của mình sao vẫn 2016 nhỉ? chả nhẽ phải gỡ ra cài lại?