Để tránh việc mất bò mới lo làm chuồng thì phương án an toàn để tránh bị lây nhiễm virus này ngoài việc backup dữ liệu...