No announcement yet.

Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

#61
Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

Mã bài dự thi ( * ): ****
Tên bài dự thi ( * ): ****
Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:04 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

Comment


  #62
  Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

  Mã bài dự thi ( * ): ****
  Tên bài dự thi ( * ): ****
  Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
  Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:04 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
  Yahoo : thienha_tran2000 || FB: facebook.com/tranbaotrung.90

  youtube.com/tranbaotrung90

  | Nước vô tình ngàn năm trôi mãi.Trăng vô tình trăng ở mãi tít xa. |
  ----------------------------------------------------------------------------

  Comment


   #63
   Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

   Mã bài dự thi ( * ): ****
   Tên bài dự thi ( * ): ****
   Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
   Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:04 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

   Comment


   • #64
    Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

    Mã bài dự thi ( * ): ****
    Tên bài dự thi ( * ): ****
    Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
    Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:04 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
    Rush X

    Comment


    • #65
     Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

     Mã bài dự thi ( * ): ****
     Tên bài dự thi ( * ): ****
     Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
     Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:04 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
     BkavPro + Windows7 Pro

     Comment


     • #66
      Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

      Mã bài dự thi ( * ): ****
      Tên bài dự thi ( * ): ****
      Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
      Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
      Dữ thế vô tranh
      Dữ quá không ai tranh =.=

      Comment


      • #67
       Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

       Mã bài dự thi ( * ): ****
       Tên bài dự thi ( * ): ****
       Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
       Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
       "TIÊN HỌC LỄ, HẬU HỌC VĂN"

       Comment


       • #68
        Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

        Mã bài dự thi ( * ): ****
        Tên bài dự thi ( * ): ****
        Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
        Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
        Hãy tích cực chia sẻ vì sự phát triển của cộng đồng BF !

        Comment


        • #69
         Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

         Mã bài dự thi ( * ): ****
         Tên bài dự thi ( * ): ****
         Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
         Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

         Comment


         • #70
          Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

          Mã bài dự thi ( * ): ****
          Tên bài dự thi ( * ): ****
          Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
          Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

          Comment


          • #71
           Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

           Mã bài dự thi ( * ): ****
           Tên bài dự thi ( * ): ****
           Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
           Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
           Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ
           Chí anh hùng Click chuột định giang sơn

           *****
           Phần mềm diệt Virus - Bkav Pro - Kaspersky
           Hiệp sỹ Áo đen Bkav

           Comment


           • #72
            Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

            Mã bài dự thi ( * ): ****
            Tên bài dự thi ( * ): ****
            Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): ****

            Tuyệt vời! ...

            ...

            Ơn đời hé nụ chồi non
            Mẹ và con được vuông tròn nở hoa
            Không sao dấu được tình cha
            Cảm ơn cuộc sống món quà tình yêu…!!!

            ...


            test
            Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:05 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

            Comment


            • #73
             Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

             Mã bài dự thi ( * ): ****
             Tên bài dự thi ( * ): ****
             Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
             Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:06 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

             Comment


             • #74
              Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

              Mã bài dự thi ( * ): ****
              Tên bài dự thi ( * ): ****
              Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
              Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:06 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn

              Comment


              • #75
               Re: Nhanh tay bình chọn bài thơ về tình cảm gia đình hay nhất BF

               Mã bài dự thi ( * ): ****
               Tên bài dự thi ( * ): ****
               Số người tham gia có cùng bình chọn với bạn ( * ): **** test
               Lần sửa cuối bởi NamLH_Bkav; 10/12/12, 02:06 PM. Lý do: Che thông tin bình chọn
               [CENTER][B][SIZE=4][COLOR=blue]THẬT THÀ, THẲNG THẮN THƯỜNG THUA THIỆT
               LUỒN LÁCH, LƯƠN LẸO LẠI LÊN LƯƠNG
               [/COLOR][/SIZE][/B]
               [/CENTER]

               Comment

                X