Không phải là trung thần hay ko trung thần em. Cái chính là khi phát hiện lỗi thì phải gửi thông báo để Bkav xử lý. Việc đó là thiện, đâu phải ác em?...