• Chú ý

 • Trang 1/3 123 CuốiCuối
  Hiện kết quả từ 1 tới 20 của 52
  1. #1
   B------
   Danh vọng
   Avatar của manhhuu
   Ngày tham gia
   16/03/12
   Bài gửi
   8
   Cảm ơn
   108
   Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định [Help] CPU Usage lên tới 80%

   Chả là mấy hôm gần đây,cái PC cùi mía của em nó bị vấn đề à
   cái CPU nhảy liên tục,k ổn định,hay nhảy lên 100% trong 1 khoảng thời gian rồi lại bình thường..và gần đây thì mật độ nhảy càng dày hơn ạ..1 phút nhảy vài lần
   bình thường em chơi 4 acc game,cũng chỉ lần đến 40% CPU usage là cùng
   vậy mà giờ mở 1 acc nó cũng nhảy lên 80-90 liên tục
   mọi người giúp em với ạ
   em đã quét virus,cài lại win,cài lại cả driver mới cho VGA mà vẫn k được ạ
   tình trạng này mới xuất hiện
   đây là log em kiểm tra = hijackthis ạ

   Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
   Scan saved at 10:33:11 PM, on 3/16/2012
   Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
   Boot mode: Normal

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
   C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\klwtblfs.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
   C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Desktop\UniKeyNT.exe
   C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   E:\Game\kiemthe\KiemThe\game.exe
   C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe
   C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
   C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://vn.yahoo.com/?fr=mkg029
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://vn.yahoo.com/?fr=mkg029
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://vn.yahoo.com/?fr=mkg029
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
   O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
   O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\ievkbd.dll
   O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\klwtbbho.dll
   O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet
   O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YahooMessenger.ex e" -quiet
   O4 - HKCU\..\Run: [Search Protection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
   O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')
   O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
   O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
   O9 - Extra button: &Ba`n phi´m a?o - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\ievkbd.dll
   O9 - Extra button: &Kiê?m tra liên kê´t - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\klwtbbho.dll
   O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O13 - Gopher Prefix:
   O16 - DPF: {2B6F3D45-8258-4A13-85B8-58C62DFDB4EA} (Ava ActiveX Control) - https://secure1.playfps.com/play/ava/ax/WebLauncher.cab
   O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
   O23 - Service: Di?ch vu? Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\avp.exe
   O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe


   mong mọi người giúp em ạ

  2. #2
   VIP Members
   Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của TuanAnh37
   Ngày tham gia
   05/01/10
   Đến từ
   Vinh city
   Bài gửi
   14.330
   Cảm ơn
   23.485
   Được cảm ơn 35.111 lần trong 10.885 Bài viết
   REP Power
   98

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Cài lại Win rồi mà vẫn dính thì khả năng nhiễm virus khá cao, mở Task Manager, bên tab Processes nhìn cột CPU tìm xem thằng nào chiếm CPU nhiều nhất, kill thằng đó rồi theo dõi tiếp, đừng ném log lên đây nhìn đau hết cả mắt.

  3. Có 4 thành viên cảm ơn bạn TuanAnh37 vì bài viết:
   forever2728 (21/03/12), giangnguyen8605 (16/03/12), hochocnuahocmai (14/05/14), manhhuu (17/03/12)

  4. #3
   B------
   Danh vọng
   Avatar của manhhuu
   Ngày tham gia
   16/03/12
   Bài gửi
   8
   Cảm ơn
   108
   Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   bt cái game.exe nó chỉ chiếm 30% CPU thôi ạ..nhưng mấy hnay nó hay nhảy lên 5x-7x%,CPU chiếm 9x% mà k tìm ra đc cái thằng nào nó góp phần vào cái vụ tăng CPU cùng thằng game mới đau ạ :-s

  5. #4
   Super Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của duymeo
   Ngày tham gia
   02/10/09
   Đến từ
   Sở Văn hóa, Du lịch Lào Cai
   Tuổi
   40
   Bài gửi
   14.327
   Cảm ơn
   26.188
   Được cảm ơn 52.976 lần trong 12.669 Bài viết
   REP Power
   104

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Mình có vài lời khuyên:
   1. Bạn kiểm tra dung lượng ổ C xem bao Gb? Phần ko gian sử dụng của ổ C bao GB? Phần đĩa trống còn lại bao nhiêu GB?
   2. Nếu thấy ổ C cài nhiều chương trình bạn nên gỡ bớt các chương trình ra;
   3. Nếu thấy ổ C có chứa các dữ liệu bạn CUT dán sang ổ D.
   (ổ C là ổ cài win thì nên để tối đa dung lượng cho máy lành. Bạn tìm cả các mục download, mydocument nếu thấy nhiều dữ liệu nặng thì move sang ổ D hoặc E.
   4. Ko biết máy bạn cấu hình ra sao nhưng Kaspersky có vẻ dạo này hơi nặng nề.
   Sau khi làm các thao tác trên, gỡ bỏ phần mềm ko cần thiết (đặc biệt mấy trò game vô bổ), bạn khởi động lại máy và dùng MBAM quét toàn bộ máy theo bài sau:
   http://forum.bkav.com.vn/showthread....-gom-mau-virus-
   Lưu ý: Quét bằng MBAM bạn hãy tạm nháy phải chuột vào biểu tượng chữ V khay hệ thống và exit Kaspersky đi, lỡ xung đột. Quét xong bạn gửi log lên đây.

  6. Có 5 thành viên cảm ơn bạn duymeo vì bài viết:
   hochocnuahocmai (14/05/14), lequocviet_2012 (18/03/12), manhhuu (17/03/12), nho193 (21/03/12), subasa (21/03/12)

  7. #5
   B------
   Danh vọng
   Avatar của manhhuu
   Ngày tham gia
   16/03/12
   Bài gửi
   8
   Cảm ơn
   108
   Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Dạ..tức là sau khi em cài lại win..không còn chương trình gì ngoài IE,Yahoo,Chromeo và firefox mà máy vẫn còn hiện tượng như lúc chưa cài lại win ý ạ
   nên em mới thử dùng Kaspersky quét thử..nhưng vẫn không thấy virus..Bkav Home quét cũng không thấy ạ
   để em quét = MBAM ạ

  8. Thành viên đã cảm ơn manhhuu vì bài viết:
   duymeo  (17/03/12)

  9. #6
   Super Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của duymeo
   Ngày tham gia
   02/10/09
   Đến từ
   Sở Văn hóa, Du lịch Lào Cai
   Tuổi
   40
   Bài gửi
   14.327
   Cảm ơn
   26.188
   Được cảm ơn 52.976 lần trong 12.669 Bài viết
   REP Power
   104

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Trích dẫn Nguyên văn bởi manhhuu Xem bài viết
   Dạ..tức là sau khi em cài lại win..không còn chương trình gì ngoài IE,Yahoo,Chromeo và firefox mà máy vẫn còn hiện tượng như lúc chưa cài lại win ý ạ
   nên em mới thử dùng Kaspersky quét thử..nhưng vẫn không thấy virus..Bkav Home quét cũng không thấy ạ
   để em quét = MBAM ạ
   Em tạm gỡ kas và quét bằng MBAM, đừng cài song song Bkav Home và kas - xung đột đơ máy đó.

  10. Có 3 thành viên cảm ơn bạn duymeo vì bài viết:
   forever2728 (21/03/12), manhhuu (17/03/12), subasa (21/03/12)

  11. #7
   Sứ giả thiện chí của Bkav
   Danh vọng Danh vọng
   Avatar của tukan
   Ngày tham gia
   07/10/09
   Đến từ
   Team HCV
   Bài gửi
   161
   Cảm ơn
   15
   Được cảm ơn 116 lần trong 81 Bài viết
   REP Power
   21

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Xóa dùm
   zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
   Lần sửa cuối bởi tukan; 21/03/12 lúc 07:07 PM

  12. #8
   B------
   Danh vọng
   Avatar của manhhuu
   Ngày tham gia
   16/03/12
   Bài gửi
   8
   Cảm ơn
   108
   Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Dạ...Em kiểm tra thì CPU có 37 độ thôi ạ..mới bật máy lên đã bị thế rồi ạ

  13. #9
   B------
   Danh vọng
   Avatar của manhhuu
   Ngày tham gia
   16/03/12
   Bài gửi
   8
   Cảm ơn
   108
   Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   dạ..file log đây ạ..Mong mọi người giúp em..em cảm ơn


   Malwarebytes Anti-Malware (Trial) 1.60.1.1000
   www.malwarebytes.org

   Database version: v2012.03.17.01

   Windows XP Service Pack 3 x86 FAT32
   Internet Explorer 8.0.6001.18702
   HiuHiuHiu :: VIET_IT [administrator]

   Protection: Enabled

   3/17/2012 8:23:47 AM
   mbam-log-2012-03-17 (08-23-47).txt

   Scan type: Full scan
   Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM
   Scan options disabled: P2P
   Objects scanned: 258017
   Time elapsed: 2 hour(s), 57 minute(s), 43 second(s)

   Memory Processes Detected: 1
   C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe (Worm.Emold) -> 1124 -> Delete on reboot.

   Memory Modules Detected: 0
   (No malicious items detected)

   Registry Keys Detected: 1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni nstall\Bkav (Worm.Emold) -> Quarantined and deleted successfully.

   Registry Values Detected: 1
   HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run |BkavFw (Worm.Emold) -> Data: C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe TASKBAR -> Quarantined and deleted successfully.

   Registry Data Items Detected: 4
   HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Advanced|Start_ShowSearch (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and repaired successfully.
   HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Advanced|Start_ShowMyDocs (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and repaired successfully.
   HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Advanced|Start_ShowHelp (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and repaired successfully.
   HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Explorer|NoSMHelp (PUM.Hijack.Help) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and repaired successfully.

   Folders Detected: 0
   (No malicious items detected)

   Files Detected: 1
   C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe (Worm.Emold) -> Delete on reboot.

   (end)

  14. #10
   Hiệp Sỹ Áo đen
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của vanthin76us
   Ngày tham gia
   26/03/10
   Đến từ
   Vinh City
   Bài gửi
   9.321
   Cảm ơn
   13.107
   Được cảm ơn 16.361 lần trong 6.245 Bài viết
   REP Power
   99

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Cài lại Win bằng bản khác..! Hoặc chạy thử win7 mini xem thế nào..?? Tham khảo nhé..!
   Đại lý bán hàng Bkav Pro tại Biên Hòa - Đồng Nai - Giao Hàng Tận Nơi - Giá hấp dẫn miễn phí cài đặt tại nhà + Hướng dẫn sử dụng + Khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.
   Số điện thoại : 0919.835.255 Mr. Thìn (giờ hành chính)
   (Lưu ý: Chỉ giải đáp thắc mắc về BkavPro, không giải đáp các thắc mắc khác qua điện thoại, các bạn thông cảm..!)
   Email: Vanthin76uss@gmail.com, Xử lí BTM

  15. Thành viên đã cảm ơn vanthin76us vì bài viết:
   Lãng khách  (17/03/12)

  16. #11
   Super Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của Lãng khách
   Ngày tham gia
   03/10/09
   Tuổi
   31
   Bài gửi
   30.950
   Cảm ơn
   64.877
   Được cảm ơn 122.623 lần trong 27.540 Bài viết
   REP Power
   162

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   1. Em tải bộ cài sau của LK:
   http://forum.bkav.com.vn/showthread....by-Lang-khach-
   2. Tải LK Super 1 Click để đưa MiniXP (hoặc MiniWin7) vào HDD (hoặc USB):
   http://forum.bkav.com.vn/showthread....chuyen-nghiep-
   3. Cách cài chuẩn (thực hiện đúng từng bước):
   http://forum.bkav.com.vn/showthread....that-don-gian-

   (chú ý không sử dụng định dạng FAT32 cho ổ cứng nữa nhé)

  17. Có 2 thành viên cảm ơn bạn Lãng khách vì bài viết:
   hochocnuahocmai (14/05/14), subasa (21/03/12)

  18. #12
   Sứ giả thiện chí của Bkav
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của TranPhuong
   Ngày tham gia
   22/10/11
   Đến từ
   Chợ Lách - Sài Gòn
   Tuổi
   26
   Bài gửi
   444
   Cảm ơn
   882
   Được cảm ơn 802 lần trong 248 Bài viết
   REP Power
   13

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Bạn xem lại coi có nhạc hip hop đang chạy nền không mà cpu nhảy dữ vậy?!!!

  19. #13
   B------
   Danh vọng
   Avatar của manhhuu
   Ngày tham gia
   16/03/12
   Bài gửi
   8
   Cảm ơn
   108
   Được cảm ơn 2 lần trong 2 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   thì nó nhảy dữ quá nên em mới nhờ mọi ng giúp đó ạ

  20. #14
   Banned
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của ivanhoe
   Ngày tham gia
   28/08/10
   Đến từ
   HD
   Bài gửi
   517
   Cảm ơn
   138
   Được cảm ơn 344 lần trong 176 Bài viết
   REP Power
   0

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Hồi trước mình dùng AVG SEcurity tulbar cũng bị như vậy . Gỡ nó ra là hết . Máy bạn có lẽ đã bị lỗi hoặc xung đột phần mềm !

  21. #15
   Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của _Jay.Rich_
   Ngày tham gia
   13/01/11
   Đến từ
   ...Mọi nơi...
   Bài gửi
   10.726
   Cảm ơn
   36.385
   Được cảm ơn 29.606 lần trong 9.516 Bài viết
   REP Power
   136

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Bạn manhhuu send Team mình connection giúp cho nhé... !!
   Đảm bảo 100% loài bệnh ... hết bệnh ngay

  22. Có 3 thành viên cảm ơn bạn _Jay.Rich_ vì bài viết:
   forever2728 (21/03/12), manhhuu (19/03/12), neverlove (24/03/12)

  23. #16
   Sứ giả thiện chí của Bkav
   Danh vọng Danh vọng
   Avatar của tukan
   Ngày tham gia
   07/10/09
   Đến từ
   Team HCV
   Bài gửi
   161
   Cảm ơn
   15
   Được cảm ơn 116 lần trong 81 Bài viết
   REP Power
   21

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Xóa dumzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
   Lần sửa cuối bởi tukan; 21/03/12 lúc 07:07 PM

  24. #17
   Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của _Jay.Rich_
   Ngày tham gia
   13/01/11
   Đến từ
   ...Mọi nơi...
   Bài gửi
   10.726
   Cảm ơn
   36.385
   Được cảm ơn 29.606 lần trong 9.516 Bài viết
   REP Power
   136

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Cái này có cài Win đi chăng nữa nó cũng vẫn vậy ??
   Và đây cũng như là 1 bí quyết ... Sau khi xong mình sẽ chia sẽ

  25. Có 4 thành viên cảm ơn bạn _Jay.Rich_ vì bài viết:
   forever2728 (21/03/12), lequocviet_2012 (18/03/12), manhhuu (19/03/12), neverlove (24/03/12)

  26. #18
   Bkav P--
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của lequocviet_2012
   Ngày tham gia
   11/06/11
   Bài gửi
   214
   Cảm ơn
   278
   Được cảm ơn 156 lần trong 98 Bài viết
   REP Power
   14

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Trích dẫn Nguyên văn bởi hamducbuon Xem bài viết
   Cái này có cài Win đi chăng nữa nó cũng vẫn vậy ??
   Và đây cũng như là 1 bí quyết ... Sau khi xong mình sẽ chia sẽ
   Hy vọng bạn cho bí kíp, mình đang đau đầu cái này. Hỏi nhiều rồi, làm nhiều cái, chỉ có cài lại là đỡ thôi. Giá mà có topic nối rõ vì sao CPU hay 100%, ví như: do cài nhiều soft, tinh chỉnh chưa biết.. hay gì đó

  27. Thành viên đã cảm ơn lequocviet_2012 vì bài viết:
   manhhuu (19/03/12)

  28. #19
   Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của _Jay.Rich_
   Ngày tham gia
   13/01/11
   Đến từ
   ...Mọi nơi...
   Bài gửi
   10.726
   Cảm ơn
   36.385
   Được cảm ơn 29.606 lần trong 9.516 Bài viết
   REP Power
   136

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   mình kêu send TeamViewer qua mình làm cho thấy lần sau còn biết ...

  29. Có 3 thành viên cảm ơn bạn _Jay.Rich_ vì bài viết:
   forever2728 (21/03/12), manhhuu (19/03/12), neverlove (24/03/12)

  30. #20
   Super Moderator
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng Danh vọng
   Avatar của Lãng khách
   Ngày tham gia
   03/10/09
   Tuổi
   31
   Bài gửi
   30.950
   Cảm ơn
   64.877
   Được cảm ơn 122.623 lần trong 27.540 Bài viết
   REP Power
   162

   Mặc định Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   Cài lại Win cũng tuỳ người. Nếu Lãng khách cài lại hoặc cài lại theo đúng hướng dẫn của Lãng khách thì chắc chắn là OK .

  31. Có 5 thành viên cảm ơn bạn Lãng khách vì bài viết:
   forever2728 (21/03/12), hochocnuahocmai (14/05/14), manhhuu (19/03/12), neverlove (24/03/12), subasa (21/03/12)

  Chủ đề tương tự

  1. CPU Usage bằng 100% , máy chậm như rùa
   By zhuuvanz in forum Hỏi - Đáp
   Trả lời: 24
   Bài cuối: 13/06/14, 10:00 PM
  2. CPU Usage máy tính toàn 100%?
   By kato9x in forum Hỏi - Đáp
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 23/02/12, 07:01 PM
  3. [HELP] CPU Usage 100 % và Physical memory
   By yzziid in forum Hỏi - Đáp
   Trả lời: 13
   Bài cuối: 26/01/12, 11:02 PM
  4. PF usage tăng quá cao và hay bị dump
   By mabumap1205 in forum Virus, malware, spyware, rootkit ...
   Trả lời: 0
   Bài cuối: 26/01/12, 10:01 PM
  5. [Help] Processes và PF usage
   By ivanls in forum Kinh nghiệm - Thủ thuật
   Trả lời: 7
   Bài cuối: 03/12/10, 11:21 AM

  Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •