No announcement yet.

Lỗi the procedure entry point r1911 could not be located in the dynamic link library1911.dll

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • Lỗi the procedure entry point r1911 could not be located in the dynamic link library1911.dll

    Khi cài game xong (2 game) đều bị lỗi như hình. E đã lên google tham khảo sửa lỗi, tải các tệp 1911.dll vào ổ C>window>SysWOW64 , cài visual C++ các phiên bản cũng không ăn thua.
    Mọi người chỉ giúp em cách sửa, e cám ơn nhiều.Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
X