No announcement yet.

[Help] CPU Usage lên tới 80%

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [Help] CPU Usage lên tới 80%

  Chả là mấy hôm gần đây,cái PC cùi mía của em nó bị vấn đề à
  cái CPU nhảy liên tục,k ổn định,hay nhảy lên 100% trong 1 khoảng thời gian rồi lại bình thường..và gần đây thì mật độ nhảy càng dày hơn ạ..1 phút nhảy vài lần
  bình thường em chơi 4 acc game,cũng chỉ lần đến 40% CPU usage là cùng
  vậy mà giờ mở 1 acc nó cũng nhảy lên 80-90 liên tục
  mọi người giúp em với ạ
  em đã quét virus,cài lại win,cài lại cả driver mới cho VGA mà vẫn k được ạ
  tình trạng này mới xuất hiện
  đây là log em kiểm tra = hijackthis ạ

  Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
  Scan saved at 10:33:11 PM, on 3/16/2012
  Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
  MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
  Boot mode: Normal

  Running processes:
  C:\WINDOWS\System32\smss.exe
  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
  C:\WINDOWS\system32\services.exe
  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
  C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe
  C:\WINDOWS\Explorer.EXE
  C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
  C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\klwtblfs.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe
  C:\Documents and Settings\HiuHiuHiu\Desktop\UniKeyNT.exe
  C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe
  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
  E:\Game\kiemthe\KiemThe\game.exe
  C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\ymsgr_tray.exe
  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe
  C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://vn.yahoo.com/?fr=mkg029
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://vn.yahoo.com/?fr=mkg029
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://vn.yahoo.com/?fr=mkg029
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
  R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
  O2 - BHO: &Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
  O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\ievkbd.dll
  O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\klwtbbho.dll
  O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll
  O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
  O4 - HKLM\..\Run: [YSearchProtection] "C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe"
  O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
  O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
  O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] C:\Program Files\NVIDIA Corporation\nview\nwiz.exe /installquiet
  O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
  O4 - HKCU\..\Run: [Messenger (Yahoo!)] "C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YahooMessenger.ex e" -quiet
  O4 - HKCU\..\Run: [Search Protection] C:\Program Files\Yahoo!\Search Protection\SearchProtection.exe
  O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'LOCAL SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'NETWORK SERVICE')
  O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')
  O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')
  O9 - Extra button: &Ba`n phi´m a?o - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\ievkbd.dll
  O9 - Extra button: &Kiê?m tra liên kê´t - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\klwtbbho.dll
  O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
  O13 - Gopher Prefix:
  O16 - DPF: {2B6F3D45-8258-4A13-85B8-58C62DFDB4EA} (Ava ActiveX Control) - https://secure1.playfps.com/play/ava/ax/WebLauncher.cab
  O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/ge...sh/swflash.cab
  O23 - Service: Di?ch vu? Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab ZAO - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2012\avp.exe
  O23 - Service: nProtect GameGuard Service (npggsvc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\GameMon.des.exe (file missing)
  O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
  O23 - Service: Yahoo! Updater (YahooAUService) - Yahoo! Inc. - C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe


  mong mọi người giúp em ạ

 • #2
  Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

  Cài lại Win rồi mà vẫn dính thì khả năng nhiễm virus khá cao, mở Task Manager, bên tab Processes nhìn cột CPU tìm xem thằng nào chiếm CPU nhiều nhất, kill thằng đó rồi theo dõi tiếp, đừng ném log lên đây nhìn đau hết cả mắt.

  Comment


  • #3
   Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

   bt cái game.exe nó chỉ chiếm 30% CPU thôi ạ..nhưng mấy hnay nó hay nhảy lên 5x-7x%,CPU chiếm 9x% mà k tìm ra đc cái thằng nào nó góp phần vào cái vụ tăng CPU cùng thằng game mới đau ạ :-s

   Comment


   • #4
    Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

    Mình có vài lời khuyên:
    1. Bạn kiểm tra dung lượng ổ C xem bao Gb? Phần ko gian sử dụng của ổ C bao GB? Phần đĩa trống còn lại bao nhiêu GB?
    2. Nếu thấy ổ C cài nhiều chương trình bạn nên gỡ bớt các chương trình ra;
    3. Nếu thấy ổ C có chứa các dữ liệu bạn CUT dán sang ổ D.
    (ổ C là ổ cài win thì nên để tối đa dung lượng cho máy lành. Bạn tìm cả các mục download, mydocument nếu thấy nhiều dữ liệu nặng thì move sang ổ D hoặc E.
    4. Ko biết máy bạn cấu hình ra sao nhưng Kaspersky có vẻ dạo này hơi nặng nề.
    Sau khi làm các thao tác trên, gỡ bỏ phần mềm ko cần thiết (đặc biệt mấy trò game vô bổ), bạn khởi động lại máy và dùng MBAM quét toàn bộ máy theo bài sau:
    http://forum.bkav.com.vn/showthread....-gom-mau-virus-
    Lưu ý: Quét bằng MBAM bạn hãy tạm nháy phải chuột vào biểu tượng chữ V khay hệ thống và exit Kaspersky đi, lỡ xung đột. Quét xong bạn gửi log lên đây.
    Lần sửa cuối bởi duymeo; 17/03/12, 08:04 AM.
    Hướng dẫn ghost máy!
    Xử lý tức thời mất mạng do virus
    Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
    Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
    Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
    Fix lỗi winXP và win7
    Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
    Dùng MBAM gom mẫu virus!
    Dùng combofix gỡ malware!

    Comment


    • #5
     Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

     Dạ..tức là sau khi em cài lại win..không còn chương trình gì ngoài IE,Yahoo,Chromeo và firefox mà máy vẫn còn hiện tượng như lúc chưa cài lại win ý ạ
     nên em mới thử dùng Kaspersky quét thử..nhưng vẫn không thấy virus..BKAV home quét cũng không thấy ạ
     để em quét = MBAM ạ

     Comment


     • #6
      Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

      Nguyên văn bởi manhhuu Xem bài viết
      Dạ..tức là sau khi em cài lại win..không còn chương trình gì ngoài IE,Yahoo,Chromeo và firefox mà máy vẫn còn hiện tượng như lúc chưa cài lại win ý ạ
      nên em mới thử dùng Kaspersky quét thử..nhưng vẫn không thấy virus..BKAV home quét cũng không thấy ạ
      để em quét = MBAM ạ
      Em tạm gỡ kas và quét bằng MBAM, đừng cài song song Bkav Home và kas - xung đột đơ máy đó.
      Hướng dẫn ghost máy!
      Xử lý tức thời mất mạng do virus
      Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
      Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
      Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
      Fix lỗi winXP và win7
      Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
      Dùng MBAM gom mẫu virus!
      Dùng combofix gỡ malware!

      Comment


      • #7
       Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

       Xóa dùm
       zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
       Lần sửa cuối bởi tukan; 21/03/12, 07:07 PM.

       Comment


       • #8
        Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

        Dạ...Em kiểm tra thì CPU có 37 độ thôi ạ..mới bật máy lên đã bị thế rồi ạ

        Comment


        • #9
         Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

         dạ..file log đây ạ..Mong mọi người giúp em..em cảm ơn


         Malwarebytes Anti-Malware (Trial) 1.60.1.1000
         www.malwarebytes.org

         Database version: v2012.03.17.01

         Windows XP Service Pack 3 x86 FAT32
         Internet Explorer 8.0.6001.18702
         HiuHiuHiu :: VIET_IT [administrator]

         Protection: Enabled

         3/17/2012 8:23:47 AM
         mbam-log-2012-03-17 (08-23-47).txt

         Scan type: Full scan
         Scan options enabled: Memory | Startup | Registry | File System | Heuristics/Extra | Heuristics/Shuriken | PUP | PUM
         Scan options disabled: P2P
         Objects scanned: 258017
         Time elapsed: 2 hour(s), 57 minute(s), 43 second(s)

         Memory Processes Detected: 1
         C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe (Worm.Emold) -> 1124 -> Delete on reboot.

         Memory Modules Detected: 0
         (No malicious items detected)

         Registry Keys Detected: 1
         HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uni nstall\Bkav (Worm.Emold) -> Quarantined and deleted successfully.

         Registry Values Detected: 1
         HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run |BkavFw (Worm.Emold) -> Data: C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe TASKBAR -> Quarantined and deleted successfully.

         Registry Data Items Detected: 4
         HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Advanced|Start_ShowSearch (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and repaired successfully.
         HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Advanced|Start_ShowMyDocs (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and repaired successfully.
         HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Exp lorer\Advanced|Start_ShowHelp (PUM.Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and repaired successfully.
         HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\Explorer|NoSMHelp (PUM.Hijack.Help) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and repaired successfully.

         Folders Detected: 0
         (No malicious items detected)

         Files Detected: 1
         C:\Program Files\Bkav2006\Bkav2006.exe (Worm.Emold) -> Delete on reboot.

         (end)

         Comment


         • #10
          Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

          Cài lại Win bằng bản khác..! Hoặc chạy thử win7 mini xem thế nào..?? Tham khảo nhé..!
          Đại lý bán hàng Bkav Pro tại Biên Hòa - Đồng Nai - Giao Hàng Tận Nơi - Giá hấp dẫn miễn phí cài đặt tại nhà + Hướng dẫn sử dụng + Khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.
          Số điện thoại : 0919.835.255 Mr. Thìn (giờ hành chính)
          (Lưu ý: Chỉ giải đáp thắc mắc về BkavPro, không giải đáp các thắc mắc khác qua điện thoại, các bạn thông cảm..!)
          Email: Vanthin76uss@gmail.com, Xử lí BTM

          Comment


          • #11
           Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

           1. Em tải bộ cài sau của LK:
           http://forum.bkav.com.vn/showthread....by-Lang-khach-
           2. Tải LK Super 1 Click để đưa MiniXP (hoặc MiniWin7) vào HDD (hoặc USB):
           http://forum.bkav.com.vn/showthread....chuyen-nghiep-
           3. Cách cài chuẩn (thực hiện đúng từng bước):
           http://forum.bkav.com.vn/showthread....that-don-gian-

           (chú ý không sử dụng định dạng FAT32 cho ổ cứng nữa nhé)
           Câu lạc bộ Laptop xách tay Mỹ
           http://forum.bkav.com.vn/search?sear...ssage%22%5D%7D

           Comment


           • #12
            Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

            Bạn xem lại coi có nhạc hip hop đang chạy nền không mà cpu nhảy dữ vậy?!!!

            Comment


            • #13
             Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

             thì nó nhảy dữ quá nên em mới nhờ mọi ng giúp đó ạ

             Comment


             • #14
              Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

              Hồi trước mình dùng AVG SEcurity tulbar cũng bị như vậy . Gỡ nó ra là hết . Máy bạn có lẽ đã bị lỗi hoặc xung đột phần mềm !

              Comment


              • #15
               Re: CPU nhảy liên tục dù đã khắc phục bằng nhiều cách

               Bạn manhhuu send Team mình connection giúp cho nhé... !!
               Đảm bảo 100% loài bệnh ... hết bệnh ngay

               Hướng dẫn khắc phục máy tính chạy chậm

               Comment

               Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
               X