No announcement yet.

Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

  Hướng dẫn :
  Chào các bạn !


  Hiện nay đã số các bạn học sinh, sinh viên và nhiều đối tượng khác nữa đều sử dụng máy điện thoại Nokia 110i, 1200, 1208 bởi vì nó rẻ hợp với túi tiền HS, SV cũng do sở thích của từng người.
  Nếu như các đời máy khác có màn hình màu rùi thẻ nhớ thì việc tải những bản nhạc chuông hay quá đơn giản, nhưng đối với đời máy đen trắng ( 110i, 1200, 1208 ) thì không thể tải được nhạc đa âm mà chỉ tải được nhạc đơn âm và phải nói rằng những bản nhạc chuông đơn âm trên mạng quá dở bạn nào tải về rùi thì biết đấy 3000 VNĐ mà chẳng xứng đáng gì.
  Vậy nên với chút năng khiếu và âm nhạc mình quyết định mở Box nhạc chuông đơn âm miễn phí cho các đời máy Nokia 110i, 1200, 1208.


  Các bản nhạc chuông mình tạo ra các bạn sẽ không thể tải trực tiếp ở đâu cả mà phải chép lại nội dung mình đã soạn và sẽ có được những bản nhạc chuông tuyệt vời nhất.
  Trước tiên bạn vào Menu > Mở rộng > Soạn nhạc > Chọn một mục trống để bắt đầu chép bản nhạc.
  VD :
  Bản nhạc chuông : ĐK Chiếc khăn gió ấm
  "4c3 4d3 8e3 8e3 8e3 4e3 8c3 8d3 8e3 8d3 4g3 4g3"
  "Người cho em......biển lớn"
  Để chép được đoạn nhạc chuông này bạn cần phải biết các chức năng của các phím.
  Các phím dùng để soạn nhạc bao gồm :
  0 > 9 và *, #
  Chức năng của các phím số :
  1 = c
  2 = d
  3 = e
  4 = f
  5 = g
  6 = a
  7 = b
  * 8 = tăng ( Bắt đầu mở phần soạn nhạc khi bạn bấm phím 1 sẽ hiện lên màn hình là 4c1
  - nếu bấm phím 8 1 lần sẽ thay đổi thành 8c1
  - nếu bấm phím 8 2 lần sẽ thay đổi thành 16c1
  * 9 = giảm ( Bắt đầu mở phần soạn nhạc khi bạn bấm phím 1 sẽ hiện lên màn hình là 4c1
  - nếu bấm phím 9 1 lần sẽ thay đổi thành 2c1
  - nếu bấm phím 9 2 lần sẽ thay đổi thành 1c1
  Chú ý : Phím 8, 9 tăng giảm xoay vòng.
  * Chức năng của phím
  Bắt đầu mở phần soạn nhạc khi bạn bấm phím 1 sẽ hiện lên màn hình là 4c1
  - nếu bấm phím 1 lần sẽ thay đổi thành 4c2
  - nếu bấm phím 2 lần sẽ thay đổi thành 4c3
  - nếu bấm phím 3 lần sẽ quay về 4c1
  * Chức năng của phím (#)
  Bắt đầu mở phần soạn nhạc khi bạn bấm phím 1 sẽ hiện lên màn hình là 4c1
  - Khi bấm phím (#) sẽ thay đổi thành 4#c1
  tương tự với các phím khác
  4x1 + # = 4#x1
  * Chức năng của phím 0
  Bắt đầu mở phần soạn nhạc khi bạn bấm phím 1 sẽ hiện lên màn hình là 4c1
  khi bấm tiếp phím 0 sẽ thay đổi thành 4c1 4-
  Bản nhạc chuông : Trích đoạn ĐK Chiếc khăn gió ấm
  "4c3 4d3 8e3 8e3 8e3 4e3 8c3 8d3 8e3 8d3 4g3 4g3"
  Bạn soạn như sau :
  ( Dấu phẩy để ngăn cách giữa các phím )
  4c3 = 1,*,*
  4d3 = 2
  8e3 = 3,8
  8e3 = 3
  8e3 = 3
  4e3 = 3,9
  8c3 = 1, 8
  8d3 = 2
  8e3 = 3
  8d3 = 2
  4g3 = 5,9
  4g3 = 5


  Một số nhạc chuông hay mình sưu tập được .Các bạn dùng thử nha !
  1.Giả vờ yêu: Tempo_112
  4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2 8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3 8e3 8d3 4c3 4e3 2a2 4a2 8f3 8e3 8f3 8e3 4d3 4a2
  8e3 8d3 8e3 8d3 2c3 8e3 8d3 8e3 8d3 8c3 8d3 4e3 2d3

  2.Tây vương nữ quốc...Tempo 90

  8c1 8d1 2f1 8g1 8a1 8f1 4e1 32.d1 8c1 2d1 8f1 8g1 2a1 8c2 8d2 8f1 8g1 8a1 2g1 8a1 8c2 2d2 8c2 4d2 4a1 4g1 8f1 4g1 4a1 2c1 8d1 8f1 8e1 8g1 8d1 2f1

  3.Full House...Tempo 90


  4e2 4#f1 8g1 8g1 8g1 8g1 8g1 8#f1 8e1 8d1 8.e1 8.c1 4c1 8e1 8g1 4#f1 8#f1 8#f1 8#f1 8#f1 8e1 8e1 8d1 8.d1 8.d1 8.b1 4b1 8b1 8c2 8d1 4.e1 8e1 8e1 8c1 8b1 4#a1 8#c2 4.#f1 8e1 4.e1 4#d1 8e1 8#f1 2#f1 8- 4e1 8#f1 4g1 8g1

  4.Tây du kí...Tempo 140

  4#d2 8d2 4g2 8f2 8f2 16g2 16f2 2.#d2 8d2 4c2 8d2 4.f2 8g2 8#d2 1c2 4.g2 4.c3 8g2 4c3 8#a2 8#g2 2g2 4.#d2 8f2 4g2 8#g2 8g2 1c2 4f2 8g2 8f2 8g2 4c2 2.#d2 4g2 8f2 4d2

  5.Chúc mừng sinh nhật

  8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d24c2 4g2
  2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 32-
  8c2 4c2 4d2 4c2 4f2 2e2 8c2 8c2 4d2 4c2 4g2
  2f2 4c2 4c3 4a2 4f2 4f2 4e2 4d2 4a2 4g2 4f2 4g2 2f2 2-

  3.Thần thoại

  4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 8c3 4d3 4f3 4g3 1a3 32- 4d3 4e3 4f3 8g3 4a3 4f3 2e3 2c3 4d3 8f3 4g3 16f3 2f3 1-

  7.Xe đạp

  4c2 4d2 4f2 4g2 2a2 4a2 4a2 4g2 4f2 2g2 2d2 4d2 4d2 4e2 2f2 4f2 4f2 4f2 4g2 4g2 4f2 1a2 4d2 4e2 2f2 4d2 4d2 2c2

  8.Cô bé mùa đông


  4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 4c3 16e2 32- 8c3 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4g2 16c3 32-16c3 32- 16e3 32-
  16e3 32- 8d3 8c3 8d3 8a2 4g2 4e3 8g2 8e3 4d3 8g3 8d3 16c3 32- 8c3 16e2 32- 16e3 32- 4b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4d3

  9.Chờ-Hoàng Anh & Hoàng Hiếu .
  4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4c3 4a2 4g2 2a2 4g2 4f2 2g2 4a2 4c3 2.c3 4a2 4c3 4d3 4e3 4f3 4g3 2e3 4f3 4e3 2d3 4a2 4g2 2a2 4f3 4e3 4d3 4f3 4e3 4c3 2a2 4g2 4f2 4.g2 4a2 4c3 4a2 4c3 4a2 4e3 2d3

  10. Tha Thứ (Khánh Phương )
  8a2 8a2 8a2 4f3 8f3 8f3 8f3 8e3 8d3 4e3 2a2 8a2 8a2 8c3 4d3 8d3 8f3 8d3 8c3 8a2 4g2 2a2 8a2 8a2 8a2 8g2 4d3 4d3 8a2 8a2 8a2 8a2 4d3 4e3 8d3 8d3 8e3 8f3 8d3 8d3 8d3 8c3
  8a2 8a2 4c3 2d3

  11.Mùa Đông Không Lạnh
  8d2 8f2 8.g2 8g2 8g2 8g2 8a2 8#a2 8g2 32g2 4a2 8g2
  32a2 4a2 8f2 8f2 4f2 8g2 8a2 8g2 8f2 8c2 4.d2 8d2
  8f2 8.g2 8g2 8g2 8g2 8a2 8#a2 16c3 8d3 4c3 8#a2 32b2
  4.c3 8d3 8c3 4.#a2 8c3 8#a2 2a2 32f2 4g2 4f2 32f2
  4.g2

  12. Lệ Tình
  4d3 8f3 8e3 8d3 8d3 8e3 2c3 4d3 8f3 8e3 8e3 8d3 8e3 2f3 8f3 8g3 8a3 8a3 8a3 8a3 4g3 8f3 8e3 8d3 8e3 2c3 8d3 8f3 8e3 8d3 8ce 2d3

  13. Một vòng trái đất...
  6g1 8c2 8d2 4e2 8d2 8c2 4d2 8c2 8b2 4c3 8b2 8a2 8b2 8b2 8a2 8g2 4a2 8b2 8c3 4g2 8.b2 8c3 4f2 8a2 8c3 8e3 8d2 8d2 8c2 2d2 8g1 8c2 8d2 4e2 8d2 8c2 4d2 8c2 8b2 4c3 8b2 8a2 8b2 8b2 8a2 8g2 4a2 4c3 2g2

  14. Chiếc khăn gió ấm


  8c2 8d2 8e2 8e2 8e2 4e2 8c2 8d2 8e2 8d2 4.g2 8g2
  8e2 8d2 8e2 8c2 8c2 8c2 4c2 8a1 8b1 8c2 8b1 8e2 4e2
  8g1 8a1 8c2 8a1 8a1 8b1 4c2 8b1 8c2 8d2 8b1 8b1 8c2
  4d2 8b1 8c2 8d2 4c2 16a1 16b1 8c2 8d2 842 4.d2

  15. Sét
  8c3 8d3 2e3 8d3 8e3 4g3 2d3

  16. 999 đóa hoa hồng _Tempo 90

  8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2 8e2 8- 8a2 8a2 8c3 8d3 8e3 8e3 8c3 8- 8a2 8a2 8b2 8a2 16b2 16a2 8g2 8e2 8- 16d3 16b2 8d3 8d3 16b2 8a2 8g2 4e2 16d3 16d3 8d3 8d3 8b2 8a2 8g2 2a2

  17. Boom Boom Boom (Vengaboys)

  68#, 58, 4, 69#, 58, 4, 2*, 2#, 2, 2#, 4, 2, 69**#, 6#, 58, 4, 69#, 58, 499, 28*, 2, 69#, 488, 4, 4, 1*, 1, 699**#, 588, 5, 5, 6#, 1*, 29, 6**#, 28#, 2#, 2#, 2#, 2#, 68#, 299*, 2, 1, 69**#, 488, 4, 4 # 68, 58, 4, 69 #, 58, 4, 2 *, 2 #, 2, 2 #, 4, 2, 69 ** #, 6 #, 58, 4, 69 #, 58, 499, 28 * , 2, 69 #, 488, 4, 4, 1 *, 1, 699 ** #, 588, 5, 5, 6 #, 1 *, 29, 6 ** #, 28 #, 2 #, 2 #, 2 #, 2 #, 68 #, 299 *, 2, 1, 69 ** #, 488, 4, 4

  18. Đôi khi (Britney Spears)


  09, 29*#, 0, 28#, 3, 4#, 19#, 0, 18#, 2#, 3, 79**, 0, 7, 1*#, 28#, 3, 2#, 19#, 78**, 69# 09, 29 * #, 0, 28 #, 3, 4 #, 19 #, 0, 18 #, 2 #, 3, 79 **, 0, 7, 1 * #, 28 #, 3, 2 #, 19 #, 78 **, 69 #

  19" Cầu vồng khuyết" (bài này mình làm nhạc tin nhắn)

  4d2 4c2 2#a1 8c2 4#a1 4f2 2d2 4d2 4c2 2#a1 8c2 4#a1 4d1 2f1 8#a1 8a1 8#a1 8a1 4g1 4#a1 8a1 8g1 8a1 8g1 4f1 4a1 4g1 8#a1 8c2 8#a1 4a1 1#a1 8f1 4g1 8g1 4g1 4f1 2d1 8c1 8d1 4f1 4g1 4f1 4c1 2d1 8f1 4g1 8g1 4g1 4f1


  Tạm thời vậy đã , mình sẽ sưu tầm và soạn thêm 1 số bài mới như :
  Đêm trăng tình yêu,
  Xem như một giấc mơ -Chu bin...
  một thứ hy sinh,
  ngàn lần khắc tên em,
  take me to your heart,
  my love...

  Sẽ Post lên sau, mong các bạn không phải chờ lâu..
  Có gì không hiểu các bạn có thể :
  - Gửi vao gmail của mình : minhphuong230990@gmail.com
  -Hoặc SDT :0989017497
  ok..Mình sẽ giúp !
  Web: http://www.dienthoaihan.com/
  Lần sửa cuối bởi anhhung; 15/04/13, 08:43 AM.
  Tư vấn giải pháp Bkav Mobi trên Smartphone: Samsung, Sky, LG, Iphone... , Thẻ Bkav Pro, Mobi 250k giá rẻ nhất tại Hà Nội: 01282284646

 • #2
  hihi

  kung hay lem ..thank nhe...neu co bai moi gui gium cho minh vao dia chi:ngotruong28@gamil.com nhe...thank ban nhiu

  Comment


  • #3
   mấy này do chỉ có kết nối 4G nên ko xài dc 3G hay GPRA hiện tại,mấy bác chờ VN đưa 4G vào chính thức thì tải luôn chứ làm thế này chi cho mệt
   Đỉnh cao của khinh bỉ là im lặng

   Comment


   • #4
    Hỏng con X01HT mà nhạc chuông thì nhớ nên vừa search thử google cách soạn cho No 1202 nhưng toàn hướng dẫn không sài được.
    Quyết định cặm cụi tự túc. Và vừa soạn ra đoạn sau:

    Các bác set hộ em tempo 70 nhé. Nhanh hơn nó thành chim hót mất.

    Khi giấc mơ về - ST Đức Trí
    Composer for Nokia: Chính em (Tiếc là con 1202 của em được có 50 nốt nhạc nếu không em làm trọn bài này)

    4a2 4d3 8a2 16g2 8f2 16e2 16d2 4e2 4a2 8e2 16d2 8c2 16b1 8a1 4.b1 16b1 8e2 16d2 8c2 8b1 1a1
    8c2 8c2 16c2 8.d2 8.d2 16d2 8c2 8d2 8e2 16e2 8e2 8#f2 4g2 16g2 8g2 8a2 8b2 16b2 8b2 8g2 4.a2 16g2 8g2 16#f2 1e2

    Bác nào có nokia nhập vô test thử xem trình em soạn ra sao. Không hay k lấy tiền.
    Lần sửa cuối bởi pt37; 25/08/11, 09:19 AM.
    Uống chanh và nghe Chanh hát

    Comment


    • #5
     Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

     sao bạn ko dịch ngươc code đó ra số bấm trên bàn phím luôn chio khỏe,soạn nhạc sẽ nhanh hơn đó à

     help.chứ soạn thay code trên đó e ko hiểu được,anh nào share cách bấm sô tương ứng với code trên gửi vào email dưới chữ kí cho em với nhé
     Lần sửa cuối bởi chaupc; 04/02/12, 03:42 PM. Lý do: **** Bài Tự động ghép ****
     Code:

     Hồ Phương Châu
     Mail: hophuongchau@gmail.com
     FB: fb.com/hophuongchau113
     Tel: 0967 054 113
     skype: chau1132

     Comment


     • #6
      Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

      hay đấy chứ. mới test bài cô bé mùa đông nghe cũng dc
      thank's
      Welcome To forum.bkav.com.vn!!!!

      HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI.

      Hãy bấm nút cảm ơn + rep để động viên mình nhé!

      Comment


      • #7
       Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

       Bạn làm bài Nỗi đau xót xa của Minh Vương đi bạn
       "Sẽ mãi bên em trọn đời dù cho bao phong ba bão tố
       Yêu em...."

       Hiệp sỹ Áo đen Bkav

       Comment


       • #8
        Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

        a = La, b = Si, c = Dô, d = Rê, e = Mi, f = Fa, g = sol
        1 = nốt tròn
        2 = nốt trắng
        4 = nốt đen
        8 = móc đơn
        16 = móc đôi
        # = dấu thăng
        - = dấu lặng (4- là lặng đơn, 8- là lặng đôi...)
        [COLOR="blue"][B][SIZE="4"]Cho thuê mặt bằng mở Văn phòng, Phòng Giao dịch[/SIZE][/B][/COLOR]
        Click vào "Hiện ra" xem chi tiết: [HIDE][url]http://me.zing.vn/apps/blog?params=leevhien/blog/detail/id/143011552[/url][/HIDE]

        Comment


        • #9
         Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

         toàn copy lại ở các trang khác
         [SIZE="5"][COLOR="red"]Ai biết tạo multiboot thì vào [URL="http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?55833-Multiboot-cho-HDD-Extenal-&p=566895#post566895"]ĐÂY[/URL] giúp em với ạ [/COLOR][/SIZE]

         Comment


         • #10
          Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

          Hay đó.
          ai có bài Người lạ nơi Cuối con đường.
          Send minh với 0169 589 0533 mình trả = card.

          Comment


          • #11
           Re: Hướng dẫn soạn nhạc cho Nokia :N1200 , 1202 , 110i.... đây

           tiếc thật mình dùng 1280 không thấy có

           Comment

           Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
           X