Các bác xem hộ em cái. Dl giờ toàn như trong files đính kèm.
Thank