No announcement yet.

Hỏi cách khắc phục lỗi: Máy tính phải thay đổi qua lại giữa IP động và tĩnh mới vào được mạng

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Hỏi cách khắc phục lỗi: Máy tính phải thay đổi qua lại giữa IP động và tĩnh mới vào được mạng

    Hi cả nhà, mọi ng trợ giúp tui với.
    Tự nhiên vài máy trong cơ quan tôi xảy ra hiện tượng bỗng nhiên mất mạng. Hik hik, cách khắc phục là tui cứ phải đổi qua lại giữa IP động và IP tĩnh thì mới vào đc. Nghĩa là, đang dùng tĩnh thì đổi wa động và ngược lại. Có khi, một máy ngày phải làm 2 lần như vậy. Oải wa. Lỗi này là lỗi gì? Cách khắc phục như thế nào cho triệt để nhỉ? Mọi người trợ giúp tui nhé. Cảm ơn các bạn!
Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
X