No announcement yet.

ĐIỆN THOẠI BỊ BOOTLOOP SAU KHI CÀI XPOSED FRAMEWORK

  • Lọc
  • Giờ
  • Show
Clear All
new posts

  • ĐIỆN THOẠI BỊ BOOTLOOP SAU KHI CÀI XPOSED FRAMEWORK

    tôi cài xposed framework vào điện thoại của mình, tôi biết được sự nguy hiểm của phần mềm này đó là nếu ko cẩn thận sẽ bị brick, nhưng do quá cần phần mềm này cho công việc của mình nên tôi vẫn quyết định sử dụng nó ... và quả nhiên dự cảm của tôi đã đúng, đó là sau khi cài xong phần mềm này thì nó yêu cầu tôi khởi động lại thì mới hoạt động được, tôi làm theo và kết quả là điện thoại của tôi bị bootloop (khởi động đến logo xong rồi tắt, sau đó lại khởi động lại và cứ lặp đi lặp lại như vậy, ko cách nào vào màn hình chính được). tôi bik trước điều này nên dùng con điện thoại đời rất cũ (sony xperia c1505) để thí nghiệm. tôi muốn hỏi là liệu có cách nào cứu được điện thoại của tôi không, vì nếu đem ra tiệm chắc người ta cũng ko sửa được vì con điện thoại này ngừng kinh doanh lâu rồi, mà nếu bỏ cho nó chết để mua điện thoại mới thì tôi thấy khá tiếc vì nó xài vẫn còn rất tốt
Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
X