No announcement yet.

[Solved] Giúp sửa lỗi không vào được gpedit.msc

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [Solved] Giúp sửa lỗi không vào được gpedit.msc

  máy mình không vào được gpedit.msc khi gõ lệnh vào run thì có hiện tượng này:


  ai biết chỉ giùm nhé! thank nhiều!
  Lần sửa cuối bởi duymeo; 06/06/10, 02:21 PM.


 • #2
  Trước tiên em update chương trình diệt virus trên máy và tiến hành full scan.

  - Ngoài ra em cho tuananh37 biết em đang dùng hệ điều hành gì thế, cụ thể winver luôn nhé! Theo tuananh37 được được biết thì các bản Windows XP Home, VistaHome là không hỗ trợ gpedit.msc.

  - Nếu em cài các bản windows khác với các bản kể trên thì hãy làm theo cách này để fix lỗi mmc nhé:

  - Download Microsoft Management Console 3.0 về cài lên và kiểm tra kết quả.

  Link:
  Lần sửa cuối bởi TuanAnh37; 06/06/10, 04:15 PM.

  Comment


  • #3
   Bản win home thì không hỗ trợ lệnh đó đâu bạn.
   Nếu là bản XP pro thì bạn làm như sau: Mở Start --> Program --> Accessories --> Comand Promt
   và đánh gpedit.msc xem ok không.
   Nếu ko OK phải quét virus. Virus có thể làm sai lệch C:\WINDOWS\system32\dllcache và kết quả là ko vô được.
   Lần sửa cuối bởi duymeo; 06/06/10, 12:20 PM.
   Hướng dẫn ghost máy!
   Xử lý tức thời mất mạng do virus
   Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
   Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
   Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
   Fix lỗi winXP và win7
   Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
   Dùng MBAM gom mẫu virus!
   Dùng combofix gỡ malware!

   Comment


   • #4
    em dùng winxp.mấy hôm truớc em vẫn vào bình thường mà.trước đây em vẫn vào để sửa mất taskmanager mà

    Comment


    • #5
     Nếu là bản XP pro thì bạn làm như sau: Mở Start --> Program --> Accessories --> Comand Promt
     và đánh gpedit.msc xem ok không.
     Nếu ko OK phải quét virus. Virus có thể làm sai lệch C:\WINDOWS\system32\dllcache và kết quả là ko vô được.
     Hướng dẫn ghost máy!
     Xử lý tức thời mất mạng do virus
     Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
     Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
     Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
     Fix lỗi winXP và win7
     Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
     Dùng MBAM gom mẫu virus!
     Dùng combofix gỡ malware!

     Comment


     • #6
      Nguyên văn bởi duymeo Xem bài viết
      Nếu ko OK phải quét virus. Virus có thể làm sai lệch C:\WINDOWS\system32\dllcache và kết quả là ko vô được.
      hôm nay em quyét bằng bkavpro thì báo như thế này

      và quét bằng Malwarebytes' Anti-Malware thì như thế này ạ:
      Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
      www.malwarebytes.org

      Database version: 4172

      Windows 5.1.2600 Service Pack 2
      Internet Explorer 8.0.6001.18702

      6/6/2010 11:21:38 AM
      mbam-log-2010-06-06 (11-21-38).txt

      Scan type: Full scan (C:\|D:\|E:\|)
      Objects scanned: 192335
      Time elapsed: 37 minute(s), 51 second(s)

      Memory Processes Infected: 0
      Memory Modules Infected: 2
      Registry Keys Infected: 44
      Registry Values Infected: 5
      Registry Data Items Infected: 0
      Folders Infected: 23
      Files Infected: 32

      Memory Processes Infected:
      (No malicious items detected)

      Memory Modules Infected:
      C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Windows Server\jhhkel.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Windows Server\jhhkel.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.

      Registry Keys Infected:
      HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.lfgax (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.lfgax.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hostie.bho (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hostie.bho.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hotbarweather.weathercontroller (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hotbarweather.weathercontroller. 1 (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\srv.coreservices (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\srv.coreservices.1 (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2f9ad413-2e0b-4a85-bb2a-cf961238262a} (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{70880ce6-308c-4204-a89e-b266c3f7b7fa} (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8c788aa2-7530-43be-97b7-4d491f13bea3} (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a078f691-9c07-4af2-bf43-35e79eecf8b7} (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{90b8b761-df2b-48ac-bbe0-bcc03a819b3b} (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b0cb585f-3271-4e42-88d9-ae5c9330d554} (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{a078f691-9c07-4af2-bf43-35e79eecf8b7} (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{eddbb5ee-bb64-4bfc-9dbe-e7c85941335b} (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Ext\PreApproved\{a078f691-9c07-4af2-bf43-35e79eecf8b7} (Adware.Softomate) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\cntntcntr.cntntdic (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\cntntcntr.cntntdic.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\cntntcntr.cntntdisp (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\cntntcntr.cntntdisp.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.coreservices (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\coresrv.coreservices.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hbcoresrv.dynamicprop (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hbcoresrv.dynamicprop.1 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hbmain.commband.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hbr.hbmain.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hostol.mailanim (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hostol.mailanim.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hostol.webmailsend (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hostol.webmailsend.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hotbarax.info (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hotbarax.info.1 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hotbarax.userprofiles (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\hotbarax.userprofiles.1 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.htmlmenuui.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CLASSES_ROOT\toolbar.toolbarctl.1 (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_CURRENT_USER\Software\Hotbar (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_CURRENT_USER\Software\hotbarsa (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hotbar (Adware.Hotbar) -> No action taken.

      Registry Values Infected:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{90b8b761-df2b-48ac-bbe0-bcc03a819b3b} (Adware.Zango) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\uid (Malware.Trace) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\updaten ew (Malware.Trace) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\taskman (Trojan.Agent) -> No action taken.
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Session Manager\AppCertDlls\appsecdll (Trojan.Agent) -> No action taken.

      Registry Data Items Infected:
      (No malicious items detected)

      Folders Infected:
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\2ACA5CC3-0F83-453D-A079-1076FE1A8B65 (Adware.Seekmo) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Weather_XML (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\Weather_XML (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar\static (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar\static\1 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar\static\DownLoad (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar\dynamic (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostWD (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostWD\static (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostWD\static\DownLoad (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostWD\static\1 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostWD\static\2 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostOL (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostOL\dynamic (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostOI (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\HostOI\dynamic (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HotbarSA (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\WeatherDPA (Adware.Hotbar) -> No action taken.

      Files Infected:
      C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Local Settings\Application Data\Windows Server\jhhkel.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Windows Server\jhhkel.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.
      C:\WINDOWS\system32\w.exe (Backdoor.Bot) -> No action taken.
      C:\WINDOWS\system32\wuaucldt.exe (Backdoor.Bot) -> No action taken.
      C:\WINDOWS\pss\ihaupd32.exeStartup (Trojan.Downloader) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Windows Server\jhhkel.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\Windows Server\jhhkel.dll (Trojan.Agent) -> No action taken.
      C:\Program Files\Internet Explorer\rasadhlp.dll (Spyware.Passwords) -> No action taken.
      C:\Program Files\Mozilla Firefox\rasadhlp.dll (Spyware.Passwords) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherStartup.xml (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\history (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\WeatherPreferences (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Links (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Weather_XML\Loading (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Weather_XML\screen2 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Weather_XML\Display (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Weather_XML\soaperr or (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\WeatherDPA\Weather_XML\screen3 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\Weather_XML\General (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\Weather_XML\Genera1 (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\Weather\Weather_XML\Default (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar\static\DownLoad\samplegrou ps2.xip (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\Hotbar\v3.5\Hotbar\static\DownLoad\samplegrou ps2.txt (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HotbarSA\HotbarSAAbout.mht (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HotbarSA\HotbarSAEULA.mht (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HotbarSA\HotbarSA.dat (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HotbarSA\HotbarSAau.dat (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\HotbarSA\HotbarSA_kyf.dat (Adware.Hotbar) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\avdrn.dat (Malware.Trace) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\Application Data\wiaservg.log (Malware.Trace) -> No action taken.
      C:\WINDOWS\system32\grouppolicy\User\Scripts\Logon \autorun.bat (Malware.Trace) -> No action taken.
      C:\Documents and Settings\User\oashdihasidhasuidhiasdhiashdiuasdhas d (Malware.Trace) -> No action taken.
      mấy con này có liên quan đến gpedit của em không ạ?
      Lần sửa cuối bởi Tuong_lshb; 06/06/10, 12:29 PM.

      Comment


      • #7
       Nguyên văn bởi Tuong_lshb Xem bài viết
       em dùng winxp.mấy hôm truớc em vẫn vào bình thường mà.trước đây em vẫn vào để sửa mất taskmanager mà

       Em đang dùng chương trình diệt virus gì vậy? Em thử cách tuananh37 đưa ra ở trên chưa? Em thử cách trên và tham khảo theo cách này nữa nhé:

       - Vào đường dẫn C:\WINDOWS\system32 xóa luôn GroupPolicy đi rồi Restart lại máy, sau đó kiểm tra kết quả.
       Lần sửa cuối bởi TuanAnh37; 06/06/10, 03:35 PM.

       Comment


       • #8
        Em dùng bkavpro quét chế độ toàn bộ máy nhé. Dùng deep scan đó. Rồi tải fixauto1.1.7 về sửa lỗi:
        http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?t=2838
        Lần sửa cuối bởi duymeo; 06/06/10, 12:47 PM.
        Hướng dẫn ghost máy!
        Xử lý tức thời mất mạng do virus
        Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
        Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
        Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
        Fix lỗi winXP và win7
        Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
        Dùng MBAM gom mẫu virus!
        Dùng combofix gỡ malware!

        Comment


        • #9
         Nguyên văn bởi Tuong_lshb Xem bài viết
         máy mình không vào được gpedit.msc khi gõ lệnh vào run thì có hiện tượng này:


         ai biết chỉ giùm nhé! thank nhiều!
         1. Em copy đoạn code dưới vào NotePad, save với tên file là LangkhachFix.inf ra Desktop, phải chuột chọn Install:

         Code:
         [Version]
         Signature="$Windows NT$"
         Provider=LangkhachBkav
          
         [DefaultInstall]
         DelReg=LangkhachDel
         AddReg=LangkhachAdd
          
         [LangkhachDel]
         HKCU, Software\Classes\.exe
         HKCU, Software\Classes\secfile
         HKCR, secfile
         HKCR, .exe\shell\open\command
          
         [LangkhachAdd]
         HKCR, exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
         HKCR, .exe,,,"exefile"
         HKCR, .exe,"Content Type",,"application/x-msdownload"
         HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
         HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
         HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
         HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
         HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""
         HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x10001,0
         HKCU, Software\Policies\Microsoft\Windows\System,DisableCMD,0x10001,0
         HKLM, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore,DisableSR,0x10001,1
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,HideFileExt,0x10001,0
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,Hidden,0x10001,1
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced,ShowSuperHidden,0x10001,1
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableTaskMgr,0x10001,0
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoFolderOptions,0x10001,0
         HKCU, Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions,NoBrowserOptions,0x10001,0
         HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoRun,0x10001,0
         HKLM, Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf,,,"@SYS:KhongKhongThay"
         HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer,NoDriveTypeAutoRun,0x10001,255
         HKLM, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\CancelAutoplay\Files,*.*,0x0
         HKLM, System\CurrentControlSet\Services\ShellHWDetection,Start,0x10001,4
         2. Click Start/Run, gõ lệnh sau rồi Enter:
         Code:
         tskill explorer
         3. Em tiếp tục copy đoạn code sau vào NotePad, lưu lại với tên là EnableGPedit.reg, rồi nhấp đúp chạy:

         Code:
         Windows Registry Editor Version 5.00
         
         [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}]
         @="Group Policy"
         
         [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{8FC0B734-A0E1-11D1-A7D3-0000F87571E3}\InProcServer32]
         @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
          00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,47,00,50,00,\
          45,00,64,00,69,00,74,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
         "ThreadingModel"="Apartment"
         4. Click Start/Run, gõ lệnh sau rồi Enter:


         Code:
         
         tskill explorer
         Sau đó em kiểm tra lại xem có OK không nhé?
         Câu lạc bộ Laptop xách tay Mỹ
         http://forum.bkav.com.vn/search?sear...ssage%22%5D%7D

         Comment


         • harypotter
          harypotter commented
          Editing a comment
          gõ lệnh 2 không được ạ
          Lần sửa cuối bởi harypotter; 04/10/16, 02:57 PM.

        • #10
         Bạn vào regedit xoá khoá mmc theo đường dẫn sau :

         "HKCU\Software\policies\microsoft\mmc"
         Hoặc

         - Bạn dùng lệnh mmc %SystemRoot%\system32\gpedit.msc chạy trực tiếp nhé!

         Chúc bạn thành công!

         Comment


         • #11
          Hoặc có thể Gpedit.msc đang bị khóa ấy mà. Vào regedit xóa thư mục mmc là xong.

          "HKCU\Software\policies\microsoft\mmc"
          Nghĩa là em vào Start ---> Run ---> gõ regedit vào Hkey - Local - Machine chọn tiếp Software\policies\microsoft và cuối cùng là mmc thì bấm chuột phải và delete đi là được.
          Lần sửa cuối bởi duymeo; 06/06/10, 01:01 PM.
          Hướng dẫn ghost máy!
          Xử lý tức thời mất mạng do virus
          Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
          Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
          Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
          Fix lỗi winXP và win7
          Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
          Dùng MBAM gom mẫu virus!
          Dùng combofix gỡ malware!

          Comment


          • #12
           Nguyên văn bởi duymeo Xem bài viết
           Hoặc có thể Gpedit.msc đang bị khóa ấy mà. Vào regedit xóa thư mục mmc là xong.           Nghĩa là em vào Start ---> Run ---> gõ regedit vào Hkey - Current -User chọn tiếp Software\policies\microsoft và cuối cùng là mmc thì bấm chuột phải và delete đi là được.
           sao em không tìm thấy cái mmc nhỉ?

           Comment


           • #13
            Bạn đã thử Start => Run => %SystemRoot%\system32\gpedit.msc => Enter chưa???

            Comment


            • #14
             Em vào Hkey - Local - Machine thì có.
             Hướng dẫn ghost máy!
             Xử lý tức thời mất mạng do virus
             Kinh nghiệm dùng máy hạn chế dính virus!
             Kinh nghiệm dùng Bkav Pro khi bị virus!
             Kinh nghiệm xử lý virus vô hiệu hóa chức năng win
             Fix lỗi winXP và win7
             Dùng glary dọn rác và sửa lỗi file system
             Dùng MBAM gom mẫu virus!
             Dùng combofix gỡ malware!

             Comment


             • #15
              Kết quả quét virus bằng BkavPro thế nào rồi em?

              Comment

              Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
              X