hiện tại MS ko làm các bản cài đặt đơn nữa mà họ làm tất cả vào 1file iso rồi bạn...