No announcement yet.

[Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

  Ở bài [Hướng dẫn]Tự động cài đặt âm thầm nhiều phần mềm chạy cùng 1 lúc với 1 cú click chuột có giới thiệu 1 thủ thuật rất hay và rất tiện cho những kỹ thuật viên như mình. Xin cảm ơn bạn chủ Topic đó nha
  Ở bài trên có nói là: Gộp những file cài đặt vào một thư mục và tạo 1 file Install.cmd chứa các dòng lệnh DOS gọi từng file để cài đặt, mỗi file cài đặt là 1 dòng lệnh rồi nhấn file .cmd để bắt đầu cài đặt NGẦM
  Tôi là 1 dân kỹ thuật viên, cài rất nhiều máy tính cho khách hàng mỗi khách hàng yêu cầu cài những phần mềm khác nhau.
  Tôi muốn gộp hết các phần mềm khác nhau đó vào cùng 1 thư mục và cũng muốn viết code trong file Install.cmd như thế nào để có sự lựa chọn 2->3 phần mềm trong những phần mềm đó để cài ?

  Ví dụ trong file Install.cmd, nó sẽ liệt kê các danh sách tên chương trình như thế này:
  CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHẠY NGẦM
  ==============================================

  1. Winrar

  2. Yahoo

  3. Vietkey

  4. Anti-Virus

  5. IDM

  6. Game

  7. Photoshop

  8. Office

  Bạn hãy lựa chọn một số phần mềm muốn cài:
  Chẳng hạn có 1 khách hàng yêu cầu cài: Office, Vietkey, Anti-Virus. Ta chạy file Install.cmd lên, nhìn thấy có 8 là Office, 3 là Vietkey, 4 là Anti-Virus và cuối cùng chỉ cần nhập vào dòng "Bạn hãy lựa chọn một số phần mềm muốn cài:8,3,4 là sẽ tự động cài 3 chương trình trong 8 chương trình trên mà không cần phải cài tất cả trong danh sách./..

  Mong bác nào biết nhiều về code DOS. Có thể giúp tôi viết giống như trong QUOTE trên được không?
  Xin cám ơn rất nhiều

 • #2
  Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

  Ai lại làm DOS làm gì trông quê vãi.

  Cái này sài mấy cái chương trình tạo autoruns, portable vừa đúng vị vừa nhìn đẹp đẽ pro...

  Có mấy chủ đề về cái này rồi, nếu không cứ post ở đây chờ anh Tran Quang Ha vào hướng dẫn.
  Uống chanh và nghe Chanh hát

  Comment


  • #3
   Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

   Mình khoái dùng cái này hơn:
   http://www.wpiw.net/

   Comment


   • #4
    Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

    Nguyên văn bởi TianMeng Xem bài viết
    Ở bài [Hướng dẫn]Tự động cài đặt âm thầm nhiều phần mềm chạy cùng 1 lúc với 1 cú click chuột có giới thiệu 1 thủ thuật rất hay và rất tiện cho những kỹ thuật viên như mình. Xin cảm ơn bạn chủ Topic đó nha
    Ở bài trên có nói là: Gộp những file cài đặt vào một thư mục và tạo 1 file Install.cmd chứa các dòng lệnh DOS gọi từng file để cài đặt, mỗi file cài đặt là 1 dòng lệnh rồi nhấn file .cmd để bắt đầu cài đặt NGẦM
    Tôi là 1 dân kỹ thuật viên, cài rất nhiều máy tính cho khách hàng mỗi khách hàng yêu cầu cài những phần mềm khác nhau.
    Tôi muốn gộp hết các phần mềm khác nhau đó vào cùng 1 thư mục và cũng muốn viết code trong file Install.cmd như thế nào để có sự lựa chọn 2->3 phần mềm trong những phần mềm đó để cài ?

    Ví dụ trong file
    Nguyên văn bởi TianMeng Xem bài viết
    Install.cmd, nó sẽ liệt kê các danh sách tên chương trình như thế này:


    Chẳng hạn có 1 khách hàng yêu cầu cài:
    Office, Vietkey, Anti-Virus. Ta chạy file Install.cmd lên, nhìn thấy có 8 là Office, 3 là Vietkey, 4 là Anti-Virus và cuối cùng chỉ cần nhập vào dòng "Bạn hãy lựa chọn một số phần mềm muốn cài:8,3,4 là sẽ tự động cài 3 chương trình trong 8 chương trình trên mà không cần phải cài tất cả trong danh sách./..

    Mong bác nào biết nhiều về code DOS. Có thể giúp tôi viết giống như trong QUOTE trên được không?

    Xin cám ơn rất nhiều


    Chào bạn,

    Thay mặt nhóm BF Master Group, mình sẽ giúp bạn. Sau đây là code mà bạn cần. Mình sẽ viết và bổ sung cho bạn nhé.

    Code:
    @shift
    @ECHO OFF
    
    Title Install Soft BF Master V4.2 cho XP va Win 7 - Cap nhat ngay 06/01/2012 - Build 3h28'PM >NUL 2>NUL 
    
    Taskkill /F /IM "Wscript.exe" >NUL 2>NUL 
    
    color 1a
    chcp 437
    mode con lines=40 cols=100 
    
    GOTO MENU
    
    CLS
    COLOR b
    
    :MENU
    CLS 
    
    ECHO.   
    ECHO           Install Soft V4.2 cho Xp va Win7 - Update 01
    ECHO ============ Tav4 Bkav Forum http://forum.bkav.com.vn ============
    ECHO.
    ECHO    1. Winrar - Nhan (1)
    ECHO.
    ECHO    2. Yahoo - Nhan (2)
    ECHO.
    ECHO    3. Vietkey - Nhan (3)
    ECHO.
    ECHO    4. Anti-Virus - Nhan (4)
    ECHO.
    ECHO    5. IDM - Nhan (5)
    ECHO.
    ECHO    6. Game - Nhan (6)
    ECHO.
    ECHO    7. Photoshop - Nhan (7)
    ECHO.
    ECHO    8. Office - Nhan (8)
    ECHO    ------------------------------------------
    ECHO.
    SET /P k=  Ban hay lua chon phan mem muon cai: 
    ECHO.
    IF %k%==1 GOTO Winrar
    IF %k%==2 GOTO Yahoo
    IF %k%==3 GOTO Vietkey
    IF %k%==4 GOTO Anti-Virus
    IF %k%==5 GOTO IDM
    IF %k%==6 GOTO Game
    IF %k%==7 GOTO Photoshop
    IF %k%==8 GOTO Office
    ECHO.
    
    if not exist "%PUBLIC%" (
    goto WinXP
    )
    for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') DO goto Next
    echo Ban dang khong chay voi quyen Administrator!
    echo Hay file chuot file nay va chon Run as Administrator!
    Pause
    Exit
    :Next
    CLS
    
    Del "%Temp%\*.bat*" >NUL 2>NUL
    
    Del "%Temp%\*.*" >NUL 2>NUL
    
    ECHO ========================================================================
    
    CLS
    
    :Yahoo
    CLS
    
    ECHO.
    ECHO Starting Install Yahoo...
    ECHO.
    ECHO Ban hay doi khoang 15 phut...
    ECHO.
    
    pause
    
    IF EXIST %ProgramFiles%\BF Master Group 
    
    START /WAIT Fix\tav4_ymsgr1100.exe /s 
    
    ECHO ========================================================================
    
    CLS
    
    ECHO.
    ECHO Da cai dat xong...
    ECHO.
    
    pause
    
    GOTO MENU
    
    CLS
    COLOR b
    


    Phần bổ sung

    Code:
     
     
    :Winrar
    CLS
    
    .............
    
    GOTO MENU
    
    :Vietkey
    CLS
    
    .............
     
    GOTO MENU
    
    :IDM
    CLS
    
    .............
     
    GOTO MENU
    
    :Game
    CLS
    
    .............
     
    GOTO MENU
    
    :Photoshop
    CLS
    
    .............
     
    GOTO MENU
    
    :Office
    CLS
    
    .............
     
    GOTO MENU
    
    


    Chú thích:

    "%ProgramFiles%\BF Master Group " >>> Thư mực nơi chứa file cài

    "Fix\tav4_ymsgr1100.exe /s " >>> Đưa file cần cài vào đây còn /s là để ký hiệu cài tự động

    Bạn dựa vào code trên mà thay đổi cho phù hợp nhé. Các phần khác bạn chỉ cần thêm vào chỗ ............ và thay thế là được.

    Chúc bạn thành công !!!!

    Trưởng nhóm BF Master
    Tav4 Bkav Forum
    Lần sửa cuối bởi tav4; 06/01/12, 04:01 PM. Lý do: Cập nhật

    Comment


    • #5
     Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

     Cám ơn Tav4 đã nhiệt tinh giúp đỡ.
     Nếu muốn cài 2 hoăc nhiều phần mềm cùng 1 lúc thì làm như thế nào. Ý của mình là không phải là cài 1 xong PM rồi chờ để cài PM khác đâu nha

     Comment


     • #6
      Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

      Nguyên văn bởi TianMeng Xem bài viết
      Cám ơn Tav4 đã nhiệt tinh giúp đỡ.
      Nếu muốn cài 2 hoăc nhiều phần mềm cùng 1 lúc thì làm như thế nào. Ý của mình là không phải là cài 1 xong PM rồi chờ để cài PM khác đâu nha
      Chào bạn,

      Phần này bạn đưa vào nhiều là được mà. Mình gợi ý thì bạn phải tự linh hoạt chứ. Bạn chọn thư mực cài nè. Sau đó, thêm phần mềm nào bạn chỉ cần:

      Code:
      
      
       IF EXIST "%Thumucchinh%\Thumuccon" 
      
      START /WAIT Thumuccon\phanmem1.exe /s 
      
      START /WAIT Thumuccon\phanmem2.exe /s 
      
      START /WAIT Thumuccon\phanmem3.exe /s
       
      START /WAIT Thumuccon\phanmem4.exe /s
      
      .......... 
      


      Thì khi đến phần này, nó sẽ tự động cài đặt trình tự theo danh sách. Bạn không cần phải làm gì cả. Khi xong từng phần mềm, nó sự tự chuyển sang cài phần mềm kế tiếp.

      Vì đây là quá trình tự động cài ở chế độ ẩn, nên muốn nhanh thì bạn nên chọn các phần mềm nhỏ gọn để cài cho nhanh.

      Trưởng nhóm BF Master
      Tav4 Bkav Forum
      Lần sửa cuối bởi tav4; 06/01/12, 09:17 PM.

      Comment


      • #7
       Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

       Cái đó mình hiểu mà. Hình như bạn vẫn chưa hiểu ý mình
       Ý của mình là không phải cài tất cả hết phần mềm trong danh sách
       MÌnh ví dụ cho ban dễ hiểu: Có 2 khách hàng đang yêu cầu, tức la mỗi người yêu cầu khác nhau, mình gộp PM lại vào một tiện ích ma minh muốn làm, chẳng hạn
       -Khách hàng A yêu cầu cài: Yahoo, Office, vietkey
       -Khách hàng B yêu cầu cài: Anti-Virus, photoshop,
       + Nếu cài cho khách hàng A thi ta chi cần mở file *.cmd rồi chỉ làm sao ấn phím ENTER 1 cái có thể Yahoo - Office - vietkey tự động cài đặt, còn Khách hàng B cũng tương tự

       Comment


       • #8
        Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

        Nguyên văn bởi TianMeng Xem bài viết
        Cái đó mình hiểu mà. Hình như bạn vẫn chưa hiểu ý mình
        Ý của mình là không phải cài tất cả hết phần mềm trong danh sách
        MÌnh ví dụ cho ban dễ hiểu: Có 2 khách hàng đang yêu cầu, tức la mỗi người yêu cầu khác nhau, mình gộp PM lại vào một tiện ích ma minh muốn làm, chẳng hạn
        -Khách hàng A yêu cầu cài: Yahoo, Office, vietkey
        -Khách hàng B yêu cầu cài: Anti-Virus, photoshop,
        + Nếu cài cho khách hàng A thi ta chi cần mở file *.cmd rồi chỉ làm sao ấn phím ENTER 1 cái có thể Yahoo - Office - vietkey tự động cài đặt, còn Khách hàng B cũng tương tự
        Chào bạn,

        Tự code trên, mình đã gợi ý bạn phải tự biết viết chứ. Chã nhé cái gì mình cũng phải chỉ cho bạn từng chút. Người Việt Nam hay có thói quen ỷ lại, để mọi người người viết sẵn rồi hưởng lợi

        Ví dụ từ code trên, bạn sẽ suy luận ra code như sau

        Code:
        @shift
        @ECHO OFF
        
        Title Install Soft BF Master V4.2 cho XP va Win 7 - Cap nhat ngay 06/01/2012 - Build 3h28'PM >NUL 2>NUL 
        
        Taskkill /F /IM "Wscript.exe" >NUL 2>NUL 
        
        color 1a
        chcp 437
        mode con lines=40 cols=100 
        
        GOTO MENU
        
        CLS
        COLOR b
        
        :MENU
        CLS 
        
        ECHO.   
        ECHO    Install Soft V4.2 cho Xp va Win7 - Update 01
        ECHO ============ Tav4 Bkav Forum http://forum.bkav.com.vn ============
        ECHO.
        ECHO    1. Winrar - Nhan (1)
        ECHO.
        ECHO    2. Yahoo - Nhan (2)
        ECHO.
        ECHO    3. Vietkey - Nhan (3)
        ECHO.
        ECHO    4. Anti-Virus - Nhan (4)
        ECHO.
        ECHO    5. IDM - Nhan (5)
        ECHO.
        ECHO    6. Game - Nhan (6)
        ECHO.
        ECHO    7. Photoshop - Nhan (7)
        ECHO.
        ECHO    8. Office - Nhan (8)
        ECHO    ------------------------------------------
        ECHO.
        SET /P k=  Ban hay lua chon phan mem muon cai: 
        ECHO.
        IF %k%==1 GOTO Winrar
        IF %k%==2 GOTO Yahoo
        IF %k%==3 GOTO Vietkey
        IF %k%==4 GOTO Anti-Virus
        IF %k%==5 GOTO IDM
        IF %k%==6 GOTO Game
        IF %k%==7 GOTO Photoshop
        IF %k%==8 GOTO Office
        ECHO.
        
        IF %k%==1,2,4 GOTO KHACH-A
        IF %k%==2,3,8 GOTO KHACH-B
        
        if not exist "%PUBLIC%" (
        goto WinXP
        )
        for /f "Tokens=*" %%a in ('net localgroup Administrators^|find /i "%username%"') DO goto Next
        echo Ban dang khong chay voi quyen Administrator!
        echo Hay file chuot file nay va chon Run as Administrator!
        Pause
        Exit
        :Next
        CLS
        
        Del "%Temp%\*.bat*" >NUL 2>NUL
        
        Del "%Temp%\*.*" >NUL 2>NUL
        
        ECHO ========================================================================
        
        CLS
        
        :Yahoo
        CLS
        
        ECHO.
        ECHO Starting Install Yahoo...
        ECHO.
        ECHO Ban hay doi khoang 15 phut...
        ECHO.
        
        pause
        
        IF EXIST %ProgramFiles%\BF Master Group
        
        START /WAIT Fix\tav4_ymsgr1100.exe /s
        
        ECHO ========================================================================
        
        CLS
        
        ECHO.
        ECHO Da cai dat xong...
        ECHO.
        
        pause
        
        GOTO MENU
        
        KHACH-A:
        CLS
        
        ECHO.
        ECHO Bat dau cai cho khach hang A...
        ECHO.
        ECHO Ban hay doi khoang 15 phut...
        ECHO.
        
        pause
        
        IF EXIST "%Thumucchinh%\Thumuccon"
        
        START /WAIT "Thumuccon\phanmem1.exe /s"
        
        START /WAIT "Thumuccon\phanmem2.exe /s"
        
        START /WAIT "Thumuccon\phanmem3.exe /s"
        
        ......
        
        ECHO ========================================================================
        
        CLS
        
        ECHO.
        ECHO Da cai dat xong...
        ECHO.
        
        pause
        
        GOTO MENU
        
        KHACH-B:
        CLS
        
        ECHO.
         ECHO Bat dau cai cho khach hang B...
         ECHO.
         ECHO Ban hay doi khoang 15 phut...
         ECHO.
         
         pause
         
         IF EXIST "%Thumucchinh%\Thumuccon"
         
         START /WAIT "Thumuccon\phanmem1.exe /s"
         
        START /WAIT "Thumuccon\phanmem2.exe /s"
        
        START /WAIT "Thumuccon\phanmem3.exe /s"
        
        ......
        
         ECHO ========================================================================
         
         CLS
         
         ECHO.
         ECHO Da cai dat xong...
         ECHO.
         
         pause
        
        GOTO MENU
        
        CLS
        COLOR b
        Biến chuyển biến code cho phù hợp, còn nếu không bạn có thể thêm phần này.

        Code:
        ECHO.
        SET /P k=  Ban muon cai cho khach hang nao: 
        ECHO.
        IF %k%==a GOTO KHACH-A
         IF %k%==b GOTO KHACH-B


        Trưởng nhóm BF Master
        Tav4 Bkav Forum

        Comment


        • #9
         Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

         Nguyên văn bởi TianMeng Xem bài viết
         Cái đó mình hiểu mà. Hình như bạn vẫn chưa hiểu ý mình
         Ý của mình là không phải cài tất cả hết phần mềm trong danh sách
         MÌnh ví dụ cho ban dễ hiểu: Có 2 khách hàng đang yêu cầu, tức la mỗi người yêu cầu khác nhau, mình gộp PM lại vào một tiện ích ma minh muốn làm, chẳng hạn
         -Khách hàng A yêu cầu cài: Yahoo, Office, vietkey
         -Khách hàng B yêu cầu cài: Anti-Virus, photoshop,
         + Nếu cài cho khách hàng A thi ta chi cần mở file *.cmd rồi chỉ làm sao ấn phím ENTER 1 cái có thể Yahoo - Office - vietkey tự động cài đặt, còn Khách hàng B cũng tương tự
         Tất cả các tiến trình cài đặt chính xác trên Windows đều phải lần lượt, không được phép chồng chéo rất dễ gây lỗi. Những phần mềm "có trách nhiệm" khi chạy setup nó sẽ kiểm tra xem tiến trình cài đặt khác có đang chạy không, nếu có nó sẽ tạm dừng và báo cho người dùng chờ xong.

         Lệnh DOS là đơn nhiệm, không phải đa nhiệm. Làm việc như vậy mới an toàn . Còn việc nhóm các bộ công cụ cài lại trong một lệnh là được, tuy nhiên mục đích cuối cùng cũng như anh tav4 nói, phải lần lượt trong thực tế.
         Câu lạc bộ Laptop xách tay Mỹ
         http://forum.bkav.com.vn/search?sear...ssage%22%5D%7D

         Comment


         • #10
          Re: AI pro về lệnh DOS thì giúp em với

          Nguyên văn bởi Lãng khách Xem bài viết
          Tất cả các tiến trình cài đặt chính xác trên Windows đều phải lần lượt, không được phép chồng chéo rất dễ gây lỗi. Những phần mềm "có trách nhiệm" khi chạy setup nó sẽ kiểm tra xem tiến trình cài đặt khác có đang chạy không, nếu có nó sẽ tạm dừng và báo cho người dùng chờ xong.


          Lệnh DOS là đơn nhiệm, không phải đa nhiệm. Làm việc như vậy mới an toàn . Còn việc nhóm các bộ công cụ cài lại trong một lệnh là được, tuy nhiên mục đích cuối cùng cũng như anh tav4 nói, phải lần lượt trong thực tế.
          + Trong khi đang cai đăt nó có bước kiểm tra xem có phàn mêm nào khác đang cài đặt không >> thì em biết. Em sử dụng lệnh /WAIT thì nó sẽ cài từng từng 1 phần mềm một >> chắc không có lỗi trong cài đăt chứ
          + Chã nhẽ không có cách nào để chọn 2 -> nhiều trong Menu thực đơn à, tât nhiên nó sẽ cài từng phần mềm một

          + Tiện thể bác nào giúp em việc này nha:
          - Có cách nào để sử dụng lệnh này hoặc dùng lệnh nào đó
          for %%a in (1 2 3 4 5 6 7 8 9) do for %%b in (AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH III) do echo XXX
          Làm sao để XXX hiện như thế này
          1 AAA
          2 BBB
          3 CCC
          4 DDD
          5 EEE
          6 FFF
          7 GGG
          8 HHH
          9 III

          Mong bác nào cố giúp em với

          Comment


          • #11
           Re: [Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

           Cũng tốn chất xám. Thường Lãng khách chỉ hỗ trợ những bạn thấy sự hỗ trợ của LK là cần thiết .
           Câu lạc bộ Laptop xách tay Mỹ
           http://forum.bkav.com.vn/search?sear...ssage%22%5D%7D

           Comment


           • #12
            Re: [Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

            Chào Ban TianMeng, Sáng kiến của bạn rất hay, mình đã làm hoàn tất cái tools như của bạn nóii, cho vài ngày nữa mình sẽ upload share cho mọi người

            Comment


            • #13
             Re: [Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

             WhatLove đã làm xong tool rồi, hoạt đọng trên XP rất toot, chỉ cần test trên Win7 nữa thôi
             Dưới đây là 2 cái ảnh test trên XP             Lần sửa cuối bởi WhatLove; 22/01/12, 03:05 PM.

             Comment


             • #14
              Re: [Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

              Nguyên văn bởi WhatLove Xem bài viết
              WhatLove đã làm xong tool rồi, hoạt đọng trên XP rất toot, chỉ cần test trên Win7 nữa thôi
              Dưới đây là 2 cái ảnh test trên XP              giao diện quá đẹp luôn, anh có thể chia sẽ cho em cái code giao diện đó được ko! em làm oài mà hok được!
              ***TÍCH CỰC SƯU TẦM VIRUS GỬI MẪU CHO BKAV***
              VÌ MỘT BKAV PHÁT TRIỂN

              VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN
              MÀ GIAN NAN BẮT ĐẦU NẢN

              Hiệp Sỹ Áo đen Bkav

              Comment


              • #15
               Re: [Help] Cần giúp đỡ về lệnh trong DOS !?

               Vẫn chưa thấy code mà chủ thớt yêu cầu : "Bạn hãy lựa chọn một số phần mềm muốn cài:2,3,8 là sẽ tự động cài 3 chương trình trong 8 chương trình trên mà không cần phải cài tất cả trong danh sách"

               Code của anh em hướng dẫn là soạn theo nhóm cần cài chứ kg theo thủ công tùy chọn riêng lẻ.
               Lần sửa cuối bởi thanhlapvn; 06/09/13, 10:52 AM.

               Comment

               Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
               X