Liên quan tới sự việc một số website của các cảng hàng không bị tấn công mới đây, có thể thấy vấn đề bảo mật...