No announcement yet.

[HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com


  Mong mọi người giúp đỡ !!

 • #2
  Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

  bạn đổi file host với dns chưa?
  http://forum.bkav.com.vn/showthread....l=1#post316875
  ___♥♥♥______♥♥♥_____Tên:Nguyễn Tiến Dũng
  __♥____♥__♥_____♥___ Ngày sinh:15/09/1992
  __♥______♥______♥___ Địa Chỉ:Nghi Xuân-Hà Tĩnh
  ___♥_Tiến Dũng_♥_____ Phone:0976512369
  _____♥_Sword_♥______ Nickname:ThanhKjemNhO
  _______♥___♥________ Y!h:thamtunghixuan_ht
  _________♥__________ Mail:tiendunght92@gmail.com

  Comment


  • #3
   Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

   Vâng !!! đã đổi nhưng vẫn chưa được bạn à....còn cách nào k bạn

   Comment


   • #4
    Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

    Đổi hosts nhé. File hosts này mình làm chắc ăn nên để 3 IP, chưa xịt bao giờ

    Code:
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    #
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    #
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    #
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    #
    # For example:
    #
    #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
    #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
    
    127.0.0.1    localhost
    
    69.171.224.33 facebook.com
    
    69.171.224.33 register.facebook.com
    69.171.224.33 www.logins.facebook.com
    69.171.224.33 blog.facebook.com
    69.171.224.33 logins.facebook.com
    69.171.224.33 login.facebook.com
    69.171.224.33 apps.facebook.com
    69.171.224.33 upload.facebook.com
    69.171.224.33 graph.facebook.com
    69.171.224.33 profile.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-a.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-b.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-c.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-d.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-e.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-f.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-g.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 photos-h.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 static.ak.connect.facebook.com
    69.171.224.33 static.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 b.static.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 error.facebook.com
    69.171.224.33 developers.facebook.com
    69.171.224.33 pixel.facebook.com
    69.171.224.33 api.facebook.com
    69.171.224.33 chanel.facebook.com
    69.171.224.33 0.50.chanel.facebook.com
    69.171.224.33 external.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 profile.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 creative.ak.fbcdn.net
    69.171.224.33 chat.facebook.com
    69.171.224.33 vupload.facebook.com
    69.171.224.33 secure.facebook.com
    69.171.224.33 connect.facebook.com
    69.171.224.33 channel.facebook.com
    
    69.171.247.41 facebook.com
    
    69.171.247.41 register.facebook.com
    69.171.247.41 www.logins.facebook.com
    69.171.247.41 blog.facebook.com
    69.171.247.41 logins.facebook.com
    69.171.247.41 login.facebook.com
    69.171.247.41 apps.facebook.com
    69.171.247.41 upload.facebook.com
    69.171.247.41 graph.facebook.com
    69.171.247.41 profile.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-a.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-b.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-c.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-d.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-e.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-f.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-g.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 photos-h.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 static.ak.connect.facebook.com
    69.171.247.41 static.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 b.static.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 error.facebook.com
    69.171.247.41 developers.facebook.com
    69.171.247.41 pixel.facebook.com
    69.171.247.41 api.facebook.com
    69.171.247.41 chanel.facebook.com
    69.171.247.41 0.50.chanel.facebook.com
    69.171.247.41 external.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 profile.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 creative.ak.fbcdn.net
    69.171.247.41 chat.facebook.com
    69.171.247.41 vupload.facebook.com
    69.171.247.41 secure.facebook.com
    69.171.247.41 connect.facebook.com
    69.171.247.41 channel.facebook.com
    
    31.13.79.7 facebook.com
    
    31.13.79.7 register.facebook.com
    31.13.79.7 www.logins.facebook.com
    31.13.79.7 blog.facebook.com
    31.13.79.7 logins.facebook.com
    31.13.79.7 login.facebook.com
    31.13.79.7 apps.facebook.com
    31.13.79.7 upload.facebook.com
    31.13.79.7 graph.facebook.com
    31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-a.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-b.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-c.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-d.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-e.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-f.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-g.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 photos-h.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
    31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 b.static.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 error.facebook.com
    31.13.79.7 developers.facebook.com
    31.13.79.7 pixel.facebook.com
    31.13.79.7 api.facebook.com
    31.13.79.7 chanel.facebook.com
    31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com
    31.13.79.7 external.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 creative.ak.fbcdn.net
    31.13.79.7 chat.facebook.com
    31.13.79.7 vupload.facebook.com
    31.13.79.7 secure.facebook.com
    31.13.79.7 connect.facebook.com
    31.13.79.7 channel.facebook.com
    Yahoo : ducanh_nguyen2000

    Comment


    • #5
     Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

     Làm như bác này thì không quán net nào vào được facebook cả,mình ko nắm rõ nguyên nhân khi fb bị chặn,nghĩa là quán net mình bảo trì hay làm mới đều có file host truy cập facebook,rồi các đây 1 tuần tự dưng fb bi chặn,tất cả quán net mình cài đều bị,vậy là mình mở băng ra vào file hót xóa các dòng liên quan đến fb,đổi sang dns của google thì lại bình thường như xưa.
     Nguyên văn bởi ducanhnguyen2k Xem bài viết
     Đổi hosts nhé. File hosts này mình làm chắc ăn nên để 3 IP, chưa xịt bao giờ

     Code:
     # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
     #
     # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
     #
     # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
     # entry should be kept on an individual line. The IP address should
     # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
     # The IP address and the host name should be separated by at least one
     # space.
     #
     # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
     # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
     #
     # For example:
     #
     #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server
     #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
     
     127.0.0.1    localhost
     
     69.171.224.33 facebook.com
     
     69.171.224.33 register.facebook.com
     69.171.224.33 www.logins.facebook.com
     69.171.224.33 blog.facebook.com
     69.171.224.33 logins.facebook.com
     69.171.224.33 login.facebook.com
     69.171.224.33 apps.facebook.com
     69.171.224.33 upload.facebook.com
     69.171.224.33 graph.facebook.com
     69.171.224.33 profile.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-a.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-b.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-c.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-d.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-e.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-f.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-g.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 photos-h.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 static.ak.connect.facebook.com
     69.171.224.33 static.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 b.static.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 error.facebook.com
     69.171.224.33 developers.facebook.com
     69.171.224.33 pixel.facebook.com
     69.171.224.33 api.facebook.com
     69.171.224.33 chanel.facebook.com
     69.171.224.33 0.50.chanel.facebook.com
     69.171.224.33 external.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 profile.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 creative.ak.fbcdn.net
     69.171.224.33 chat.facebook.com
     69.171.224.33 vupload.facebook.com
     69.171.224.33 secure.facebook.com
     69.171.224.33 connect.facebook.com
     69.171.224.33 channel.facebook.com
     
     69.171.247.41 facebook.com
     
     69.171.247.41 register.facebook.com
     69.171.247.41 www.logins.facebook.com
     69.171.247.41 blog.facebook.com
     69.171.247.41 logins.facebook.com
     69.171.247.41 login.facebook.com
     69.171.247.41 apps.facebook.com
     69.171.247.41 upload.facebook.com
     69.171.247.41 graph.facebook.com
     69.171.247.41 profile.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-a.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-b.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-c.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-d.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-e.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-f.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-g.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 photos-h.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 static.ak.connect.facebook.com
     69.171.247.41 static.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 b.static.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 error.facebook.com
     69.171.247.41 developers.facebook.com
     69.171.247.41 pixel.facebook.com
     69.171.247.41 api.facebook.com
     69.171.247.41 chanel.facebook.com
     69.171.247.41 0.50.chanel.facebook.com
     69.171.247.41 external.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 profile.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 creative.ak.fbcdn.net
     69.171.247.41 chat.facebook.com
     69.171.247.41 vupload.facebook.com
     69.171.247.41 secure.facebook.com
     69.171.247.41 connect.facebook.com
     69.171.247.41 channel.facebook.com
     
     31.13.79.7 facebook.com
     
     31.13.79.7 register.facebook.com
     31.13.79.7 www.logins.facebook.com
     31.13.79.7 blog.facebook.com
     31.13.79.7 logins.facebook.com
     31.13.79.7 login.facebook.com
     31.13.79.7 apps.facebook.com
     31.13.79.7 upload.facebook.com
     31.13.79.7 graph.facebook.com
     31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-a.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-b.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-c.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-d.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-e.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-f.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-g.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 photos-h.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
     31.13.79.7 static.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 b.static.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 error.facebook.com
     31.13.79.7 developers.facebook.com
     31.13.79.7 pixel.facebook.com
     31.13.79.7 api.facebook.com
     31.13.79.7 chanel.facebook.com
     31.13.79.7 0.50.chanel.facebook.com
     31.13.79.7 external.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 profile.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 creative.ak.fbcdn.net
     31.13.79.7 chat.facebook.com
     31.13.79.7 vupload.facebook.com
     31.13.79.7 secure.facebook.com
     31.13.79.7 connect.facebook.com
     31.13.79.7 channel.facebook.com
     Code:

     Hồ Phương Châu
     Mail: hophuongchau@gmail.com
     FB: fb.com/hophuongchau113
     Tel: 0967 054 113
     skype: chau1132

     Comment


     • #6
      Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

      Đúng là thời gian chục ngày trở lại đây nhiều máy than phiền không vào được FB, nhưng đấy là những máy mà dùng file hosts 1 IP. Những máy sử dụng file hosts 3 IP cho FB như trên thì không vấn đề gì
      Yahoo : ducanh_nguyen2000

      Comment


      • #7
       Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com       Đã đổi host theo như trên và kết quả thế này !!!

       Comment


       • #8
        Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

        Mh k bức xúc vị phải đăng nhập như thế này mà bức xúc ở chỗ k thể up đc ảnh ????

        Comment


        • #9
         Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

         Bạn thử kết hợp với google DNS chưa ?
         Nếu vẫn chưa đc buzz yahoo ducanh_nguyen2000 mình xem nhé
         Yahoo : ducanh_nguyen2000

         Comment


         • #10
          Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

          Google DNZ là sao hả bạn

          Comment


          • #11
           Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

           theo mình ko nên dùng file host, nếu có file host facebook thì vào xóa hết những thứ liên quan facebook, sau đó dùng dns jum
           để tìm 1 dns nào đó http://www.softpedia.com/dyn-postdow...147321&t=4&i=1

           Comment


           • #12
            Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

            bạn tham khảo bên này nhé
            http://forum.bkav.com.vn/showthread....t-cho-Facebook

            Comment


            • #13
             Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

             Mình không dùng file host hay phần mềm hỗ trợ gì cả , vẫn truy cập được mà !


             Comment


             • #14
              Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

              Vẫn k đc...có ai giúp mh k @@

              Comment


              • #15
               Re: [HELP] Lỗi facebook !! Không đăng nhập đc bình thường mà phải thêm cả www.o.facebook.com

               Nguyên văn bởi luigi Xem bài viết
               Vẫn k đc...có ai giúp mh k @@
               Bạn đổi DNS của google là:
               8.8.8.8
               8.8.4.4
               Cách đổi: http://gg.gg/4hjw

               Sau đó copy file này http://www.mediafire.com/?83rut1qp60ma0p9 vào C:\Windows\System32\Drivers\etc

               Và truy cập vào FB xem được không.

               Comment

               Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
               X