mình đang cần phần mềm lam phim hoạt hình 2d, có bạn nào có thì cho mình đường link để mình còn tải
mình cũng tra trên mạng dùi
nhưng nó toàn bắt mua