Máy mình là asus. mình cắm ổ cứng khác vào cũng không hiện IDE lên