No announcement yet.

[Help] Cách tạo file exe

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • [Help] Cách tạo file exe

    Cho em mượn đất chủ thớt nhờ mọi người giúp em xíu. Giờ em đang có 3 file như sau : 1 file .reg (dùng để add khóa vào registry), 1 file .bat (dùng để tắt 1 chương trình) và 1 file host. Em muốn làm 1 file .exe để nén 3 file trên và theo yêu cầu sau. Đầu tiên là file .bat chạy để tắt chương trình, sau đó file .reg sẽ chạy để add key, cuối cùng là copy file host vào thư mục nhất định - copy đè nếu có (tự nhận ổ cài win để paste vào đó Windows/System32/Drivers/etc))
    Rất mong mọi người hướng dẫn giúp em
    LÀM THEO LUẬT LỆ
Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
X