No announcement yet.

Bkav Forum's Vinh danh

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Bkav Forum's Vinh danh

    Bkav Forum’s Vinh danh
    Nơi vinh danh những thành viên có nhiều đóng góp hữu ích cho Bkav Forum
    Update: 27/04/2017
    Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của Bkav Forum

    Cơ cấu Tổ chức

    Danh sách các thành viên có công xây dựng, điều hành và phát triển Bkav Forum (sắp xếp theo thứ tự ABC)

    Super Moderator
    Click image for larger version  Name:	SModBF.png Views:	1 Size:	59,3 KB ID:	22274639

    Moderator
    Click image for larger version  Name:	BQT_Mod.png Views:	1 Size:	108,7 KB ID:	22361831


    - hoaisonat (từ 12/2014 đến 07/2016)
    - Tran Quang Ha (từ 09/2009 đến 6/2016)
    - _Jay.Rich_ (từ 08/2013 đến 09/2015)
    - Đức Toàn (từ 06/2011 đến 10/2014)
    - TuanAnh37 (từ 06/2010 đến 07/2013)
    - NguyenTrongNguyen (từ 11/2009 đến 06/2013)
    - bonghoa18canh (từ 11/2009 đến 08/2010)
    - Du Van Dong (từ 11/2009 đến 09/2012)
    - MunPro (từ 09/2009 đến 09/2012)
    - ngthuha (từ 10/2009 đến 08/2010)
    - quangloi37 (từ 11/2009 đến 03/2010)
    1. Danh sách các thành viên có bài viết Chuyên môn - Kỹ thuật hữu ích có giá trị cho cộng đồng, đoạt giải trong các cuộc thi Viết bài Chuyên môn - Kỹ thuật (sắp xếp theo thứ tự thời gian)

      Năm 2016
      • Delete (Giải nhất KT37)
      • caonguyenpc (Giải nhất KT36)
      • dangkiena3 (Giải nhất KT35) android no1 (Giải nhì KT35)
      Năm 2015
      • Anvee (Giải nhất KT34)
      • khanhtoan275 (Giải nhất KT33) kunai (Giải nhì KT33)
      • android no1 (Giải nhất KT32) kunai (Giải nhì KT32)
      • scila1996 (Giải nhất KT31)
      • scila1996 (Giải nhất KT30) NamTDH_TV (Giải khuyến khích KT30)
      Năm 2014
      Năm 2013
      Năm 2012
      Năm 2011
    2. Danh sách các thành viên có công đóng góp mẫu virus cho Bkav, đạt giải thưởng trong các chương trình gửi mẫu
    Tháng 3/2017
    • android no1 (Giải nhất)
    • blogtrai(Giải nhì)
    • MrQuậy (Giải ba)
    • shiva742 (Giải ba)
    Tháng 11/2016
    • android no1 (Giải nhất)
    • blogtrai(Giải nhì)
    • shiva742 (Giải ba)
    • MrQuậy (Giải ba)
    Tháng 9/2016
    • blogtrai[B] (Giải nhất)
    • android no1 (Giải nhì)
    • MrQuậy (Giải ba)
    • hobatinh (Giải ba)
    • caonguyenpc (Giải khuyến khích)
    Tháng 7/2016
    • android no1 (Giải nhất)
    • blogtrai (Giải nhì)
    • _Jay.Rich_ (Giải ba)
    • caonguyenpc (Giải ba)
    • hobatinh (Giải ba)
    • MrQuay (Giải ba)
    Tháng 5/2016
    • android no1 (Giải nhất)
    • blogtrai (Giải nhì)
    • _Jay.Rich_ (Giải nhì)
    • MrQuay (Giải ba)
    • hobatinh (Giải ba)
    Tháng 3/2016
    • android no1 (Giải nhất)
    • blogtrai (Giải nhì)
    • MrQuay (Giải nhì)
    • _Jay.Rich_ (Giải ba)
    • kedich (Giải ba)
    • caonguyenpc (Giải ba)
    • hobatinh (Giải ba)
    Tháng 11/2015
    1. _Jay.Rich_ (Giải nhất)
    2. kedich (Giải nhì)
    3. MrQuay (Giải ba)
    4. android no1 (Giải ba)
    Tháng 09/2015
    1. android no1 (Giải nhất)
    2. kedich (Giải nhì)
    3. MrQuay (Giải nhì)
    4. anhhungbanphim (Giải ba)
    5. _Jay.Rich_ (Giải ba)
    6. caonguyenpc (Giải ba)
    7. tatdaawin (Giải ba)
    Tháng 07/2015
    1. _Jay.Rich_(Giải nhất)
    2. android no1 (Giải nhì)
    3. kedich (Giải nhì)
    4. MrQuậy (Giải ba)
    5. blogtrai (Giải ba)
    6. doanphong1995 (Giải ba)
    7. caonguyenpc (Giải ba)
    Tháng 05/2015
    1. kedich (Giải nhất)
    2. _Jay.Rich_ (Giải nhì)
    3. doanphong1995 (Giải nhì)
    4. blogtrai (Giải ba)
    5. MrQuậy (Giải ba)
    6. android no1 (Giải ba)
    7. bjktujko (Giải ba)
    Tháng 03/2015
    1. kedich (Giải nhất)
    2. bjktujko(Giải nhì)
    3. doanphong1995(Giải nhì)
    4. blogtrai (Giải ba)
    5. Tran Quang Ha (Giải ba)
    6. Orient (Giải ba)
    7. steven_no (Giải ba)
    Tháng 01/2015
    1. kedich (Giải nhất)
    2. doanphong1995 (Giải nhì)
    3. _Jay.Rich_(Giải nhì)
    4. bjktujko (Giải ba)
    5. blogtrai (Giải ba)
    6. hoanghoang3009 (Giải ba)
    7. steven_no (Giải ba)
    Tháng 10/2014
    1. hoanghoang3009 (Giải nhất)
    2. kedich (Giải nhì)
    3. doanphong1995(Giải nhì)
    4. bjktujko (Giải ba)
    5. blogtrai (Giải ba)
    6. buianhcuong (Giải ba)
    7. steven_no (Giải ba)
    Tháng 08/2014
    • _Jay.Rich_ (Giải nhất)
    • blogtrai (Giải nhì)
    • doanphong1995 (Giải nhì)
    • bjktujko (Giải ba)
    • steven_no (Giải ba)
    • tretai789 (Giải ba)
    • hoanghoang3009 (Giải ba)
    Tháng 04/2014
    • _Jay.Rich_ (Giải nhất)
    • doanphong1995 (Giải nhì)
    • hoanghoang3009 (Giải nhì)
    • DungLT_Bkf (Giải ba)
    • giang21199z (Giải ba)
    • kedich (Giải ba)
    • steven_no (Giải ba)
    • blogtrai (Giải khuyến khích)
    Tháng 01/2014
    • hamducbuon (Giải nhất)
    • hoanghoang3009 (Giải nhì)
    • DungLT_Bkf (Giải nhì)
    • bjktujko (Giải ba)
    • blogtrai (Giải ba)
    • doanphong1995 (Giải ba)
    • yeumaytinh (Giải ba)
    Tháng 10/2013
    • hamducbuon (Giải nhất)
    • hoanghoang3009 (Giải nhì)
    • scila1996 (Giải nhì)
    • DuyLTV (Giải ba)
    • nobita36 (Giải ba)
    • Tran Quang Ha (Giải ba)
    • yeumaytinh (Giải ba)
    Tháng 07/2013
    • hoanghoang3009 (Giải nhất)
    • blogtrai (Giải nhì)
    • doanphong1995 (Giải nhì)
    • danhvong21 (Giải ba)
    • hamducbuon (Giải ba)
    • joney_pham (Giải ba)
    • scila1996 (Giải ba)
    • Tran Quang Ha (Giải ba)
    Tháng 04/2013
    • hoanghoang3009 (Giải nhất)
    • hamducbuon (Giải nhì)
    • doanphong1995 (Giải nhì)
    • blogtrai (Giải ba)
    • letoanhk (Giải ba)
    • LeVu (Giải ba)
    • nobita36 (Giải ba)
    • powder (Giải ba)
    Tháng 01/2013
    • hamducbuon (Giải nhất)
    • hoanghoang3009 (Giải nhì)
    • doanphong1995 (Giải nhì)
    • blogtrai (Giải ba)
    • LeVu (Giải ba)
    • maplestory2 (Giải ba)
    • Tran Quang Ha (Giải ba)
    Tháng 10/2012
    • hoanghoang3009 (Giải nhất)
    • doanphong1995 (Giải nhì)
    • hamducbuon (Giải nhì)
    • blogtrai (Giải nhì)
    • Kido_virus (Giải ba)
    • maplestory2 (Giải ba)
    • nobita36 (Giải ba)
    Tháng 07/2012
    • maplestory2 (Giải nhất)
    • hoanghoang3009 (Giải nhì)
    • hamducbuon (Giải nhì)
    • doanphong1995 (Giải ba)
    • joney_pham (Giải ba)
    • Kido_virus (Giải ba)
    • blogtrai (Giải ba)
    • phamnhungoctuan (Giải ba)
    • Tran Quang Ha (Giải ba)
    Tháng 02/2012
    • Tran Quang Ha (Giải nhất)
    • maplestory2 (Giải nhì)
    • phamnhungoctuan (Giải nhì)
    • joney_pham (Giải ba)
    • kienvp (Giải ba)
    • doanphong1995 (Giải ba)
    • hoanglong (Giải ba)
    • pooka (Giải ba)
    • blogtrai (Giải ba)
    Tháng 11/2011
    • blogtrai (Giải nhất)
    • joney_pham (Giải nhì)
    • pooka (Giải nhì)
    • dang_khoa1909 (Giải ba)
    • phamnhungoctuan (Giải ba)
    • hoanglong (Giải ba)
    • Truong Van Hieu (Giải ba)
    Tháng 08/2011
    • joney_pham (Giải nhất)
    • Mr_Tuan (Giải nhì)
    • hait_camau (Giải nhì)
    • duongcaotri (Giải ba)
    • hoanglong (Giải ba)
    • blogtrai (Giải ba)
    • kenichifc (Giải ba)
    • denfistar (Giải ba)
    Tháng 04/2011
    • joney_pham (Giải nhất)
    • Duymeo (Giải nhì)
    • Tran Quang Ha (Giải nhì)
    • active (Giải ba)
    • letoanhk (Giải ba)
    • Long Thieu Gia (Giải ba)
    • malware collection (Giải ba)
    Tháng 08/2010
    • Duymeo (Giải nhất)
    • Tran Quang Ha (Giải nhì)
    • hungvd016 (Giải nhì)
    • latdatbecon89 (Giải ba)
    • hiphopboy (Giải ba)
    1. Danh sách các thành viên có công với Bkav Forum, đoạt Giải nhất trong Chương trình Bình chọn thành viên xuất sắc, Người của năm (sắp xếp theo thứ tự thời gian/ABC)

      Tháng 11/2014
      • Thành viên tích cực nhất trong việc hỗ trợ thành viên khác về các vấn đề liên quan đến Bkav, các vấn đề kỹ thuật khác: kedich
      • Thành viên có nhiều sáng tác thơ được yêu thích nhất: catbuivtu
      • Thành viên được nhiều thành viên yêu thích nhất: duykhacnguyen1979
      Tháng 01/2014
      • Thành viên tích cực nhất trong việc hỗ trợ thành viên khác về các vấn đề liên quan đến Bkav, các vấn đề kỹ thuật khác:Evt Pham
      • Thành viên có nhiều sáng tác thơ được yêu thích nhất:nguyenanhson
      • Thành viên được nhiều thành viên yêu thích nhất:tuyen_nguyendinh
      Tháng 01/2013
      • Thành viên tích cực nhất trong việc hỗ trợ thành viên khác về các vấn đề liên quan đến Bkav, các vấn đề kỹ thuật khác: hamducbuon
      • Thành viên có nhiều sáng tác thơ được yêu thích nhất: nguyenanhson
      • Thành viên được nhiều thành viên yêu thích nhất: catbuivtu
      Tháng 11/2011
      • Thành viên tích cực nhất trong việc hỗ trợ thành viên khác về các vấn đề liên quan đến Bkav, các vấn đề kỹ thuật khác: hoangnamfc
      • Thành viên có nhiều bài viết kỹ thuật hữu ích nhất:pt37
      • Thành viên đóng góp nhiều ý tưởng nhất cho Bkav, Bkav Forum cũng như về các vấn đề khác: Truong Van Hieu
      • Thành viên sáng tác thơ hay nhất: catbuivtu
      • Thành viên được nhiều thành viên yêu thích nhất: dang_khoa1909
      Tháng 05/2011
      • Thành viên tích cực nhất trong việc hỗ trợ thành viên khác về các vấn đề liên quan đến Bkav, các vấn đề kỹ thuật khác: Huynhdangductoan
      • Thành viên có nhiều bài viết kỹ thuật hữu ích nhất: Huynhdangductoan
      • Thành viên đóng góp nhiều ý tưởng nhất cho Bkav, Bkav Forum cũng như về các vấn đề khác: kenichifc
      • Thành viên sáng tác thơ hay nhất: songthuan08
      • Thành viên được nhiều thành viên yêu thích nhất: joney_pham
    2. Danh sách các thành viên đoạt giải thưởng trong Cuộc thi tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Bkav, tìm hiểu về Bkav Forum (sắp xếp theo thứ tự thời gian/ABC)

      Tháng 12/2013
      • N.Ngọc Duy Ái (Giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ Bkav)
      • mrkey94 (Giải Khuyến khích Cuộc thi Tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ Bkav)
      • tuanh0104 (Giải Khuyến khích Cuộc thi Tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ Bkav)
      • lizzydễthương (Giải Khuyến khích Cuộc thi Tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ Bkav)
      Tháng 10/2012
      • DinhNhut (Giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav Forum)
      • giangluu (Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav Forum)
      • trungnhu (Giải Nhì Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav Forum)
      • bjktujko (Giải Ba Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav Forum)
      • maiyeuem_89607 (Giải Ba Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav Forum)
      • vanthin76us (Giải Ba Cuộc thi Tìm hiểu về Bkav Forum)
      Tháng 9/2012
      • DEV_PRO (Giải nhất Cuộc thi tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Bkav)
      • bjktujko (Giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Bkav)
      • mrkey94 (Giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Bkav)
      • yeumaytinh (Giải khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu sản phẩm dịch vụ Bkav)
      Tháng 8/2010
    Attached Files
    Lần sửa cuối bởi HuongNTB_Bkav; 27/04/17, 03:07 PM.

  • #2
    Re: Bkav Forum's Công thành

    Rất ý nghĩa và thiết thực. cảm ơn bk forum nhé (mặc dù mình chưa có tên trong này )
    [B]Nothing gonna change my love for you @ ![/B]

    Comment


    • #3
      Re: Bkav Forum's Công thành

      mình cũng sẽ nổ lực cố gắng để có một ngày mình nằm trong danh sách này

      Hiệp sỹ Áo đen Bkav

      Comment


      • #4
        Re: Bkav Forum's Công thành

        Phải hack nick HieuNT_Admin để Add mình vô
        Bkav giá rẻ

        Comment


        • #5
          Re: Bkav Forum's Công thành

          Nguyên văn bởi Truong Van Hieu Xem bài viết
          Phải hack nick HieuNT_Admin để Add mình vô
          anh thử đi, đảm bảo CA tới nhà liền, ngồi bóc lịch cỡ 3 năm thôi

          Hiệp sỹ Áo đen Bkav

          Comment


          • #6
            Re: Bkav Forum's "Công Thành"

            Nên nếu thêm các sự kiện như:

            Tuyển SGTC lần 1, lần 2, lần 3... (thời gian và có thêm bao nhiêu SGTC)
            Tuyển SGTC TT lần1
            Các sự kiện tổ chức trên BF & kết quả (Thi viết về Bkav, Thi ảnh,...)
            Mới đây có cả thành viên có topic hay, thu hút người xem nữa
            ...
            [Hội offline] Trà đá hội
            Tập hợp Thành viên Bkav Forum khu vực phía Bắc: 1-100 101- 200
            Blog tổng hợp của tớ: https://lienntkblog.wordpress.com

            Mail: kimlien061289@gmail.com
            Skype: tuyetmuahe_1206

            Comment


            • #7
              Re: Bkav Forum's "Công Thành"

              Sao không thấy anh Mun có trong danh sách nhỉ?

              Đến giờ mình nghiệm lại một câu nói vẫn thấy rất là đúng: Người về nhì luôn là người thua cuộc.
              Do your best, the rest will come!

              Hiệp sỹ Áo đen Bkav

              Comment


              • #8
                Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                Nguyên văn bởi klk53 Xem bài viết
                Nên nếu thêm các sự kiện như:

                Tuyển SGTC lần 1, lần 2, lần 3... (thời gian và có thêm bao nhiêu SGTC)
                Tuyển SGTC TT lần1
                Các sự kiện tổ chức trên BF & kết quả (Thi viết về Bkav, Thi ảnh,...)
                Mới đây có cả thành viên có topic hay, thu hút người xem nữa
                ...
                em cũng xin hỏi lúc nào sẽ tổ chức tuyển SGTC TT lần nữa ạ

                Hiệp sỹ Áo đen Bkav

                Comment


                • #9
                  Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                  Bkav Forum's Công Thành ra đời rất có ý nghĩa,chúc Forum Bkav ngày càng tiến xa hơn nữa,chúc tất cả các thành viên Bkav ngày càng có nhiều đóng góp hơn nữa

                  Comment


                  • #10
                    Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                    Ôi hạnh phúc quá
                    I Love Bkav Forum
                    Like Page http://on.fb.me/1iOePfh và Review 5★ để kết nối với mình nhanh nhất nhé !!!
                    I Love Bkav Forum

                    Comment


                    • #11
                      Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                      Nguyên văn bởi klk53 Xem bài viết
                      Nên nếu thêm các sự kiện như:

                      Tuyển SGTC lần 1, lần 2, lần 3... (thời gian và có thêm bao nhiêu SGTC)
                      Tuyển SGTC TT lần1
                      Các sự kiện tổ chức trên BF & kết quả (Thi viết về Bkav, Thi ảnh,...)
                      Mới đây có cả thành viên có topic hay, thu hút người xem nữa
                      ...
                      Ý kiến của em rất xác đáng. BQT sẽ phân tích và bổ sung các sự kiện nổi bật đáng nhớ vào Topic này vào một thời điểm gần nhất. Chúc Bkav Forum có nhiều hơn nữa những thành viên xuất sắc, sự kiện quan trọng có mặt trong Topic Công thành của chúng ta.
                      Tài liệu hữu ích
                      Cuộc thi viết bài Chuyên môn - Kỹ thuật: HẤP DẤN TRÊN TỪNG CHỦ ĐỀ

                      Comment


                      • #12
                        Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                        Nguyên văn bởi kenichifc Xem bài viết
                        Ôi hạnh phúc quá
                        I Love Bkav Forum
                        Ken và joney được vinh danh nhiều nhỉ, Chúc mừng cả hai nhé!

                        Giật mình, vừa chọn post thì thấy câu trích dẫn của mình ngay trên, anh Thành nhanh chân hơn mình rồi
                        Lần sửa cuối bởi klk53; 07/10/11, 02:38 PM. Lý do: **** Bài Tự động ghép ****
                        [Hội offline] Trà đá hội
                        Tập hợp Thành viên Bkav Forum khu vực phía Bắc: 1-100 101- 200
                        Blog tổng hợp của tớ: https://lienntkblog.wordpress.com

                        Mail: kimlien061289@gmail.com
                        Skype: tuyetmuahe_1206

                        Comment


                        • #13
                          Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                          Nguyên văn bởi klk53 Xem bài viết
                          Ken và joney được vinh danh nhiều nhỉ, Chúc mừng cả hai nhé!

                          Giật mình, vừa chọn post thì thấy câu trích dẫn của mình ngay trên, anh Thành nhanh chân hơn mình rồi
                          Cho em vào đấy để em ăn thịt bọn anh à?
                          Hướng dẫn ghost máy!
                          Xử lý tức thời mất mạng do virus
                          Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
                          Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
                          Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
                          Fix lỗi winXP và win7
                          Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
                          Dùng MBAM gom mẫu virus!
                          Dùng combofix gỡ malware!

                          Comment


                          • #14
                            Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                            Mong rằng cùng với sự lớn mạnh của Bkav Forum, ngày càng có nhiều bạn được vinh danh trong topic Công Thành!

                            Được vinh danh ở đây là một điều hết sức vinh dự, nhưng đi kèm theo đó là trách nhiệm với Forum cũng phải cao hơn rất nhiều.
                            HỌC HỎI & HÒA HỢP

                            Cùng nhau văn nghệ, thơ ca
                            Để cho cuộc sống mãi là niềm vui                            Comment


                            • #15
                              Re: Bkav Forum's "Công Thành"

                              Mong forum sẽ càng phát triển hơn nữa
                              Hiệp sỹ Áo đen Bkav

                              Comment

                              Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
                              X