BlackBerry vẫn ngắc ngoải ạ, thị trường thì rất béo bở nhưng thò được chân dài vào cái vũng mỡ ấy cũng ko đơn giản,...