No announcement yet.

[Help] Khắc phục "Display driver stopped responding and has recovered"

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [Help] Khắc phục "Display driver stopped responding and has recovered"

  Trước mình dùng win7 Ultimate, sau dùng Starter, rồi lại cài lại Ultimate. Hiện tại đang bị lỗi "Display driver stopped responding and has recovered"


  Mình phải xử lý thế nào? test
  Once a Gooner, always a Gooner

 • #2
  Re: [Help] Khắc phục "Display driver stopped responding and has recovered"

  Bạn cài lại Drivers VGA xem thử có được không nhé test

  Comment


  • #3
   Re: [Help] Khắc phục "Display driver stopped responding and has recovered"

   chắc là được rồi chứ gì? test

   Comment

   X