bạn ơi cho mình hỏi giúp này với
mình cài lại win10 cho máy mình thiếu driver này mà mình tìm mãi không ra.
bạn...