No announcement yet.

Các lệnh trong Run của Windows!

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Các lệnh trong Run của Windows!

  CÁC LỆNH TRONG RUN.  Bạn đã bao giờ dùng chức năng RUN trong Windows chưa?Đối với rất nhiều người câu trả lời là chưa?Bạn muốn biết lý do ư?Vì hầu hết các lệnh chạy từ Run đều liên quan đến một mục nào đó trong các cửa sổ lệnh Windows.Tuy nhiên, bạn sẽ rất ngạc nhiên nếu biết một số chức năng và chương trình có thể chạy được từ dòng Run, điều đó sẽ nhanh hơn nhiều so với việc mò mẫn trong cửa sổ các chương trình.

  Run là một ứng dụng trong win với nhiều chức năng hữu dụng mà chúng ta có thể chưa phát hiện hết. Run giúp chúng ta chạy một cách nhanh chóng các chương trình sâu bên trong máy mà chúng ta khó tìm thấy. Bởi vậy, hôm nay mình post bài này để các bạn tham khảo và sử dụng có hiệu quả chức năng này của win.

  Code:
  Để mở chức năng Run: bạn vào Start -> Run và gõ các lệnh sau đây:
  
  appwiz.cpl -- Chạy chương trình Add/Remove Programs.
  
  calc -- Chạy chương trình máy tính điện tử.
  cfgwiz32 -- Cấu hình ISDN.
  charmap -- Mở bảng ký tự đặc biệt.
  chkdsk -- Sửa chữa những tập tin bị hỏng.
  cleanmgr -- Chạy chương trình dọn dẹp ổ đĩa (Disk Cleanup).
  clipbrd -- Mở cửa sổ Clipboard Viewer.
  control -- Hiển thị Control Panel.
  cmd -- Mở cửa sổ Window Command.
  control mouse -- Sử dụng để điều chỉnh đặc tính của chuột.
  dcomcnfg -- Chạy ứng dụng Component Services.
  debug -- Khởi động chương trình ngôn ngữ lập trình Assembly.
  defrag -- Chạy chương trình chống phân mảnh ổ đĩa cứng.
  drwatson -- Tìm kiếm những chương trình bị lỗi.
  dxdiag -- Khởi động tiện ích chuẩn đoán DirectX.
  
  explorer -- Mở trình duyệt tập tin Windows Explorer.
  
  fontview -- Xem font chữ đồ hoạ.
  fsmgmt.msc -- Sử dụng để mở những thư mục chia sẻ (Shared Folder).
  firewall.cpl -- Sử dụng để đặt cấu hình cho tường lửa của Windows
  ftp -- Mở chương trình FTP.
  
  hdwwiz.cpl -- Sử dụng để chạy chương trình Add Hardware.
  
  ipconfig -- Hiển thị cấu hình IP của tất cả các card mạng.
  
  logoff -- Sử dụng để Logoff máy vi tính.
  
  mmc -- Khởi động chương trình Microsoft Management Console.
  msconfig -- Cấu hình để chỉnh sửa tập tin khởi động.
  mstsc -- Sử dụng để truy cập Remote desktop.
  mrc -- Khởi động tiện ích xoá bỏ những phần mềm gây hại.
  msinfo32 -- Mở tiện ích xem thông tin hệ thống của máy vi tính.
  
  nbtstat -- Hiển thị các kết nối hiện tại đang sử dụng NetBIOS thông qua giao thức TCP/IP.
  netstat -- Hiển thị tất cả những kích hoạt kết nối mạng.
  
  nslookup -- Quay lại máy chủ DNS cục bộ.
  
  osk -- Sử dụng để truy cập bàn phím ảo trên màn hình.
  
  perfmon.msc -- Sử dụng để cấu hình sự thực thi của máy vi tính.
  ping -- Gửi dữ liệu tới host/IP.
  powercfg.cpl -- Sử dụng để cấu hình cho tuỳ chọn nguồn cấp năng lượng (điện).
  
  regedit -- Chỉnh sửa Registry.
  regwiz -- Đăng ký.
  
  sfc /scannow -- Kiểm tra tập tin hệ thống.
  sndrec32 -- Mở chương trình ghi âm.
  shutdown -- Sử dụng để tắt máy vi tính.
  spider -- Sử dụng để mở trò chơi Spider Solitare.
  sfc / scannow -- Sử dụng để khởi động tiện ích kiểm tra tập tin hệ thống.
  sndvol32 -- Mở bảng điều chỉnh âm lượng.
  sysedit -- Chỉnh sửa tập tin khởi động.
  
  taskmgr -- Mở bảng chương trình quản lý tác vụ.
  telephon.cpl -- Sử dụng để cấu hình những tuỳ chọn của Modem.
  telnet -- Chạy chương trình Telnet.
  
  winchat -- Sử dụng để chat với Microsoft.
  wmplayer -- Sử dụng để chạy chương trình Windows Media Player.
  wab -- Sử dụng để mở cửa sổ Address Book.
  winWord -- Sử dụng để mở chương trình Microsoft Word.
  win ipcfg -- Hiển thị cấu hình IP.
  winver -- Sử dụng để kiểm tra phiên bản của HĐH đang sử dụng.
  wupdmgr -- Liên kết tới website cập nhật của Microsoft.
  write -- Sử dụng để mở WordPad. 
  __________________
  117 câu lệnh trong Run==>>cmd 
  
  
  1. Accessibility Controls - access.cpl
  2. Accessibility Wizard - accwiz
  3. Add Hardware Wizard - hdwwiz.cpl
  4. Add/Remove Programs - appwiz.cpl
  5. Administrative Tools - control admintools
  6. Automatic Updates - wuaucpl.cpl
  7. Bluetooth Transfer Wizard - fsquirt
  8. Calculator - calc
  9. Certificate Manager - certmgr.msc
  10. Character Map - charmap
  11. Check Disk Utility - chkdsk
  12. Clipboard Viewer - clipbrd
  13. Command Prompt - cmd
  14. Component Services - dcomcnfg
  15. Computer Management - compmgmt.msc
  16. Control Panel - control
  17. Date and Time Properties - timedate.cpl
  18. DDE Shares - ddeshare
  19. Device Manager - devmgmt.msc
  20. Direct X Troubleshooter - dxdiag
  21. Disk Cleanup Utility - cleanmgr
  22. Disk Defragment - dfrg.msc
  23. Disk Management - diskmgmt.msc
  24. Disk Partition Manager - diskpart
  25. Display Properties - control desktop
  26. Display Properties - desk.cpl
  27. Dr. Watson System Troubleshooting Utility - drwtsn32
  28. Driver Verifier Utility - verifier
  29. Event Viewer - eventvwr.msc
  30. Files and Settings Transfer Tool - migwiz
  31. File Signature Verification Tool - sigverif
  32. Findfast - findfast.cpl
  33. Firefox - firefox
  34. Folders Properties - control folders
  35. Fonts - control fonts
  36. Fonts Folder - fonts
  37. Free Cell Card Game - freecell
  38. Game Controllers - joy.cpl
  39. Group Policy Editor (for xp professional) - gpedit.msc
  40. Hearts Card Game - mshearts
  41. Help and Support - helpctr
  42. HyperTerminal - hypertrm
  43. Iexpress Wizard - iexpress
  44. Indexing Service - ciadv.msc
  45. Internet Connection Wizard - icwconn1
  46. Internet Explorer - iexplore
  47. Internet Properties - inetcpl.cpl
  48. Keyboard Properties - control keyboard
  49. Local Security Settings - secpol.msc
  50. Local Users and Groups - lusrmgr.msc
  51. Logs You Out Of Windows - logoff
  52. Malicious Software Removal Tool - mrt
  53. Microsoft Chat - winchat
  54. Microsoft Movie Maker - moviemk
  55. Microsoft Paint - mspaint
  56. Microsoft Syncronization Tool - mobsync
  57. Minesweeper Game - winmine
  58. Mouse Properties - control mouse
  59. Mouse Properties - main.cpl
  60. Netmeeting - conf
  61. Network Connections - control netconnections
  62. Network Connections - ncpa.cpl
  63. Network Setup Wizard - netsetup.cpl
  64. Notepad notepad
  65. Object Packager - packager
  66. ODBC Data Source Administrator - odbccp32.cpl
  67. On Screen Keyboard - osk
  68. Outlook Express - msimn
  69. Paint - pbrush
  70. Password Properties - password.cpl
  71. Performance Monitor - perfmon.msc
  72. Performance Monitor - perfmon
  73. Phone and Modem Options - telephon.cpl
  74. Phone Dialer - dialer
  75. Pinball Game - pinball
  76. Power Configuration - powercfg.cpl
  77. Printers and Faxes - control printers
  78. Printers Folder - printers
  79. Regional Settings - intl.cpl
  80. Registry Editor - regedit
  81. Registry Editor - regedit32
  82. Remote Access Phonebook - rasphone
  83. Remote Desktop - mstsc
  84. Removable Storage - ntmsmgr.msc
  85. Removable Storage Operator Requests - ntmsoprq.msc
  86. Resultant Set of Policy (for xp professional) - rsop.msc
  87. Scanners and Cameras - sticpl.cpl
  88. Scheduled Tasks - control schedtasks
  89. Security Center - wscui.cpl
  90. Services - services.msc
  91. Shared Folders - fsmgmt.msc
  92. Shuts Down Windows - shutdown
  93. Sounds and Audio - mmsys.cpl
  94. Spider Solitare Card Game - spider
  95. SQL Client Configuration - cliconfg
  96. System Configuration Editor - sysedit
  97. System Configuration Utility - msconfig
  98. System Information - msinfo32
  99. System Properties - sysdm.cpl
  100. Task Manager - taskmgr
  101. TCP Tester - tcptest
  102. Telnet Client - telnet
  103. User Account Management - nusrmgr.cpl
  104. Utility Manager - utilman
  105. Windows Address Book - wab
  106. Windows Address Book Import Utility - wabmig
  107. Windows Explorer - explorer
  108. Windows Firewall - firewall.cpl
  109. Windows Magnifier - magnify
  110. Windows Management Infrastructure - wmimgmt.msc
  111. Windows Media Player - wmplayer
  112. Windows Messenger - msmsgs
  113. Windows System Security Tool - syskey
  114. Windows Update Launches - wupdmgr
  115. Windows Version - winver
  116. Windows XP Tour Wizard - tourstart
  117. Wordpad - write
  Bạn cứ từ từ nghiên cứu đi nhé
  RUN : trong windows
  
  Đây là 1 số lệnh:
  1. Character Map = charmap.exe (rất hữu dụng trong việc tìm kiếm các ký tự không thông dụng)
  2. Disk Cleanup = cleanmgr.exe (dọn dẹp đĩa để tăng dung lượng trống)
  3. Clipboard Viewer = clipbrd.exe (Xem nội dung của Windows clipboard)
  4. Dr Watson = drwtsn32.exe (Công cụ gỡ rối)
  5. DirectX diagnosis = dxdiag.exe (Chẩn đoán và thử DirectX, card màn hình & card âm thanh)
  6. Private character editor = eudcedit.exe (cho phép tạo ra hoặc sửa đổi các ký tự(nhân vật?))
  7. IExpress Wizard = iexpress.exe (Tạo ra các file nén tự bung hoặc các file tự cài đặt)
  8. Mcft Synchronization Manager = mobsync.exe (cho phép đồng bộ hóa thư mục trên mạng cho làm việc Offline. Không được cung cấp tài liệu rõ ràng).
  9. Windows Media Player 5.1 = mplay32.exe (phiên bản cũ của Windows Media Player, rất cơ bản).
  10. ODBC Data Source Administrator = odbcad32.exe (Làm một số việc với các cơ sở dữ liệu)
  11. Object Packager = packager.exe (Làm việc với các đối tượng đóng gói cho phép chèn file vào, có các file trợ giúp toàn diện).
  12. System Monitor = perfmon.exe (rất hữu ích, công cụ có tính cấu hình rất cao, cho bạn biết mọi thứ bạn muốn biết về bất kỳ khía cạnh nào của hiệu suất PC, for uber-geeks only )
  13. Program Manager = progman.exe (Legacy Windows 3.x desktop shell).
  14. Remote Access phone book = rasphone.exe (Tài liệu là ảo, không tồn tại).
  15. Registry Editor = regedt32.exe [also regedit.exe] (dành cho việc chỉnh sửa Windows Registry).
  16. Network shared folder wizard = shrpubw.exe (Tạo các thư mục được chia sẻ trên mạng).
  17. File siganture verification tool = sigverif.exe
  18. Volume Contro = sndvol32.exe (Tôi bổ sung cái này cho những người bị mất nó từ vùng cảnh báo của hệ thống).
  19. System Configuration Editor = sysedit.exe (Sửa đổi System.ini & Win.ini giống như Win98! ).
  20. Syskey = syskey.exe (bảo mật cơ sở dữ liệu tài khoản WinXP - cẩn thận khi sử dụng, Nó không được cung cấp tài liệu nhưng hình như nó mã hóa tất cả các mật khẩu, Tôi không chắc về chức năng đầy đủ của nó).
  21. Mcft Telnet Client = telnet.exe
  22. Driver Verifier Manager = verifier.exe (có vẻ như là một tiện ích theo dõi hoạt động của các Driver(trình điều khiển) phần cứng ,có thể hữu ích đối với người gặp sự cố với các Driver. Khộng được cung cấp tài liệu)
  23. Windows for Workgroups Chat = winchat.exe (Xuất hiện như là 1 tiện ích WinNT cũ cho phép chat trong mạng LAN,có file trợ giúp).
  24. System configuration = msconfig.exe (Có thể sử dụng để quản lý các chương trình khởi động cùng với Windows)
  25. gpedit.msc được sử dụng để quản lý các chính sách nhóm và các quyền hạn.
  here are more 99 commands
  Accessibility Controls: access.cpl
  Add Hardware Wizard: hdwwiz.cpl
  Add/Remove Programs:cappwiz.cpl
  Administrative Tools: control admintools
  Automatic Updates: wuaucpl.cpl
  Bluetooth Transfer Wizard: fsquirt
  Calculator: calc
  Certificate Manager: certmgr.msc
  Character Map: charmap
  Check Disk Utility:chkdsk
  Clipboard Viewer: clipbrd
  Command Prompt: cmd
  Component Services: dcomcnfg
  Computer Management: compmgmt.msc
  Date and Time Properties: timedate.cpl
  DDE Shares: ddeshare
  Device Manager: devmgmt.msc
  Direct X Control Panel (If Installed)*: directx.cpl
  Direct X Troubleshooter: dxdiag
  Disk Cleanup Utility: cleanmgr
  Disk Defragment: dfrg.msc
  Disk Management: diskmgmt.msc
  Disk Partition Manager: diskpart
  Display Properties: control desktop
  Display Properties: desk.cpl
  Display Properties (w/Appearance Tab Preselected): control color
  Dr. Watson System Troubleshooting Utility: drwtsn32
  Driver Verifier Utility: verifier
  Event Viewer: eventvwr.msc
  File Signature Verification Tool: sigverif
  Findfast: findfast.cpl
  Folders Properties: control folders
  Fonts: control fonts
  Fonts Folder: fonts
  Free Cell Card Game: freecell
  Game Controllers: joy.cpl
  Group Policy Editor (XP Prof): gpedit.msc
  Hearts Card Game: mshearts
  Iexpress Wizard: iexpress
  
  Indexing Service: ciadv.msc
  Internet Properties: inetcpl.cpl
  IP Configuration (Display Connection Configuration): ipconfig /all
  IP Configuration (Display DNS Cache Contents): ipconfig /displaydns
  IP Configuration (Delete DNS Cache Contents): ipconfig /flushdns
  IP Configuration (Release All Connections): ipconfig /release
  IP Configuration (Renew All Connections): ipconfig /renew
  IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS): ipconfig /registerdns
  IP Configuration (Display DHCP Class ID): ipconfig /showclassid
  IP Configuration (Modifies DHCP Class ID): ipconfig /setclassid
  ava Control Panel (If Installed): jpicpl32.cpl
  Java Control Panel (If Installed): javaws
  Keyboard Properties: control keyboard
  Local Security Settings: secpol.msc
  Local Users and Groups: lusrmgr.msc
  Logs You Out Of Windows: logoff
  Microsoft Chat: winchat
  Minesweeper Game: winmine
  Mouse Properties: control mouse
  Mouse Properties: main.cpl
  Network Connections: control netconnections
  Network Connections: ncpa.cpl
  Network Setup Wizard: netsetup.cpl
  Notepad: notepad
  Nview Desktop Manager (If Installed): nvtuicpl.cpl
  Object Packager: packager
  ODBC Data Source Administrator: odbccp32.cpl
  On Screen Keyboard: osk
  Opens AC3 Filter (If Installed): ac3filter.cpl
  Password Properties: password.cpl
  Performance Monitor: perfmon.msc
  Performance Monitor: perfmon
  Phone and Modem Options: telephon.cpl
  Power Configuration: powercfg.cpl
  Printers and Faxes: control printers
  Printers Folder: printers
  Private Character Editor: eudcedit
  Quicktime (If Installed): QuickTime.cpl
  Regional Settings: intl.cpl
  Registry Editor: regedit
  Registry Editor: regedit32
  emote Desktop: mstsc
  Removable Storage: ntmsmgr.msc
  Removable Storage Operator Requests: ntmsoprq.msc
  Resultant Set of Policy (XP Prof): rsop.msc
  Scanners and Cameras: sticpl.cpl
  Scheduled Tasks: control schedtasks
  Security Center: wscui.cpl
  Services: services.msc
  Shared Folders: fsmgmt.msc
  Shuts Down Windows: shutdown
  Sounds and Audio: mmsys.cpl
  Spider Solitare Card Game: spider
  SQL Client Configuration: cliconfg
  System Configuration Editor: sysedit
  System Configuration Utility: msconfig
  System File Checker Utility (Scan Immediately): sfc /scannow
  System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot): sfc /scanonce
  System File Checker Utility (Scan On Every Boot): sfc /scanboot
  System File Checker Utility (Return to Default Setting): sfc /revert
  System File Checker Utility (Purge File Cache): sfc /purgecache
  System File Checker Utility (Set Cache Size to size x): sfc /cachesize=x
  System Properties: sysdm.cpl
  Task Manager:taskmgr
  Telnet Client:telnet
  User Account Management:nusrmgr.cpl
  Utility Manager:utilman
  Windows Firewall:firewall.cpl
  Windows Magnifier:magnify
  Windows Management Infrastructure:wmimgmt.msc
  Windows System Security Tool:syskey
  Windows Update Launches:wupdmgr
  Windows XP Tour Wizard:tourstart
  Wordpad:write hoặc wordpad
  Sưu tầm Internet
  Attached Files
  Đại lý bán phần mềm diệt virus Bkav Pro giá rẻ nhất thị trường.
  Điện thoại: 0941 453 453 bkav pro giá rẻ
Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
X