No announcement yet.

HD Tune Pro v4.60 Full (phần mềm chăm sóc ổ cứng -1.35 MB)

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • HD Tune Pro v4.60 Full (phần mềm chăm sóc ổ cứng -1.35 MB)
  HD Tune là một tiện ích đĩa cứng với nhiều chức năng. Có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất của ổ đĩa, quét lỗi, kiểm tra tình trạng sức khỏe (SMART), an toàn xóa tất cả dữ liệu và nhiều hơn nữa.

  Sự khác nhau giữa HD Tune Pro và HD Tune:

  Hệ điều hành: Windows 2000/XP/Vista/7 (32-bit và 64-bit)

  Phiên bản tiếng Anh

  HD Tune là một tiện ích đĩa cứng với nhiều chức năng. Có thể được sử dụng để đo lường hiệu suất của ổ đĩa, quét lỗi, kiểm tra tình trạng sức khỏe (SMART), an toàn xóa tất cả dữ liệu và nhiều hơn nữa.

  changelog v4.60
  - Nhập số liệu thống kê nhiệt độ
  - Cải thiện hỗ trợ cho SSD
  - Cải thiện độ phân giải thời gian truy cập
  - thêm hỗ trợ cho các ổ SSD hơn
  - truy cập ngẫu nhiên
  - thời gian truy cập tối đa được hiển thị
  changelog v4.60

  tinh năng:

  - đánh giá hoạt động cấp thấp (đọc/ghi)
  - đánh giá hoạt động trên tập tin (đọc/ghi)
  - hiển thị thông tin chi tiết
  - kiểm tra tình trạng sức khỏe bằng SMART
  - quét lỗi trên bề mặt
  - xóa bảo mật toàn bộ dữ liệu trên đĩa
  - giám sát truy xuất đĩa
  - hiển thị dung lượng đĩa sử dụng cho mỗi thư mục
  - giảm tiếng ồn hay tăng tốc độ đầu đọc
  - Hiển thị nhiệt độ


  link:http://www.mediafire.com/?3r3kdrm4ea03q3q test
  Sống trên đời cần có một tấm lòng

  Forum mới làm của mình rất mong mọi người ủng hộ
X