No announcement yet.

Cần giúp đỡ vấn đề chia sẻ trong mạng LAN

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Cần giúp đỡ vấn đề chia sẻ trong mạng LAN

  Đầu tuần rồi em có chạy tool check Wanna Cry của BKAV và thực hiện theo hướng dẫn này.
  A.Kiểm tra port 445
  Mở CMD quyền Admin và gõ
  netstat -an | findstr 445
  Nếu gõ không hiện ra cái gì thì là OK còn nếu có chữ LISTENNING thì phải block port ngay
  B. Tắt SMB (Mở Powershell lên và oánh các lệnh sau)
  Mở Start-> Windows PowerShell-> Phải chuột vào Windows Powershell chọn Run as administrator
  Copy từng dòng Paste vào. Nếu nó hiện lỗi gì thì bỏ qua sang dòng khác
  Remove-WindowsFeature FS-SMB1
  Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName smb1protocol
  sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb20/nsi
  sc.exe config mrxsmb10 start= disabled
  sc.exe config lanmanworkstation depend= bowser/mrxsmb10/nsi
  sc.exe config mrxsmb20 start= disabled
  Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB2Protocol $false
  Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanSer ver\Parameters" SMB2 -Type DWORD -Value 0 -Force
  B. Chặn port 445/137/138/139 trên Firewall
  Máy nào cài Antivirus mà có tường lửa riêng thì phải cấu hình trên tường lửa riêng
  của Anivirus
  Còn máy nào ko xài Antivirus hoặc Windows Defener thì làm như sau
  B1: Mở Start search cụm từ Firewall và chọn Windows Firewall with Advanced security
  B2: Inbound Rules-> New Rule-> Port
  B3: Chọn UDP-> Specific local ports nhập dòng này vào 445,137,138,139
  B4: Block the connection
  B5: Tick cả 3 cái
  B6: Đặt tên tùy ý-> finish
  B7: Kiểm tra lại xem bật firewall chưa, chưa thì bật lên
  C. Tắt Sever service
  B1: Run-> Services.msc
  B2: Tìm tới Services Server. Phải chuột chọn Stop
  B3: Click đúp vào nó. Startup type sửa thành Disabled. Apply->OK
  Sau khi làm xong tất cả RESTART LẠI MÁY

  Giờ em cài lại để chia sẻ các máy trong mạng LAN mà không được. Em đã bỏ chặn các port trên Firewall, chạy lại Services Server. Lúc vào chọn Share File and print ON và save thì tự động nó OFF. Em nghỉ chắc do SMB ở bước B mà không biết khắc phục bằng cách nào. Mong được giúp đỡ.
  Xin chân thành cảm ơn.

 • #2
  Mong được mọi người giúp đỡ

  Comment


  • #3
   Mình nhớ là Bkav Forum chưa từng có hướng dẫn nào như thế này cả. Bạn thử vào Control Panel >> Turn Windows Features On of Off, cài lại SMB xem sao?

   Comment

   Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
   X