No announcement yet.

[Kinh nghiệm] Một số hàm ngày tháng trong Excel

 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [Kinh nghiệm] Một số hàm ngày tháng trong Excel

  Hằng ngày ai cũng thường sử dụng Excel không ít thì nhiều để phục vụ cho công việc, và không ít lần sử dụng các thông tin về ngày tháng năm (Tính lương, ngày công, chấm công...). Do vậy nay mình xin chia sẻ với anh em một số công thức hàm về ngày tháng sử dụng cho công việc khi cần thiết.


  1. Hàm DATEDIF

  Hàm thường sử dụng để đếm số ngày, tháng, năm… giữa 2 mốc thời gian cụ thể (Mình thường dùng để đếm ngày công làm việc)

  Công thức: =DATEDIF(start_date,end_date,"unit")

  Trong đó:
  • start_date: Ngày bắt đầu
  • end_date: Ngày kết thúc
  • unit: Loại thông tin bạn muốn nhận, bao gồm: y, m, d, md, ym, yd
   • y: Tổng số năm làm tròn xuống tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
   • m: Tổng số tháng làm tròn xuống tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
   • d: Tổng số ngày tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc
   • md: Số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số tháng và số năm
   • ym: Số tháng chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số ngày và số năm
   • yd: Số ngày chênh lệch giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc, bỏ qua số năm
  Ví dụ: Ta có thể tính toán 2 mốc thời gian 01/08/2017 và 28/02/2018 cách nhau 0 năm 6 tháng (trong đó 0 năm là kết quả khi sử dụng unit y, 6 tháng là kết quả dùng m hoặc ym, 27 ngày là kết quả của unit md), tương đương 211 ngày (kết quả khi dùng unit d).


  2. Hàm TODAY

  Thường hay dùng kết hợp với các hàm còn lại trong những công thức tính, nhằm thể hiện ngày tháng năm hiện tại và luôn cập nhật mới mỗi lần mở bảng tính Excel.

  Cú pháp: =TODAY()

  Ngoài ra, còn có một số hàm tương tự hàm TODAY như hàm MONTH (cập nhật tháng), YEAR (cập nhật năm)


  3. Hàm NETWORKDAYS

  Thường dùng để tính số ngày làm việc trong một giai đoạn, không tính những ngày nghỉ lễ (Mặc định thứ bảy, chủ nhật là ngày nghỉ)

  Cú pháp: =NETWORKDAYS(start_date,end_date,holidays)

  Trong đó
  • start_date: Ngày bắt đầu
  • end_date: Kết thúc
  • holidays: Gồm các giá trị ngày thể hiện, những ngày lễ hoặc ngày không đi làm ngoài cuối tuần (Khi bỏ trống giá trị holidays thì giai đoạn cần tính số ngày làm việc không có ngày nghỉ nào khác ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật).
  Ở Việt Nam các công ty nghỉ hàng tuần thường không theo quy tắc (Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật).
  Do vậy nên sử dụng hàm NETWORKDAYS.INTL

  Cú pháp: =NETWORKDAYS.INTL(start_date,end_date,weekend,holi days)

  Trong đó
  • weekend: Thể hiện thời gian nghỉ định kỳ trong tuần (Được diễn giải bằng chuỗi 7 ký tự trong "Ngoặc kép" với 1 là ngày nghỉ, 0 là ngày làm việc). Bỏ trống weekend thì Excel mặc định ngày nghỉ định kỳ là Thứ bảy, Chủ nhật.
  Ví dụ:
  - “0010001” thể hiện ngày nghỉ hàng tuần là Thứ tưChủ nhật.
  - “0000011” thể hiện ngày nghỉ hàng tuần là Thứ bảyChủ nhật.
  - "0000001" thể hiện ngày nghỉ hàng tuần là Chủ nhật.  4. Hàm WORKDAY

  Giúp tính ngày làm việc cuối cùng của nhân viên dựa trên số ngày làm việc thỏa thuận.

  Cú pháp: =WORKDAY(start_date,days,holidays)

  Trong đó
  • start_date: ngày bắt đầu làm việc
  • days: số ngày làm việc
  • holiday: Gồm các giá trị ngày thể hiện, những ngày lễ hoặc ngày không đi làm ngoài cuối tuần (Khi bỏ trống giá trị holidays thì giai đoạn cần tính số ngày làm việc không có ngày nghỉ nào khác ngoại trừ thứ bảy và chủ nhật)..
  Ở Việt Nam các công ty nghỉ hàng tuần thường không theo quy tắc (Nghỉ Thứ bảy, Chủ nhật).
  Do vậy, tương tự hàm NETWORKDAYSNETWORKDAYS.INTL, hàm WORKDAY.INTL cũng có ý nghĩa và cú pháp gần tương tự.

  Cú pháp: =WORKDAY.INTL(start_date,days,weekend,holidays)


  5. Hàm WEEKDAY

  Hàm trả kết quả là Thứ trong tuần của một ngày cho trước.
  Mặc định, Excel xác định thứ là một số tự nhiên theo trình tự từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

  Cú pháp: =WEEKDAY(serial_number,return_type)

  Trong đó:
  • serial_number: Là ngày tháng cho trước dưới định dạng Number hoặc Date
  • return_type: Là cách hiển thị kết quả mà bạn muốn.
  Nếu bạn gõ số:
  • 1 hoặc bỏ trống thì tuần bắt đầu bằng chủ nhật (kết quả số 1) và kết thúc là thứ bảy (số 7)
  • 2: tuần bắt đầu bằng thứ hai (số 1) và kết thúc là chủ nhật (số 7)
  • 3: tuần bắt đầu bằng thứ hai (số 0) và kết thúc là chủ nhật (số 6)

  Chúc các bạn vui vẻ
Mời bạn bấm like để theo dõi Bkav forum trên Facebook
X