No announcement yet.

Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

  I. Đối với Win 7
  Cách 1:
  - Có nhiều bạn băn khoăn khi cài lại Windows mà không có key chính hảng. Điều đó không quan trọng bởi vì sau khi bạn thực hiện theo đúng bài viết này bạn sẽ yên tâm khi cài lại Win nhé, Bởi vì bản quyền đã được bạn BackUp lại.
  - Từ nay mỗi khi cài Win bạn có thể phục hồi lại bản quyền đúng cho phiên bản Win đó nhé.
  - Cách BackUp lại bản quyền thế nào? Có thật sự khó hay không?
  + Nó thật tiện lợi và nhanh chỉ khoảng vài giây là xong.
  + Do vậy bạn có thể BackUp mọi phiên bản Windows 7 rồi phục hồi cho các máy (Nhớ đúng từng phiên bản nhé).
  - Trước tiên bạn tải công cụ đó tại đây: mediafire.com Pass: nvd_tsqlq2
  Sau khi tải về các bạn thực hiện như sau:
  1. Cách BackUp
  Chạy file Win7Activator như hình:


  Sau đó nhấn vào backUp.


  Rồi chọn vị trí lưu.


  Các bạn có thể lưu file này lên tài khoản sao lưu trực tuyến ở đây: Tài khoản sao lưu trực tuyến của tôi để có thể giúp đỡ mọi người khi cần thiết.

  Khi nào có thông báo như thế này là thành công.


  2. Cách Restore
  Phục hồi lại bản quyền thì hoàn toàn đơn giản, bạn nhấn vào Restore.


  Duyệt tới nơi sao lưu bản quyền.


  Cuối cùng nhấn Ok, như vậy là bạn đã thực hiện xong.

  Cách 2:

  - Sao lưu: Trước tiên bạn phải cho hiện tất cả các file ẩn. Sao lưu hai file quan trọng sau pkeyconfig.xrm-ms tokens.dat trong 2 thư mục sau:

  C:\Windows\System32\spp\tokens\pkeyconfig
  C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
  Nhớ lưu dữ cẩn thận hoặc Up lên tài khoản trực tuyến.

  - Phục hồi: 2 file pkeyconfig.xrm-mstokens.dat mặc định đã được MS gán 1 số quyền để bảo vệ 2 file này. Nhưng trong quá trình phục hồi lại bản quyền thì ta cần chép đè lên nó. Do đó bạn chép đoạn code dưới đây và save lại với định dạng .reg. Ở đây mình đặt tên file là: takeownership.reg. Sau đó chạy nó để add thêm vào menu chuột phải thêm một dòng Take Ownership. Bạn phải chạy nó với quyền administrator.

  Code
  itor Version 5.00

  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "NoWorkingDirectory"=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" && icacls \"%1\" /grant administrators:F"

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas]
  @="Take Ownership"
  "NoWorkingDirectory"=""

  [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\runas\command]
  @="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  "IsolatedCommand"="cmd.exe /c takeown /f \"%1\" /r /d y && icacls \"%1\" /grant administrators:F /t"
  Cài đặt lại Win7 với key bản quyền trước đây và không active.
  Dừng dịch vụ Software Protection. Tìm đến hai file như trên theo đường dẫn:

  C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Mi crosoft\SoftwareProtectionPlatform
  C:\Windows\System32\spp\tokens\pkeyconfig
  Chuột phải vào mỗi file, chọn Take Ownership, sau đó xóa file mới. Và copy 2 file bạn đã lưu giữ trước đây vào hai thư mục tương ứng pkeyconfig.xrm-ms vào folder theo đường dẫn
  C:\Windows\System32\spp\tokens\pkeyconfig
  tokens.dat vào folder theo đường dẫn
  C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
  File tokens.dat khá cứng đầu cho nên ta phải dùng Unlocker để xóa nó.
  Sau đó khởi động lại dịch vụ Software Protection.


  II. Đối với Win Vista

  Tiến hành sao lưu bản quyền Windows Vista

  Đầu tiên bạn tải phần mềm ABR phiên bản mới nhất 1.0 (dung lượng 1.43 MB) tại đây. Pass: nvd_tsqlq2

  - Bạn chuẩn bị một chiếc USB để sao lưu. Sau đó chạy file activation_backup.exe, chương trình sẽ sao lưu bản quyền của hệ điều hành vào USB.

  - Khi nhận được thông báo Backup complete, bạn hãy bấm Enter để thoát khỏi activation_backup.

  - Trong thư mục của ABR trên USB sẽ xuất hiện 2 file là backup-cert.xrm-ms (sao lưu lại file kích hoạt của Windows Vista của bạn) và backup-key.txt (sao lưu lại product key đăng ký của Windows Vista).

  - Sau khi đã sao lưu kích hoạt và đăng ký của Windows Vista, bạn sẽ sử dụng các chương trình sao lưu và phục hồi driver như WinDriver Ghost, Driver Genius… để sao lưu các driver trong máy tính. kế tiếp, bạn tiến hành cài đặt Windows Vista. Lưu ý khi đến cửa sổ Install Windows thì bạn không được điền vào ô Product key và bỏ chọn ở ô Automatically active Windows when I’m online, bấm Next.

  - Khi hộp thoại Install Windows hỏi “Do you want to enter your product key now”, bạn hãy bấm No để xác nhận không nhập product key đăng ký của Windows Vista. Sau đó chọn đúng phiên bản Windows Vista của máy bạn đang sử dụng và tiếp tục làm theo hướng dẫn cho tới khi hoàn tất cài đặt Windows Vista.

  Cách kích hoạt bản quyền cho Windows Vista

  - Sau khi cài xong Windows Vista, cắm USB vào máy tính và chạy file activation_restore.exe để phục hồi và kích hoạt bản quyền cho Windows Vista. Sau đó, bấm Enter để thoát khỏi ABR.

  Khi kích hoạt bản quyền xong, bạn cần cài đặt driver phiên bản mới nhất và những phần mềm cần thiết, sau đó nên dùng một chương trình như Norton Ghost, Acronis True Image để sao lưu lại toàn bộ hệ thống của bạn.

  Nhớ phục hồi cho đúng phiên bản.

  3. Sao lưu và phục hồi bản quyền Office 2007
  a. Sao lưu
  Bạn tiến hành Copy 3 file OPA12.BAK, opa12.dat, xxxxx.bpc lại.
  Trong Win XP:
  C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\OFFICE\DATA
  Trong Vista và Win7:
  C:\ProgramData\Microsoft\OFFICE\DATA
  - Trong Registry tìm đến khóa HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\12.0\ Registration\{90120000-0030-0000-0000-0000000FF1CE}
  Sao lưu 3 khóa DigitalProductID, LicenseTypeProductID thành restore.reg.

  (nhấn Ctrl và chọn 3 khóa trên, chọn menu File -> Export, đặt tên restore.reg, lưu cẩn thận.

  b. Phục hồi
  Bạn tiến hành Copy 3 file OPA12.BAK, opa12.dat, xxxxx.bpc vào chép đề lên các file trong thư mục theo đường dẫn trên.
  Chạy file restore.reg để sửa Registry.OK !

  4. Sao lưu và phục hồi bản quyền Office 2010
  a. Sao lưu
  Sao lưu 3 file quan trọng theo các đường dẫn sau và lưu giữ cẩn thận:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft shared\OFFICE14\Office Setup Controller\pkeyconfig-office.xrm-ms
  C:\ProgramData\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionP latform\Cache\cache.dat
  C:\ProgramData\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionP latform\tokens.dat
  b. Phục hồi
  - Cài đặt Office 2010 với key bản quyền trước kia và không active.
  - Chép đoạn mã dưới đây vào Notepad, save lại với định dạng .cmd, trong đó thay các kí tự XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX bằng key bạn dùng.
  Code:
  @echo off
  net stop osppsvc
  takeown /f "%PROGRAMFILES%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Office Setup Controller\pkeyconfig-office.xrm-ms"
  icacls "%PROGRAMFILES%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Office Setup Controller\pkeyconfig-office.xrm-ms" /grant administrators:F /t
  del /F /Q "%PROGRAMFILES%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Office Setup Controller\pkeyconfig-office.xrm-ms"
  copy "%~dp0pkeyconfig-office.xrm-ms" "%PROGRAMFILES%\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE14\Office Setup Controller\pkeyconfig-office.xrm-ms"
  takeown /f "%PROGRAMDATA%\Microsoft\OfficeSoftwareProtect ionP latform\tokens.dat"
  icacls "%PROGRAMDATA%\Microsoft\OfficeSoftwareProtect ionP latform\tokens.dat" /grant administrators:F /t
  del /F /Q "%PROGRAMDATA%\Microsoft\OfficeSoftwareProtect ionP latform\tokens.dat"
  copy "%~dp0tokens.dat" "%PROGRAMDATA%\Microsoft\OfficeSoftwareProtect ionP latform\tokens.dat"
  cscript "%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /inpkey:xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxx
  cscript "%PROGRAMFILES%\Microsoft Office\Office14\ospp.vbs" /dstatus
  pause
  Chép 3 file đã sao lưu trước đây vào các thư mục tương ứng:
  C:\Program Files\Common Files\Microsoft shared\OFFICE14\Office Setup Controller\pkeyconfig-office.xrm-ms
  C:\ProgramData\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionP latform\Cache\cache.dat
  C:\ProgramData\Microsoft\OfficeSoftwareProtectionP latform\tokens.dat
  Sau đó chạy file .cmd với quyền administrator. OK !

  5. Tools khác

  Ngoài ra các bạn có thể sử dụng công cụ khác như: ProduKey v1.45 Tải về từ đây: mediafire 1 chạy trực tiếp, mediafire 2 cài đặt. Pass: nvd_tsqlq2

  Hỗ trợ các phiên bản sau:

  Microsoft Windows 98/ME
  Microsoft Windows 2000
  Microsoft Windows NT
  Microsoft Windows XP
  Microsoft Windows Vista
  Microsoft Windows Server 2003
  Microsoft Windows 7 (Works only for some of the Windows 7 versions, see the known problems section)
  Microsoft Office 2000 (Only ProductID is displayed)
  Microsoft Office 2003
  Microsoft Office 2007
  Microsoft Office 2010
  Microsoft SQL Server 2000
  Microsoft SQL Server 2005
  Microsoft Exchange Server 2000
  Microsoft Exchange Server 2003
  Chúc các bạn thành công.
  Lần sửa cuối bởi NVD_TSQLQ2; 04/06/12, 10:34 AM.

 • #2
  Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

  Backup này dùng khi mình vừa cài lại Win xong, mình dùng Ghost thì không backup được phải không anh?
  Lần sửa cuối bởi meo2k; 27/05/12, 09:42 AM.

  Comment


  • #3
   Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

   Nguyên văn bởi meo2k Xem bài viết
   Sau khi backup Win như anh hướng dẫn ổn rồi, khi phục hồi lại mình làm như nào vậy ?
   - Trời? chưa đọc hết à?????????????????????
   - Mục 2. Cách Restore xanh lè thế này mà không thấy ..chết..

   Comment


   • #4
    Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

    Nguyên văn bởi NVD_TSQLQ2 Xem bài viết
    - Trời? chưa đọc hết à?????????????????????
    - Mục 2. Cách Restore xanh lè thế này mà không thấy ..chết..
    Dạ em vội quá viết nhầm ạ.hic

    Comment


    • #5
     Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

     Nguyên văn bởi meo2k Xem bài viết
     Backup này dùng khi mình vừa cài lại Win xong, mình dùng Ghost thì không backup được phải không anh?
     Được chứ miễn là đúng bản Win 7 bạn sử dụng = bản BackUp.

     Comment


     • #6
      Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

      Ứng dụng này bạn viết bằng ngôn ngữ gì thế ?
      Facebook: www.facebook.com/nam30070509
      Yahoo: iga_gk@yahoo.com.vn - Gmail: hoangnam30593@gmail.com

      Comment


      • #7
       Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

       hay qua đi
       Code:

       Hồ Phương Châu
       Mail: hophuongchau@gmail.com
       FB: fb.com/hophuongchau113
       Tel: 0967 054 113
       skype: chau1132

       Comment


       • #8
        Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

        hôm nọ em củng kiếm được cái key mak . và gio win của em cũng thành bản quyền rồi thì phải :: và em củng đã dùng tiện ích này để dư lại bản quyền cho máy mình . vậy theo anh nêu đem bản sao lưu này sang máy khác thì có thể dùng được bản quyền cho máy khác không anh nhỉ .
        Cộng tác viên bán hàng tại Thanh Hoá

        Comment


        • #9
         Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

         Nguyên văn bởi víaongoaikhoi Xem bài viết
         hôm nọ em củng kiếm được cái key mak . và gio win của em cũng thành bản quyền rồi thì phải :: và em củng đã dùng tiện ích này để dư lại bản quyền cho máy mình . vậy theo anh nêu đem bản sao lưu này sang máy khác thì có thể dùng được bản quyền cho máy khác không anh nhỉ .
         Được chứ, em đọc kỹ vào.

         Comment


         • #10
          Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

          nếu vậy thì chỉ cần mua một bản quyền rồi sao lưu như cách này là có thể dùng thoái mái cho máy khác à anh ( em thấy không ổn )
          Cộng tác viên bán hàng tại Thanh Hoá

          Comment


          • #11
           Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

           Nút restore ở đấy ai chả nhìn thấy, vấn đề Duẩn đã thử thật cái này chưa. Tớ thử 1 lần rồi mà éo được
           [active > backup > cài lại win > restore> fail ]
           Yahoo : ducanh_nguyen2000

           Comment


           • #12
            Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

            Nguyên văn bởi ducanhnguyen2k Xem bài viết
            Nút restore ở đấy ai chả nhìn thấy, vấn đề Duẩn đã thử thật cái này chưa. Tớ thử 1 lần rồi mà éo được
            [active > backup > cài lại win > restore> fail ]
            Bác duẩn ơi , có bạn thắc mắc kìa , bác đã test chưa ? cái này có dùng cho XP được không ?

            Comment


            • #13
             Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

             Nguyên văn bởi ivanhoe Xem bài viết
             Bác duẩn ơi , có bạn thắc mắc kìa , bác đã test chưa ? cái này có dùng cho XP được không ?
             Win7Activator có dùng được cho XP ko, cái này phải test thiệt là kỹ nha
             Yahoo : ducanh_nguyen2000

             Comment


             • #14
              Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

              Nguyên văn bởi ivanhoe Xem bài viết
              Bác duẩn ơi , có bạn thắc mắc kìa , bác đã test chưa ? cái này có dùng cho XP được không ?
              Sao không đọc kỹ tiêu đề Topic nhỉ??????

              Comment


              • #15
               Re: Cách sao lưu và phục hồi bản quyền Windows 7

               Nguyên văn bởi NVD_TSQLQ2 Xem bài viết
               - Có nhiều bạn băn khoăn khi cài lại Windows mà không có key chính hảng. Điều đó không quan trọng bởi vì sau khi bạn thực hiện theo đúng bài viết này bạn sẽ yên tâm khi cài lại Win nhé, Bởi vì bản quyền đã được bạn BackUp lại.

               Cuối cùng nhấn Ok, như vậy là bạn đã thực hiẹn xong.
               Chúc các bạn thành công.
               Bài này hay lắm.thanks a
               Yahoo : thienha_tran2000 || FB: facebook.com/tranbaotrung.90

               youtube.com/tranbaotrung90

               | Nước vô tình ngàn năm trôi mãi.Trăng vô tình trăng ở mãi tít xa. |
               ----------------------------------------------------------------------------

               Comment

               Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
               X