No announcement yet.

Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

  Như tiêu đề, qua tham khảo thông tin trên forum, thấy nhiều bạn than vãn về vấn đề chia ổ bằng acronis diskdirector mà chưa có lời giải đáp. Mình chia sẻ cho mọi người các bản fix lỗi của acronis, kèm theo đó là một lô các phần mềm khác chạy trên nền windows pe (MiniXP, 7PE, 8PE, 8.1PE, 10PE) hoặc chạy trực tiếp trên nền windows, nền dos, uefi.

  Lưu ý

  - Đa phần đóng gói dạng tự chạy nên chỉ việc tải về, giải nén và xài. Nếu không thì chạy file CMD có sẵn sau khi giải nén.
  - Bản ghi x64 chỉ chạy ở 64 bit
  - Nếu bản PE của bạn đã build sẵn với snapman driver (snapman.sys) bạn cần rebuild và thay thế bởi các file trong gói (snapman.sys, fltsrv.sys); loại bỏ việc nạp snapman là tốt nhất.
  - Mọi phần mềm ở topic này luôn được update, fix lỗi
  - Nếu đã từng chạy Acronis trên nền Windows thì chạy file RemoveAcronis.cmd trước. Sau đó khởi động lại máy rùi mới sử dụng Acronis.
  - pass: 2012mshs

  Bao gồm:

  - Acronis True Image 2016 19 Build 5634 PE (64Bit)
  - Acronis True Image 2015 18 Build 6613 PE (64Bit)
  - Acronis True Image 2014 17 Build 6673 PE
  - Acronis True Image 2013 16 Build 6514 PE
  - Acronis True Image 9.7.0.8398 PE
  - Acronis Disk Director 2012 12.0.3223 PE
  - Acronis Disk Director 10 Build 2288 PE
  - TIB shell cho Acronis
  - Easeus Data Recovery Wizard 9.0 PE
  - Easeus Partition Master 10.8 PE
  - Easeus Todo Backup 8.8 PE
  - MiniTool Partition Wizard Server 9.1 PE
  - Active password changer 6 PE
  - AOMEI Partition Assistant Server 6.0 PE
  - AOMEI Dynamic Disk Manager Unlimited 1.2 PE
  - Partition Guru Pro 4.7.2.155 PE
  - Passcape Reset Windows Password PE
  - MiniTool Power Data recovery 7.0 PE
  - 7 Data Recovery Wizard 3.4 PE
  - Hetman Partition Recovery 2.3 PE
  - Symantec Norton Ghost 12.0.0.8010 PE
  - Eset antivirus 7 (32bit) - Hỗ trợ sao lưu và sử dụng data (file *.DAT)
  - Revo Uninstaller Professional 3.1.4 PE
  - CCleaner 5.9.0.5343 pro PE
  - Macrorit Disk Partition Expert 3.9.0 PE
  - R-Drive Image 6.0 build 6011 PE
  - Paragon Hardisk Manager 15 PE
  - Miray HDClone 6 Enterprise PE
  - Macrium Reflect 6.1.909 PE
  - Soft Organizer 5.0.1 portable

  Các phần mềm chạy trên nền UEFI, DOS

  - Acronis True Image home 2016 19 Build 5634 (UEFI - GRUB2)
  - Acronis True Image home 2015 18 Build 6613 (UEFI - GRUB2)
  - Acronis True Image home 2014 17 Build 6673 (UEFI - GRUB2)
  - Acronis True Image home 2013 16 Build 6514 (UEFI - GRUB2)
  - Acronis True Image 9.7.0.8398 (DOS)
  - Acronis Disk Director home 2012 (UEFI - GRUB2)
  - Acronis Disk Director 10 Build 2288 (DOS)
  - Acronis Backup Advanced PC 11.5 Build 43994 (UEFI - GRUB2)
  - Paragon Hardisk Manager 15 (UEFI - GRUB2)
  - Paragon Hardisk Manager 15 (DOS)
  - Partition Guru 4.7.2.155 (DOS)
  - HDD Regenerator 2011 (DOS)
  - Active password changer 5 (DOS)
  - MiniTool Partition Wizard Server Edition 9.1 (UEFI - GRUB2)
  - R-Drive Image 6.0 build 6011 (ISO)

  Link folder:

  http://up.4share.vn/d/7d494848494a484d

  Code trong Grub2 của acronis, partition wizard, paragon hardisk manager, R-Drive Imgae boot dạng ISO

  Code:
  menuentry "Acronis True Image Home 2016 ISO ElTorito" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/ati16.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  echo mount the El Torito floppy image
  loopback ElTorito (loop)232+178000
  #ls (ElTorito)/
  linux (ElTorito)/dat10.dat quiet force_modules=usbhid
  initrd (ElTorito)/dat11.dat (ElTorito)/dat12.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis True Image Home 2016 ISO" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/ati16.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  linux (loop,msdos1)/dat10.dat quiet force_modules=usbhid
  initrd (loop,msdos1)/dat11.dat (loop,msdos1)/dat12.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis True Image Home 2015 ISO ElTorito" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/ati15.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  echo mount the El Torito floppy image
  loopback ElTorito (loop)156+158000
  #ls (ElTorito)/
  linux (ElTorito)/dat9.dat quiet
  initrd (ElTorito)/dat8.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis True Image Home 2014 ISO ElTorito" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/ati14.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  echo mount the El Torito floppy image
  loopback ElTorito (loop)160+145468
  #ls (ElTorito)/
  linux (ElTorito)/dat9.dat quiet
  initrd (ElTorito)/dat8.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis True Image Home 2013 ISO ElTorito" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/ati13.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  echo mount the El Torito floppy image
  loopback ElTorito (loop)156+100000
  #ls (ElTorito)/
  linux (ElTorito)/dat9.dat quiet
  initrd (ElTorito)/dat8.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis Disk Director Home 12 ISO ElTorito" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/add12.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  echo mount the El Torito floppy image
  loopback ElTorito (loop)220+161792
  #ls (ElTorito)/
  linux (ElTorito)/dat5.dat quiet
  initrd (ElTorito)/dat4.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis Backup Advanced PC 11.5 ISO ElTorito" {
  set quiet=1
  set gfxpayload=1024x768x32,1024x768
  set mbrcrcs=on
  set isofile="/iso/abr64.iso"
  search --set -f $isofile
  loopback loop $isofile
  loopback ElTorito (loop)160+324000
  #ls (ElTorito)/
  linux (ElTorito)/abr64ker.dat product=bootagent media_for_windows quiet
  initrd (ElTorito)/abr64ram.dat (ElTorito)/dat8.dat
  boot
  }
  
  menuentry "Start Paragon-RCD in normal mode" {
  set gfxpayload=keep
  set isofile="/iso/prgdm.iso"
  loopback loop $isofile
  echo 'Loading linux..'
  linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 vga=0x314 splash=silent panic=1
  echo 'Loading initrd...'
  initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd
  }
  
  menuentry "Start Paragon-RCD in safe mode" {
  set gfxpayload=keep
  set isofile="/iso/prgdm.iso"
  loopback loop $isofile
  echo 'Loading linux...'
  linux (loop)/boot/x86_64/loader/linux ramdisk_size=512000 ramdisk_blocksize=4096 splash=silent ide=nodma apm=off noresume edd=off powersaved=off nohz=off highres=off processsor.max+cstate=1 vga=0x314 panic=1 nomodeset x11failsafe
  echo 'Loading initrd...'
  initrd (loop)/boot/x86_64/loader/initrd
  }
  
  menuentry "MiniTool Partition Wizard Boot Disk 9" {
  set gfxpayload=keep
  set isofile="/iso/pwh.iso"
  loopback loop $isofile
  linux  (loop)/casper/vmlinuz.efi ramdisk_size=409600 root=/dev/ram0 rw
  initrd  (loop)/casper/tinycore.gz
  
  }
  menuentry "Start R-DriveImage UEFI" {
  set isofile="/iso/R-DriveImage.iso"
  loopback loop $isofile
  linux (loop,msdos1)/kernel64 vga=791
  initrd (loop,msdos1)/lrfsbase.bin (loop,msdos1)/rm_scsi.b64 (loop,msdos1)/rm_pata.b64 (loop,msdos1)/rm_usb.b64 (loop,msdos1)/rm_pcard.b64 (loop,msdos1)/rm_video.b64 (loop,msdos1)/rm_other.b64 (loop,msdos1)/rootgui (loop,msdos1)/rmconfig.bin
  }
  
  menuentry "Start R-DriveImage LEGACY" {
  echo 'Loading Memdisk...'
      insmod memdisk
      linux16 /boot/grub/i386-pc/memdisk iso raw
  echo 'Loading ISO...'
      initrd16 /iso/R-DriveImage.iso
  Nếu giải nén file ati16.iso vào folder acronis chẳng hạn & Nếu sử dụng Recover Manager (F11) thì trích xuất lấy thư mục Recover Manager, file DAT12.DAT; đổi tên ramdisk.dat & ramdisk64.dat sang ramdisk_merged.dat & ramdisk_merged64.dat. Dùng code sau cho grub4dos và grub2.
  - Grub2 (Boot with grub2 can use Recovery Manager)
  Code:
  menuentry "Acronis True Image Home 2016 - F11" {
  linux /Recovery\ Manager/kernel64.dat force_modules=usbhid quiet
  initrd /Recovery\ Manager/ramdisk_merged64.dat /Recovery\ Manager/DAT12.DAT
  boot
  }
  
  menuentry "Acronis True Image Home 2016 - Extract ISO" {
  linux /acronis/dat10.dat quiet force_modules=usbhid
  initrd /acronis/dat11.dat /acronis/dat12.dat
  boot
  }
  - Grub4dos
  Code:
  title Acronis True Image 2016
  find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /acronis/dat10.dat
  kernel /acronis/dat10.dat force_modules=usbhid quiet
  initrd /acronis/dat11.dat /acronis/dat12.dat
  
  title Acronis True Image Home 2016 - F11
  find --set-root --ignore-floppies --ignore-cd /Recovery\ Manager/kernel.dat
  kernel /Recovery\ Manager/kernel64.dat force_modules=usbhid quiet
  initrd /Recovery\ Manager/ramdisk_merged64.dat /Recovery\ Manager/DAT12.DAT
  Code boot các file IMA, IMG, ISO với Grub4dos - Tải thêm file RUN về lưu vào thư mục gốc của USB

  Code:
  title ABC (*.ISO, *.IMA, *.IMG) - Đổi đuôi file cho phù hợp
  command run /ABC.ISO (IMA, IMG)
  Thêm tí hình


  Copy nhớ ghi rõ nguồn udency:
  Cộng rep, cảm ơn nếu thấy có ích. Copy nhớ ghi rõ nguồn
  Lần sửa cuối bởi hason_sonha_itt; 13/11/15, 07:06 PM.

 • #2
  Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

  Hehe, ngon quá, tớ xin cho vào gói Apps nhé!

  Comment


  • #3
   Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

   Cộng REP và xài thôi anh em !

   -Acronis backup&recovery 11.5 không up kèm. Định thêm acronis diskdirector advanced server

   Up cái này hộ em đi Bác, bản truớc hoán đổi driver ko dc ADD và ATI thì dc bị mỗi ADDS
   Lần sửa cuối bởi linhhonhuynhde; 14/12/12, 08:14 PM. Lý do: **** Bài Tự động ghép ****

   Comment


   • #4
    Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

    Bác hason_sonha_itt có thể share 2 file này (ADDS, ATI) dạng iso để add vào USB Boot không?
    Cảm ơn bác nhiều.
    Lần sửa cuối bởi DrNHTT; 14/12/12, 08:28 PM.

    Comment


    • #5
     Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

     hay đó, cho xin nha

     Comment


     • #6
      Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

      Đã test, hàng nóng Chạy Ngon lành:

      Comment


      • #7
       Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

       Nguyên văn bởi linhhonhuynhde Xem bài viết
       Đã test, hàng nóng Chạy Ngon lành:
       Test hết rùi mới share, test chi cho mệt. Đợi anhdv test sau khi chuyển sang gói wim, không cần nén mà mount trực tiếp vẫn chạy được thì tốt.

       Nguyên văn bởi DrNHTT Xem bài viết
       Bác hason_sonha_itt có thể share 2 file này (ADDS, ATI) dạng iso để add vào USB Boot không?
       Cảm ơn bác nhiều.
       Mình còn dạng IMA thôi bạn, ATIH thì chỉ là lược bớt nên dung lượng hơi nhỏ.
       Lần sửa cuối bởi hason_sonha_itt; 14/12/12, 08:37 PM. Lý do: **** Bài Tự động ghép ****

       Comment


       • #8
        Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

        Nguyên văn bởi hason_sonha_itt Xem bài viết
        Test hết rùi mới share, test chi cho mệt. Đợi anhdv test sau khi chuyển sang gói wim, không cần nén mà mount trực tiếp vẫn chạy được thì tốt.
        .
        anhdv có vẻ khoái wim nhỉ? Em test vì hàng nóng, ném quả lựu đạn chơi

        Comment


        • #9
         Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

         Nguyên văn bởi hason_sonha_itt Xem bài viết
         Mình còn dạng IMA thôi bạn, ATIH thì chỉ là lược bớt nên dung lượng hơi nhỏ.
         Dạng file gì mà boot được từ USB thì bác share cho AE (kèm theo đoạn code trong menu.lst).
         P.S: phiên bản mới nhất có thể nhé.
         Xin chân thành cảm ơn bác.

         Comment


         • #10
          Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

          chủ thớt cho ohlala hỏi 1 câu ngây ngô và ngu ngơ nhé :
          - cái này chỉ sử dụng trong win pé thôi hả , có sử dụng trong win dc ko ạ . cảm ơn .


          à à rep đã dc +

          Comment


          • #11
           Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

           Nguyên văn bởi ohlala Xem bài viết
           chủ thớt cho ohlala hỏi 1 câu ngây ngô và ngu ngơ nhé :
           - cái này chỉ sử dụng trong win pé thôi hả , có sử dụng trong win dc ko ạ . cảm ơn .


           à à rep đã dc +
           Cái khó là sử dụng trong PE chứ trong win thật chạy vù vù con cún xù lông

           Bác @hason: cái guru pro 4 update lên đấy ko phải hàng fake đâu.

           Comment


           • #12
            Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

            keke test trên minixp 15.1 của mình từ xưa ngon lành

            Lần sửa cuối bởi bigzero; 14/12/12, 10:05 PM.

            Comment


            • #13
             Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

             Nguyên văn bởi hason_sonha_itt Xem bài viết
             Test hết rùi mới share, test chi cho mệt. Đợi anhdv test sau khi chuyển sang gói wim, không cần nén mà mount trực tiếp vẫn chạy được thì tốt.


             Mình còn dạng IMA thôi bạn, ATIH thì chỉ là lược bớt nên dung lượng hơi nhỏ.
             Vừa test, có thể chạy trực tiếp khi mount, quá ngon, tớ rất ghét kiểu mount vào rồi vẫn giải nén

             Nguyên văn bởi bigzero Xem bài viết
             keke test trên minixp 15.1 của mình từ xưa ngon lành
             Quan trọng ở đây là phân chia ổ... trên ADDS có bị lỗi không hay thôi!

             Nguyên văn bởi linhhonhuynhde Xem bài viết
             Cái khó là sử dụng trong PE chứ trong win thật chạy vù vù con cún xù lông

             Bác @hason: cái guru pro 4 update lên đấy ko phải hàng fake đâu.
             Ver 4.0.1 có ưu điểm là có Split & Resize, tuy nhiên bản trước đây tớ dùng thì chức năng Recovery File có vấn đề, một số file không thể Restore, trong khi bản 3.7 thì lại ngon!
             Lần sửa cuối bởi anhdv; 14/12/12, 10:32 PM. Lý do: **** Bài Tự động ghép ****

             Comment


             • #14
              Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

              Mọi người nên xem video test, không yêu cầu restart, automountdrivers tự động nhận diện phân vùng. Cùng lắm là cứ thao tác del, creat, resize.. liên tục sẽ xuất hiện 2 phân vùng cùng dung lượng.
              Để kiểm partitionguru hàng chuẩn hay fake bạn chỉ cần recovery file lớn, backup phân vùng (kiểu ghost). Mình thử nhưng chẳng cái nào được cả.

              Comment


              • #15
               Re: Fix trọn bộ Acronis mới nhất cho PE

               Mình dự là topic của Bác hason sẽ thành thảo luận về win PE thứ 2

               Comment

               Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
               X