No announcement yet.
X

Nhạc sĩ, ca sỹ Trần Tiến - Khách của VTV3 (cùng ca khúc Sen hồng hư không - trình bày: Tùng Dương)

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Nhạc sĩ, ca sỹ Trần Tiến - Khách của VTV3 (cùng ca khúc Sen hồng hư không - trình bày: Tùng Dương)

  Last edited by tangtoc; 11/10/11, 07:29 PM.
  [SIZE=3][COLOR=deepskyblue][COLOR=Lime]Say it your way![/COLOR][/COLOR][/SIZE] [B]<=>[/B]
  [COLOR=yellowgreen][COLOR=teal]Lời nói chẳng mất tiền mua
  Lựa lời mà nói cho vừa thời gian[/COLOR] [/COLOR]
  [SIZE=4][COLOR=sandybrown]Vui lòng đọc nội quy[/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=sandybrown] [SIZE=4]sử dụng forum trước k[/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=3][COLOR=deepskyblue][SIZE=4][COLOR=sandybrown]hi vào!?[/COLOR][/SIZE][COLOR=Lime]
  [/COLOR][/COLOR][/SIZE]
Working...
X

Debug Information

Hoặc