No announcement yet.

[ISO] Tổng hợp tất cả bộ cài Windows 7/8.1/10 & Office 2003/2007/2010/2013/2016

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [ISO] Tổng hợp tất cả bộ cài Windows 7/8.1/10 & Office 2003/2007/2010/2013/2016

  Tham khảo thêm thông tin các phiên bản dưới đây tại MSDN


  Link thư mục chứa tất cả các bộ cài :
  Fshare & Google Drive


  Phần mềm Check mã Sha-1


  Windows 10 Release 29/7
  ........Windows.10...... ................................................Thông..tin................................................ ...................Link..tải...................
  Pro &Home
  32bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o
  Languages: English
  SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1
  Release Date: 7/29/2015
  Size: 2,84 GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro & Home
  64bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o
  Languages: English
  SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2
  Release Date: 7/29/2015
  Size: 3,8 GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise 32bit File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
  Languages: English
  SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
  Size: 2,7 GB
  Release Date: 7/29/2015
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise 64bit File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
  Languages: English
  SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
  Size: 3,66 GB
  Release Date: 7/29/2015
  Fshare

  4Share

  Google Drive  Windows 8.1 With Update 3
  ........Windows.8....... ................................................Thông..tin................................................ ...................Link..tải..................
  Multiple Editions
  32bit File Name:en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.is o
  Languages:English
  SHA1:C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
  Release Date: 12/15/2014
  Size: 3.0GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Multiple Editions
  64bit File Name:en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.is o
  Languages:English
  SHA1:A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
  Release Date: 12/15/2014
  Size:4.0GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro VL 32bit File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_605 0918.iso
  Languages:English
  SHA1:E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
  Release Date: 5/13/2011
  Size:2.8GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro VL 64bit File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_605 0880.iso
  Languages:English
  SHA1:962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
  Release Date: 12/15/2014
  Size:3.9GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise 32bit File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd _6050710.iso
  Languages:English
  SHA1:584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
  Release Date: 12/15/2014
  Size:2.8GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise 64bit File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd _6054382.iso
  Languages:English
  SHA1:B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
  Release Date: 12/15/2014
  Size:3.9GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive


  ​Windows 7 SP1
  ........Windows.7........ ................................................Thông..tin................................................ ...................Link..tải...................
  Home Premium 32bit
  File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_ 676701.iso
  Languages:English
  SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
  Release Date: 5/13/2011
  Size:2.4GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Home Premium 64bit File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_ 676549.iso
  Languages:English
  SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
  Release Date: 5/13/2011
  Size:3.1GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Professional 32bit File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
  Languages:English
  SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
  Release Date: 5/13/2011
  Size:2.4GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Professional 64bit File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
  Languages:English
  SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
  Release Date: 5/13/2011
  Size:3.1GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Ultimate 32bit File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
  Languages:English
  SHA1:65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
  Release Date: 5/13/2011
  Size:2.4GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Ultimate 64bit File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_6773 32.iso
  Languages:English
  SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
  Release Date: 5/13/2011
  Size:3.1GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise 32bit File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
  Languages:English
  SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
  Release Date: 5/13/2011
  Size:2.3GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise 64bit File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
  Languages:English
  SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
  Release Date: 5/13/2011
  Size:3.0GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive

  Office 2016 RTM & Volume
  .........Office.2016.... ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.......
  Pro Plus RTM

  (English)
  32 & 64bit File:en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69621 41.iso
  Languages:English
  SHA1:213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
  Release Date: 9/22/2015
  Size:2,3GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus RTM

  (Vietnamese)
  32 & 64bit File:vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69697 34.iso
  Languages:Vietnamese
  SHA1:3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
  Release Date: 9/22/2015
  Size:2,0GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus VL

  (English)
  32bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353.ISO
  Languages: English
  SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
  Release Date: 10/01/2015
  Size:820.49 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus VL

  (English)
  64bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
  Languages: English
  SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
  Release Date: 10/01/2015
  Size:950.98 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus VL

  (Vietnamese)
  32bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
  Languages: Vietnamese
  SHA1:490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
  Release Date: 10/01/2015
  Size:782MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus VL

  (Vietnamese)
  64bit File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
  Languages: Vietnamese
  SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
  Release Date: 10/01/2015
  Size: 913MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Office 2013 SP1
  ...........Office..2013.......... ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .......Link..tải.......
  Pro Plus
  32bit File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _dvd_3928181.iso
  Languages:English
  SHA1:2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
  Release Date: 3/18/2014
  Size:717.2 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus
  64bit File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64 _dvd_3928183.iso
  Languages:English
  SHA1:45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
  Release Date: 3/18/2014
  Size:833.3 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus 32bit
  &
  64bit
  File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _and_x64_dvd_3928186.iso
  Languages:English
  SHA1:SHA1:48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
  Release Date: 3/18/2014
  Size:1.5 GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus VL 32bit File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821.ISO
  Languages:English
  SHA1:D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
  Release Date: 28/02/2014
  Size: 759 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus VL 64bit File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_E nglish_MLF_X19-35976.ISO
  Languages:English
  SHA1:AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
  Release Date: 28/02/2014
  Size: 876 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Standar VL 32bit File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
  Languages:English
  SHA1:B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
  Release Date: 28/02/2014
  Size:659 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Standar VL 64bit File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
  Languages:English
  SHA1:1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
  Release Date: 28/02/2014
  Size: 759 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive  Office 2010 With Service Pack
  ..............Office 2010............ ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.............
  Pro Plus SP1 32 & 64 bit File:en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86 _x64_dvd_730330.iso
  Languages:English
  SHA1:EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
  Release Date: 20/9/2011
  Size:2.5GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Standar SP1 32 & 64 bit File:en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_73033 5.iso
  Languages:English
  SHA1:3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
  Release Date: 20/9/2011
  Size:2.2GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus SP2
  32bit File:Office-2010-SP2-PPVL-x86-en-US-Oct2013.iso
  SHA1:7C9F83D5F102B836FD38B6024FB9E5ADDAA42F67
  Size:1.8GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Pro Plus SP2
  64bit File:Office-2010-SP2-PPVL-x64-en-US-Oct2013.iso
  SHA1: E7FAFFA9D7AF6A7092CF2CDD5C14F141FD1F17EC
  Size:2.0GB
  Fshare

  4Share

  Google Drive


  Office 2007
  .........Office 2007........ ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.............
  Professional Plus SP3
  32bit File Name:mu_office_professional_plus_2007_sp3_x86_dvd_ 803776.iso
  Languages:Multiple Languages
  SHA1:4EF5885601FC3299D5F9AFF61FF80713EB0FF0A5
  Release Date: 4/24/2012
  Size:
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Enterprise
  32bit File Name:en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481 472.iso
  Languages:English
  SHA1:C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D
  Release Date: 2/4/2010
  Size:579.3 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Ultimate 32bit File Name:en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_4806 25.iso
  Languages:English
  SHA1:0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06
  Release Date: 2/4/2010
  Size:579.3 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Professional 32bit File Name:en_office_professional_2007_united_states_x86_cd_4 80201.iso
  Languages:English
  SHA1:36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E
  Release Date: 2/4/2010
  Size:457.1 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Standar 32bit File Name:en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_48388 1.iso
  Languages:English
  SHA1:42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338
  Release Date: 2/4/2010
  Size:357.1 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive


  Office 2003
  .........Office.2003........ ................................................Th ông..tin.......................................... ...... .........Link..tải.............
  Professional
  Enterprise Edition
  32bit File:en_office_professional_enterprise_edition_200 3_united_states_x86_cd_489281.iso
  Languages:English
  SHA1:4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
  Release Date: 4/2/2010
  Size:400.9 MB
  Fshare

  4Share

  Google Drive
  Lần sửa cuối bởi kunai; 03/10/15, 11:14 PM.

 • #2
  Thanks for share
  Up lên cho ai cần
  hwat
  ---------------------------------------------------
  FB: fb.com/minhhieu | Website: EmanhWeb
  Hiệp sỹ Áo đen Bkav

  Comment


  • 01655010567
   01655010567 commented
   Editing a comment
   cho minh xin key ofice 2010 Pro Plus SP1 và win 7 Home Premium, Ultimate 64bit với ạ : mail: hanhkhbvc@gmail.com

 • #3
  Ngon, tải về thôi
  Mà link Off7 Pro + chưa có link à em?
  Hiệp Sĩ Áo Đen Bkav

  Comment


  • #4
   Bác có các bản ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nữa share lên cho anh em nào cần đi ạ. Em là em cần bản tiếng Tàu, cả phồn lẫn giản ạ
   天命之謂性率性之謂道修道之謂敎!

   Comment


   • #5
    Nguyên văn bởi android no1 Xem bài viết
    Ngon, tải về thôi
    Mà link Off7 Pro + chưa có link à em?

    Mấy hôm nay bận học quá nên chưa up lên được anh


    Nguyên văn bởi kirimanta Xem bài viết
    Bác có các bản ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nữa share lên cho anh em nào cần đi ạ. Em là em cần bản tiếng Tàu, cả phồn lẫn giản ạ
    Các bản ngôn ngữ khác ở VN mình chỉ cần thiết cho một bộ phận thiểu số, ít người cần lắm bạn.
    Nếu cần chuyển gói ngôn ngữ thì sau khi cài bạn hoàn toàn có thể cài thêm các gói ngôn ngữ khác mà

    Comment


    • #6
     ủa anh sao anh ko up win7 sp3

     Comment


     • #7
      Nguyên văn bởi Huynhovip Xem bài viết
      ủa anh sao anh ko up win7 sp3
      SP1 là mới nhất rồi bạn nhé, sở dĩ bạn nhìn thấy SP2 SP3 là vì bản win đó bị sửa key trong regedit thôi nhé
      Hiệp Sĩ Áo Đen Bkav

      Comment


      • #8
       Nguyên văn bởi kunai Xem bài viết
       Tham khảo thêm thông tin các phiên bản dưới đây tại MSDN


       Link thư mục chứa tất cả các bộ cài :
       Fshare & Google Drive


       Phần mềm Check mã Sha-1

       anh kunai ơi mấy bản này chỉ dùng đc 30 ngày thôy hả anh, em muốn dùng vĩng viễn có đc ko ạ
       Lần sửa cuối bởi kunai; 26/09/15, 07:45 PM. Lý do: Edit trích dẫn

       Comment


       • #9

        Đây là các bản nguyên gốc. Muốn sử dụng vĩnh viễn bạn phải kích hoạt bằng Key.

        Nếu cần inbox phiên bản bạn đang cài

        Comment


       • #10
        em ko biết inbox @@. em cài win7 ultimate 64bit đó anh, em thử dùng windows loader j` đó nhưng bị lỗi

        Comment


        • #11
         Nguyên văn bởi Huynhovip Xem bài viết
         em ko biết inbox @@. em cài win7 ultimate 64bit đó anh, em thử dùng windows loader j` đó nhưng bị lỗi
         mình gửi cho bạn vào tin nhắn riêng rồi đó
         Hiệp Sĩ Áo Đen Bkav

         Comment


         • #12
          Nguyên văn bởi android no1 Xem bài viết
          mình gửi cho bạn vào tin nhắn riêng rồi đó
          tks anh nhé

          Comment


          • #13
           em win7 nên xài bô office nào nhỉ

           Comment


           • #14
            Nguyên văn bởi Huynhovip Xem bài viết
            em win7 nên xài bô office nào nhỉ
            Bộ nào cũng đc bạn ạ, nếu thích mới mẻ thì cài bản 2016 mới ra đó
            Hiệp Sĩ Áo Đen Bkav

            Comment


            • #15
             Nguyên văn bởi android no1 Xem bài viết
             Bộ nào cũng đc bạn ạ, nếu thích mới mẻ thì cài bản 2016 mới ra đó
             em thấy office 10 sao nặng quá @@

             Comment

             Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
             X