2010-vl-activate-by-phone-giup-ban-2729550.html) tìm key và xem cách active by phone sẽ có người giúp e :)

eulexcin
20/12/13, 05:25 PM
Bác chủ top có thể thêm hướng dẫn làm bộ cài đặt có sẵn OEM như bác trutan (http://forum.bkav.com.vn/member.php?152927-trutan) đã share bên topic [ 1 Link ] Tải Bộ Cài Đặt Windows 8-7-XP All in One Nguyên Gốc MS (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?67932-1-Link-Tai-Bo-Cai-Dat-Win8-Win7-WinXP-All-in-One-Nguyen-Goc-MS) được không ? Mình thấy cái đó cũng hay hay mà không liên lạc được với bác ấy ! #:-s

satthu87
30/12/13, 10:51 PM
cho mình xin cái hướng dẫn active em này với
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) thanks!

kedich
30/12/13, 11:02 PM
cho mình xin cái hướng dẫn active em này với
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) thanks!
- Click cái dưới chữ ký đi bạn :)

phongpheo94
08/01/14, 07:53 PM
Đang cài win 7 ultimate bây giờ muốn lên win 8 thì làm cách nào để cài mà không cần restart lại toàn bộ như cài Đĩa !!! CÓ thể cài trực tiếp ngay trên nền Win 7 luôn được không ???

kedich
08/01/14, 08:04 PM
Đang cài win 7 ultimate bây giờ muốn lên win 8 thì làm cách nào để cài mà không cần restart lại toàn bộ như cài Đĩa !!! CÓ thể cài trực tiếp ngay trên nền Win 7 luôn được không ???
- Bạn dùng win7pe để cài trực tiếp từ file setup luôn :)

Hoàng Đảm
08/01/14, 08:12 PM
- Bạn dùng win7pe để cài trực tiếp từ file setup luôn :)


:) vẫn phải restart lại máy nhé kedich :)

kedich
08/01/14, 08:17 PM
:) vẫn phải restart lại máy nhé kedich :)
- Uk nhỉ?
- Mà tài liệu lúc trưa bạn nhờ mình làm xong rồi đó :D

caonguyenpc
08/01/14, 08:20 PM
Anh có bộ crack mai anh gửi cho hôm nay mạng yếu up chậm bạn nhé\:D/

phuccau317
08/01/14, 11:44 PM
Link nào cũng ngon, nhất là google drive. Cám ơn bạn hiền

android no1
14/01/14, 12:48 PM
tks vì tinh thần chia sẻ :) kể có thêm link win 7 AIO, win 8.1 AIO thì tốt :D

kedich
14/01/14, 12:54 PM
tks vì tinh thần chia sẻ :) kể có thêm link win 7 AIO, win 8.1 AIO thì tốt :D
- Win 7 AIO bạn sang đây (http://www.vn-zoom.com/f172/win-7-aio-sp1-22-in-1-12-5-2011-a-2815804.html)
- Win 8 AIO bạn sang đây (http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?92399-Windows-8-AIO-16-in-1-FINAL-Build-x86-x64-Download-Full-ISO-Made-from-the-original-version-Technet-and-MSDN)

Jmiz
12/02/14, 11:33 AM
Mình muốn chuyển từ Windows 7 sang Windows XP, có dùng bản trên được không?

scila1996
12/02/14, 11:35 AM
Mình muốn chuyển từ Windows 7 sang Windows XP, có dùng bản trên được không?

Muốn chuyển từ 7 sang XP thì bản trên không được bạn nhé :p Bản này thực ra là bản nguyên gốc mình share để các bạn tự dùng soft add thành phần và drivers để đảm bảo tính đồng bộ thôi :)

Jmiz
12/02/14, 12:22 PM
Vậy bản nào thì được :(

blueabc
22/03/14, 10:42 PM
tải về 10 lần check mã sai hết trơn ^:)^

kedich
22/03/14, 10:43 PM
tải về 10 lần check mã sai hết trơn ^:)^
- Bạn tải win nào vậy?

lee_07
23/03/14, 08:20 AM
sao không có win 8.1 nhỉ

ngotanphat199x
24/03/14, 11:19 PM
Ai cho mình xin link down tất cả phiên bản windows 8 link torrent với....mình k thích tải những link kia. Rất cám ơn

thanhphuocit
25/03/14, 05:39 PM
cấu hình máy mình CPU 1.8GHz, ram 2GB thì cài bản Win 7 nào để máy chạy mượt nhất vậy các bạn? :D

scila1996
25/03/14, 05:46 PM
cấu hình máy mình CPU 1.8GHz, ram 2GB thì cài bản Win 7 nào để máy chạy mượt nhất vậy các bạn? :D

Windows 7 Enterprise x86

thanhphuocit
25/03/14, 05:53 PM
Windows 7 Enterprise x86
2.3GB kéo về hơi lâu! :D thanks em nhé!

scila1996
25/03/14, 05:55 PM
2.3GB kéo về hơi lâu! :D thanks em nhé!

Em gửi thuốc bản đó vào tin nhắn riêng cho anh rồi đó :)

thanhphuocit
25/03/14, 06:03 PM
Em gửi thuốc bản đó vào tin nhắn riêng cho anh rồi đó :)
cái tools getlink của anh đang có người dùng không getlink để tải được! :(

binharsenalpc
28/03/14, 11:19 PM
link điên hết rồi :)) thím coi lại link nhé

scila1996
28/03/14, 11:22 PM
link điên hết rồi :)) thím coi lại link nhé

Link bộ cài nào hả bạn ?

binharsenalpc
28/03/14, 11:36 PM
Link bộ cài nào hả bạn ?

tất cả link tử microsof điên hết :)) bản 7 utimate 32 bit link điên òi.thím thử tải xem nào

scila1996
28/03/14, 11:41 PM
tất cả link tử microsof điên hết :)) bản 7 utimate 32 bit link điên òi.thím thử tải xem nào

Nhọ rồi :)) . Chắc MS Remove Link roài .Để kiếm lại

scila1996
28/03/14, 11:43 PM
tất cả link tử microsof điên hết :)) bản 7 utimate 32 bit link điên òi.thím thử tải xem nào

Nếu bạn có nhu cầu ngay thì bạn có thể tải bản Enterprise dùng ngon hơn Ultimate .Mình sẽ update sau

binharsenalpc
28/03/14, 11:46 PM
đang cần gấp :)) bản u và bàn En có j khác nhau nhỉ.bạn tư vấn cho mik xem nào để mịk chọn

Suzuki_130
29/03/14, 12:36 AM
link win7 hư rồi ấy ơi .

Win 7 ultimate 32bit English.

White Vodka
29/03/14, 01:01 AM
die hết link từ microsoft rồi :(

scila1996
29/03/14, 01:01 AM
đang cần gấp :)) bản u và bàn En có j khác nhau nhỉ.bạn tư vấn cho mik xem nào để mịk chọn


link win7 hư rồi ấy ơi .

Win 7 ultimate 32bit English.

Bản Enterprise dùng ổn định và mượt hơn rất nhiều ,mình xài 1 năm nay rồi :) ,bản Enterprise được MS chú trọng nên sẽ được hỗ trợ các gói cập nhật đến tận năm 2020 .Còn các phiên bản còn lại chỉ được hỗ trợ đến 2015 . Nói chung là bản Enterprise là bản chuẩn nhất trong các bản Win 7

White Vodka
29/03/14, 04:45 AM
Em gửi thuốc bản đó vào tin nhắn riêng cho anh rồi đó :)
mình xin thuốc luôn với dc ko, đang cần nên down luôn bản Win 7 Enterprise x64.

binharsenalpc
29/03/14, 09:06 PM
Bản Enterprise dùng ổn định và mượt hơn rất nhiều ,mình xài 1 năm nay rồi :) ,bản Enterprise được MS chú trọng nên sẽ được hỗ trợ các gói cập nhật đến tận năm 2020 .Còn các phiên bản còn lại chỉ được hỗ trợ đến 2015 . Nói chung là bản Enterprise là bản chuẩn nhất trong các bản Win 7

bản utimate tính năng vẫn bằng nhau mà.nhưng bản enterprise chạy mượt hơn sao và có ngốn ram như bản utimate ko thím

scila1996
29/03/14, 09:17 PM
bản utimate tính năng vẫn bằng nhau mà.nhưng bản enterprise chạy mượt hơn sao và có ngốn ram như bản utimate ko thím

Lúc mới bắt đầu dùng win 7 thì mình xài bản Ultimate được 3 tháng ,dùng thấy hơi LAG ,về sau chuyển qua Enterprise thì cảm nhận khác hoàn toàn :D ,bản Enterprise là phiên bản chuẩn cho các doanh nghiệp ,license lại không giới hạn . Windows 7 Enterprise nổi tiếng thế mà bác không biết hả :))

binharsenalpc
29/03/14, 09:22 PM
Lúc mới bắt đầu dùng win 7 thì mình xài bản Ultimate được 3 tháng ,dùng thấy hơi LAG ,về sau chuyển qua Enterprise thì cảm nhận khác hoàn toàn :D ,bản Enterprise là phiên bản chuẩn cho các doanh nghiệp ,license lại không giới hạn . Windows 7 Enterprise nổi tiếng thế mà bác không biết hả :))

em chưa bao h xài bản win 7 Enterprise.nên ko biết có chạy mượt ko.tất cả win thì cài từ bản utima và win 8.1 pro trở xuống thôi. còn bản trên thì chưa xài qua nên ko biết độ mượt thế nào cả :D thím dùng bản trên rồi thì cho em ý kiến để còn cài sang bản trên :D công nhận win 7 utimate nặng và ngốn ram thật

scila1996
29/03/14, 09:28 PM
em chưa bao h xài bản win 7 Enterprise.nên ko biết có chạy mượt ko.tất cả win thì cài từ bản utima và win 8.1 pro trở xuống thôi. còn bản trên thì chưa xài qua nên ko biết độ mượt thế nào cả :D thím dùng bản trên rồi thì cho em ý kiến để còn cài sang bản trên :D công nhận win 7 utimate nặng và ngốn ram thật

Thì cứ cài thử đi là biết :D . Bản này mình có thuốc đặc hiệu ,cài xong uống thuốc chạy khỏe luôn :))

binharsenalpc
29/03/14, 09:31 PM
Thì cứ cài thử đi là biết :D . Bản này mình có thuốc đặc hiệu ,cài xong uống thuốc chạy khỏe luôn :))

ơ thím.em cài win bản en xong và em active by phone mà :D cần j thuốc đâu thím :)) dạo này link từ microfsof điên hết cmnr.ko hiểu microsof sao hôm qua lại gỡ xuống nhỉ

scila1996
29/03/14, 09:34 PM
ơ thím.em cài win bản en xong và em active by phone mà :D cần j thuốc đâu thím :)) dạo này link từ microfsof điên hết cmnr.ko hiểu microsof sao hôm qua lại gỡ xuống nhỉ

Bản Enterprise có link Google đó ,kéo thoải mái .CÒn Active kiểu gì không quan trọng ,miễn nó chạy ngon là được .

binharsenalpc
29/03/14, 09:44 PM
Bản Enterprise có link Google đó ,kéo thoải mái .CÒn Active kiểu gì không quan trọng ,miễn nó chạy ngon là được .

thím. thế cấu hình máy em như này cài win nào và bản nào chạy em ru nhỉ :D
http://img856.imageshack.us/img856/7724/wvug.png
http://img33.imageshack.us/img33/6149/2c3m.png

btsbuitansi
30/03/14, 08:17 AM
Chúc bạn có nhiều phần mềm & thủ thuật hay để đóng góp cho BKAV càng ngày càng lớn mạnh & chúc bạn Vượt Thái Bình Dương thành công nhé

lachu
02/04/14, 10:52 AM
Cho tớ thuốc bản win 7 Enterprise với bạn scila 1996. Cảm ơn trước nhé

hoangquynhthang
02/04/14, 11:03 AM
Cho tớ thuốc bản win 7 Enterprise với bạn scila 1996. Cảm ơn trước nhé
Enterprise thì dùng keymak cho khỏe, việc gì phải dùng "thuốc" cho ốm người ra hả bạn!

lachu
02/04/14, 11:26 AM
keymak đâu cho tớ với

minhcp85
03/04/14, 09:02 AM
Lãng khách thì không có thói quen chia sẻ all. XP chỉ một bản duy nhất, W7 mỗi thể loại một bản, W8 chỉ một bản duy nhất. Chỉ cái gì mình thấy tốt nhất qua trải nghiệm mới chia sẻ :).
e vào down bản xp của a. Mà link die hết rồi a có thể cho e xin lại cái link dc k

irishwhisky
05/04/14, 11:20 PM
Cho mình xin thuốc bản Windows 8 Pro VL (x64) - DVD (English)
File Name: en_windows_8_pro_vl_x64_dvd_917699.iso
Languages: English
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
Mail: psikhopom@gmail.com
Cảm ơn nhiều!

tran89
10/04/14, 08:17 AM
Cho mình hỏi bản Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso) bên dưới có ghi "SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657 ", cái này có phải key không bạn. Thank!

binharsenalpc
10/04/14, 11:51 AM
Cho mình hỏi bản Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English) (http://msft.digitalrivercontent.net/win/X17-59463.iso) bên dưới có ghi "SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657 ", cái này có phải key không bạn. Thank!
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657 đó là mã md5 để cho bạn kiểm tra có khớp mã này ko nhé .trc khi dow xong thì bạn dùng phần mềm mà check mã này nhé.còn nếu ko khớp thì cái file iso ấy bị lỗi khi dow.bạn phải dow cho bằng dc khớp cái mã md5 là chuẩn.còn key thì cái mã này ko phải là key bạn nhé.:D key win thường là có 25 chữ số ấy.
bạn sang bên này tìm hiểu về mã md5 http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?17897-Cach-check-ma-MD5-lay-file-gho-tu-iso-tao-file-ghost-bung-file-ghost

nocuttree
22/04/14, 05:42 PM
Tìm nút cám ơn hóa ra cám ơn anh rồi:|

likefilm72
23/04/14, 07:27 AM
Thank Scila1996 ! Bạn cho hỏi những bản nào hỗ trợ khởi động UEFI ?

scila1996
23/04/14, 11:03 AM
Thank Scila1996 ! Bạn cho hỏi những bản nào hỗ trợ khởi động UEFI ?

Tất cả các phiên bản x64 :D

likefilm72
23/04/14, 02:55 PM
Bạn cho hỏi thêm có máy ảo nào hỗ trợ cài Win8 x64 UEFI-GPT ?, mình đã thử trên VMWare 10, VirtualBox và Hyper-V nhưng chưa được.

binharsenalpc
23/04/14, 03:12 PM
Bạn cho hỏi thêm có máy ảo nào hỗ trợ cài Win8 x64 UEFI-GPT ?, mình đã thử trên VMWare 10, VirtualBox và Hyper-V nhưng chưa được.

dùng VMWare mới nhất là tốt nhất

likefilm72
23/04/14, 03:58 PM
Bản 10.0.2 là mới nhất rồi.

binharsenalpc
23/04/14, 04:04 PM
Bản 10.0.2 là mới nhất rồi.

kiểm tra box.mình đã gửi cho bạn

likefilm72
23/04/14, 04:20 PM
Thank, mình cũng đang dùng bản đó. Nếu bạn đã cài thành công Win8 x64 UEFI-GPT trên máy ảo thì hướng dẫn mình với, cám ơn.

Kanzz Elf
25/04/14, 10:51 PM
Bác cho em xin thuốc bản Win 7 Professional x64 và bản Win 7 Enterprise x64 với cả Win 8 Enterprise x64 với ạ. Đang dùng Win 7 nhưng sẽ lên Win 8 cho biết nhưng vẫn đề phòng 2 bản Win 7 kia luôn.
Email: kanzz.elf@gmail.com

Thank bác rất nhiều.

ngoainguoi
16/05/14, 10:48 PM
bạn ơi cho mình hỏi mình đang cài bộ cài win 8 sao nó lại tự setup thành win 8.1 mình chỉ muốn cài win 8 thôi, bạn có cách nào giúp mình với

apdoi90
16/05/14, 10:53 PM
em vừa cài win 7 ultimate x86 anh có thể gửi giúp e key vào mail vampirelord176@gmail.com đc k ah e cảm ơn nhìu!!:">

kedich
16/05/14, 10:55 PM
bạn ơi cho mình hỏi mình đang cài bộ cài win 8 sao nó lại tự setup thành win 8.1 mình chỉ muốn cài win 8 thôi, bạn có cách nào giúp mình với
- Bạn cài xong mới biết là 8.1 ak!!!
- Chắc bạn tải nhầm win 8 thành 8.1 rồi :D

binharsenalpc
28/05/14, 06:10 PM
thím cho mình hỏi sao mình cài win xong sau đó nó bắt update khoảng gần 200 gói update vậy có cả gói update 1 đống ngôn ngữ . hay là vẫn chưa tích hợp gói sp1 à.update kiểu này thì chết ốm :)) check mã chuẩn luôn. mình dow link này
Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (x86) - DVD (English)

File Name: en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_677460.is o
Languages: English
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
UPDATE KHOẢNG GẦN 200 GÓI UPDATE THẾ THÌ THUA LUÔN :))

binharsenalpc
28/05/14, 07:41 PM
các bác cho em hỏi có lên update ko nhỉ.key bản quyền

http://img845.imageshack.us/img845/1105/1xzr.png

nocuttree
28/05/14, 08:00 PM
các bác cho em hỏi có lên update ko nhỉ.key bản quyền

http://img845.imageshack.us/img845/1105/1xzr.png
Từ ngày ấy đến giờ update là đúng rồi có phải mới up hôm qua đâu mà không update

binharsenalpc
28/05/14, 08:09 PM
Từ ngày ấy đến giờ update là đúng rồi có phải mới up hôm qua đâu mà không update

theo bạn có nên update hay ko lên update :D

nocuttree
28/05/14, 08:55 PM
theo bạn có nên update hay ko lên update :D
Có thì cứ update, có kinh nghiệm thì nên xem cái gì nên update cái gì không!

kedich
28/05/14, 08:56 PM
- Nếu active by phone thì update thoải mái đi

binharsenalpc
28/05/14, 09:42 PM
- Nếu active by phone thì update thoải mái đi

key này theo máy.update tẹt ga thì dc.nhưng ở C có 30GB thôi.up sợ đầy ổ C.> ổ hdd của mình 160GB.nhưng nó tính có 149GB như là bị ăn bớt hay sao ấy.mình chia như sau> ổ C chia 31.8GB, ổ D và ổ E chia 58,5GB

kedich
28/05/14, 09:44 PM
key này theo máy.update tẹt ga thì dc.nhưng ở C có 30GB thôi.up sợ đầy ổ C.> ổ hdd của mình 160GB.nhưng nó tính có 149GB như là bị ăn bớt hay sao ấy.mình chia như sau> ổ C chia 31.8GB, ổ D và ổ E chia 58,5GB
- Nếu thế chắc ko cần update đâu, thêm nặng máy :)

binharsenalpc
28/05/14, 09:47 PM
- Nếu thế chắc ko cần update đâu, thêm nặng máy :)

theo thím thì ổ cứng của em chia như thế nào cho hợp lý để cài win 7