No announcement yet.

Chạy Chương trình Network Setup Wizard

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Chạy Chương trình Network Setup Wizard

  Sau khi Card mạng đã được cài đặt và vận hành ổn định, chúng ta khởi động chương trình Cài đặt mạng của Windows XP.

  Sau khi Card mạng đã được cài đặt và vận hành ổn định, chúng ta khởi động chương trình Cài đặt mạng của Windows XP.
  Các bước trong chương trình Cài đặt mạng-Network Setup Wizard:.

  Bước 1: Khởi động Network Connections. Từ giao diện của Windows XP, Click nút Start, trong thực đơn này click chọn Control Panel. Trong cửa sổ Control Panel (Ví dụ là chúng ta đang dùng Classic View) mới mở, click 2 lần lên mục Network Connections . Cửa sổ Network Connections mở ra với biểu tượng Local Area Connection như hình dưới.


  Bước 1- Khởi động Network connection.

  Bước 2: Khởi động Setup a home or small office network. Phía bên tay trái là các liên kết đến những chức năng trong cửa sổ này. Ngay bên dưới mục Network Tasks là liên kết Set up a home or small office network. Click chuột lên liên kết này và cửa sổ đầu tiên của trình Cài đặt mạng-Network Setup Wizard mở ra như hình dưới:


  Bước 2-Welcome to the Network Setup Wizard.

  Bước 3: Tham khảo chuẩn bị cài đặt mạng.

  Click Next chúng ta đến cửa sổ Before You Continue (Xem hình bước 3 trên máy) . Đây là nơi Setup Wizard nhắc nhở chúng ta các bước tiến hành công việc cài đặt mạng trước khi tiếp tục. Bạn có thể Click vào Checklist for creating network để xem các bước hướng dẫn, sau đó đóng cửa sổ này và click vào nút Next để qua cửa sổ kế tiếp như hình dưới:  Bước 4-Chọn phương pháp kết nối.

  Bước 4: Chọn kết nối Internet. Trong cửa sổ như hình trên, mặc nhiên Setup Wizard sẽ chọn lựa chọn thứ 2. Tuy nhiên Setup Wizard cho chúng ta 3 lựa chọn như sau:
  • Lựa chọn 1: This computer connects directly to the Internet. The other computers on my network connect to the Internet through this computer. Click View on Example ta được hình dưới:

  Lựa chọn 1-Máy này là máy kết nối trực tiếp đến Internet-Các máy còn lại truy cập Internet thông qua máy này.

  Do chúng ta sử dụng Network Switch (Residential Gateway) để chia sẻ mạng ngang hàng nên chúng ta chọn lựa chọn 2.
  Lựa chọn 2: This computer connects to the Internet through another computer on my network or through a residential gateway.
  Lựa chọn 2-Máy này kết nối Internet thông qua một máy khác hoặc qua một Residential Gateway.

  Chúng ta chọn phương pháp kết nối này. Ngòai ra bạn cũng có thể tham khảo lựa chọn Other. Trong trường hợp đó, bạn phải cẩn thận khi Turn on file and printer sharing, vì như vậy bất cứ ai có kết nối Internet cũng có thể thâm nhập vào File và sử dụng máy in. Một cảnh báo sẽ xuất hiện khi bạn chọn phương pháp kết nối theo mục này.

  Bước 5: Mô tả và đặt tên cho máy tính mạng . Click vào nút Next, cửa sổ :Give this computer a description and name mở ra như hình dưới:


  Bước 5-Đặt tên và mô tả cho máy này.
  Bạn có thể mô tả máy tùy ý và đặt cho máy này 1 tên(dễ nhớ) và nhớ rằng mỗi máy nên có tên mô tả và tên máy khác nhau để không nhầm lẫn. Hãy gõ vào tên và mô tả cho máy như ví dụ trong hình.
  Bước 6: Đặt tên cho mạng. Click Next và cửa sổ Name your Network mở ra như hình dưới:  Bước 6-Đặt tên cho mạng.

  Mặc nhiên Workgroup name được chọn là MSHOME. Lưu ý: Tất cả các máy trên mạng phải có cùng tên. Do vậy nếu bạn chọn một tên khác thì các máy còn lại trong mạng cũng phải được chọn Workgroup name với tên mà bạn chọn. Hãy nhập tên cho mạng-nếu bạn muốn (tốt hết nên để mặc nhiên).

  Bước 7: Bật chức năng chia sẻ file và máy in. Click vào nút Next và chúng ta đến phần sẵn sàng chia sẻ file và máy in File and Printer Sharing, như hình dưới:  Bước 7-Chia sẻ File và máy in.

  Chọn Turn on File and Printer Sharing: Windows Firewall sẽ tự cấu hình để cho phép file và máy in được chia sẻ trên mạng.
  Chọn Turn off File and Printer Sharing: Windows Firewall sẽ khóa chức năng chia sẽ và ngay cả những files hay máy in đang được chia sẻ cũng sẽ bị khóa.
  Như vậy để chia sẻ file và máy in bạn phải chọn Turn on File and Printer Sharing.

  Bước 8: Sẵn sàng áp dụng các thiết lập lên mạng. Click vào nút Next. Cửa sổ Ready to apply network settings mở ra với các thông tin chi tiết về việc thiết lập mà bạn thực hiện trong các bước trước đó, như hình dưới:


  Bước 8-Sẵn sàng để áp dụng các thiết lập mạng.

  Bạn Click vào nút Next và chương trình Network Setup Wizard tiến hành cấu hình để máy này trở thành một máy trên mạng như hình dưới:


  Bước 8-Setup Wizard cấu hình máy thành máy mạng. Bước 9: Tạo dĩa khởi động mạng.

  Ngay sau khi Setup Wizard cấu hình thành công, một cửa sổ tạo dĩa mạng mở ra như hình dưới:  Bước 9-Tạo dĩa khởi động mạng.

  Bạn phải chạy chương trình Cài đặt mạng-Network Setup Wizard trên tất cả các máy kết nối mạng. Nếu bạn sử dụng các hệ điều hành khác nhau, bạn có thể phải tạo một dĩa mềm khởi động mạng. Trong này có 4 chọn lựa.
  • Create a Network Setup Disk: Bạn tạo một dĩa cài đặt mạng: Dùng một dĩa mềm 1.44MB để Setup Wizard chép những files cần thiết cho việc khởi động chương trinh Network Setup Wizard trên máy khác. Đưa dĩa mềm vào ổ dĩa A:\ và click next để chương trình tiến hành công việc tạo dĩa.
  • Use the Network Setup Disk I already have: Sử dụng dĩa mềm mà bạn dùng để cài cho máy này. Dĩ nhiên trong bài thực hành này là bạn chạy trực tiếp từ Windows XP nên kh6ong chọn chức năng này.
  • Use my Windows XP CD. Chọn chức năng này khi bạn không muốn chép dĩa mềm.
  • Just finish wizard. I do not need to run the wizard on other computers: Trường hợp hệ điều hành trên các máy còn lại cũng là Windows XP thì bạn chọn chức năng này. Ngay khi chọn mục này và Click Next, công việc Cài đặt mạng cho máy đã hòan tất.
  Cửa sổ thông báo công việc cài đặt hòan tất: Complete the Network Setup Wizard. Bạn Click Finish.
  Tương tự như các bước trên, bạn tiến chạy chương trình Network Setup Wizard cho các máy còn lại trên mạng và nhớ rằng : Workgroup name phải giống nhau trong tất cả các máy.

  (Sưu tầm)
  Câu lạc bộ Laptop xách tay Mỹ
  http://forum.bkav.com.vn/search?sear...ssage%22%5D%7D

 • #2
  Em ko hiểu ý anh lắm, NetworkSetupWizard rốt cuộc là để làm gì thế ạ. Ngoài việc phải cấu hình modem ra thì mạng : cứ cắm là chạy chứ nhỉ share file và printer cũng thế nữa
  Yahoo : ducanh_nguyen2000

  Comment

  Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
  X