Em có cái máy cây HP compad, ram 2gb, chip i3 thế hệ 2. Mọi lần dùng vẫn bình thường, chả hiểu sao dạ này đang dùng thì nó...