Mình dùng win 7 trước đây bình thường hôm nay tự nhiên vừa khởi động máy là nó hiên cái bảng Windows has encountered a critical problem and will restart...