máy mìh có 2 ổ đĩa C va D. Khi ghost bản win 7 64bit (trc cug dug 64bit) thi lòi đâu ra 2 ổ điã nưã là oem và system gì đó. Mìh ghost vào ô đĩa chứa win cũ thì k co lỗi gi het. Gost xog reset lại máy thì loi boot manager bat bo dia vao repair minh cũg repair nhưg k đc. aI biet cach giup minh voi? Mai bố lấy lại máy thấy v thì chết mìh