thế là hết rồi sao.. anh ngatnguong rời bỏ cuộc chơi rồi..huhuhu