No announcement yet.

Easy Ghost - Dễ dàng ghost, cài lại Windows, tạo USB Boot, tạo Dual Boot, phân vùng đĩa

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Easy Ghost - Dễ dàng ghost, cài lại Windows, tạo USB Boot, tạo Dual Boot, phân vùng đĩa

  Hướng dẫn sử dụng chương trình bằng video:

  (Chú ý: Bạn phải click vào: Watch on youtube để xem (khi xem chọn toàn màn hình và chọn chế độ xem 720 HD cho rõ bạn nha!)

  Hướng dẫn cài windows từ file ghost, tạo file ghost
  http://youtu.be/_LVLG-R5egI
X