No announcement yet.

Bảng xếp hạng VGA

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Bảng xếp hạng VGA

  1. Radeon HD6990 4GB
  2. GeForce GTX 590 3GB
  3. Radeon HD5870X2 4GB
  4. Radeon HD5970 4GB
  5. Radeon HD5970 2GB
  6. GeForce GTX 580 3GB
  7. GeForce GTX 580 1536MB - GeForce GTX 460 2Win 2GB
  8. Radeon HD6970 2GB
  9. GeForce GTX 570 1280MB
  10. GeForce GTX 480 1536MB
  11. Radeon HD6950 2GB
  12. Radeon HD6950 1GB
  13. GeForce GTX 295 1792MB
  14. Radeon HD4870X2 2GB
  15. Radeon HD5870 2GB
  16. Radeon HD5870 1GB
  17. GeForce GTX 560 Ti 1GB
  18. GeForce GTX 470 1280MB
  19. Radeon HD6870 1GB
  20. GeForce GTX 560 1GB
  21. Radeon HD5850 1GB
  22. Radeon HD6850 1GB
  23. GeForce GTX 460 2GB
  24. GeForce GTX 285 2GB
  25. GeForce GTX 460 1GB
  26. GeForce GTX 465 1GB
  27. Radeon HD4850X2 2GB
  28. Radeon HD4850X2 1GB
  29. GeForce GTX 285 1GB
  30. GeForce GTX 460 768MB
  31. GeForce GTX 460 SE 1GB
  32. Radeon HD5830 1GB
  33. Radeon HD6790 1GB
  34. GeForce GTX 275 1792MB
  35. Radeon HD4890 2GB
  36. GeForce GTX 280 1GB
  37. GeForce GTX 275 896MB
  38. GeForce 9800GX2 1GB
  39. Radeon HD4890 1GB
  40. GeForce GTX 260-Core 216 896MB
  41. GeForce GTX 550 Ti 1GB
  42. Radeon HD4870 1GB
  43. Radeon HD5770 1GB
  44. Radeon HD4870 512MB
  45. GeForce GTX 260 896MB
  46. GeForce GTS 450 1GB
  47. Radeon HD3870X2 1GB
  48. Radeon HD4860 1GB
  49. Radeon HD5750 1GB
  50. GeForce GTS 250 1GB
  51. Radeon HD4850 1GB
  52. GeForce 9800GTX+ 512MB/GTS250 512MB
  53. GeForce 8800 Ultra 768MB
  54. Radeon HD4850 512MB
  55. GeForce 9800GTX 512MB
  56. GeForce 8800GTX 768MB
  57. Radeon HD4770 512MB
  58. GeForce 8800GTS 512MB (G92)
  59. Radeon HD6670 1GB
  60. Radeon HD4830 512MB
  61. Radeon HD5670 1GB
  62. Radeon HD5670 512MB
  63. GeForce 8800GT 1GB/9800GT 1GB
  64. GeForce 8800GT 512MB/9800GT 512MB/GTS240 512MB
  65. Radeon HD2900XT 1GB
  66. Radeon HD4730 512MB
  67. GeForce 9600GT 1GB
  68. GeForce 9600GT 512MB
  69. GeForce GT 240 1GB
  70. GeForce GT 240 512MB
  71. Radeon HD2900XT 512MB
  72. Radeon HD3870 512MB
  73. GeForce 8800GTS 640MB
  74. Radeon HD4670 1GB
  75. Radeon HD4670 512MB
  76. Radeon HD2900Pro 512MB
  77. Radeon HD3850 512MB
  78. GeForce 8800GT 256MB
  79. GeForce 8800GTS 320MB
  80. GeForce 8800GS 384MB/9600GSO 384MB
  81. GeForce 9600GSO 768MB
  82. GeForce 9600GSO 512MB (G94)
  83. Radeon HD5570 1GB
  84. GeForce GT 430 1GB
  85. Radeon HD6450 1GB
  86. GeForce GT 520 1GB
  87. Radeon HD5550 1GB
  88. Radeon HD3850 256MB
  89. GeForce 7950GX2 1GB
  90. GeForce 7900GX2 1GB
  91. Radeon X1950XTX 512MB
  92. Radeon X1900XTX 512MB
  93. Radeon X1900XT 512MB
  94. GeForce 7900GTX 512MB
  95. Radeon X1950XT 256MB
  96. Radeon X1900XT 256MB
  97. GeForce 7900GTO 512MB
  98. GeForce 7800GTX 512MB
  99. GeForce 7950GT 512MB
  100. Radeon X1950Pro 512MB
  101. Radeon HD2900GT 256MB
  102. Radeon X1950Pro 256MB
  103. Radeon HD4650 512MB
  104. GeForce 8600GTS 512MB
  105. GeForce 8600GTS 256MB
  106. GeForce 7900GT 512MB
  107. GeForce GT 220 1GB
  108. GeForce GT 220 512MB
  109. GeForce 9500GT 1GB
  110. GeForce 9500GT 512MB
  111. Radeon X1800XT 512MB
  112. Radeon X1800XT 256MB
  113. GeForce 7900GT 256MB
  114. GeForce 7800GTX 256MB
  115. GeForce 7900GS 512MB
  116. GeForce 8600GT 512MB
  117. Radeon X1900GT 256MB
  118. GeForce 7800GS Bliss+ 512MB
  119. Radeon X1950GT 512MB
  120. Radeon X1900GT Rev2 256MB
  121. GeForce 7800GT 256MB
  122. Radeon X1800XL 256MB
  123. GeForce 7800GS 256MB
  124. Radeon X1800GTO 256MB
  125. GeForce 8600GT 256MB
  126. Radeon X1650XT 256MB
  127. GeForce 7600GT 256MB
  128. Radeon HD2600XT 256MB
  129. Radeon HD3650 256MB
  130. Radeon HD4550 512MB
  131. Radeon HD5450 512MB
  132. Radeon HD4350 512MB
  133. Radeon X850XTPE 256MB
  134. Radeon X850XT 256MB
  135. GeForce 7600GTS 256MB
  136. Radeon HD2600Pro 256MB
  137. Radeon X800XT/PE 256MB
  138. GeForce 6800Ultra/EE 256MB
  139. GeForce 6800GT 256MB
  140. GeForce 6800GS 256MB
  141. Radeon X800XL 256MB
  142. Radeon X800GTO 256MB/X800GTO2 256MB
  143. Radeon X850Pro 256MB
  144. Radeon X800Pro 256MB
  145. Radeon X800GTO 256MB
  146. GeForce 6800GS AGP 256MB
  147. Chrome 440GTX 256MB
  148. GeForce 9400GT 512MB
  149. GeForce GT 210 512MB
  150. GeForce 8500GT 256MB
  151. Chrome 430 256MB
  152. Radeon X1650Pro 256MB
  153. Radeon X1600XT 256MB
  154. GeForce 7600GS 256MB
  155. Radeon HD2400XT 256MB
  156. GeForce 6800 256MB
  157. Radeon X800GT 256MB
  158. Radeon X800 256MB
  159. Radeon X1300XGE 512MB
  160. Radeon X1300XT 256MB
  161. Radeon X1600Pro 256MB
  162. Radeon HD3450 256MB
  163. GeForce 8400GS 256MB
  164. GeForce 6800XT/LE 256MB
  165. GeForce 7300GT 256MB
  166. GeForce 6600GT 256MB
  167. Radeon HD2400Pro 256MB
  168. Radeon X700XT 256MB
  169. Radeon 9800XT 256MB
  170. Radeon X700Pro 256MB
  171. Radeon 9800Pro 256MB
  172. Radeon 9800Pro 128MB
  173. Radeon 9700Pro 256MB
  174. GeForce 6600 256MB
  175. Radeon 9800 256MB
  176. Radeon X700 256MB
  177. Radeon 9800SE 256MB
  178. Chrome S27 256MB
  179. Radeon 9700 128MB
  180. GeForce 5950 Ultra 256MB
  181. GeForce 5900 Ultra 256MB
  182. GeForce5900 128MB
  183. GeForce 5800 Ultra 128MB
  184. GeForce 5900XT 128MB
  185. GeForce 5800 128MB
  186. Radeon X1300Pro 128MB
  187. Radeon X600XT 128MB
  188. Radeon 9600XT 128MB
  189. GeForce TI4800 128MB
  190. GeForce TI4600 128MB
  191. Radeon X600Pro 128MB
  192. Radeon 9500Pro 128MB
  193. Radeon 9600Pro 128MB
  194. GeForce TI4800SE 128MB
  195. GeForce TI4400 128MB
  196. Radeon X1550 128MB
  197. Radeon X1300 128MB
  198. Radeon 9800SE 128MB
  199. Radeon X600 128MB
  200. Radeon 9600 128MB
  201. Radeon 9500 128MB
  202. GeForce 6600LE 128MB
  203. Radeon X1300SE 128MB
  204. GeForce 6200TC 128MB
  205. GeForce 6200 128MB
  206. GeForce 5700 Ultra 128MB
  207. GeForce 5700 128MB
  208. GeForce 7300GS 128MB
  209. GeForce 6200LE 128MB
  210. Radeon X550 128MB
  211. GeForce 5600 Ultra FC 128MB
  212. GeForce 5600 Ultra 128MB
  213. Radeon 9550 128MB
  214. GeForce TI4200 128MB
  215. GeForce 5600 128MB
  216. GeForce 5600XT 128MB
  217. Radeon 9600SE 128MB
  218. GeForce 7300LE 128MB
  219. Radeon X1050 128MB
  220. Radeon X300 128MB
  221. GeForce 7300SE 128MB
  222. GeForce 7200GS 128MB
  223. GeForce 7100GS 128MB
  224. Radeon 9550SE 128MB
  225. Radeon 9200Pro 128MB
  226. GeForce 3 TI500 64MB
  227. GeForce 5500 128MB
  228. Radeon 8500 128MB
  229. Radeon 9000Pro 128MB
  230. Radeon 9200 128MB
  231. GeForce 5200 Ultra 128MB
  232. Radeon 9250 128MB
  Hy vọng bảng xếp hạng này sẽ là cẩm nang bổ ích giúp các bạn lựa cho mình những chiếc card VGA ưng ý nhất
  go.vn


 • #2
  Vào đây xem rõ ràng hơn nè

  Comment

  Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
  X